Ngữ pháp thông dụng trong Tiếng Anh

pdf 101 trang ngocly 22/05/2021 1720
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Ngữ pháp thông dụng trong Tiếng Anh", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdfngu_phap_thong_dung_trong_tieng_anh.pdf

Nội dung text: Ngữ pháp thông dụng trong Tiếng Anh

 1. Ngữ phỏp thụng dụng trong Tiếng Anh
 2. Ngữ Phỏp Thụng Dụng trong Tiếng Anh Sưu tầm: Mr. Denn MAO TU BAT DINH 1/ A đứng tr•ớc một phụ âm hoặc một nguyên âm(o,y,e,u,a) có âm là phụ âm. Ví dụ: - a game (một trò chơi); a boat (một chiếc tàu thủy) - a university (một tr•ờng đại học); a year (một năm) - a European (một ng•ời Âu); a one-legged man (một ng•ời thọt chân) 2/ An đứng tr•ớc một nguyên âm hoặc một h câm. Ví dụ: - an egg (một quả trứng); an ant (một con kiến) - an honour (một niềm vinh dự); an hour (một giờ đồng hồ) 3/ An cũng đứng tr•ớc các mẫu tự đặc biệt đọc nh• một nguyên âm. Ví dụ: - an SOS (một tín hiệu cấp cứu); an MSc (một thạc sĩ khoa học), an X-ray (một tia X) 4/ A/An có hình thức giống nhau ở tất cả các giống. Ví dụ: - a tiger (một con cọp); a tigress (một con cọp cái) - an uncle (một ông chú); an aunt (một bà dì) 1/ Tr•ớc một danh từ số ít đếm đ•ợc. Ví dụ: - We need a microcomputer (Chúng tôi cần một máy vi tính) - He eats an ice-cream (Anh ta ăn một cây kem) 2/ Tr•ớc một danh từ làm bổ túc từ (kể cả danh từ chỉ nghề nghiệp) Ví dụ: - It was a tempest (Đó là một trận bão dữ dội) - She'll be a musician (Cô ta sẽ là một nhạc sĩ) - Peter is an actor (Peter là một diễn viên) 3/Trong các thành ngữ chỉ số l•ợng nhất định Ví dụ: - a lot (nhiều); a couple (một cặp/đôi); a third (một phần ba) - a dozen (một tá); a hundred (một trăm); a quarter (một phần t•) L•u ý a cũng đ•ợc dùng tr•ớc half (nửa, r•ỡi), khi half theo sau một số nguyên vẹn. Chẳng hạn, 2 1/2 kilos = two and half kilos hoặc two kilos and a half (hai kí r•ỡi), nh•ng 1/2 Kg = half a kilo (nửa kí) [không có a tr•ớc half ]. Đôi khi ng•ời ta vẫn dùng a + half + danh từ, chẳng hạn nh• a half-dozen (nửa tá), a half-length (bức ảnh chụp nửa ng•ời); a half-hour (nửa giờ). 4/ Trong các thành ngữ chỉ giá cả, tốc độ, tỉ lệ Ví dụ: - 90 kilometres an hour (chín m•ơi kí lô mét/giờ) - 4 times a day (bốn lần mỗi ngày) Mọi chi tiết xin liờn hệ:
 3. Ngữ Phỏp Thụng Dụng trong Tiếng Anh Sưu tầm: Mr. Denn - 2 dollars a litre (hai đô la một lít) - a/an = per (mỗi) 5/ Trong các thành ngữ chỉ sự cảm thán Ví dụ: - What a pity! (thật đáng tiếc!) - Such a picturesque hill! (một ngọn đồi thật thơ mộng!) - What a beautiful painting! (một bức tranh tuyệt vời!) nh•ng: - Such picturesque hills! (những ngọn đồi thật thơ mộng!) - What beautiful paintings! (những bức tranh tuyệt vời !) 6/ a có thể đứng tr•ớc Mr/Mrs/Miss + họ Ví dụ: - a Mr Smith, a Mrs Smith, a Miss Smith - a Mr Smith nghĩa là "một ng•ời đàn ông mang tên Smith" và ng•ời nói không biết ông này, trong khi Mr Smith (không có a) nghĩa là "ông Smith" mà ng•ời nói có biết. KHONG DUNG MAO TU NHAT DINH 1/ Tr•ớc danh từ số nhiều A/An không có hình thức số nhiều. Vì vậy, số nhiều của a cat là cats và của an apple là apples . 2/ Tr•ớc danh từ không đếm đ•ợc Ví dụ: - He gave us good advice (Ông ta cho chúng tôi những lời khuyên hay) - I write on paper (Tôi ghi trên giấy) 3/ Tr•ớc tên gọi các bữa ăn, trừ phi có tính từ đứng tr•ớc các tên gọi đó Ví dụ: - They have lunch at eleven (họ dùng cơm tr•a lúc 11 giờ) - You gave me an appetizing dinner (bạn đã cho tôi một bữa ăn tối thật ngon miệng). Tuy nhiên, nếu là bữa ăn đặc biệt nhân dịp nào đó, ng•ời ta vẫn dùng mạo từ bất định. Ví dụ: - I was invited to breakfast (bữa điểm tâm bình th•ờng) (Tôi đ•ợc mời ăn điểm tâm). - We were invited to a dinner given to welcome the new director. (Chúng tôi đ•ợc mời dự bữa ăn tối chào mừng vị giám đốc mới). Nói riêng vềOne One (tính từ/đại từ) dùng với another/others. Ví dụ: - One day they drink wine, another day they drink beer. (Có ngày họ uống r•ợu, có ngày họ uống bia). - One (student) wanted to watch TV, another/others wanted to play chess Mọi chi tiết xin liờn hệ:
 4. Ngữ Phỏp Thụng Dụng trong Tiếng Anh Sưu tầm: Mr. Denn (Có ng•ời (sinh viên) muốn xem TV, ng•ời khác lại muốn đánh cờ) Có thể dùng One tr•ớc day (ngày) /week (tuần) /month (tháng)/ year (năm)/summer (mùa hè)/winter (mùa đông) để chỉ một thời gian đặc biệt nào đó. Ví dụ: - One night there was a persistent rain. (Một đêm nọ, trời m•a dai dẳng) - One day you'll be sorry you spoke highly of your neighbours. (Một ngày nào đó, bạn sẽ ân hận là đã ca ngợi những ng•ời láng giềng của mình) One cũng là một đại từ t•ơng đ•ơng của A/An. Ví dụ: - Did you get a seat? - Yes, I managed to get one. (Bạn đã tìm đ•ợc một chỗ ngồi ch•a? - Vâng, tôi đã xoay sở đ•ợc một chỗ ngồi) Số nhiều của One theo cách này là Some (vài, một ít). Ví dụ: - Did you get a refrigerator? - Yes, we managed to get some. (Các bạn đã mua đ•ợc tủ lạnh ch•a? - Vâng, chúng tôi đã xoay sở đ•ợc vài cái). Đặc biệt là trong The rent is Ê400 a month (tiền thuê nhà là 400 bảng một tháng), không thể thay a bằng one. HINH THUC CUA MAO TU XAC DINH The dùng cho cả danh từ đếm đ•ợc (số ít lẫn số nhiều) và danh từ không đếm đ•ợc. Ví dụ: - The truth (sự thật) - The time (thời gian) - The bicycle (một chiếc xe đạp) - The bicycles (những chiếc xe đạp) DUNG MAO TU XAC DINH The dùng cho cả danh từ đếm đ•ợc (số ít lẫn số nhiều) và danh từ không đếm đ•ợc. Ví dụ: - The truth (sự thật) - The time (thời gian) - The bicycle (một chiếc xe đạp) - The bicycles (những chiếc xe đạp) KHONG DUNG MAO TU XAC DINH 1/ Tr•ớc tên quốc gia, tên châu lục, tên núi, tên hồ, tên đ•ờng. Ví dụ: Europe (Châu Âu), South America (Nam Mỹ), France (Pháp quốc), Downing Street (Phố Downing) 2/ Khi danh từ không đếm đ•ợc hoặc danh từ số nhiều dùng theo nghĩa chung nhất, chứ không chỉ riêng tr•ờng hợp nào. Ví dụ: - I don't like French beer (Tôi chẳng thích bia của Pháp) - I don't like Mondays (Tôi chẳng thích ngày thứ hai) Mọi chi tiết xin liờn hệ:
 5. Ngữ Phỏp Thụng Dụng trong Tiếng Anh Sưu tầm: Mr. Denn 3/ Tr•ớc danh từ trừu t•ợng, trừ phi danh từ đó chỉ một tr•ờng hợp cá biệt. Ví dụ: - Men fear death (Con ng•ời sợ cái chết) Nh•ng: - The death of the President made his country acephalous (cái chết của vị tổng thống đã khiến cho đất n•ớc ông không có ng•ời lãnh đạo). 4/ Sausở hữu tính từ (possessive adjective) hoặc sau danh từ ở sở hữu cách (possessive case) . Ví dụ: - My friend, chứ không nói My the friend - The girl's mother = the mother of the girl (Mẹ của cô gái) 5/ Tr•ớc tên gọi các bữa ăn. Ví dụ: -They invited some friends to dinner. (Họ mời vài ng•ời bạn đến ăn tối) Nh•ng: - The wedding breakfast was held in a beautiful garden (Bữa tiệc c•ới đ•ợc tổ chức trong một khu v•ờn xinh đẹp) 6/ Tr•ớc các t•ớc hiệu. Ví dụ: - President Roosevelt (Tổng thống Roosevelt) - King Louis XIV of France (Vua Louis XIV của Pháp) 7/ Trong các tr•ờng hợp sau đây: - Women are always fond of music (Phụ nữ luôn thích âm nhạc) - Come by car/by bus (Đến bằng xe ôtô/xe búyt) - In spring/in autumn (Vào mùa xuân/mùa thu), last night (đêm qua), next year (năm tới), from beginning to end (từ đầu tới cuối), from left to right (từ trái sang phải). - To play golf/chess/cards (chơi gôn/ đánh cờ/đánh bài) L•u ý Nature mang nghĩa "Tự nhiên , thiên nhiên " thì không dùng the. Ví dụ: - According to the laws of nature (Theo quy luật tự nhiên) - They couldn't tolerate city life anymore and went back to nature (Họ không chịu nổi đời sống thành thị nữa và trở về với thiên nhiên) He listened to the radio (Anh ta nghe rađiô), nh•ng He watched television (Anh ta xem TV) ; hoặc He heard it on the radio (Anh ta nghe đ•ợc việc đó trên rađiô), nh•ng He saw it on TV (Anh ta thấy việc đó trên TV). Go home/get home (Đi về nhà), be at home (™ nhà), nh•ng They returned to the bridegroom's home (Họ trở lại nhà chú rể). Go to bed/hospital/church/school/ work/prison (Đi ngủ/đi nằm bệnh viện/đi lễ/đi học/đi làm/ đi tù), nh•ng They went to the school to see their children's Mọi chi tiết xin liờn hệ:
 6. Ngữ Phỏp Thụng Dụng trong Tiếng Anh Sưu tầm: Mr. Denn teacher (Họ đến tr•ờng để gặp thầy của con họ) & The priest goes to the jail to pray for the two dying prisoners (Linh mục đến nhà tù để cầu nguyện cho hai ng•ời tù đang hấp hối) & She will get a bus at the church (Cô ta sẽ đón xe búyt ở chỗ nhà thờ). Nói chung, không thể thiếu The nếu đến tr•ờng không phải để học, đến nhà tù không phải để ở tù hoặc đến nhà thờ không phải để dự lễ. DANH TU 1/ Tiếng Anh có 4 loại danh từ : Danh từ chung (Common nouns) : Bird (chim), Policeman (cảnh sát viên), Pen (bút). Danh từ riêng (Proper nouns) : Vietnam (Việt Nam), London (Luân Đôn), Mrs Hoa (Bà Hoa), Peter (Peter). Danh từ trừu t•ợng (Abstract nouns) : Talent (tài năng), Mercy (lòng nhân ái), Joy (niềm vui), Sadness (nỗi buồn). Danh từ tập hợp (Collective nouns) : Crowd (đám đông), Flock (đàn, bầy), Group (nhóm), Swarm (bầy, đàn), Team (đội) 2/ Chức năng của danh từ: Chủ từ của một động từ : Peter arrived (Tom đã đến) Bổ túc từ (complement) của động từ Be , Become (trở nên), Seem (d•ờng nh•): Peter becomes a soldier (Peter trở thành ng•ời lính) Túc từ (object) của một động từ : Last week, I saw Peter in this street (Tuần rồi, tôi gặp Peter trên con đ•ờng này) Túc từ của một giới từ (preposition) : I spoke to his parents (Tôi đã nói chuyện với bố mẹ anh ta) L•u ý Danh từ cũng có thể ở trong sở hữu cách : Peter's wallet (Cái ví của Peter) GIONG CUA DANH TU 1/ Các giống: Giống đực chỉ đàn ông, con trai và những con thú đực (đại từ nhân x•ng t•ơng ứng là He/They) Giống cái chỉ phụ nữ, các cô gái và những con thú cái (đại từ nhân x•ng t•ơng ứng là She/They) Trung tính chỉ những vật vô sinh, những động vật mà ta không biết giống, kể cả những đứa trẻ mà ta ch•a rõ trai hay gái (đại từ It/They) 2/ Sau đây là những danh từ có hình thức giống đực và giống cái nh• nhau: Artist (nghệ sĩ), cook (đầu bếp), driver (tài xế), guide (h•ớng dẫn viên), catholic (tín đồ Thiên chúa), scientist (nhà khoa học), tourist (du khách), passenger (hành khách) 3/ Sau đây là những danh từ có hình thức giống đực và giống cái khác nhau: 3.1 Boy (con trai), girl (con gái) Bachelor (ng•ời ch•a vợ), spinster (ng•ời ch•a chồng) Bridegroom (chú rể), bride (cô dâu) Father (cha), mother (mẹ) Mọi chi tiết xin liờn hệ:
 7. Ngữ Phỏp Thụng Dụng trong Tiếng Anh Sưu tầm: Mr. Denn Gentleman (quý ông), lady (quý bà) Husband (chồng), wife (vợ) Uncle (chú, bác, cậu), aunt (dì, cô, mợ) Nephew (cháu trai), niece (cháu gái) Widower (ng•ời goá vợ), widow (ng•ời goá chồng) Son (con trai), daughter (con gái) Man (đàn ông), woman (đàn bà) Salesman,saleswoman (nam, nữ bán hàng) 3.2 Duke (công t•ớc), duchess (nữ công t•ớc) Prince (hoàng tử), princess (công chúa) Actor, actress (nam, nữ diễn viên) Host, hostess (nam, nữ chủ nhân) Conductor, conductress (nam, nữ soát vé) Hero, heroine (anh hùng/anh th•) Steward, stewardess (nam, nữ tiếp viên) Waiter, waitress (nam, nữ phục vụ) Heir, heiress (nam, nữ thừa kế) Manager, manageress (nam, nữ giám đốc) King (vua), queen (hoàng hậu) Earl (bá t•ớc), countess (nữ bá t•ớc) Lord (lãnh chúa), lady (nữ lãnh chúa) 4/ Tr•ờng hợp đặc biệt Bull,cow (bò đực, bò cái) Duck, drake (vịt trống, vịt mái) Cock, hen (gà trống, gà mái) Gander, goose (ngỗng đực, ngỗng cái) Stag, doe (h•ơu đực, h•ơu cái) Tiger, tigress (cọp đực, cọp cái) Lion, lioness (s• tử đực, s• tử cái) Dog, bitch (chó đực, chó cái) SO NHIEU CUA DT A Số nhiều của danh từ 1/ Chỉ riêng danh từ đếm đ•ợc mới có số nhiều. 2/ Th•ờng thì số nhiều của danh từ hình thành bằng cách thêm S vào số ít. Ví dụ: Hilltop, hilltops (đỉnh đồi) Book, books (sách) Seat, seats (ghế) Roof, roofs (mái nhà) Rose, roses (hoa hồng) Image, images (hình ảnh) Armed forces (lực l•ợng vũ trang) Window, windows (cửa sổ) Mọi chi tiết xin liờn hệ:
 8. Ngữ Phỏp Thụng Dụng trong Tiếng Anh Sưu tầm: Mr. Denn - S đọc là /s/ sau âm p, k, f, t. Sau những âm khác thì s đọc là /z/. - S theo sau ce, ge, se hoặc ze thì đọc thêm một vần phụ là /iz/ 3/ Số nhiều của danh từ tận cùng bằng s, ss, sh, ss, ch hoặc x và một vài danh từ tận cùng bằng o hình thành bằng cách thêm es (es theo sau s, ch, sh, ss hoặc x sẽ đọc là /iz/ ) Ví dụ: Tomato, tomatoes (cà chua) Bus, buses (xe búyt) Brush, brushes (bàn chải) Kiss, kisses (nụ hôn) Box, boxes (hộp) Church, churches (nhà thờ). - Tuy nhiên, danh từ gốc n•ớc ngoài hoặc danh từ tóm l•ợc tận cùng bằng o thì chỉ thêm s: Ví dụ: Dynamo, dynamos (máy phát điện) Piano, pianos (đàn pianô) Kilo, kilos (kí lô) Photo, photos (tấm ảnh) Radio, radios (rađiô) 4/ Danh từ tận cùng bằng phụ âm + y thì bỏ y và thêm ies Ví dụ: Baby, babies (đứa bé) Country, countries (quốc gia) Fly, flies (con ruồi) Lady, ladies (quý bà) Entry, entries (mục từ trong tự điển) 5/ Danh từ tận cùng bằngnguyên âm + y thì thêm S nh• bình th•ờng. Ví dụ: Boy, boys (con trai) Day, days (ngày) Donkey, donkeys (con lừa) Monkey, monkeys (con khỉ) Valley, valleys (thung lũng) 6/ M•ời hai danh từ tận cùng bằng f hoặc fe thì bỏ f hoặc fe rồi thêm ves Calf (con bê), half (nửa, r•ỡi), knife (con dao), leaf (lá), life (cuộc đời), loaf (ổ bánh mì), self (cái tôi), sheaf (bó, thếp), shelf (cái kệ), thief (kẻ cắp), wife (vợ), wolf (con cáo). L•u ý - Số nhiều của hoof (móng guốc), scarf (khăn quàng) và wharf (bến tàu) hình thành bằng cả hai cách (thêm s hoặc ves). - Ngoài ra, các danh từ khác tận cùng là f hay fe chỉ thêm s nh• bình th•ờng. Chẳng hạn, Cliff - cliffs (vách đá), Handkerchief - handkerchiefs (khăn tay), Safe, safes (két sắt), Still life (Bức tranh tĩnh vật) - still lifes Mọi chi tiết xin liờn hệ:
 9. Ngữ Phỏp Thụng Dụng trong Tiếng Anh Sưu tầm: Mr. Denn 7/ Một số danh từ có số nhiều bằng cách thay đổi nguyên âm Ví dụ: Foot, feet (bàn chân) Tooth, teeth (răng) Goose, geese (con ngỗng) Man, men (đàn ông) Woman, women (phụ nữ) Louse, lice (con rận) Mouse, mice (con chuột) - Số nhiều của Child (đứa trẻ) và Ox (con bò đực) là Children và Oxen 8/ Các danh từ sau đây luôn là số nhiều và dùng với động từ ở số nhiều: - Clothes (quần áo), police (cảnh sát), outskirts (vùng ngoại ô), cattle (gia súc), spectacles (mắt kính), glasses (mắt kính), binoculars (ống nhòm), scissors (cái kéo), pliers (cái kềm), shears (kéo cắt cây), arms (vũ khí), goods/wares (của cải), damages (tiền bồi th•ờng), greens (rau quả), earnings (tiền kiếm đ•ợc), grounds (đất đai, v•ờn t•ợc), particulars (bản chi tiết), premises/quarters (nhà cửa,v•ờn t•ợc), riches (sự giàu có), savings (tiền tiết kiệm); spirits (r•ợu mạnh), stairs (cầu thang); surroundings (vùng phụ cận), valuables (đồ quý giá). - Một vài danh từ tận cùng bằng ics nh• Acoustics (âm học), athletics (điền kinh), ethics (đạo đức), hysterics (cơn kích động), mathematics (toán học), physics (vật lý), linguistics (ngôn ngữ học), phonetics (ngữ âm học), logistics (ngành hậu cần), technics (thuật ngữ kỹ thuật), politics (chính trị) luôn có hình thức số nhiều và dùng với động từ số nhiều. Tuy nhiên, đôi khi tên gọi của các môn khoa học đ•ợc xem nh• số ít. Chẳng hạn, Mathematics is the science of pure quantity (Toán học là khoa học về l•ợng thuần túy). 9/ Các danh từ sau đây có hình thức số nhiều, nh•ng lại mang nghĩa số ít: News (tin tức), mumps (bệnh quai bị), measles (bệnh sởi), rickets (bệnh còi x•ơng), shingles (bệnh zona), billiards (bi-da), darts (môn ném phi tiêu), draughts (môn cờ vua), bowls (môn ném bóng gỗ), dominoes (đôminô), the United States (Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ). Chẳng hạn, The news is bad (Tin tức chẳng lành) hoặc The United States is a very big country (Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ là một n•ớc rất lớn). 10/ Các danh từ sau đây không thay đổi khi ở số nhiều: Fish (cá), sheep (cừu), deer (nai), salmon (cá hồi), cod (cá thu), carp (cá chép), plaice (cá bơn sao), squid (cá mực), turbot (cá bơn), aircraft (máy bay), series (chuỗi, dãy), species (loài), offspring (con cái). 11/ Các danh từ tập hợp nh• Group (nhóm), team (đội), gang (băng đảng), band (toán, tốp), pack (bầy), staff (tập thể nhân viên), community (cộng đồng), committee (ủy ban), crowd (đám đông), crew (thủy thủ đoàn), family (gia đình) có thể dùng động từ ở số ít hay số nhiều. Chẳng hạn, The government has made up its mind / have made up their minds (Chính phủ đã quyết định dứt khoát), hoặc Do / does your family still live there? (Gia đình bạn vẫn sống ở đó chứ?) Mọi chi tiết xin liờn hệ:
 10. Ngữ Phỏp Thụng Dụng trong Tiếng Anh Sưu tầm: Mr. Denn 12/ Một vài danh từ gốc Hy Lạp hoặc La Tinh vẫn có số nhiều theo quy luật của tiếng Hy Lạp hay La Tinh, chẳng hạn nh• Crisis, crises (sự khủng hoảng); analysis, analyses (sự phân tích); thesis, theses (luận c•ơng); oasis, oases (ốc đảo); basis, bases (nền tảng); axis, axes (trục); appendix, appendices (phần phụ lục); genesis, geneses (cội nguồn); erratum, errata (lỗi in); memorandum, memoranda (bản ghi nhớ); phenomenon, phenomena (hiện t•ợng); radius, radii (bán kính); terminus, termini (ga cuối). Nh•ng cũng có tr•ờng hợp theo quy luật tiếng Anh, chẳng hạn nh• Dogma, dogmas (giáo điều); gymnasium, gymnasiums (phòng tập thể dục); formula, formulas (thể thức) (cũng có thể dùngformulae ). Đặc biệt, số nhiều của Maximum có thể là Maximums hoặc Maxima, của Minimum có thể là Minimums hoặc Minima, của Medium có thể là Mediums hoặc Media. L•u ý Khi danh từ chỉ thời khoảng, số tiền và khoảng cách theo sau một số đếm, động từ sẽ ở ngôi thứ ba số ít. Chẳng hạn, Three weeks is a long time for a holiday (Ba tuần là một thời gian dài đối với một kỳ nghỉ), Five miles is too far to walk (Năm dặm thì quá xa nếu đi bộ) hoặc Three quarters of the theatre was full (Ba phần t• rạp đã đầy khách). B Số nhiều của danh từ kép 1/ Cấu tạo của danh từ kép Danh từ + danh từ Ví dụ: Balance sheet (Bảng quyết toán) Business card (Danh thiếp) Street market (Chợ trời) Winter clothes (quần áo mùa đông) Police station (Đồn công an) Notice board (Bảng thông báo) Football ground (sân đá bóng) Danh từ + danh động từ (gerund) Ví dụ: Weight-lifting (Cử tạ) Baby-sitting (Công việc giữ trẻ) Coal-mining (Sự khai mỏ than) Surf-riding (Môn l•ớt ván) Horse-trading (Sự nhạy bén sắc sảo) Danh động từ + danh từ Ví dụ: Living-room (Phòng khách) Waiting-woman (Ng•ời hầu gái) Diving-rod (Que dò mạch n•ớc) Landing craft (Xuồng đổ bộ) Driving-test (cuộc thi lấy bằng lái xe) Swimming-match (cuộc bơi thi) Phân biệt A coffee cup (Tách dùng để đựng cà phê) và a cup of coffee (tách cà phê, tách đang đựng cà phê) Mọi chi tiết xin liờn hệ:
 11. Ngữ Phỏp Thụng Dụng trong Tiếng Anh Sưu tầm: Mr. Denn 2/ Th•ờng thì số nhiều của danh từ kép hình thành bằng cách thêm s vào từ sau cùng: Boy-friends (bạn trai); grown-ups (ng•ời đã tr•ởng thành); Easter eggs (trứng Phục sinh); express trains (tàu hoả tốc hành). Đặc biệt, Men drivers (tài xế nam); women drivers (tài xế nữ); women doctors (nữ bác sĩ); menservants (đầy tớ trai). 3/ Nếu cấu tạo của danh từ kép là danh từ + phó từ, danh từ + giới từ + danh từ, chúng ta sẽ thêm s vào từ đứng đầu, chẳng hạn nh• hangers-on (kẻ bợ đít), lookers-on (khán giả), runners-up (ng•ời đoạt hạng nhì), passers-by (khách qua đ•ờng), ladies-in-waiting (tì nữ), fathers-in-law (bố vợ, bố chồng), sisters-in-law (chị em dâu, chị em vợ, chị em chồng), commanders-in-chief (tổng t• lệnh), ambassadors-at-large (đại sứ l•u động). Số nhiều của chữ viết tắt: OAPs (Old Age Pensioners) (ng•ời già h•u trí) MPs (Members of Parliament) (nghị sĩ) VIPs (Very Important Persons) (yếu nhân) UFOs (Unidentified Flying Objects) (vật thể bay không xác định) DT DEM DUOC VA KHONG DEM DUOC Tổng quan: 1/ Đặc điểm của danh từ đếm đ•ợc: Chỉ những gì đếm đ•ợc, chẳng hạn nh• a sandwich (một cái bánh xăng- uych), two sandwiches (hai cái bánh xăng-uych), a dog (một con chó), three dogs (ba con chó), a friend (một ng•ời bạn), ten friends (m•ời ng•ời bạn), a cup of tea (một tách trà), four cups of tea (bốn tách trà). Có thể ở số nhiều, chẳng hạn nh• a day, many days. Có thể theo sau một số đếm, a/an hoặc some (một vài). 2/ Đặc điểm của danh từ không đếm đ•ợc: Chỉ những gì không đếm đ•ợc hoặc những gì có tính cách trừu t•ợng, chẳng hạn nh• Money (tiền bạc), weather (thời tiết), nature (thiên nhiên) Không thể ở số nhiều. Có thể theo sau some (nào đó), chứ không thể theo sau a/an hoặc một số đếm. Nói thêm về danh từ không đếm đ•ợc: 1/ Danh từ không đếm đ•ợc th•ờng gặp: Bread (bánh mì), cream (kem), gold (vàng), paper (giấy), tea (trà), beer (bia), dust (bụi), ice (n•ớc đá), sand (cát), water (n•ớc), cloth (vải), gin (r•ợu gin), jam (mứt), soap (xà bông), wine (r•ợu nho), coffee (cà phê), glass (thủy tinh), oil (dầu lửa), stone (đá), wood (gỗ), baggage (hành lý), damage (sự thiệt hại), luggage (hành lý), camping (sự cắm trại), furniture (đồ đạc), parking (sự đậu xe), shopping (việc mua sắm), weather (thời tiết) 2/ Danh từ trừu t•ợng Ví dụ: Advice (lời khuyên), experience (kinh nghiệm), horror (khủng khiếp), beauty (đẹp), fear (sợ hãi), information (thông tin), courage (lòng can đảm), help (sự giúp đỡ), knowledge Mọi chi tiết xin liờn hệ:
 12. Ngữ Phỏp Thụng Dụng trong Tiếng Anh Sưu tầm: Mr. Denn (kiến thức), death (cái chết), hope (niềm hy vọng), mercy (lòng nhân từ), pity (sự tội nghiệp), relief (sự gồ lên), suspicion (sự hồ nghi), work (công việc) 3/ Danh từ không đếm đ•ợc luôn ở số ít và không theo sau a/an Ví dụ: Those students don't want (any) help. They only want (some) knowledge. (Các sinh viên ấy không cần sự giúp đỡ. Họ cần kiến thức mà thôi) I have no experience in this field. (Tôi chẳng có kinh nghiệm về lĩnh vực này) 4/ Danh từ không đếm đ•ợc th•ờng theo sau some, any, no, a little , hoặc theo sau bit, piece, slice, gallon Ví dụ: A bit of news (một mẩu tin), a grain of sand (một hạt cát), a pot of jam (một hủ mứt), a slice of bread (một lát bánh mì), a bowl of soup (một bát súp), a cake of soap (một bánh xà bông), a gallon of petrol (một galon xăng), a pane of glass (một ô kính), a sheet of paper (một tờ giấy), a glass of beer (một ly bia), a drop of oil (một giọt dầu), a group of people (một nhóm ng•ời), a piece of advice (một lời khuyên) 5/ Một vài danh từ trừu t•ợng cũng theo sau a/an, nh•ng với ý nghĩa đặc biệt và ở số ít mà thôi. - To have a wide knowledge of literature, we need read much(Để có một kiến thức rộng rãi về văn học, chúng ta phải đọc sách nhiều). - This micro-computer is a great help to our study (Cái máy vi tính này rất có ích cho việc học của chúng tôi) - Do you think these prisoners have a love of music/a hatred of dishonesty? (Bạn có nghĩ rằng các tù nhân này yêu âm nhạc/căm ghét sự bất l•ơng hay không?) - It's a pity you forgot to do it (Tiếc là bạn quên làm điều đó) - It's a shame he offended against my teacher (Thật là hổ thẹn khi anh ta xúc phạm đến thầy tôi) L•u ý He raises chickens in his garden (Anh ta nuôi gà trong v•ờn nhà mình), nh•ng I like to eat chicken (Tôi thích ăn thịt gà). My house has six rooms (Nhà tôi có sáu phòng), nh•ng There's no room in the car for the dog (Xe ô tô không có chỗ nào cho chó ngồi). We've been to France five times (Chúng tôi đã sang Pháp năm lần), nh•ngTime is a great healer 1(thời gian là thuốc chữa lành mọi vết th•ơng). SO HUU CACH Sở hũu cách 's dùng cho danh từ số ít, danh từ số nhiều không tận cùng bằng 's, từ sau cùng trong danh từ kép, hoặc sau từ viết tắt: Ví dụ: The chemist's (shop) (cửa hàng d•ợc phẩm) Children's toys (đồ chơi của trẻ em) My sister's friend (bạn của chị tôi) Peter's suitcase (va li của Peter) Her father-in-law's house (nhà của bố chồng cô ta) Mọi chi tiết xin liờn hệ:
 13. Ngữ Phỏp Thụng Dụng trong Tiếng Anh Sưu tầm: Mr. Denn The PM's bodyguards (vệ sĩ của thủ t•ớng) The VIP's briefcase (cặp tài liệu của yếu nhân) ' dùng cho danh từ số nhiều tận cùng bằng s, kể cả danh từ số ít tận cùng bằng s Ví dụ: My sisters' friend (bạn của các chị tôi) The workers' wages (l•ơng của các công nhân) Socrates' philosophy (triết lý của Socrates) L•u ý Khi sử dụng sở hữu cách, phải bỏ mạo từ đứng tr•ớc ng•ời hoặc vật sở hữu. Ví dụ: - The villa of the senator = The senator's villa (Biệt thự của th•ợng nghị sĩ) - The wife of the shoemaker = The shoemaker's wife (Vợ của ng•ời thợ giày) - The toys of Jack = Jack's toys Khi nào dùng sở hũu cách? Sở hữu cách (possessive case) chủ yếu dùng cho ng•ời, quốc gia hoặc động vật. Đôi khi ng•ời ta cũng dùng sở hữu cách trong các tr•ờng hợp sau đây: The tree's branches (các cành cây) = The branches of the tree The yacht's mast (cột thuyền buồm) = The mast of the yacht The company's profits (Lợi nhuận của công ty) = The profits of the company A week's holiday (kỳ nghỉ một tuần) Today's paper (báo ra ngày hôm nay) Twenty minutes' break (nghỉ giải lao 20 phút) = a twenty-minute break Yesterday's news (tin tức hôm qua) Two days' delay (chậm trễ hai ngày) = a two-day delay For heaven's sake (vì Th•ợng Đế) The baker's (tiệm bánh mì) The butcher's (tiệm bán thịt) The dentist's (phòng khám của nha sĩ) Tomorrow, we'll have a birthday party at Hoa's (Ngày mai, chúng ta sẽ ăn mừng sinh nhật tại nhà Hoa) Khi nào dùng Of + danh từ để diễn đạt sự sở hữu? Khi có một cụm từ (phrase) hoặc mệnh đề (clause) theo sau "sở hữu chủ". Ví dụ: - I want to know the house of the girl in uniform (Tôi muốn biết nhà của cô gái mặc đồng phục) - They are speaking to the father of the young man they met at the airport (Họ đang nói chuyện với cha của ng•ời thanh niên mà họ đã gặp ở sân bay) Mọi chi tiết xin liờn hệ:
 14. Ngữ Phỏp Thụng Dụng trong Tiếng Anh Sưu tầm: Mr. Denn Khuynh h•ớng chung là dùng Of + danh từ, khi "sở hữu chủ" là vật chứ không phải ng•ời. Ví dụ: - The gate of the villa (cổng của biệt thự) - The front of the house (mặt tiền của căn nhà) - The legs of the chair (chân của cái ghế) Phân biệt: My aunt's paintings (Những bức tranh thuộc quyền sở hữu của dì tôi hoặc do dì tôi vẽ) và The paintings of my aunt (Những bức tranh tả dì tôi) TINH TU CHI PHAM CHAT 1/ Tính từ chỉ phẩm chất không thay đổi theo giống và số của danh từ. Ví dụ: - An old woman (Một bà lão) & Old women (Các bà lão) - An old man (Một ông lão) & Old men (Các ông lão) 2/ Vị trí của tính từ chỉ phẩm chất Tr•ớc danh từ. Ví dụ: - A poor family (Một gia đình nghèo) - An unhappy teacher (Một ng•ời thầy bất hạnh) - Difficult problems (Những bài toán khó) - Sau danh từ, nếu tính từ có bổ ngữ kèm theo. Ví dụ: - Burgundy is a region famous for its wines (Burgundy là một vùng nổi tiếng về các loại r•ợu vang) - A shelf full of crockery (Một ngăn chứa đầy đồ sành sứ) Sau các động từ Be, Become, Seem, Appear, Feel, Get/Grow, Keep, Look, Make, Smell, Sound, Taste, Turn. Ví dụ: - He looks world-weary (Anh ta có vẻ chán đời) - This event made them more optimistic (Sự kiện này khiến họ lạc quan hơn) - After a persistent rain, everyone felt cold (Sau một cơn m•a dai dẳng, mọi ng•ời đều cảm thấy lạnh) - That music sounds beautiful (Khúc nhạc ấy nghe thật hay) - The weather will keep fine (Thời tiết sẽ vẫn cứ đẹp) - This milk smells sour (Sữa này có mùi chua) Phân biệt - This waiter looks very curious (Ng•ời hầu bàn này trông rất tò mò) và He looks curiously at his boss (Anh ta nhìn chủ mình với vẻ tò mò) 3/ Tính từ dùng nh• danh từ - Các tính từ Old (già), Young (trẻ), Elderly (cao tuổi), Aged (cao tuổi), Blind (mù), Deaf (điếc), Disabled (tàn tật), Handicapped (tàn tật), Healthy (mạnh khoẻ), Sick (đau ốm), Living Mọi chi tiết xin liờn hệ:
 15. Ngữ Phỏp Thụng Dụng trong Tiếng Anh Sưu tầm: Mr. Denn (sống), Dead (chết), Wounded (bị th•ơng), Injured (bị th•ơng), Rich (giàu), Poor (nghèo), Needy (túng thiếu), Unemployed (thất nghiệp), Jobless (thất nghiệp), Wicked (xấu xa) có thể theo sau The để chỉ loại ng•ời có một trong những đặc tr•ng vừa nói. Bấy giờ, các tính từ này trở thành danh từ và nên nhớ là động từ theo sau chúng phải ở ngôi thứ ba số nhiều. Ví dụ: - The handicapped deserve our help (Những kẻ tật nguyền rất đáng cho chúng ta giúp đỡ) - Special recreational programs for the elderly (Các ch•ơng trình giải trí đặc biệt dành cho ng•ời cao tuổi) Các tính từ chỉ quốc gia cũng do cách này mà trở thành danh từ. Chẳng hạn, The Scotch (Ng•ời Xcốt-len), the Dutch (Ng•ời Hà Lan), the French (Ng•ời Pháp), the British (Ng•ời Anh), the Swiss (Ng•ời Thụy Sĩ), the Taiwanese (Ng•ời Đài Loan), the Vietnamese (Ng•ời Việt Nam) 4/ Phân từ dùng nh• tính từ Hiện tại phân từ ( ING) và quá khứ phân từ ( ED) cũng có thể dùng nh• tính từ. Bấy giờ, hiện tại phân từ mang ý nghĩa chủ động, còn quá khứ phân từ mang ý nghĩa thụ động. Ví dụ: - A confusing question (Một câu hỏi khiến ng•ời nghe bối rối) & The boy looks confused when he sees his parents at the door of his classroom (Cậu bé có vẻ bối rối khi thấy bố mẹ ở cửa lớp). - A touching story (Một câu chuyện khiến ng•ời nghe xúc động) & I was very touched to hear from my bosom friends (Tôi rất xúc động khi nhận đ•ợc tin những ng•ời bạn chí cốt của tôi). 5/ Thứ tự sắp xếp các tính từ chỉ phẩm chất Thông th•ờng, khi nhiều tính từ cùng định tính cho một danh từ, chúng sẽ đ•ợc sắp xếp theo thứ tự sau đây: Tính từ chỉ kích th•ớc - Tính từ chỉ cá tính và cảm xúc - Tính từ chỉ tuổi tác - Tính từ chỉ hình dạng - Tính từ chỉ màu sắc - Tính từ chỉ chất liệu - Tính từ chỉ nguồn gốc - Tính từ chỉ công dụng [th•ờng là danh động từ trong danh từ kép, chẳng hạn nh• Leading question (câu hỏi khôn ngoan để dẫn đến câu trả lời đúng ý của ng•ời hỏi), Waiting room (phòng chờ đợi),Riding breeches (quần mặc khi c•ỡi ngựa)]. Ví dụ: - A long double-edged sword (Một thanh g•ơm hai l•ỡi dài) - A small square box (Một cái hộp vuông nhỏ) - Merciful black policemen (Những viên cảnh sát da đen nhân từ) - Red velvet gloves (Những chiếc găng nhung đỏ) - An elegant Italian restaurant (Một nhà hàng thanh lịch) 6/ Các tr•ờng hợp đặc biệt của tính từ chỉ phẩm chất 6/1 Tính từ chỉ phẩm chất dùng với các đại từ one/ones, khi one/ones chỉ một danh từ đ•ợc đề cập tr•ớc đó. Ví dụ: - Gather ripe plums instead of the unripe ones. (Hãy hái mận chín thay vì mận còn xanh) Mọi chi tiết xin liờn hệ:
 16. Ngữ Phỏp Thụng Dụng trong Tiếng Anh Sưu tầm: Mr. Denn - If you don't buy a voluminous book, two small ones will do (Nếu bạn không mua một quyển sách to t•ớng thì hai quyển nhỏ cũng đủ dùng rồi) 6/2 Tính từ chỉ phẩm chất dùng nh• đại từ. - First/Second (thứ nhất/thứ hai) vẫn là tính từ nếu dùng với one/ones, nh•ng sẽ là đại từ nếu không dùng với one/ones. Ví dụ: - Which of these two do you prefer? - I prefer the second (one) (Trong hai cái này, bạn thích cái nào hơn? - Tôi thích cái thứ hai hơn) L•u ý - I find that it is impossible to tame this bear = I find it impossible to tame this bear (Tôi thấy là không thể thuần hoá con gấu này) - It is very kind of you to help him (Bạn thật là tử tế mới giúp hắn) - It is ungracious of him not to acknowledge your help (Hắn thật là khiếm nhã mới không cám ơn sự giúp đỡ của bạn) - It is boring to tell lies all day long (Thật là chán ngắt khi phải nói dối suốt ngày) - It is necessary to seize this golden opportunity (Điều cần thiết là nắm lấy cơ hội ngàn vàng này) - It is not necessary for you to be in such a hurry (Bạn không cần phải hấp tấp nh• vậy) - It is lucky that we have a correction pen (May là chúng tôi có bút xoá) - It is lucky for us that he has a correction pen (May cho chúng tôi là anh ta có bút xoá) - I am afraid of naughty words (Tôi sợ những lời lẽ tục tĩu) - I am afraid of hearing naughty words (Tôi sợ nghe những lời lẽ tục tĩu) - I am afraid to hear naughty words (Tôi sợ nghe những lời lẽ tục tĩu) - I am afraid (that) they will be late for school (Tôi e rằng chúng sẽ đi học trễ) - This lesson is easy to understand (Bài học này dễ hiểu) - It is strange that they haven't remembered the way to the airport (Lạ một điều là họ quên hẳn đ•ờng ra sân bay) - Students are ready to accept task assignment after graduation (Các sinh viên sẵn sàng chịu sự phân công sau khi tốt nghiệp) - I am very happy to see you again (Tôi rất vui mừng gặp lại các bạn) SO SANH 1/ Có 3 cấp so sánh: Mọi chi tiết xin liờn hệ:
 17. Ngữ Phỏp Thụng Dụng trong Tiếng Anh Sưu tầm: Mr. Denn Cấp nguyên So sánh hơn Cực cấp Tall Taller Tallest Honest More honest Most honest 2/ Quy tắc Có hai cách tạo hình thức so sánh hơn và cực cấp cho tính từ. a) Thêm er (so sánh hơn) và est (cực cấp) sau: Mọi tính từ một vần. Chẳng hạn, Fast (nhanh) - Faster (nhanh hơn) - Fastest (nhanh nhất); Strong (mạnh) - Stronger (mạnh hơn) - Strongest (mạnh nhất). Một vài tính từ hai vần (chủ yếu là tận cùng bằng y, le và ow). Chẳng hạn, Quiet (yên tĩnh) - Quieter (yên tĩnh hơn) - Quietest (yên tĩnh nhất); Dirty (bẩn) - Dirtier (bẩn hơn) - Dirtiest (bẩn nhất); Simple (đơn giản) - Simpler (đơn giản hơn) - Simplest (đơn giản nhất); Narrow (hẹp) - Narrower (hẹp hơn) - Narrowest (hẹp nhất). Tính từ bắt đầu bằng Un và theo sau là hai vần. Chẳng hạn, Unhappy (khốn khổ) - Unhappier (khốn khổ hơn) - Unhappiest (khốn khổ nhất). L•u ý - Big (lớn) - Bigger (lớn hơn) - Biggest (lớn nhất); Fat (béo) - Fatter (béo hơn) - Fattest (béo nhất). - Silly (dại dột) - Sillier (dại dột hơn) - Silliest (dại dột nhất); Floppy (mềm) - Floppier (mềm hơn) - Floppiest (mềm nhất). - Little (nhỏ) - Littler (nhỏ hơn) - Littlest (nhỏ nhất); - Rude (khiếm nhã) - Ruder (khiếm nhã hơn) - Rudest (khiếm nhã nhất). b) Thêm More (so sánh hơn) và Most (cực cấp) tr•ớc: Mọi tính từ ba vần (trừ tr•ờng hợp đã nói trên đây). Chẳng hạn, Attractive (hấp dẫn) - More attractive (hấp dẫn hơn) - Most attractive (hấp dẫn nhất). Phần lớn các tính từ hai vần (tận cùng bằng ful, less, al, ant, ent, ic, ive, ous, hoặc bắt đầu bằng a). Chẳng hạn, Distant (xa) - More distant (xa hơn) - Most distant (xa nhất); Graceful (duyên dáng) - More graceful (duyên dáng hơn) - Most graceful (duyên dáng nhất). Mọi phân từ dùng nh• tính từ. Chẳng hạn, Boring (tẻ nhạt) - More boring (tẻ nhạt hơn), Most boring (tẻ nhạt nhất); Spoilt (h• hỏng) - More spoilt (h• hỏng hơn) - Most spoilt (h• hỏng nhất). L•u ý Có những tính từ hai vần áp dụng cả hai cách nói trên. Chẳng hạn, Common (phổ biến) - Commoner/More common( phổ biến hơn) - Commonest/Most common (phổ biến nhất); Clever (khôn ngoan) - Cleverer/More clever (khôn ngoan hơn) - Cleverest/Most clever (khôn ngoan nhất). Nếu nghi ngờ thì nên dùng More và Most. 3/ So sánh bất quy tắc Mọi chi tiết xin liờn hệ:
 18. Ngữ Phỏp Thụng Dụng trong Tiếng Anh Sưu tầm: Mr. Denn Good (tốt), better , best Bad (xấu), worse , worst Far (xa), farther / further , furthest / farthest Little (ít), less , least Few (ít), fewer / less , fewest / least Many, Much (nhiều), more , most Old (già, cũ), elder / older , eldest / oldest 4/ Cấu trúc 4/1 So sánh hơn Có thể dùng Much, Far, A little, A bit tr•ớc tính từ ở cấp so sánh hơn. Ví dụ: - Tom is much stronger than his rival (Tom khoẻ hơn đối thủ của mình nhiều) - Are you feeling a little (a bit) better today? (Hôm nay bạn thấy trong ng•ời khoẻ hơn không?) Sau than có thể là một danh từ, đại từ hoặc mệnh đề. Ví dụ: - London is bigger than Paris (Luân Đôn to hơn Pari). - Peter appeared more confused than his friends. (Peter có vẻ lúng túng hơn các bạn anh ta) - My dad's older than yours (Bố tôi già hơn bố bạn) - The exam is easier than I thought (Cuộc thi dễ hơn tôi nghĩ). L•u ý It's getting colder and colder (Trời càng lúc càng lạnh hơn) He became more and more anxious with every passing minute (Mỗi phút trôi qua, anh ta càng thêm lo lắng) The more I miss my family, the more I miss my children (Càng nhớ gia đình, tôi càng nhớ các con tôi) The more he thought about it, the worse the situation seemed (Anh ta càng nghĩ đến điều đó, tình hình càng có vẻ tệ hơn) The more interesting it is, the more attention they pay (Điều đó càng lý thú, họ càng thêm chú ý) You are taller than I (am) , nh•ng ng•ời ta th•ờng nói You are taller than me . He makes fewer spelling mistakes than you (do) , nh•ng ng•ời ta th•ờng nói He makes fewer spelling mistakes than you . I have a faster car than he (does) , nh•ng ng•ời ta th•ờng nói I have a faster car than him. 4/2 Cực cấp Ví dụ: Mọi chi tiết xin liờn hệ:
 19. Ngữ Phỏp Thụng Dụng trong Tiếng Anh Sưu tầm: Mr. Denn - Henry is the best child in his family (Henry là đứa con tốt nhất trong gia đình) - It was the happiest day of my life (Đó là ngày vui nhất đời tôi) - Her worst subject is chemistry (Môn mà cô ta dở nhất là hoá học) - My parents have two sons. I am the eldest (Bố mẹ tôi có hai ng•ời con trai. Tôi là con trai tr•ởng) - All the boys are noisy, but Long is the noisiest (Tất cả các bé trai đều làm ồn, nh•ng Long làm ồn nhiều nhất) - It is the strongest coffee (that) I have ever drunk (Đây là cà phê đặc nhất mà tôi đã từng uống) - It was the unhappiest month (that) we had ever spent (Đó là tháng xui nhất mà chúng tôi đã từng trải qua) 5/ Nói thêm về hình thức so sánh và cực cấp - She is as thin as a lath (Cô ta gầy nh• cây que) - You are as tall as my brother (Bạn cao bằng anh tôi) - This schoolgirl is as white as a sheet (Cô nữ sinh này trong trắng nh• một tờ giấy) - An elephant is not so big as a whale (Voi không to bằng cá voi) Your tea is not so strong as mine (Trà của bạn không đặc bằng trà của tôi) - Mice are not as big as cats (Chuột không to bằng mèo) - The least worry we have is about the weather (Điều chúng tôi ít lo lắng nhất là thời tiết) - His speech is less lengthy than I expected (Bài diễn văn của ông ta ít dài dòng hơn tôi mong) - This is the least interesting part of the dictionary (Đây là phần ít hấp dẫn nhất trong quyển tự điển) - One of the least performed of Shakespeare's plays (một trong những vở kịch ít đ•ợc trình diễn nhất của Shakespeare) - She chose the least expensive of the hotels (Bà ta chọn khách sạn ít đắt tiền nhất = Bà ta chọn khách sạn rẻ tiền nhất) - She found the job less and less attractive (Cô ta thấy công việc ngày càng bớt hấp dẫn) - They are less and less interested in sport (Họ ngày càng bớt quan tâm đến thể thao) - Less coffee than tea (•t cà phê hơn trà) - You should smoke fewer cigarettes and drink less beer (Anh nên hút ít thuốc lá hơn và uống ít bia hơn) - I received less money than the others did (Tôi lĩnh ít tiền hơn những ng•ời khác) - It rains less in London than in Manchester (™ Luân Đôn m•a ít hơn là ở Manchester) PHO TU TONG QUAT VE PHO TU Phó từ là từ bổ sung thông tin về thời gian, nơi chốn, mức độ, cách thức cho một động từ, một tính từ, một cụm từ hoặc một phó từ khác . Mọi chi tiết xin liờn hệ:
 20. Ngữ Phỏp Thụng Dụng trong Tiếng Anh Sưu tầm: Mr. Denn Phó từ chỉ cách thức (Adverbs of manner): Slowly (chậm chạp), quickly (một cách nhanh nhẹn), joyfully (một cách vui vẻ), sadly (một cách buồn bã), well (tốt, giỏi), badly (tồi, dở) Phó từ chỉ mức độ (Adverbs of degree): Enough (đủ), absolutely (tuyệt đối), strictly (triệt để), fairly (khá, hoàn toàn), completely (hoàn toàn), entirely (hoàn toàn), quite (hoàn toàn), just (vừa), nearly (gần nh•), almost (gần nh•), only (chỉ riêng), too (quá), very (rất), extremely (cực độ), really (thực sự) Phó từ chỉ nơi chốn (Adverbs of place): Here (đây), there (đó), near (gần), everywhere (mọi nơi), nowhere (không nơi nào), northwards (về phía bắc), forwards (về phía tr•ớc), backwards (về phía sau), clockwise (theo chiều kim đồng hồ) Phó từ chỉ thời gian (Adverbs of time): Now (bây giờ), today (hôm nay), tomorrow (ngày mai), yesterday (hôm qua), soon (ngay), still (vẫn còn), then (sau đó), yet (còn, còn nữa), afterwards (sau này), before (tr•ớc đó), at once (lập tức), lately (gần đây), recently (gần đây) Phó từ chỉ sự th•ờng xuyên (Adverbs of frequency): Frequently (th•ờng xuyên), always (luôn luôn), never (không bao giờ), occasionally (thỉnh thoảng), usually (th•ờng), often (th•ờng), regularly (đều đặn), seldom (ít khi, hiếm khi), rarely (ít khi, hiếm khi) Phó từ nghi vấn (Interrogative adverbs): When? (lúc nào), where?(ở đâu), why? (tại sao), how (nh• thế nào? bằng cách nào?). Chẳng hạn, When did he die? (Anh ta chết lúc nào?), Where does she come from? (Cô ta từ đâu đến?), Why were you late? (Tại sao anh đến muộn?), How is this word spelt? (Từ này đánh vần nh• thế nào?). Phó từ quan hệ (Relative adverbs): When (khi mà), where (nơi mà), why (vì sao, tại sao). Chẳng hạn, Sunday is the day when very few people go to work (Chủ nhật là ngày mà rất ít ng•ời đi làm việc), One of the countries where people drive on the left (Một trong những n•ớc nơi ng•ời ta lái xe về bên trái), That is the reason why I come here (Đó là lý do vì sao tôi đến đây). Ngoài ra, còn có Phó từ bổ nghĩa câu (Sentence adverbs) nh• Certainly (chắc chắn), Evidently (hiển nhiên), Obviously (hiển nhiên), Naturally (tất nhiên), Clearly (rõ ràng), Probably (có lẽ), Undoubtedly (không nghi ngờ gì nữa), Fortunately (may thay), Unfortunately (rủi thay) Chẳng hạn, Fortunately, everyone returned home safe and sound (May thay, mọi ng•ời đều trở về nhà bình an vô sự). SU THANH LAP PHO TU Th•ờng thì phó từ hình thành bằng cách thêm ly vào tính từ t•ơng xứng. Ví dụ: Large (rộng rãi) - Largely Extreme (cực độ) - Extremely Brief (ngắn gọn) - Briefly Boring (buồn tẻ) - Boringly Repeated (lặp đi lặp lại) - Repeatedly Quick (nhanh nhẹn) - Quickly Happy (sung s•ớng) - Happily Greedy (tham lam) - Greedily Useful (hữu ích) - Usefully Beautiful (đẹp) - Beautifully Mọi chi tiết xin liờn hệ:
 21. Ngữ Phỏp Thụng Dụng trong Tiếng Anh Sưu tầm: Mr. Denn Normal (thông th•ờng) - normally Actual (thực sự) - actually Reliable (xác thực) - Reliably Pitiable (đáng th•ơng) - Pitiably Tangible (hiển nhiên) - tangibly Credible (đáng tin cậy) - Credibly Ngoại lệ True (thật, đúng), truly Due (đúng, đáng), duly Whole (toàn bộ), wholly Good (tốt, giỏi), well Other (khác), otherwise Cũng có tr•ờng hợp tính từ và phó từ giống nhau về hình thức . Chẳng hạn, Back seat (Ghế sau) - It takes me an hour to walk there and back (Tôi phải mất một tiếng đồng hồ để đi từ đây đến đó rồi quay về), A pretty girl (Một cô gái xinh xắn) - The situation seems pretty hopeless (Tình thế có vẻ khá tuyệt vọng), In the near future (Trong t•ơng lai gần đây) - Sit near enough to see the screen (Hãy ngồi đủ gần để nhìn thấy màn ảnh), Still water (N•ớc phẳng lặng) - She is still unconscious (Cô ta vẫn còn bất tỉnh), A little garden (Một khu v•ờn nhỏ) - I slept very little last night (Đêm qua tôi ngủ rất ít), A late marriage (Một cuộc hôn nhân muộn mằn) - She married late (Cô ta lấy chồng muộn), A nation-wide advertising campaign (Một chiến dịch quảng cáo trên toàn quốc) - Police are looking for him nation-wide (Cảnh sát đang truy lùng hắn trên toàn quốc), Bodily organs (Các bộ phận của cơ thể) - The audience rose bodily to salute the colours (Toàn thể cử toạ đứng dậy chào cờ) Những tính từ tận cùng bằng ly, chẳng hạn nh• Friendly (thân thiện), Likely (có thể, chắc), Lonely (cô đơn) , không đ•ợc dùng nh• phó từ. Để diễn tả chúng d•ới dạng phó từ, ta phải lập những cụm từ nh• In a friendly manner/way (một cách thân thiện) chẳng hạn. PHO TU DUOI HINH THUC SO SANH 1/ Để đặt phó từ có hai vần trở lên d•ới hình thức so sánh và cực cấp , ta thêm more và most tr•ớc phó từ. Chẳng hạn, Calmly (Bình tĩnh) - More calmly (bình tĩnh hơn) - Most calmly (bình tĩnh nhất), Luckily (may mắn) - More luckily (may mắn hơn), Most luckily (may mắn nhất). Đặc biệt Well Better Best Badly Worse Worst Little Less Least Much More Most Far Farther Farthest Further Furthest Early Earlier Earliest Mọi chi tiết xin liờn hệ:
 22. Ngữ Phỏp Thụng Dụng trong Tiếng Anh Sưu tầm: Mr. Denn Hard Harder Hardest Fast Faster Fastest Loud Louder Loudest 2/ Ví dụ minh hoạ - He eats more quickly than I do/than me (Anh ta ăn nhanh hơn tôi) - He eats as quickly as I do/as me (Anh ta ăn nhanh bằng tôi) - He doesn't eat as quickly as I do/as me hoặc He doesn't eat so quickly as I do/as me (Anh ta không ăn nhanh bằng tôi). - They arrived earlier than I expected (Họ đã đến sớm hơn tôi t•ởng) - The sooner you begin, the sooner you'll finish (Bạn bắt đầu càng sớm, bạn càng sớm xong việc) - The sooner the better (Càng sớm càng tốt) - heir child screamed loudest of all (Con của họ hét to nhất trong bọn) - Who arrived the earliest? (Ai đến sớm nhất?) VI TRI PHO TU 1/ Phó từ chỉ cách thức (Adverbs of manner) Đứng sau động từ. Chẳng hạn, This old man drinks heavily (Ông lão này nghiện r•ợu nặng), She walked sluggishly (Cô ta đi một cách uể oải). Đứng sau túc từ nếu câu có một túc từ. Chẳng hạn, He rendered me a service voluntarily (Anh ta tự nguyện giúp tôi), They speak French well (Họ nói tiếng Pháp giỏi). Đứng tr•ớc giới từ hoặc sau túc từ khi động từ + giới từ + túc từ (nh•ng phải đứng tr•ớc giới từ nếu túc từ dài). Chẳng hạn, She glances shyly at him hoặc She glances at him shyly (Cô ta e thẹn liếc nhìn anh ta), nh•ng She glances shyly at everyone who attends her wedding ceremony (Cô ta e thẹn nhìn những ng•ời đến dự lễ c•ới của cô ta). Đứng tr•ớc động từ nếu túc từ dài. Chẳng hạn, The teacher carefully marked all the incorrect sentences on the blackboard (Thầy giáo cẩn thận đánh dấu mọi câu sai trên bảng đen), He furiously declares that any latecomer will be blacklisted (Anh ta điên tiết tuyên bố rằng ai đến trễ sẽ bị ghi vào sổ đen). 2/ Phó từ chỉ mức độ (Adverbs of degree) Đứng tr•ớc một phó từ hoặc một tính từ để bổ nghĩa cho phó từ hoặc tính từ ấy. Chẳng hạn, It is absolutely impossible (Điều đó hoàn toàn không thể đ•ợc), She sings very well (Cô ta ca rất hay). Đặc biệt - They have only two children (Họ có vỏn vẹn hai đứa con) - Only five people were hurt in the accident (Chỉ có năm ng•ời bị th•ơng trong vụ tai nạn) - For external use only (Dùng ngoài da mà thôi) - I only waited a few minutes, but it seemed like hours Mọi chi tiết xin liờn hệ:
 23. Ngữ Phỏp Thụng Dụng trong Tiếng Anh Sưu tầm: Mr. Denn (Tôi chỉ đợi vài phút thôi, mà cứ nh• mấy giờ đồng hồ) - I hardly know this telephone number (Tôi vừa mới biết số điện thoại này mà thôi) - I can hardly lift this bag (Tôi khó mà nhấc nổi cái bao này) - Hardly anybody came (Hầu nh• chẳng ai đến) -There's hardly any milk left (Hầu nh• chẳng còn chút sữa nào) -He has hardly any money (Anh ta hầu nh• chẳng có tiền) - They hardly ever go to bed before midnight (Hầu nh• họ chẳng bao giờ đi ngủ tr•ớc nửa đêm) - He can scarcely have said so (Chắc là anh ấy đã không nói nh• thế) - There were scarcely fifty strikers there (™ đó chỉ có vỏn vẹn năm m•ơi ng•ời đình công) - This river isn't deep enough for swimming (Dòng sông này ch•a đủ sâu để bơi lội) - Write clearly enough for us to read it (Hãy viết đủ rõ cho chúng tôi đọc đ•ợc) 3/ Phó từ chỉ sự th•ờng xuyên (Adverbs of frequency) Đứng sau thì đơn giản của To be. Chẳng hạn, Your hands are still dirty (Tay anh vẫn còn bẩn), He is always modest about his achievements (Anh ta luôn khiêm tốn về những thành tựu của mình). Tr•ớc thì đơn giản của tất cả các động từ khác. Chẳng hạn, I continually have to remind him of his family (Tôi phải liên tục nhắc hắn nhớ đến gia đình hắn), He sometimes writes to me (Thỉnh thoảng anh ta có viết th• cho tôi), My father never eats meat (Cha tôi chẳng bao giờ ăn thịt). Sau trợ động từ trong thì kép. Chẳng hạn, I have never been abroad (Tôi ch•a bao giờ ra n•ớc ngoài), You should always check your oil before starting (Bạn nên luôn luôn kiểm tra dầu nhớt tr•ớc khi khởi hành), We have often been there (Chúng tôi đã từng đến đó luôn). 4 Phó từ chỉ nơi chốn (Adverbs of place) Đứng sau động từ. Chẳng hạn, Her parents live abroad (Cha mẹ cô ta sống ở n•ớc ngoài), They are waiting for us downstairs (Họ đang đợi chúng tôi ở tầng d•ới), Are you going anywhere? (Anh định đi bất cứ nơi nào chứ?). Sau Động từ + túc từ hoặc Động từ + giới từ + túc từ. Chẳng hạn, I've seen that old women somewhere (Tôi đã gặp bà lão đó ở nơi nào đó), We looked for it everywhere (Chúng tôi đã tìm nó khắp nơi). 5/ Phó từ chỉ thời gian (Adverbs of time) Mọi chi tiết xin liờn hệ:
 24. Ngữ Phỏp Thụng Dụng trong Tiếng Anh Sưu tầm: Mr. Denn Đứng ở đầu hoặc cuối mệnh đề. Chẳng hạn, Eventually he won hoặc He won eventually (Cuối cùng anh ta đã thắng), Then we walked home hoặc We walked home then (Rồi chúng tôi đi bộ về nhà). Tuy nhiên, tốt nhất là tra tự điển tr•ớc khi dùng phó từ chỉ thời gian. DAI TU TINH TU NGHI VAN Who (đại từ) Whom (đại từ) What (đại từ và tính từ) Which (đại từ và tính từ) Whose (đại từ và tính từ) Ví dụ minh hoạ a) Who - Who told him the news? (Ai báo tin cho anh ta?) - Do you know who damaged my car? (Bạn có biết ai làm hỏng xe tôi hay không?) - I wonder who phoned this morning (Tôi chẳng biết ai đã gọi điện thoại sáng nay) - Who ate my bread? (Ai đã ăn bánh mì của tôi?) - Who is that bespectacled girl? (Cô gái đeo kính là ai?) b) Whom - Thay vì Whom did they invite? (Họ mời những ai?), ng•ời ta th•ờng nói Who did they invite? - Thay vì Whom did you see at church? (Bạn đã gặp ai ở nhà thờ?), ng•ời ta th•ờng nói Who did you see at church? - Thay vì With whom did you go? (Bạn đã đi với ai?), ng•ời ta th•ờng nói Who did you go with? - Thay vì To whom are you speaking? (Bạn đang nói chuyện với ai?), ng•ời ta th•ờng nói Who are you speaking to? c) Whose Whose là tính từ. - Whose house was broken into? (Nhà của ai bị bọn trộm vào?) - Whose book are they reading? (Họ đang đọc sách của ai?) Whose là đại từ. - Whose are these newspapers ? (Những tờ báo này là của ai?) - Whose is that house? (Nhà đó là của ai?) d) Which Which là tính từ. - Which hat is hers? (Mũ nào là của cô ta?) - Which way is quicker - by taxi or by pedicab? (Đ•ờng nào thì nhanh hơn - bằng taxi hay bằng xe xích lô?) - Which languages did you study at school? Mọi chi tiết xin liờn hệ:
 25. Ngữ Phỏp Thụng Dụng trong Tiếng Anh Sưu tầm: Mr. Denn (Anh đã học những thứ tiếng gì ở tr•ờng?) - Which journalist (of all journalists) do you admire most? (Nhà báo nào bạn ng•ỡng mộ nhất?) - Thay vì To which address will you send this letter? (Bạn sẽ gửi th• này đến địa chỉ nào), ng•ời ta th•ờng nói Which address will you send this letter to?. T•ơng tự, thay vì In which region do you work? (Bạn làm việc ở vùng nào?), ng•ời ta th•ờng nói Which region do you work in? Which là đại từ. - Which is her hat? (Mũ của cô ta là mũ nào?) - Which of them is the tallest? (Ng•ời nào trong số họ là cao nhất?) - Which of these two photos do you like best? (Bạn thích bức nào nhất trong hai bức ảnh này?) e) What What là đại từ. - What happens? (Có chuyện gì xảy ra vậy?) - What made him so furious? (Điều gì khiến hắn điên tiết lên vậy?) - What are you thinking? (Bạn đang nghĩ gì vậy?) - What's the date? (Hôm nay ngày bao nhiêu?) - What does he say? (Anh ta nói gì vậy?) - What did you do that for? = Why did you do that? (Bạn làm điều đó nhằm mục đích gì?) - What is this bag for? (Cái bao này dùng để làm gì?) - What does this word mean? (Từ này nghĩa là gì?) - What does she do? = What is she? = What is her profession? (Cô ta làm nghề gì?) - What's your name? (Tên bạn là gì?) - What was the weather like? (Thời tiết nh• thế nào?) - What does she look like? (Cô ta trông thế nào?) What là tính từ (nh•ng rất ít dùng cho ng•ời). - What date is it? (Hôm nay ngày bao nhiêu?) - What experience have you had? (Bạn đã có kinh nghiệm gì?) - What documents has he read? (Hắn đã đọc những tài liệu nào?) - At what depth does the wreck lie? (Xác tàu đắm nằm ở độ sâu bao nhiêu?) L•u ý - Thay vì What age are you?/What is your age?, ng•ời ta th•ờng nói How old are you? (Bạn bao nhiêu tuổi?) - Thay vì What height is he?/ What is his height?, ng•ời ta th•ờng nói How tall is he? (Anh ta cao bao nhiêu?) DAI TU NHAN XUNG 1/ Hình thức Mọi chi tiết xin liờn hệ:
 26. Ngữ Phỏp Thụng Dụng trong Tiếng Anh Sưu tầm: Mr. Denn Chủ từ Túc từ Số ít Ngôi thứ nhất I Me Ngôi thứ hai You You Ngôi thứ ba He/She/It Him/Her/It Số nhiều Ngôi thứ nhất We Us Ngôi thứ hai You You Ngôi thứ ba They Them Hình thức cũ của ngôi thứ hai số ít là Thou (chủ từ), Thee (túc từ) He dùng cho nam giới và động vật giống đực & She dùng cho nữ giới và động vật giống cái & It dùng cho sự vật. Ví dụ: - This is my father. He is a postman (Đây là cha tôi. Ông là nhân viên phát th•) - This is my mother. She is an actress (Đây là mẹ tôi. Bà là diễn viên) - This is my car. It is very beautiful (Đây là xe ôtô của tôi. Nó thì rất đẹp) 2/ Ví dụ minh hoạ - This is my grandmother. She is old. Do you know her? (Đây là bà tôi. Bà ấy thì già. Bạn có biết bà ấy hay không?) - Did you see the elephant? - Yes, I saw it and it saw me (Bạn thấy voi ch•a? - Vâng, tôi đã thấy nó và nó đã thấy tôi) - My sister and I attend the same school (Chị tôi và tôi học cùng một tr•ờng) - Where's Ba? - That's him over there (Ba đâu rồi? - Anh ta kia kìa) - They gave you dinner. Did you thank them for it? (Họ đãi bạn ăn tối. Bạn đã cám ơn họ về việc đó ch•a?) - She will stay with us (Cô ấy sẽ ở lại với chúng ta) - You need to speak to someone like him (Bạn cần phải nói chuyện với những ng•ời nh• anh ta) L•u ý - Thay vì It is I (tôi đây), ng•ời ta th•ờng nói It's me. - Thay vì She is taller than I am (cô ta cao hơn tôi), ng•ời ta th•ờng nói She is taller than me. -Thay vì He doesn't know as much as she does (anh ta không biết nhiều bằng cô ta), ng•ời ta th•ờng nói He doesn't know as much as her . Mọi chi tiết xin liờn hệ:
 27. Ngữ Phỏp Thụng Dụng trong Tiếng Anh Sưu tầm: Mr. Denn - Không nói It was him who told me the news (chính anh ta báo tin cho tôi), mà phải nói It was he who told me the news . - Có thể nói Turn off the fan hoặc Turn the fan off (Hãy tắt quạt !), nh•ng nếu dùng đại từ nhân x•ng thì phải nói Turn it off. - Với vai trò chủ từ, You và One có thể đ•ợc dùng nh• nhau. Chẳng hạn, You cannot live on water (Bạn không thể sống bằng n•ớc lã) hoặc One cannot live on water (Ng•ời ta không thể sống bằng n•ớc lã) . Tuy nhiên, You vẫn thân mật và thông dụng hơn One. - They cũng có nghĩa là Ng•ời ta . Chẳng hạn, They say (that) he behaves very badly towards his mother (Ng•ời ta nói rằng hắn đối xử với mẹ hắn rất tệ). 3/ Nói riêng về It It th•ờng dùng cho một vật, một em bé, hoặc một con vật mà ta không biết thuộc giống gì. Ví dụ: - Where's your gun? - It is in the drawer. (Khẩu súng của bạn đâu? - Nó ở trong ngăn kéo) - Do you see that bird? It is singing very happily. (Bạn có thấy con chim kia không? Nó đang hót rất vui) - Her new baby is very chubby. It weighs more than four kilos. (Đứa con mới sinh của cô ta rất mũm mĩm. Nó nặng hơn bốn kí) Đôi khi It cũng dùng cho ng•ời. Ví dụ: - Who is that/Who is it? - It's me (Ai đó? - Tôi đây) It dùng trong các thành ngữ chỉ thời gian, khoảng cách, thời tiết, nhiệt độ, thủy triều Ví dụ: - What time is it? - It is six (Mấy giờ rồi? - Sáu giờ rồi) - How far is it to London? - It is about 100 miles. (Đến Luân Đôn bao xa? - Khoảng 100 dặm) - It is raining/snowing (Trời đang m•a/đang tuyết rơi) - It's a fine night (Trời đêm đẹp) - It is hot/cold/cool in this grotto (Thật là nóng/lạnh/mát trong hang này) Cấu trúc It + is + tính từ + nguyên mẫu Ví dụ: - It is easy to criticize (Phê phán thì dễ) thay vì To criticize is easy . - It is better to get up early (Nên dậy sớm thì tốt hơn) thay vì To get up early is bettter . Thay vì She finds (that) it is boring to stay at home (Cô ta thấy ngồi nhà thật là chán), ta có thể nói She finds it boring to stay at home . It thay cho một cụm từ hay mệnh đề đ•ợc đề cập tr•ớc đó. Ví dụ: Mọi chi tiết xin liờn hệ:
 28. Ngữ Phỏp Thụng Dụng trong Tiếng Anh Sưu tầm: Mr. Denn - He smokes in bed, though his wife doesn't like it. (Hắn hút thuốc trên giừơng, mặc dù vợ hắn chẳng thích điều đó) - Yes, I am always a late riser. What about it? (Vâng, tôi luôn dậy muộn. Anh nghĩ sao về điều đó?) It làm chủ từ cho các động từ không ám chỉ riêng ai Ví dụ: - It appears that there has been a mistake (D•ờng nh• đã có sự nhầm lẫn) - It seems that he's resigned (D•ờng nh• ông ta đã từ chức) DAI TU PHAN THAN 1/ Hình thức Chủ từ Túc từ Số ít Ngôi thứ nhất I Me Ngôi thứ hai You You Ngôi thứ ba He/She/It Him/Her/It Số nhiều Ngôi thứ nhất We Us Ngôi thứ hai You You Ngôi thứ ba They Them Hình thức cũ của ngôi thứ hai số ít là Thou (chủ từ), Thee (túc từ) He dùng cho nam giới và động vật giống đực & She dùng cho nữ giới và động vật giống cái & It dùng cho sự vật. Ví dụ: - This is my father. He is a postman (Đây là cha tôi. Ông là nhân viên phát th•) - This is my mother. She is an actress (Đây là mẹ tôi. Bà là diễn viên) - This is my car. It is very beautiful (Đây là xe ôtô của tôi. Nó thì rất đẹp) 2/ Ví dụ minh hoạ - This is my grandmother. She is old. Do you know her? (Đây là bà tôi. Bà ấy thì già. Bạn có biết bà ấy hay không?) - Did you see the elephant? - Yes, I saw it and it saw me (Bạn thấy voi ch•a? - Vâng, tôi đã thấy nó và nó đã thấy tôi) - My sister and I attend the same school (Chị tôi và tôi học cùng một tr•ờng) Mọi chi tiết xin liờn hệ:
 29. Ngữ Phỏp Thụng Dụng trong Tiếng Anh Sưu tầm: Mr. Denn - Where's Ba? - That's him over there (Ba đâu rồi? - Anh ta kia kìa) - They gave you dinner. Did you thank them for it? (Họ đãi bạn ăn tối. Bạn đã cám ơn họ về việc đó ch•a?) - She will stay with us (Cô ấy sẽ ở lại với chúng ta) - You need to speak to someone like him (Bạn cần phải nói chuyện với những ng•ời nh• anh ta) L•u ý - Thay vì It is I (tôi đây), ng•ời ta th•ờng nói It's me. - Thay vì She is taller than I am (cô ta cao hơn tôi), ng•ời ta th•ờng nói She is taller than me. -Thay vì He doesn't know as much as she does (anh ta không biết nhiều bằng cô ta), ng•ời ta th•ờng nói He doesn't know as much as her . - Không nói It was him who told me the news (chính anh ta báo tin cho tôi), mà phải nói It was he who told me the news . - Có thể nói Turn off the fan hoặc Turn the fan off (Hãy tắt quạt !), nh•ng nếu dùng đại từ nhân x•ng thì phải nói Turn it off. - Với vai trò chủ từ, You và One có thể đ•ợc dùng nh• nhau. Chẳng hạn, You cannot live on water (Bạn không thể sống bằng n•ớc lã) hoặc One cannot live on water (Ng•ời ta không thể sống bằng n•ớc lã) . Tuy nhiên, You vẫn thân mật và thông dụng hơn One. - They cũng có nghĩa là Ng•ời ta . Chẳng hạn, They say (that) he behaves very badly towards his mother (Ng•ời ta nói rằng hắn đối xử với mẹ hắn rất tệ). 3/ Nói riêng về It It th•ờng dùng cho một vật, một em bé, hoặc một con vật mà ta không biết thuộc giống gì. Ví dụ: - Where's your gun? - It is in the drawer. (Khẩu súng của bạn đâu? - Nó ở trong ngăn kéo) - Do you see that bird? It is singing very happily. (Bạn có thấy con chim kia không? Nó đang hót rất vui) - Her new baby is very chubby. It weighs more than four kilos. (Đứa con mới sinh của cô ta rất mũm mĩm. Nó nặng hơn bốn kí) Đôi khi It cũng dùng cho ng•ời. Ví dụ: - Who is that/Who is it? - It's me (Ai đó? - Tôi đây) It dùng trong các thành ngữ chỉ thời gian, khoảng cách, thời tiết, nhiệt độ, thủy triều Ví dụ: - What time is it? - It is six (Mấy giờ rồi? - Sáu giờ rồi) - How far is it to London? - It is about 100 miles. (Đến Luân Đôn bao xa? - Khoảng 100 dặm) - It is raining/snowing (Trời đang m•a/đang tuyết rơi) - It's a fine night (Trời đêm đẹp) Mọi chi tiết xin liờn hệ:
 30. Ngữ Phỏp Thụng Dụng trong Tiếng Anh Sưu tầm: Mr. Denn - It is hot/cold/cool in this grotto (Thật là nóng/lạnh/mát trong hang này) Cấu trúc It + is + tính từ + nguyên mẫu Ví dụ: - It is easy to criticize (Phê phán thì dễ) thay vì To criticize is easy . - It is better to get up early (Nên dậy sớm thì tốt hơn) thay vì To get up early is bettter . Thay vì She finds (that) it is boring to stay at home (Cô ta thấy ngồi nhà thật là chán), ta có thể nói She finds it boring to stay at home . It thay cho một cụm từ hay mệnh đề đ•ợc đề cập tr•ớc đó. Ví dụ: - He smokes in bed, though his wife doesn't like it. (Hắn hút thuốc trên giừơng, mặc dù vợ hắn chẳng thích điều đó) - Yes, I am always a late riser. What about it? (Vâng, tôi luôn dậy muộn. Anh nghĩ sao về điều đó?) It làm chủ từ cho các động từ không ám chỉ riêng ai Ví dụ: - It appears that there has been a mistake (D•ờng nh• đã có sự nhầm lẫn) - It seems that he's resigned (D•ờng nh• ông ta đã từ chức) DAI TU VA TINH TU SO HUU Tính từ sở hữu Đại từ sở hữu My (của tôi) Mine (của tôi) Your (của anh/chị) Yours (của anh/chị) His/Her/Its His/Hers (của anh ta/cô ta/nó) (của anh ấy/cô ấy) Our (của chúng ta/chúng tôi) Ours (của chúng ta/chúng tôi) Your (của các anh chị) Yours (của các anh chị) Their (của họ/chúng nó) Theirs (của họ/chúng nó) Ví dụ: - This is his handkerchief. Where is ours? (Đây là khăn tay của anh ta. Cái của chúng tôi đâu?) - Your do your work and I do mine (Bạn làm việc của bạn, tôi làm việc của tôi) L•u ý: Đừng nhầm tính từ sở hữu Its và cụm từ It's (viết tắt của It is) 1/ Đặc điểm Mọi chi tiết xin liờn hệ:
 31. Ngữ Phỏp Thụng Dụng trong Tiếng Anh Sưu tầm: Mr. Denn Tính từ sở hữu tùy thuộc sở hữu chủ, chứ không tùy thuộc vật sở hữu. Do vậy, nhà của anh ta là His house, nhà của cô ta là Her house. Mẹ của anh ta là His mother, mẹ của cô ta là Her mother. Tính từ sở hữu không tùy thuộc số của vật sở hữu. Chẳng hạn, my friend (bạn của tôi), my friends (các bạn cuả tôi), their room (phòng của họ), their rooms (các phòng của họ). của con vật hoặc sự vật thì dùng Its. Chẳng hạn, The dog wags its tail (con chó vẫy đuôi), Depraved culture and its evils (văn hoá đồi trụy và những tác hại của nó), The table and its legs (cái bàn và các chân của nó). Own cũng đ•ợc thêm vào để nhấn mạnh sự sở hữu. Chẳng hạn, Does that car belong to the company, or is it your own? (chiếc xe ôtô ấy của công ty, hay của riêng anh?), Their own garden (mảnh v•ờn riêng của họ). Tính từ sở hữu cũng đ•ợc dùng tr•ớc các bộ phận cơ thể. Chẳng hạn, My legs hurt (tôi đau chân), Her head is aching (cô ta đang nhức đầu). 2/ Đại từ sở hữu thay cho tính từ sở hữu + danh từ Ví dụ: - This is their apartment hoặc This (apartment) is theirs (Đây là căn hộ của họ hoặc Căn hộ này là của họ ) - You're using my telephone. Where's yours ? (Anh đang dùng máy điện thoại của tôi. Cái của anh đâu?) of mine nghĩa là One of my (một của tôi). Ví dụ: - A friend of mine = one of my friends (một ng•ời bạn của tôi) - A teacher of hers = one of her teachers (một ng•ời thầy của cô ấy) DAI TU BAT DINH Tính từ bất định: - There's only one piece of cake left (Chỉ còn lại một mẩu bánh) - This mendicant is blind in both eyes (Ng•ời ăn xin này mù cả hai mắt) - A ring on each finger (Một cái nhẫn trên mỗi ngón tay) - Take either half, they are exactly the same (Hãy lấy nửa này hoặc nửa kia, cả hai đều bằng nhau) - Neither boy was present (Cả hai đứa bé đều không có mặt) - I have read this book several times (Tôi đã đọc quyển sách này nhiều lần) - All dogs are animals, but not all animals are dogs (Tất cả các con chó đều là động vật, nh•ng không phải tất cả các động vật đều là chó) - The buses go every ten minutes (Cứ mỗi m•ời phút lại có chuyến xe búyt) - I have a lot of bread, but I haven't much butter (Tôi có nhiều bánh mì, nh•ng tôi chẳng có nhiều bơ) - There are many spelling mistakes in this newspaper (Tờ báo này có nhiều lỗi chính tả) - There's some ice in the fridge (Có một ít đá trong tủ lạnh) - You may come here at any time (Bạn có thể đến đó bất cứ lúc nào) - I have little time for watching TV (Tôi có ít thời gian để xem TV) Mọi chi tiết xin liờn hệ:
 32. Ngữ Phỏp Thụng Dụng trong Tiếng Anh Sưu tầm: Mr. Denn - Give me a little sugar (Hãy cho tôi một ít đ•ờng) - There were few people at his funeral (Có ít ng•ời dự đám tang ông ta) - The jailer asked us a few questions (Viên cai ngục hỏi chúng tôi vài câu) - We have enough food for two weeks' holiday (Chúng tôi có đủ thực phẩm cho kỳ nghỉ hai tuần) - No words can express my homesickness (Không lời nào diễn tả đ•ợc nỗi nhớ nhà của tôi) - Would you like another cup of tea? (Ông muốn dùng một tách trà nữa không?) - Where are the other students? (Các sinh viên khác đang ở đâu?) Đại từ bất định - This problem is one of great difficulty (Vấn đề này là vấn đề rất khó khăn) - We both want to go hunting (Cả hai chúng tôi đều muốn đi săn) - He gave the boys five dollars each (Ông ta cho mỗi đứa bé 5 đô la) - I've bought two cakes - you can have either (Tôi đã mua hai cái bánh - anh có thể lấy một trong hai cái đó) - I chose neither of them (Tôi không chọn cái nào trong hai cái đó cả) - Several of us decided to walk (Nhiều ng•ời trong chúng tôi quyết định đi bộ) - We had several loaves left - All (of them) were crisp (Chúng tôi còn nhiều ổ bánh mì - Tất cả (các ổ bánh mì đó) đều giòn) - Everybody goes to church (Mọi ng•ời đều đi nhà thờ) - I'll give you everything I have (Tôi sẽ cho bạn mọi thứ mà tôi có) - Nobody came to see me (Không ai đến thăm tôi) - None of them wants to stay (Không ng•ời nào trong bọn họ muốn ở lại) - I have nothing to eat (Tôi chẳng có gì để ăn cả) - Ask anyone in your room (Hãy hỏi bất cứ ai trong phòng bạn) - Did you know many of them? (Bạn có biết nhiều ng•ời trong bọn họ không?) - As a student, she has much to learn (Là sinh viên, cô ta có nhiều điều cần phải học hỏi) - How many loaves do you want? - A lot (Bạn cần bao nhiêu ổ bánh mì? - Nhiều lắm) - Do you need more money? - No, there's plenty in the safe (Ông cần thêm tiền nữa không? - Không, vẫn còn nhiều trong két sắt) - I agree to some of what you said (Tôi đồng ý với phần nào những điều bạn nói) - He doesn't like any of these flowers (Hắn không thích bất cứ hoa nào trong những hoa này) - I can understand little of what he said (Tôi hiểu đ•ợc chút ít những điều hắn nói) - If you've got any spare sugar, could you give me a little? (Nếu bạn còn đ•ờng, bạn cho tôi một ít đ•ợc không?) - Is this sum of money enough for their business trip? (Số tiền này đủ cho chuyến công tác của họ hay không?) - Many are called, but few are chosen (Nhiều ng•ời đ•ợc gọi đến, nh•ng ít ng•ời đ•ợc chọn) - My father has written many historical novels, but I've only read a few (of them) (Bố tôi đã viết nhiều tiểu thuyết lịch sử, nh•ng tôi chỉ mới đọc vài quyển (trong số đó)) - We must help others less fortunate than ourselves (Chúng ta phải giúp đỡ những ng•ời khác kém may mắn hơn chúng ta) - This shirt is too big; I'll try another (Cái áo sơ mi này to quá; tôi sẽ thử một cái khác) L•u ý Mọi chi tiết xin liờn hệ:
 33. Ngữ Phỏp Thụng Dụng trong Tiếng Anh Sưu tầm: Mr. Denn Much (tính từ) đứng tr•ớc danh từ không đếm đ•ợc , Much (đại từ) thay chodanh từ không đếm đ•ợc . Much cũng có thể là phó từ, chẳng hạn nh• I didn't enjoy that comedy (very) much (Tôi không thích vở hài này lắm) hoặc She's much better today (Hôm nay cô ta khá hơn nhiều). Much phản nghĩa với Little. Many (tính từ) đứng tr•ớc danh từ đếm đ•ợc , Many (đại từ) thay cho danh từ đếm đ•ợc . Many phản nghĩa với Few. Little cũng có thể là phó từ và tính từ chỉ phẩm chất. Chẳng hạn, I slept very little last night (Đêm qua, tôi ngủ rất ít) [Phó từ] vàLittle holes to let air in (Những lỗ nhỏ để không khí vào) (Tính từ chỉ phẩm chất). A little cũng có thể là phó từ, chẳng hạn nh• They are a little worried about the next entrance examination (Họ hơi lo về kỳ thi tuyển sinh sắp tới). Enough cũng có thể là phó từ, chẳng hạn nh• You aren't old enough to join the army (Bạn ch•a đủ tuổi để gia nhập quân đội) DAI TU QUAN HE Chủ từ Túc từ Sở hữu Cho ng•ời Who Whom/Who Whose That That Cho đồ vật Which Which Whose/Of which That That Trong tiếng Anh chính thức, Whom thay cho Who khi Who không phải là chủ từ của mệnh đề quan hệ. Chẳng hạn, Are you the witness whom/that the police are looking for? (Anh có phải là nhân chứng mà cảnh sát đang tìm hay không?) Trong văn nói, ng•ời ta th•ờng l•ợc bỏ đại từ quan hệ khi đại từ này là túc từ. Chẳng hạn, Isn't that the shirt (which/that) you wore? (Đó không phải cái áo sơ mi mà bạn đã mặc chứ?), That's the stone (that) he broke the window with (Đó chính là hòn đá mà nhờ đó hắn đập vỡ cửa sổ). Tuy nhiên, không thể l•ợc bỏ đại từ quan hệ nếu đại từ này là chủ từ của mệnh đề quan hệ. Chẳng hạn, The mason who stands with arms akimbo is closely related to my driver (Ng•ời thợ nề đứng chống nạnh có quan hệ họ hàng gần với tài xế của tôi), She's the girl who/that broke my heart (Cô ta chính là cô gái làm tôi đau khổ), That's the stone which/that broke the window (Đó chính là hòn đá làm vỡ cửa sổ). Whose là sở hữu cách của Who và đôi khi của cả Which. Ví dụ: - This is the girl. Her father is a policeman (Đây là cô gái. Cha cô ta là cảnh sát viên) > This is the girl whose father is a policeman (Đây là cô gái mà cha là cảnh sát viên). - This is the steel tube. Its inner walls are rusty (Đây là ống thép. Các vách bên trong nó bị rỉ) > This is the steel tube whose inner walls are rusty (Đây là ống thép mà các vách bên trong bị rỉ). Mọi chi tiết xin liờn hệ:
 34. Ngữ Phỏp Thụng Dụng trong Tiếng Anh Sưu tầm: Mr. Denn Mệnh đề quan hệ (Relative clauses) a) Mệnh đề quan hệ xác định (Defining relative clauses) là mệnh đề xác định ng•ời hoặc vật vừa đ•ợc nhắc đến tr•ớc đó. Chẳng hạn, ta có câu The man who told me the news refused my invitation to dinner (Ng•ời đàn ông báo tin cho tôi đã từ chối lời mời ăn tối của tôi). Trong câu này, who told me the news là mệnh đề quan hệ. Nếu bỏ mệnh đề này, ng•ời đàn ông mà chúng ta đang nói đến sẽ không rõ ràng. Tuyệt đối không đặt dấu phẩy giữa danh từ và mệnh đề quan hệ xác định. Ví dụ: - We're looking for someone (who) we can rely on (Chúng tôi đang tìm ng•ời mà chúng tôi có thể tin cậy) - The novel is about a young man who falls in love with (Tiểu thuyết nói về một chàng trai phải lòng ) - These are the children (that) I looked after last summer (Đây là những đứa trẻ mà tôi đã trông nom mùa hè vừa qua) - The clothes that are on the floor are dirty (Quần áo trên sàn nhà là quần áo bẩn) - Read the passage to which I referred in my talk (Hãy đọc đoạn mà tôi nhắc đến trong cuộc nói chuyện) - A house which overlooks the park will cost more (Nhà nhìn ra công viên sẽ đắt tiền hơn) - The roof on which I was standing collapsed suddenly (Mái nhà mà tôi đang đứng trên đó bỗng nhiên đổ sập) = The roof which I was standing on collapsed suddenly = The roof I was standing on collapsed suddenly. Đặc biệt Thay vì The first scientist who discovers/discovered this principle (Nhà khoa học đầu tiên tìm ra nguyên lý này), ta có thể nói The first scientist to discover this principle. Thay vì The only one who understands/understood this equation (Ng•ời duy nhất hiểu đ•ợc ph•ơng trình này), ta có thể nói The only one to understand this equation . hay vì Employees who work overtime will be entitled to extra pay (Nhân viên làm thêm ngoài giờ sẽ đ•ợc h•ởng tiền phụ trội), ta có thể nói Employees working overtime will be entitled to extra pay . Thay vì A decision which enables investors to expand their business (Một quyết định cho phép giới đầu t• khuếch tr•ơng việc làm ăn của họ), ta có thể nói A decision enabling investors to expand their business. b) Mệnh đề quan hệ không xác định (Non-defining relative clauses) nói rõ thêm về ng•ời hoặc vật đã đ•ợc xác định. Khác với mệnh đề quan hệ xác định, mệnh đề quan hệ không xác định đ•ợc phân cách bằng dấu phẩy và không thể bỏ đại từ quan hệ. Khác với mệnh đề quan hệ xác định, mệnh đề quan hệ không xác định không phải là thành phần cốt yếu của câu và có thể loại Mọi chi tiết xin liờn hệ:
 35. Ngữ Phỏp Thụng Dụng trong Tiếng Anh Sưu tầm: Mr. Denn bỏ mà chẳng ảnh h•ởng gì. Đặc biệt là không dùng That thay cho Which để mở đầu một mệnh đề quan hệ không xác định. Mệnh đề quan hệ không xác định th•ờng dùng trong văn viết hơn là văn nói. Ví dụ: - My boss, who is very superstitious , always believes in ghosts (Ông chủ của tôi, ng•ời rất mê tín dị đoan, luôn luôn tin là có ma) - This letter is from my father-in-law, whom you met last week at the airport (Bức th• này là của bố vợ tôi, ng•ời mà anh đã gặp tuần rồi ở sân bay). - Mrs Hoa, to whom we are speaking , owns a well-known supermarket in this city (Bà Hoa, ng•ời mà chúng tôi đang nói chuyện, là chủ một siêu thị nổi tiếng ở thành phố này) - My sister gave me this shirt, which she had sewed herself (Chị tôi cho tôi cái áo sơ mi này, cái áo mà chị đã tự tay may) - That house, which I bought ten years ago , is still solid. (Căn nhà ấy, căn nhà mà tôi mua cách đây 10 năm, vẫn còn vững chắc) - Their hotel, whose staff are very helpful, is an example to all other hotels (Khách sạn của họ, nơi nhân viên phục vụ rất đắc lực, là một tấm g•ơng cho tất cả các khách sạn khác noi theo) Nói thêm về What và Which What cũng có nghĩa là "Những điều mà/Những gì mà". Ví dụ: - What you owned excited their envy (Những gì bạn có đã kích thích lòng ghen tị của họ). - What he said was untrue (Những gì hắn nói đều trái với sự thật). - We studywhat our teacher teaches us (Chúng ta học những điều mà thầy giáo dạy chúng ta). Which cũng có nghĩa là "Điều đó". Ví dụ: - He said he had no money to go home, which was really absurd (Anh ta nói rằng anh ta không có tiền để về nhà, điều đó hết sức vô lý) - Our car broke down suddenly, which made our journey less exciting (Xe chúng tôi bị hỏng đột xuất, điều đó khiến cuộc hành trình của chúng tôi bớt phần hào hứng) DAI TU VA TINH TU CHI DINH 1/ Tính từ chỉ định (demonstrative adjectives) thay đổi theo số của danh từ. Ví dụ: - That boy is very agile (Cậu bé ấy rất lanh lợi) - These tourists come from Japan (Các du khách này đến từ Nhật Bản) - What does this word mean? (Từ này nghĩa là gì?) Mọi chi tiết xin liờn hệ:
 36. Ngữ Phỏp Thụng Dụng trong Tiếng Anh Sưu tầm: Mr. Denn - Those loaves are for the picnic (Những ổ bánh mì ấy dành cho bữa ăn ngoài trời) - At that time, she was singing her child to sleep (Lúc ấy, cô ta đang ru con ngủ) This/These/That/Those + danh từ + of + yours/hers. đôi khi dùng để nhấn mạnh thay cho your/her These words of yours are not convincing = Your words are not convincing (Lời lẽ này của anh chẳng có sức thuyết phục) That shirt of Ba's is always dirty = Ba's shirt is always dirty. (Cái áo sơmi đó của Ba luôn luôn bẩn) 2/ Đại từ chỉ định (demonstrative pronouns) Ví dụ: - This is my room. That's hers. (Đây là phòng của tôi. Kia là của cô ta) - These are the bright colours. Those are the dark ones. (Đây là những màu t•ơi. Kia là những màu sẫm) - This is cũng có thể dùng để giới thiệu. Ví dụ: -Ba (to An): This is my sister Hoa. (Ba nói với An: Đây là Hoa, em gái tôi) - Ba (to Hoa): Hoa, this is An. (Ba nói với Hoa: Hoa, đây là An) Those có thể có một mệnh đề quan hệ xác định theo sau: Ví dụ: - Those who don't want to come there will stay at home. (Ai không muốn đến đó thì ở nhà) This/That có thể chỉ một danh từ, cụm từ hay một mệnh đề đã đ•ợc đề cập tr•ớc: Ví dụ: - We are binding books. We do this every day. (Chúng tôi đang đóng sách. Ngày nào chúng tôi cũng làm việc này) - He avowed his faults. Wasn't that a praiseworthy behaviour? (Anh ta nhận lỗi của mình. Đó không phải là lối xử sự đáng khen sao?) 3/ This/These, That/Those dùng với one/ones Không nhất thiết phải có one/ones theo sau các từ chỉ định nói trên, trừ phi sau This, that là một tính từ. Ví dụ: - This shirt is too tight. I'll wear that (one ) (Cái áo sơmi này chật quá. Tôi sẽ mặc cái kia) I like this red one /these red ones. (Tôi thích cái màu đỏ này/những cái màu đỏ này) Mọi chi tiết xin liờn hệ:
 37. Ngữ Phỏp Thụng Dụng trong Tiếng Anh Sưu tầm: Mr. Denn The former & The latter The former = Ng•ời thứ nhất, vật thứ nhất (trong hai ng•ời, trong hai vật) The latter = Ng•ời thứ hai, vật thứ hai (trong hai ng•ời, trong hai vật) Ví dụ: - I have two French friends, the former is an engineer and the latter is a lawyer (Tôi có hai ng•ời bạn Pháp, ng•ời thứ nhất là kỹ s• và ng•ời thứ hai là luật s•) - If I had to choose between wealth and peacefulness, I'd prefer the latter (Nếu phải chọn giữa sự giàu sang và sự thanh nhàn, tôi thích cái thứ hai hơn) GIOI TU TONG QUAT Giới từ là một từ (At, Between, In, On, Under ) hoặc nhóm từ (Apart from, In front of, Instead of, On account of ) đứng tr•ớc danh từ hoặc đại từ để chỉ vị trí, thời gian, cách thức Cũng có tr•ờng hợp hiện tại phân từ đ•ợc dùng làm giới từ (Considering, Following, Regarding, Concerning ). Ví dụ: - The murderer is to be shot at dawn (Kẻ giết ng•ời sẽ bị xử bắn lúc bình minh) - B comes between A and C in the English alphabet (B đứng giữa A và C trong bảng chữ cái tiếng Anh) - A country in Europe (Một n•ớc ở châu Âu) - Dirty marks on the ceiling (Vết bẩn trên trần nhà) - The water flows under the bridge (N•ớc chảy d•ới cầu) - We sometimes drink lemonade instead of coffee (Đôi khi chúng tôi uống n•ớc chanh thay cho cà phê) - Apart from her nose, this actress looks very glamorous (Ngoài cái mũi ra, nữ diễn viên này trông rất quyến rũ) - Decision concerning the export of timber (Quyết định về việc xuất khẩu gỗ) VI TRI CUA GIOI TU a) Tr•ớc danh từ. Chẳng hạn, Our boat was rocked by the waves (Thuyền của chúng tôi bị sóng đánh lắc l•), The earth moves round the sun (Trái đất chuyển động quanh mặt trời). b) Tr•ớc đại từ. Chẳng hạn, An obese man stood in front of her (Một gã béo phị đứng tr•ớc mặt cô ta), Your name comes after mine on the list (Tên bạn đứng sau tên tôi trên danh sách), The policeman to whom she was speaking (Viên cảnh sát mà cô ta đang nói chuyện), About whom are you thinking? (Bạn đang nghĩ đến ai vậy?) . c) Tr•ớc danh động từ. Chẳng hạn, Why don't you help me instead of just standing there? (Tại sao bạn không giúp tôi thay vì đứng ngây ra đó?), He is always forward in helping others (Anh ta luôn sốt sắng giúp đỡ ng•ời khác). d) Sau động từ. Chẳng hạn, The boy asked for more money (Cậu bé xin thêm tiền), I have thought about this very carefully (Tôi đã suy nghĩ rất kỹ về việc này). e) Sau tính từ. Chẳng hạn, He was very good to me when I was ill (Anh ta rất tốt với tôi khi tôi bệnh), New York is famous for its skyscrapers (New York nổi tiếng nhờ những toà nhà chọc trời). Mọi chi tiết xin liờn hệ:
 38. Ngữ Phỏp Thụng Dụng trong Tiếng Anh Sưu tầm: Mr. Denn f) Sau danh từ. Chẳng hạn, They attached very great importance to the program (Họ rất coi trọng ch•ơng trình này), My teacher is known for excellence in all forms of sport (Thầy tôi nổi tiếng vì tài nghệ điệu luyện trong mọi loại hình thể thao). g) Cuối câu hỏi. Chẳng hạn, Who are you thinking about? (Bạn đang nghĩ đến ai vậy?), What are they talking about? (Họ đang nói về điều gì vậy?). h) Cuối mệnh đề quan hệ. Chẳng hạn, The friend (who ) I went with (Ng•ời bạn mà tôi đi chung), The photographs (that ) you are looking at were taken by my father (Những bức ảnh mà bạn đang xem là do cha tôi chụp). i) Cuối một câu ở dạng thụ động. Chẳng hạn, The matter has not yet been dealt with (Sự việc ch•a đ•ợc giải quyết), Why is your daughter crying? - She has just been shouted at (Tại sao con gái anh khóc? - Nó vừa mới bị mắng). j) Cuối những câu nh• What a terrible state she was in! (Cô ta ở trong một tình trạng kinh khủng thật!), We have no merit to speak of (Chúng tôi chẳng có công trạng gì đáng nói đến cả), An article hard to get rid of (Món hàng khó bán). L•u ý I relied on her being efficient (Tôi tin vào việc cô ấy có năng lực), chứ không nói I relied on that she was efficient . He left early to catch the last bus (Hắn ra đi sớm để kịp chuyến xe búyt cuối cùng), chứ không nói He left early for to catch the last bus . He moved towards me, chứ không nói He moved towards I . Phân biệt giới từ và trạng từ a) Please do not write below this line (Xin đừng viết d•ới dòng này) (giới từ) The passengers who felt seasick stayed below (Hành khách say sóng thì ở bên d•ới) (trạng từ) b) We left school after that event (Chúng tôi rời ghế nhà tr•ờng sau biến cố ấy) (giới từ) The day after, he apologized (Ngày hôm sau, anh ta xin lỗi) (trạng từ) c) They knelt before the throne (Họ quỳ tr•ớc ngai vàng) (giới từ) You should have told me so before (Lẽ ra bạn phải cho tôi biết tr•ớc chuyện ấy) (trạng từ) d) Gold fish swimming round the bowl (Cá vàng bơi quanh chậu) (giới từ) Stop turning your head round to look at the girls (Đừng quay lại nhìn các cô gái nữa) (trạng từ) DONG TU TONG QUAT Động từ là từ chỉ một hành động, một sự kiện hoặc một trạng thái . Cụm động từ (Phrasal verb) là động từ có giới từ hoặc phó từ kèm theo để mang một nghĩa khác với nghĩa thông th•ờng . Ví dụ : - He translates a contract from Vietnamese into English Mọi chi tiết xin liờn hệ:
 39. Ngữ Phỏp Thụng Dụng trong Tiếng Anh Sưu tầm: Mr. Denn (Anh ta dịch một hợp đồng từ tiếng Việt sang tiếng Anh) - Many memorable events happened last year (Năm ngoái đã xảy ra nhiều sự kiện đáng nhớ) - The situation became unfavourable to them (Tình thế trở nên bất lợi cho họ) - He takes after his father (Anh ta giống bố anh ta) - Turn on the lights ! (Bật đèn lên!) - Please write back as soon as possible (Xin vui lòng viết th• trả lời càng sớm càng tốt) - Their plane took off later than usual (Máy bay của họ cất cánh muộn hơn th•ờng lệ) Nội động từ (Intransitive Verb) là động từ tự nó đã đủ nghĩa và không cần túc từ theo sau. Chẳng hạn, The birdflies (Con chim bay), They are swimming (Họ đang bơi). Ngoại động từ (Transitive Verb) là động từ đòi hỏi có túc từ (Object) theo sau thì mới đủ nghĩa. Chẳng hạn, Ba opens the window (Ba mở cửa sổ), The police took the suicides to the hospital (Cảnh sát đ•a những ng•ời tự tử đến bệnh viện). Nếu không có the window và the suicides , ta chẳng biết Ba mở cái gì và Cảnh sát đ•a ai đến bệnh viện. Tuy nhiên, cũng có động từ vừa là Nội động từ vừa là Ngoại động từ . Chẳng hạn, Please speak slowly (Xin vui lòng nói chậm lại) và Please speak English (Xin vui lòng nói tiếng Anh), hoặc The number of traffic accidentsincreased from day to day (Số vụ tai nạn giao thông gia tăng từng ngày một) và She increased her speed to evade the robbers (Cô ta tăng tốc độ để thoát khỏi bọn c•ớp). Thì (Tense), ta xác định đ•ợc thời điểm diễn ra một hành động hoặc một sự kiện. T•ơng ứng với Quá khứ, Hiện tại và T•ơng lai là Thì quá khứ , Thì hiện tại và Thì t•ơng lai . - Thì quá khứ gồm Quá khứ đơn giản (Simple Past), Quá khứ liên tiến (Past Continuous), Quá khứ hoàn thành (Past Perfect), Quá khứ liên tiến hoàn thành (Past Perfect Continuous). - Thì hiện tại gồm Hiện tại đơn giản (Simple Present), Hiện tại liên tiến (Present Continuous), Hiện tại hoàn thành (Present Perfect), Hiện tại liên tiến hoàn thành (Present Perfect Continuous). - Thì t•ơng lai gồmT•ơng lai đơn giản (Simple future), T•ơng lai liên tiến (Future Continuous), T•ơng lai hoàn thành (Future Perfect), T•ơng lai liên tiến hoàn thành (Future Perfect Continuous). Cách (Mood) cho biết rằng hành động do động từ diễn tả là chắc chắn, có tính cách mệnh lệnh, phải phụ thuộc một điều kiện nào đó, ch•a chắc chắn hoặc chỉ mới là mong •ớc mà thôi. Chẳng hạn, Trực thuyết cách (Indicative Mood) diễn tả một hành động đã, đang hoặc sẽ diễn ra trong hiện thực. Điều kiện cách (Conditional Mood) diễn tả một ý t•ởng mà việc thực hiện còn phải tùy thuộc một điều kiện nào đó. Giả định cách (Subjunctive Mood) diễn tả hoặc một mong •ớc hoặc một tình trạng giả t•ởng. Mệnh lệnh cách (Imperative Mood) diễn tả một mệnh lệnh hoặc một lời khuyến cáo. Ví dụ : - President Ho Chi Minh died in 1969 (Chủ tịch Hồ Chí Minh từ trần năm 1969) - We are preparing for the university entrance examination (Chúng tôi đang chuẩn bị cho kỳ thi Mọi chi tiết xin liờn hệ:
 40. Ngữ Phỏp Thụng Dụng trong Tiếng Anh Sưu tầm: Mr. Denn vào đại học) - Tomorrow morning, he will not preside at the monthly meeting (Sáng mai, ông ta sẽ không chủ trì cuộc họp hàng tháng) - Try hard to succeed and stop thinking about frivolities ! (Hãy cố gắng hết mình để thành công và đừng nghĩ đến những chuyện lông bông nữa !) - She can stay at home if she likes (Cô ta có thể ở nhà nếu cô ta thích) - If we had been there yesterday morning, he would have invited us to breakfast ( Nếu sáng hôm qua chúng tôi có mặt ở đó, ông ta đã mời chúng tôi ăn điểm tâm) - Long live the king ! (Đức vua vạn tuế !) - Heaven help us ! (Lạy trời phù hộ chúng con !) - He staggers as though he were dead drunk (Hắn b•ớc loạng choạng nh• là đã say mèm) Hình thức - Hình thức khẳng định (Affirmative Form) : Hoa is a programmer (Hoa là lập trình viên), They go shopping (Họ đi mua sắm), She smiled happily (Cô ta mỉm c•ời sung s•ớng). - Hình thức phủ định (Negative Form) : Hoa is not / isn't a programmer (Hoa không phải là lập trình viên), They do not / don't go shopping (Họ không đi mua sắm), She did not / didn't smile happily (Cô ta không mỉm c•ời sung s•ớng). - Hình thức nghi vấn (Interrogative Form) : Is Hoa a programmer ? (Hoa có phải là lập trình viên hay không?), Do they go shopping ? (Họ có đi mua sắm hay không?), Did she smile happily ? (Cô ta có mỉm c•ời sung s•ớng hay không?). - Hình thức nghi vấn phủ định (Negative Interrogative Form) : Thay vì Is Hoa not a programmer ? (Hoa không phải là lập trình viên hay sao?), Do they not go shopping ? (Họ không đi mua sắm chứ?) và Did she not smile happily ? (Cô ta không mỉm c•ời sung s•ớng sao?), ng•ời ta th•ờng viết Isn't Hoa a programmer ?, Don't they go shopping ? và Didn't she smile happily ? THI VA CACH CUA DONG TU THI THI HIEN TAI Hình thức Ví dụ : TO WORK Xác định Phủ định Nghi vấn Nghi vấn phủ định I work I don't work Do I work? Don't I work? You work You don't work Do you work Don't you work? He/she/it works He/she/it doesn't work Does he/she/it work? Doesn't he/she/it work? We work We don't work Do we work? Don't we work? You work You don't work Do you work? Don't you work? They work They don't work Do they work? Don't they work? Mọi chi tiết xin liờn hệ:
 41. Ngữ Phỏp Thụng Dụng trong Tiếng Anh Sưu tầm: Mr. Denn Don't và Doesn't chính là Do not và Does not. Chẳng hạn, I do not work tỉnh l•ợc thành I don't work, hoặc Do you not work? tỉnh l•ợc thành Don't you work? Thì hiện tại đơn giản có hình thức giống nh• nguyên mẫu, chỉ khác một điều là thêm S ở ngôi thứ ba số ít (He/She/It). Chẳng hạn, To play > She plays, To stand > He stands, To smile > She smiles. Tuy nhiên, phải thêm ES nếu động từ tận cùng bằng SS, CH, SH, X và O. Chẳng hạn, To miss > She misses, To push > He pushes, To clutch > He clutches, To fix > He fixes, To do > She does, To go > It goes. Cũng ở ngôi thứ ba số ít, Y đổi thành IES nếu động từ tận cùng bằng phụ âm + Y. Chẳng hạn, To bury > It buries, To identify > He identifies, To deny > She denies. Tuy nhiên, nếu động từ tận cùng bằng nguyên âm + Y thì thêm S nh• bình th•ờng. Chẳng hạn, To stay > She stays, To pay > He pays, To obey > He obeys. Công dụng Diễn tả thói quen hoặc nề nếp. Ví dụ: - I bath every night (Tối nào tôi cũng tắm) - How often do the buses run? (Cách bao lâu lại có xe búyt?) - He always brushes his teeth after meals (Anh ta luôn chải răng sau khi ăn) - You never get up early (Chẳng bao giờ các anh dậy sớm cả) - We go to church twice a week (Chúng tôi đi lễ hai lần mỗi tuần) - They often advise me to attend evening classes (Họ th•ờng khuyên tôi học lớp đêm) Diễn tả trạng thái hiển nhiên hoặc sự thật bất di bất dịch. Ví dụ : - This packet contains twenty cigarettes (Gói này đựng hai m•ơi điếu thuốc) - English is easier to learn than French (Tiếng Anh dễ học hơn tiếng Pháp) - The sun rises in the east and sets in the west (Mặt trời mọc ở ph•ơng đông và lặn ở ph•ơng tây) - Water boils at 100 degrees Celsius (N•ớc sôi ở 100 độ C) - What does this acronym mean? (Cụm từ viết tắt này nghĩa là gì?) - A full stop signifies the end of a sentence (Dấu chấm nghĩa là hết một câu) Diễn tả hoạt cảnh sân khấu, tin tức thể thao Ví dụ : - When the curtain rises, a French officer is making advances to Eliza. The phone rings suddenly. She picks it up and listens quietly. As for him, the French officer smokes while staring into space (Khi màn kéo lên, một sĩ quan Pháp đang tán tỉnh Eliza. Điện thoại bỗng reo vang. Nàng nhấc điện thoại lên và bình thản lắng nghe. Về phần mình, viên sĩ quan Pháp vừa hút thuốc vừa nhìn đăm đăm vào khoảng không). Diễn tả một dự định, một kế hoạch trong t•ơng lai. Ví dụ: - We leave London at 10.00 next Tuesday and arrive in Paris at 13.00. We spend two hours in Paris and leave again at 15.00. We arrive in Rome at 19.30, spend four hours in Mọi chi tiết xin liờn hệ:
 42. Ngữ Phỏp Thụng Dụng trong Tiếng Anh Sưu tầm: Mr. Denn Rome (Chúng tôi rời Luân Đôn lúc 10 giờ sáng Thứ Ba tới và đến Paris lúc 13 giờ. Chúng tôi ở Paris hai tiếng đồng hồ và lại ra đi lúc 15 giờ. Chúng tôi đến Rôma lúc 19 giờ 30, ở Rôma bốn tiếng đồng hồ ). Thay choHiện tại liên tiến của các động từ Like, Dislike, Detest, Fear, Respect, Loathe, Hate, Love, Believe , Trust , Want , Wish , Desire , Know , Perceive, Notice , Understand , Forget , Remember , Recollect , Consist , Contain , Concern , Belong , Possess , Own , Owe , Concern , Matter , Appear (có vẻ), Look (có vẻ), Seem (d•ờng nh•), Smell (có mùi), Taste (có vị), Sound (có vẻ), Mean (có nghĩa là), Signify (có nghĩa là),See (hiểu), Realize (hiểu), Recognize (nhận thức), Hold (chứa đựng), Keep (tiếp tục), Admire (khâm phục) Ví dụ : - I want to see him right now (Tôi muốn gặp hắn ngay bây giờ), chứ không nói I am wanting to see him right now. - The meat smells of garlic (Thịt có mùi tỏi), chứ không nói The meat is smelling of garlic. - I perceive her smile as an ironic remark (Tôi nhận thấy nụ c•ời của cô ta là một lời nhận xét mỉa mai), chứ không nói I am perceiving her smile as an ironic remark . Diễn tả một điều kiện. Ví dụ: - If he sees you, he'll give you a good talking-to (Nếu gặp anh, hắn sẽ mắng anh một trận ra trò) - We'll starve unless we find any barracks at the foot of the mountain (Chúng ta sẽ chết đói nếu không tìm đ•ợc doanh trại nào ở chân núi) THI HIEN TAI LIEN TIEN Hình thức Hiện tại liên tiến = Hiện tại đơn giản của TO BE + Hiện tại phân từ. Ví dụ : TO WORK Xác định Phủ định Nghi vấn Nghi vấn phủ định I am working I am not working Am I working? Am I not working? You are working You are not working Are you working? Are you not working? He/she/it is working He/she/it is not working Is he/she/it working? Is he/she/it not working? We are working We are not working Are we working? Are we not working? You are working You are not working Are you working? Are you not working? They are working They are not working Are they working? Are they not working I am working , He is working , They are working th•ờng tỉnh l•ợc thành I'm working , He's working, They're working I am not working , You are not working , He is not working th•ờng tỉnh l•ợc thành I'm not working , You're not working / You aren't working , He's not working / He isn't working Am I not working? , Are you not working? , Is he not working? th•ờng tỉnh l•ợc thành Aren't I working? , Aren't you working? , Isn't he working? Mọi chi tiết xin liờn hệ:
 43. Ngữ Phỏp Thụng Dụng trong Tiếng Anh Sưu tầm: Mr. Denn Công dụng Diễn tả một hành động đang xảy ra. Ví dụ: - It is raining (Trời đang m•a) - The kettle is boiling (N•ớc trong ấm đang sôi) - What are you doing? - I am feeding the pigs (Anh đang làm gì vậy? - Tôi đang cho lợn ăn) - At present, my younger sister is teaching English and (is) studying medicine(Hiện nay, em gái tôi đang dạy tiếng Anh và học y khoa) Diễn tả một t•ơng lai thật gần. Chẳng hạn, I am taking an oral examination tomorrow morning (Sáng mai, tôi thi vấn đáp), Are you doing anything this afternoon? (Anh có làm gì chiều nay hay không?) Diễn tả một hành động lặp đi lặp lại theo thói quen. Chẳng hạn, She is always wearing her jumper the wrong way round (Cô ta luôn mặc áo len nhầm đằng tr•ớc ra đằng sau), You are always getting the wrong number (Các anh luôn quay nhầm số điện thoại). THI HIEN TAI HOAN THANH Hình thức Hiện tại hoàn thành = Hiện tại đơn giản của TO HAVE + Quá khứ phân từ Ví dụ : TO WORK Xác định Phủ định Nghi vấn I have worked I have not worked Have I worked? You have worked You have not worked Have you worked? He/she/it has worked He/she/it has not worked Has he/she/it worked? We have worked We have not worked Have we worked? You have worked You have not worked Have you worked? They have worked They have not worked Have they worked? I have worked , He has worked , They have worked th•ờng tỉnh l•ợc thành I've worked, He's worked, They've worked. I have not worked , He has not worked , They have not worked th•ờng tỉnh l•ợc thành I haven't worked/I've not worked, He hasn't worked/He's not worked, They haven't worked/They've not worked Have I not worked? , Has he not worked? , Have they not worked? (Nghi vấn phủ định) th•ờng tỉnh l•ợc thành Haven't I worked?, Hasn't he worked?, Haven't they worked? Công dụng Diễn tả một hành động đã xảy ra, nh•ng không xác định là xảy ra lúc nào. Ví dụ : Mọi chi tiết xin liờn hệ:
 44. Ngữ Phỏp Thụng Dụng trong Tiếng Anh Sưu tầm: Mr. Denn - Don't worry ! He has received your complimentary tickets (Đừng lo! Ông ấy nhận đ•ợc vé mời của anh rồi) - Have you finished your work? - Yes, I have/No, I haven't finished it yet (Anh làm xong công việc ch•a? - Rồi, tôi làm xong rồi/ Ch•a, tôi ch•a làm xong) - The lieutenant-general has just given orders to bombard the enemy headquarters (Trung t•ớng vừa mới ra lệnh pháo kích vào tổng hành dinh của địch) - I wonder if my wife has subscribed to Vietnam News (Tôi phân vân không biết vợ tôi có đặt mua Vietnam News hay ch•a) - Have you ever been to Switzerland? (Anh có sang Thụy Sĩ bao giờ ch•a?) - How long have you been there? (Anh đã ở đó bao lâu?) - I am sure that she has agreed with you about it (Tôi tin chắc rằng bà ta đã đồng ý với anh về việc đó) Diễn tả một hành động đã xảy ra và vẫn còn quan hệ đến hiện tại. Ví dụ : - We have lived here for eight years (Chúng tôi sống ở đây đã tám năm rồi) - There have been many murders lately/recently (Đã có nhiều vụ án mạng xảy ra gần đây) - He has been sick for three weeks/since last week (Ông ta đau đã ba tuần rồi/từ tuần rồi đến bây giờ) - My mother is seventy-two years old and has been bespectacled for four years (Mẹ tôi bảy m•ơi hai tuổi và mang kính đã bốn năm nay) - She has gone about on crutches since her childhood (Cô ta chống nạng từ bé đến bây giờ) - I have worked here since I graduated in law (Tôi làm việc ở đây từ khi tốt nghiệp ngành luật đến bây giờ) - This tooth hasn't been filled for months (Răng này mấy tháng nay ch•a trám) - I haven't seen my parents for ages/since January (Lâu quá/ Từ tháng giêng đến nay, tôi ch•a gặp bố mẹ tôi) - Their youngest son joined up last year. They haven't heard from him since (Con trai út của họ nhập ngũ năm ngoái. Từ đó đến nay, họ bặt tin cậu ta) Đặc biệt - I have never heard such nonsense (Tôi ch•a bao giờ nghe một chuyện phi lý nh• vậy) - Never in all my life have I heard such nonsense (Suốt đời tôi ch•a bao giờ nghe một chuyện phi lý nh• vậy) - She has often invited me home (Cô ta vẫn th•ờng mời tôi đến nhà chơi) - This is the best film I have ever seen (Đây là bộ phim hay nhất mà tôi từng xem) - This is the first time they have visited the zoo (Đây là lần đầu tiên họ tham quan v•ờn bách thú) - It is only the second time they have arrived in Hong Kong (Đây chỉ là lần thứ hai họ đến Hồng Kông) - It is ten years since I have seen them (Lần sau cùng tôi gặp họ là cách đây m•ời năm) THI HT HOAN THANH LIEN TIEN Hình thức Mọi chi tiết xin liờn hệ:
 45. Ngữ Phỏp Thụng Dụng trong Tiếng Anh Sưu tầm: Mr. Denn Hiện tại hoàn thành liên tiến = Hiện tại hoàn thành của TO BE + Hiện tại phân từ. Xác định: I have been working , He has been working Phủ định: I have not / haven't been working, He has not / hasn't been working Nghi vấn: Have I been working? Has he been working? Nghi vấn phủ định: Have I not / Haven't I been working?, Has he not / Hasn't he been working? Công dụng Diễn tả một hành động đã xảy ra và vẫn tiếp diễn đến khi ta nói, hoặc vừa mới hoàn tất khi ta nói. Ví dụ : - They have been waiting for hours and the policeman still hasn't opened the gate to let them out (Họ chờ đã mấy tiếng đồng hồ và viên cảnh sát vẫn ch•a mở cổng cho họ ra) - I am too busy to make you a phone call. Have you been waiting long? (Tôi quá bận, nên không điện thoại cho anh đ•ợc. Anh đợi đã lâu ch•a?) - They have been working all week without a moment's leisure (Họ làm việc suốt cả tuần, chẳng lúc nào rảnh rỗi) Đôi khi ng•ời ta vẫn dùng động từ Want và Wish ở Hiện tại hoàn thành liên tiến. Chẳng hạn, Thank you very much for the gardening guide. I have been wanting it for ages (Rất cám ơn anh về quyển sách h•ớng dẫn làm v•ờn. Tôi cần quyển ấy lâu lắm rồi) THI QUA KHU DON GIAN Hình thức Đối với động từ có qui tắc, Quá khứ đơn giản hình thành bằng cách thêm ed vàoNguyên mẫu không có To (hoặc thêm d nếu nguyên mẫu tận cùng bằng e). Ví dụ : To play > I played, You played, He played, They played To connect > I connected, You connected, He connected To raise > I raised, You raised, He raised, They raised To guide > I guided, You guided, They guided Đối với động từ bất quy tắc, xin xem Phụ Lục. Hình thức quá khứ giống nhau ở tất cả các ngôi (đối với động từ bất quy tắc cũng vậy). Ví dụ : To work > I worked, You worked, He worked, We worked, They worked To sleep > I slept, You slept, He slept, We slept, They slept Phủ định = Did not / Didn't + Nguyên mẫu không có To Ví dụ : - I did not/didn't work, He did not/didn't work, They did not/didn't work - I did not/didn't sleep, He did not/didn't sleep, They did not/didn't sleep Nghi vấn = Did + chủ từ + Nguyên mẫu không có To Ví dụ : - Did I work? Did you work? Did he work? Did we work? Did they work? - Did I sleep? Did you sleep? Did he sleep? Did we sleep? Did they sleep? Mọi chi tiết xin liờn hệ:
 46. Ngữ Phỏp Thụng Dụng trong Tiếng Anh Sưu tầm: Mr. Denn Nghi vấn phủ định : Ví dụ : - Did you not/Didn't you work? Did he not/Didn't he work? Did they not/didn't they work? - Did you not/Didn't you sleep? Did he not/Didn't he sleep? Did they not/didn't they sleep? Công dụng Diễn tả một hành động đã hoàn tất ở một thời điểm nhất định trong quá khứ. Ví dụ: - I had an argument with them yesterday morning (Sáng hôm qua, tôi cãi nhau với họ) - Her father died twelve years ago (Bố cô ta mất cách đây 12 năm) - United Nations Organization was founded in October 1945 (Tổ chức Liên hiệp quốc đ•ợc thành lập tháng 10/1945) - She adhered to Communist Party of Vietnam in 1964 (Bà ta gia nhập Đảng cộng sản Việt Nam năm 1964) Diễn tả một hành động hoàn toàn thuộc về quá khứ , tách rời với hiện tại (dù không nêu một thời điểm nhất định). Ví dụ : - King Quang Trung was a military genius, a visionary diplomat, a preeminent leader (Vua Quang Trung là một thiên tài quân sự, một nhà ngoại giao biết nhìn xa trông rộng, một lãnh tụ kiệt xuất) - Our teacher always advised us to be studious and dutiful to our parents (Thầy chúng tôi luôn khuyên chúng tôi chăm chỉ học hành và hiếu thảo với cha mẹ) (Nay thầy đã qua đời chẳng hạn") - They lived there for two years and had to disguise themselves as stevedores to evade capture by the Gestapo (Họ sống ở đó hai năm và phải cải trang làm phu bốc vác để tránh sự lùng bắt của Gestapo) - I once saw a drunk drive recklessly at top speed in the rush-hour traffic. As a result, his car skidded, rushed onto the pavement, ran over two pedestrians and killed them (Có lần tôi thấy một gã say r•ợu liều lĩnh phóng xe hết tốc lực giữa dòng xe cộ ng•ợc xuôi trong giờ cao điểm. Kết quả là xe hắn tr•ợt bánh, lao lên vỉa hè và cán chết hai ng•ời đi bộ) Trong câu điều kiện loại 2. Ví dụ : - If you were expert in English and French, you would easily find a job as a translator in my company (Nếu anh thông thạo tiếng Anh và tiếng Pháp, anh sẽ dễ kiếm đ•ợc một chân phiên dịch trong công ty tôi) - If someone volunteered to lend me money, I would try my best to become a billionaire (Nếu ai tình nguyện cho tôi m•ợn tiền, tôi sẽ làm hết sức mình để trở thành tỉ phú) QUA KHU LIEN TIEN Hình thức Quá khứ liên tiến = Quá khứ đơn giản của TO BE + Hiện tại phân từ Mọi chi tiết xin liờn hệ: