Nghệ thuật phong thủy

pdf 208 trang ngocly 02/06/2021 820
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Nghệ thuật phong thủy", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdfnghe_thuat_phong_thuy.pdf

Nội dung text: Nghệ thuật phong thủy

 1. Phong Thủy By: KuongKurt Nghê ̣thuâṭ phong thủy Chuông gió, môṭ công cu ̣phong thủy hữu hiêụ .Thuâṭ phong thủy đa ̃ đươc̣ nhà tỷ phú kinh doanh bất đôṇ g sản người Mỹ Donald Trump áp duṇ g khi ông xây dưṇ g môṭ tòa nhà choc̣ trời. Hañ g hàng không Virgin Airlines, Ngân hàng Anh quốc và ngay cả Liên Hiêp̣ Quốc cũng đang vâṇ duṇ g rất triêṭ để những kiến thứ c của môn khoa hoc̣ - nghê ̣thuâṭ này. Muc̣ đích của phong thủy là thiết lâp̣ sự cân băǹ g trong mối quan hê ̣giữa con người và môi trường sống. Tuy còn nhiều
 2. vấn đề liên quan tới tín ngưỡng không thể giải thích nổi, nhưng sư ̣ hữu duṇ g của nghệ thuâṭ hơn 3.000 năm tuổi này đang ngày càng đươc̣ thừa nhâṇ môṭ cách rôṇ g raĩ trên toàn thế giới. Phong thủy là gi?̀ Triết tư ̣ theo tên goị thi ̀ phong thủy đươc̣ phiên âm từ tiếng Trung Quốc là “feng shui” (hoăc̣ “feng shway”), có nghiã là gió và nước. Người Trung Quốc xưa quan niêṃ đó là hai yếu tố tư ̣ nhiên luôn chuyển đôṇ g, taọ ra những ảnh hưởng lên môi trường sống và những người sinh sống taị đó. Tuy nhiên, điều đó không có nghiã là trong phong thủy chỉ câǹ để ý đến hai yếu tố này. Theo Stanley Barlett, môṭ chuyên
 3. gia phong thủy rất nổi tiếng ở Mỹ hiêṇ nay, nghê ̣thuâṭ này giúp cho người xem có khả năng cảm nhâṇ luồng năng lươṇ g, hay là khí, của thiên nhiên. Dưạ vào đó, ho ̣ sẽ sắp xếp hay chỉnh sử a nhà cử a theo hướng có lơị cho con người. Ra đời từ cách nay hơn 3.000 năm, phong thủy “daỵ cho chúng ta cách taọ ra sư ̣ cân băǹ g giữa con người và không gian xung quanh miǹ h”. Bản thân Barlett, giống như nhiều chuyên gia khác trong liñ h vưc̣ này, đang thưc̣ hiêṇ dic̣ h vụ xem phong thủy cho nhiều khách hàng có nhu câù taị châu Âu, đăc̣ biêṭ là taị những công triǹ h xây dưṇ g hiêṇ đaị có quy mô lớn. Theo Barlett, trong phong thủy, moị thứ đều có liên quan tới nhau. Và ở traṇ g thái
 4. ấy, moị thứ trong không gian sống của con người taọ thành môṭ thể cân băǹ g mà chỉ câǹ môṭ thay đổi nhỏ cũng có thể gây ra những tác đôṇ g không nhỏ lên tâm lý của người đó. Chẳng haṇ , khi môṭ người thay đổi vi ̣trí ngồi trong phòng sang môṭ chỗ quay lưng ra phía cánh cử a ra vào, mà cánh cử a đó luôn mở toang, thi ̀ người đó sẽ có cảm giác không yên tâm. Ví du ̣khác, môṭ vi ̣tổng công triǹ h sư lañ h đaọ viêc̣ đóng hàm không mâũ haṃ của Mỹ muốn tuyển cho miǹ h người côṇ g sư ̣ năng nổ, quyết đoán, có khả năng ứ ng đối lanh le ̣trước moị khó khăn có thể xảy ra. Để làm viêc̣ đó, ông đăṭ những người đến xin viêc̣ vào tiǹ h huống phải ngồi trên môṭ chiếc ghế có chân trước đươc̣ cưa ngắn đi
 5. khoảng 4 cm. Trước măṭ ho,̣ qua môṭ măṭ bàn lớn, đen bóng và năṇ g nề, là ông với dáng người bê ̣vê,̣ khuôn măṭ khắc nghiêṭ ngồi trên chiếc ghế bành lớn. Trong tư thế ngồi chúi người ra phía đăǹ g trước và phải tâp̣ trung để trả lời các câu hỏi khó mà người thi tuyển vâñ giữ đươc̣ sư ̣ biǹ h tiñ h thi ̀ chỉ có thể ví thâǹ kinh của anh ta với sắt thép! Để xem đươc̣ “đất cát”, các chuyên gia phong thủy phải thuôc̣ năm̀ lòng những quy tắc phứ c tap̣ về xác điṇ h phương hướng, điạ hiǹ h, màu sắc, traṇ g thái của môi trường xung quanh đối tươṇ g mà ho ̣ xem xét. Ho ̣ phải hiểu sâu những kiến thứ c về can, chi trong tử vi Trung Hoa. Ngoài ra, người xem phong thủy còn phải dưạ vào
 6. môṭ loaṭ các công cu ̣khác như la bàn điạ lý, và cả các duṇ g cu ̣hiêṇ đaị như máy đo điêṇ từ trường hay máy đo mứ c đô ̣ đôc̣ haị của không khí. Măc̣ dù có rất nhiều quy luâṭ phứ c tap̣ , thưc̣ chất, phong thủy chỉ là những quy tắc chỉnh sử a để taọ ra sư ̣ thoải mái tối đa cho traṇ g thái tâm lý của những người sống trong môṭ môi trường cu ̣thể. Tái thiết lâp̣ sư ̣ cân băǹ g của tư ̣ nhiên là câǹ thiết và đó chính là muc̣ tiêu của phong thuỷ. Theo Architechture Daily Cách bài tri ́ phong thuỷ trong văn phòng Baṇ có khi nào cảm thấy chán nản khi phải
 7. bước chân đến làm viêc̣ taị văn phòng của baṇ vào ngày thứ 2? Những khó khăn, bứ c xúc trong khối công viêc̣ bề bôṇ hàng ngày làm cho baṇ cảm thấy rất mêṭ mỏi. Hai ngày nghỉ cuối tuâǹ dường như là không đủ đối với baṇ . Môṭ trong những nguyên nhân có tác đôṇ g to lớn, làm ảnh hưởng tiêu cưc̣ đến sứ c khoẻ và hiêụ quả công viêc̣ của baṇ chính là Phong Thuỷ nơi văn phòng làm viêc̣ của baṇ chưa đươc̣ tốt. Công viêc̣ luôn có ý nghiã rất quan troṇ g đối với mỗi người, và có đến ít nhất 1/3 thời gian trong ngày chúng ta dành cho công viêc̣ , đăc̣ biêṭ là ở nơi làm viêc̣ . Vi ̀ thế, viêc̣ quan tâm đến môi trường văn phòng làm viêc̣ thuâṇ theo Phong Thuỷ, để cải thiêṇ đươc̣ sứ c khoẻ
 8. và hiêụ quả công viêc̣ của baṇ là điều baṇ rất nên làm. Trước hết là baṇ câǹ choṇ vi ̣ trí tối ưu trong phòng làm viêc̣ của baṇ . Môṭ vi ̣ trí tốt nhất câǹ đươc̣ tính toán theo trac̣ h vâṇ , theo luâṭ Âm Dương – Ngũ Hành, thường chỉ có các chuyên gia về Phong Thuỷ mới thẩm điṇ h chính xác cho baṇ . Nhưng baṇ cũng có thể tim̀ đươc̣ vi ̣ trí tốt cho riêng miǹ h, theo những tiêu chí chung của thuâṭ Phong Thuỷ, đó là : - Baṇ nên choṇ ví trí nhiǹ ra cử a phòng, nhưng cũng tránh ngồi đối diêṇ trưc̣ tiếp với cử a phòng làm viêc̣ , như thế khí sẽ xung thẳng vào bàn làm viêc̣ , gây nên sự căng thẳng trong công viêc̣ . Baṇ không nên choṇ vi ̣ trí ngồi quay lưng laị cử a phòng,
 9. hoăc̣ quay lưng ra nơi cử a số. Theo Phong Thuỷ, sau lưng là khoảng không sẽ làm cho công viêc̣ bất an, dễ bi ̣ đồng nghiêp̣ nói xấu, oán trách. - Baṇ nên choṇ vi ̣ trí ở chính giữa môṭ caṇ h tường trong phòng. Theo Phong Thuỷ thi ̀ vi ̣ trí ngồi lêc̣ h lac̣ hoăc̣ ngồi nơi góc sẽ là nơi khí bi ̣ bế tắc, thiếu dương khí, ngồi vi ̣trí đó sẽ làm giảm hiêụ quả và sự may mắn trong công viêc̣ . Baṇ cũng nên tránh những góc nhoṇ taọ bởi các bàn làm viêc̣ , các tủ hồ sơ chiã vào nơi baṇ ngồi. Sát khí đó sẽ làm cho công viêc̣ của baṇ luôn rủi ro, hay bi ̣đồng nghiêp̣ đố ky.̣ - Baṇ nên choṇ vi ̣ trí và hướng ngồi cho phù hơp̣ với bản mêṇ h. Nếu người có mêṇ h cung thuôc̣ Tây Tứ Mêṇ h thi ̀ nên choṇ 4 hướng Tây, Tây Nam, Tây Bắc,
 10. Đông Bắc. Nếu người có mêṇ h cung thuôc̣ Đông Tứ Mêṇ h thi ̀ nên choṇ 4 hướng Nam, Bắc, Đông, Đông Nam. Ngoài viêc̣ choṇ vi ̣trí ngồi và hướng phù hơp̣ , baṇ cũng câǹ quan tâm đến viêc̣ sắp xếp toàn bô ̣ nôị thất trong phòng cho hơp̣ với Phong Thuỷ, theo những gơị ý sau đây : - Phương Đông Nam thuôc̣ cung Tốn, tươṇ g trưng cho tài lôc̣ , phương này baṇ nên đăṭ thuỷ, như biǹ h nước uống, bể cá cảnh, Phong Thuỷ luân để vươṇ g tài. - Phương Tây Bắc thuôc̣ cung Càn, tươṇ g trưng cho quý nhân và cấp trên hỗ trơ,̣ baṇ nên đăṭ tươṇ g danh nhân, các logo, biểu trưng của công ty, các băǹ g cấp, giấy khen
 11. của baṇ . - Nếu căn phòng quá rôṇ g, baṇ nên phân chia thành các khu vưc̣ , ngăn cách với nhau bởi các tủ chắn, để taọ cảm giác ấm cúng trong phòng làm viêc̣ . Ngươc̣ laị, nếu phòng quá hep̣ , baṇ nên doṇ bớt đồ đac̣ và sử duṇ g các tranh ảnh treo ở các bứ c tường trống, để taọ cảm giác thông thoáng. - Baṇ thiết kế hê ̣ thống ánh sáng trong phòng sao cho hài hoà, tránh phòng quá nhiều cử a sổ hoăc̣ quá nhiều đèn điêṇ ,làm cho Dương khí thái quá sẽ nguy haị đến tài lôc̣ . Tránh phòng quá tối tăm, thiếu khí trời, như vâỵ Dương khí bi ̣ bất câp̣ cũng đem laị những bất ổn về măṭ nhân sư ̣ cũng như các công viêc̣ nôị bô.̣ - Các góc nhoṇ , các góc khuất hoăc̣ nơi xà ngang, baṇ tuyêṭ đối không nên đăṭ bàn làm
 12. viêc̣ . Thay vào đó, baṇ nên đăṭ các tủ hồ sơ, hoăc̣ các cây cối, tranh, tươṇ g để trang trí, làm thăng băǹ g Âm - Dương trong phòng. Trên bàn làm viêc̣ baṇ cũng nên sắp xếp thâṭ goṇ gàng, tránh để đồ đac̣ bừa bôṇ sẽ phát sinh Âm khí làm giảm hiêụ quả công viêc̣ . Ngoài ra, baṇ nên sử duṇ g các pháp khí sau đây để bài trí trong văn phòng, góp phâǹ gia tăng hiêụ quả và sư ̣ may mắn trong công viêc̣ : 1. Câù Phong Thuỷ : Làm băǹ g pha lê để gia tăng Dương Khí, bên trong có vẽ trang trí các linh vâṭ may mắn như Bát Ma ̃ - tươṇ g trưng cho sư ̣ hanh thông, trôi trảy, bền bỉ. Cá chép - tươṇ g trưng cho tài lôc̣ và thiṇ h vươṇ g. Sông núi tươṇ g trưng cho
 13. sư ̣ an lành về sứ c khoẻ, tinh thâǹ và công viêc̣ . 2. Tươṇ g Kỳ Lân : Kỳ Lân là môṭ loài vâṭ huyền thoaị tươṇ g trưng cho Nhân - Đứ c. đăṭ môṭ căp̣ Kỳ Lân trên bàn làm viêc̣ hoăc̣ trong phòng khách sẽ đem laị sư ̣ biǹ h an, tránh tiểu nhân và những điều thi ̣ phi, đố ky.̣ 3. Như ý : Biểu tươṇ g của quyền lưc̣ , sự như ý, hài lòng và biǹ h an trong công viêc̣ và cuôc̣ sống, biểu tươṇ g của sư ̣ gia tăng quyền lưc̣ . Đây cũng là môṭ linh vâṭ mang đâṃ nét thẩm mỹ Á Đông. 4. Đồng tiền cổ : Đồng tiền cổ tương trưng cho tài lôc̣ . Theo Phong Thuỷ, đồng tiền cổ có đủ Thiên - Điạ – Nhân kết hơp̣ do đươc̣ lưu hành từ xa xưa. Vi ̀ vâỵ đăṭ 3, 5 hoăc̣ 8 đồng tiền cổ trên tủ két, trên tâp̣ hồ sơ,
 14. trong ngăn kéo sẽ đem laị sư ̣ may mắn trong viêc̣ kinh doanh của baṇ . 5. Long Quy : Con vâṭ huyền thoaị miǹ h rùa, đâù rồng là biểu tươṇ g không thể thiếu trong khoa Phong Thuỷ. Long Quy là linh vâṭ đươc̣ bài trí ở trên bàn làm viêc̣ , ở những vi ̣ trí tốt trong phòng để chiêu tài lôc̣ , đem laị sư ̣ may mắn, vững chắc trong công viêc̣ . (người viết kientrucvang.com.vn) Môṭ số điều cần tránh trong phong thuỷ Ứ ng duṇ g Phong thuỷ vào cuôc̣ sống để có môṭ không gian hài hoà, môṭ môi trường tươi sáng và hướng tới môṭ cuôc̣ sống biǹ h an các baṇ cũng nên quan tâm tới những cái "KHÔNG" trong Phong thuỷ.
 15. Không đươc̣ đăṭ bàn thờ gia tiên cao hơn bàn thờ Thâǹ , Tiên. Nên đăṭ bên dưới. Không đươc̣ thờ Quan Âm và Quan Đế (Quan Vân Trường) cùng môṭ nơi hay đối diêṇ nhau. Không nên choṇ loaị bàn ăn có hiǹ h tam giác và nhiếu góc caṇ h và tránh bày chiếu thẳng với cử a ra vào. Không đươc̣ kê bể cá cảnh đối diêṇ với bếp nấu, vi ̀ sẽ gây xung khắc Thuỷ (bể cá) và Hoả (bếp nấu). Không đươc̣ kê bể cá cảnh dưới tươṇ g thâǹ tài, tam đa, như vâỵ sẽ làm tổn hao tài lôc̣ vi ̀ phaṃ câu "Chính Thâǹ Ha ̣Thuỷ".
 16. Không để đâù giường bi ̣ nắng chiếu vào, trong phong thuỷ đâù giường bi ̣nguồn sáng maṇ h chiếu vào goị là "Hung quang". Sẽ gây cho baṇ hay cáu kỉnh, nóng nảy, các nguồn sáng maṇ h khác chiếu vào đâù giường sẽ ảnh hưởng không tốt tới "số đào hoa" của baṇ . Không để đâù giường hướng vào gương lớn, sẽ ảnh hưởng sứ c khỏe và tiǹ h cảm vợ chồng còn ảnh hưởng tới cả tài vâṇ và đường con cái. Không để đâù giường hướng thẳng ra toa lét, baṇ đa ̃ phaṃ phải "Hung vi". Do toa lét luôn tỏa ra mùi xú uế và tiếng nước dôị rử a làm baṇ khó ngủ và làm thâǹ kinh baṇ
 17. luôn căng thẳng. Không để đâù giường năm̀ dưới xà, dâm̀ , trong phong thủy goị là "hung hiǹ h". Dâm̀ ngang năm̀ bất kỳ bên trên nơi nào của giường đều ảnh hưởng tới sứ c khỏe của bộ phâṇ đó. Nếu dâm̀ ngang vắt ngang qua đâù giường sẽ làm baṇ luôn cảm thấy nhứ c đâù , đồng thời tính tiǹ h cũng trở nên khô khan. Không để đâù giường không kê sát vào đâu cả, baṇ sẽ khó đươc̣ sư ̣ giúp đỡ, dễ sinh tiêu cưc̣ và thường có cảm giác cô đơn, trống trải, uể oải trong moị công viêc̣ Không để cây trông trong nhà, cơ quan bi ̣ chết hoăc̣ héo úa, sẽ ảnh hưởng đến quan
 18. hê ̣ giữa các thành viên và với đối tác baṇ hàng, nên loaị bỏ những cây cối chết hoăc̣ héo úa đi. Không để phía trước sau trồng nhiều cây âm có nhiều rễ, cây leo hoăc̣ có củ, nên trồng những cây dương tính như tre trúc. Không để xà nhà năm̀ ngang căn phòng, rất bất lơị cho quan hê ̣ cũng như tiǹ h cảm, sự hưng thiṇ h khó lâu dài nên để tươṇ g Phâṭ di lăc̣ cười hoăc̣ treo đôi sáo trúc ở hai bên đâù xà. Không để đường đi thông phía trước ra sau nhà, bất lơị cho quan hê ̣ trong công ty, nhân viên hay thay đổi di chuyển, tài lôc̣ khó tu,̣ nên dùng biǹ h phong che chắn hoăc̣
 19. thay đổi vi ̣trí. Nhâṇ biết 5 yếu tố phong thuỷ Mỗi yếu tố phong thủy đều có tính chất riêng (trong đó bao gồm cả màu sắc và chất liêụ ), và những nguyên tắc để taọ nên sư ̣ cân băǹ g, dù không gian baṇ muốn xử lý là vườn cây, phòng ở hay phòng làm viêc̣ . Môc̣ Gỗ taọ sứ c maṇ h trong sáng taọ và sư ̣ phát triển, đaị diêṇ cho sư ̣ sinh sôi, lớn lên, linh hoaṭ và nhaỵ cảm. Quá nhiều yếu tố "Môc̣ " sẽ khiến baṇ cảm thấy ngôṭ ngaṭ, cảm giác luôn không chủ đôṇ g, thiếu sáng taọ và cứ ng rắn quá mứ c. Ngươc̣ laị, yếu tố này nếu quá ít sẽ khiến baṇ luôn cảm
 20. thấy thất voṇ g, tri ̀ trê ̣và mâu thuâñ trong tư tưởng Khi nói đến môṭ căn phòng "Môc̣ " là nói đến những bó hoa tươi tắn, cây cối, hoa cỏ, những vâṭ liêụ có nguồn gốc tự nhiên như cotton chẳng haṇ , và tất nhiên là các đồ đac̣ băǹ g gỗ. Khi thiết kế đề câp̣ đến yếu tố "Môc̣ ", haỹ sử duṇ g những hiǹ h doc̣ và đứ ng thẳng, hiǹ h khối kiểu thân cây, sư ̣ êm ái của lá cây và hoa. Màu của "Môc̣ " là những màu xanh lá và xanh dương. Hỏa Sử duṇ g yếu tố "Hỏa" trong nôị thất là cách để giúp tăng sư ̣ phấn khích. Yếu tố phong thủy này cũng đươc̣ taọ ra để mang
 21. đến cảm hứ ng và môṭ chút liều maṇ g. Khi sử duṇ g quá nhiều yếu tố "Hỏa" sẽ khiến người cư ngu ̣ có cảm giác bưc̣ bôị , tứ c giâṇ , không kiểm soát đươc̣ hành vi Ngươc̣ laị khi có quá ít, sẽ khiến moị thứ trở nên hời hơṭ , thiếu cảm hứ ng. Để tăng yếu tố "Hỏa" trong môṭ căn phòng, baṇ haỹ bố trí nến, những ánh đèn sáng ấm áp và nếu có thể haỹ để ánh sáng măṭ trời xuyên vào. Bất kỳ màu sắc nào có gốc từ đỏ, hồng hay tím, các thiết bi ̣ như đồ điêṇ tử và những bứ c ảnh thú vâṭ đều là đaị diêṇ của hành "Hỏa". Thổ Yếu tố "Thổ" ảnh hưởng tới sứ c khỏe, taọ cảm giác yên ổn và cân băǹ g. Khi sử duṇ g
 22. quá nhiều trong không gian sống, con người sẽ rơi vào tiǹ h traṇ g năṇ g nề trong cảm xúc, buồn tẻ, uể oải. Còn ngươc̣ laị, người cư ngu ̣ sẽ có cảm giác bối rối, hỗn loaṇ và không tâp̣ trung. Yếu tố "Thổ" sẽ mang đến ngôi nhà của baṇ thông qua những hiǹ h ảnh về măṭ đất, phiến đá, với những gam màu như nâu, xanh hay cát, những hiǹ h khối vuông và chữ nhâṭ, bề măṭ mỏng và phẳng cùng với những bứ c tranh phong cảnh. Kim Yếu tố kim loaị, sư ̣ minh bac̣ h và logic là tiêu biểu của hành Kim. Sư ̣ hiêṇ diêṇ của vâṭ liêụ băǹ g kim loaị trong môṭ không gian sống sẽ cho ta cảm giác goṇ gàng,
 23. ngăn nắp Nhưng khi quá nhiều, sẽ hiǹ h thành sư ̣ vô điṇ h, không có khả năng kiểm soát bản thân. Và ngươc̣ laị, cảm giác dễ nhâṇ thấy là sư ̣ laṇ h lẽo và thiếu tâp̣ trung. Để nhâṇ biết hành "Kim", haỹ để ý đến hiǹ h tròn hay ovan, bất kỳ những yếu tố nào liên quan đến kim loaị như sắt, thép, vàng, bac̣ hay aluminum, những viên đá, màu trắng, ghi, bac̣ hoăc̣ các gam màu tông nhaṭ khác. Thủy Sư ̣ cân băǹ g trong viêc̣ sử duṇ g yếu tố "Thủy" sẽ mang tới cảm giác hứ ng thú, sự sâu sắc trong suy nghi ̃ và hành đôṇ g. Quá nhiều "Thủy" sẽ taọ ra môṭ cảm giác như
 24. bi ̣ chôn vùi, năṇ g nề Trong khi đó, nếu quá nhe ̣ nhàng, baṇ sẽ hiểu thế nào là môṭ không gian sống cô đôc̣ , cách ly "Thủy" trong không gian sống sẽ đươc̣ thể hiêṇ thông qua màu đen và những tông màu sâm̃ khác, những đồ vâṭ có tính phản quang như gương, vâṭ liêụ có thể phản sáng Hiǹ h daṇ g của "Thủy" là hiǹ h tư ̣ do, không đối xứ ng, nước và các yếu tố liên quan đến nước, chẳng haṇ như bể cá hay những đài phun nước. Trắc nghiêṃ về phong thủy Baṇ có nhiều hiểu biết về phong thủy không? Haỹ kiểm tra bài trắc nghiêṃ dưới đây để xem không gian sống hiêṇ taị của
 25. miǹ h như thế nào 1. Khi năm̀ trên giường, baṇ có thấy cử a phòng ngủ không? a. Có thể nhiǹ thấy b. Di ̃ nhiên, cử a năm̀ ngay trước măṭ tôi mà c. Tôi không thấy, trừ khi tôi quay người laị hoăc̣ rời khỏi giường. 2. Baṇ có trồng cây quanh nhà không? a. Không, tôi rất lười chăm sóc cây cối b. Có trồng nhưng chỉ môṭ vài cây thôi c. Tôi trồng khá nhiều cây xung quanh nhà 3. Haỹ cho biết vi ̣trí giường ngủ của baṇ ?
 26. a. Giường đươc̣ đăṭ trong góc phòng b. Vi ̣ trí giường không bi ̣ đuṇ g các bứ c tường trong phòng, đươc̣ đăṭ ngoài góc tam giác của căn phòng. c. Đâù giường kê sát tường. 4. Miêu tả lối vào nhà baṇ a. Baṇ sẽ dễ dàng nhiǹ thấy cử a trước và chiếc chuông gió nhà tôi khi baṇ đến gâǹ nhà b. Tôi tâṇ duṇ g môṭ ít không gian lối vào để chứ a đồ đac̣ c. Tôi để moị thứ tư ̣ nhiên nhưng quả thâṭ lối vào cũng có hơi lôṇ xôṇ môṭ chút 5. Baṇ có phải là người ưa tích lũy hàng đống đồ cũ trong nhà? a. Phải. Vi ̀ có quá nhiều đồ cũ rất thú vi ̣mà mỗi món đều dính đến môṭ câu
 27. chuyêṇ kỷ niêṃ . b. Hâù như không. Tôi chỉ giữ những thứ câǹ thiết và có ý nghiã thưc̣ sự với tôi. c. Cũng có thể đúng. Vi ̀ tôi cũng thích tích trữ vài thứ và thường cho từ thiêṇ những thứ tôi không câǹ dùng nữa. 6. Baṇ mất bao nhiêu lâu mới thanh toán tất cả các hóa đơn sau khi nhâṇ đươc̣ chúng? a. Ồ , có phải đó là đống giâỳ cao ngất trên bàn của tôi không? b. Tôi đơị chờ tất cả hóa đơn và thanh toán môṭ lâǹ c. Taị sao laị phải chờ đơị trong viêc̣ thanh toán hóa đơn của miǹ h chứ 7. Tấm gương trong phòng ngủ của
 28. baṇ đươc̣ treo ở đâu? a. Nó đươc̣ treo bên trên bàn trang điểm của tôi b. Tôi treo gương trên cử a, doc̣ theo lối đi caṇ h giường ngủ c. Tôi không treo gương trong phòng ngủ 8. Á nh sáng của nhà baṇ như thế nào? a. Nhà tôi có rất ít ánh sáng măṭ trời chiếu trưc̣ tiếp nhưng tôi thường xuyên để đèn sáng trong nhà. b. Tôi thường để cho ánh sáng hắt bóng lên tường và sử duṇ g ánh sáng yếu. c. Nhà tôi thi ̀ tràn ngâp̣ ánh sáng tự nhiên. 9. Loaị màn cử a nào đươc̣ sử duṇ g nhiều nhất cho cử a sổ nhà baṇ ?
 29. a. Tôi thích loaị màn mỏng để ánh sáng có thể xuyên qua. b. Loaị vải nhung dày như chiếc váy của nhân vâṭ chính phim Cuốn theo chiều gió c. Tôi hâù như không dùng rèm cử a, chỉ là loaị mành sơị nhỏ hoăc̣ không có gi.̀ 10. Baṇ thường dễ thiếp ngủ nhất trong trường hơp̣ nào? a. Khi TV đang mở và quanh giường đâỳ những mẩu vuṇ bánh. b. Tôi thường trôi vào giấc ngủ khi năm̀ đoc̣ sách dưới ánh nến, di ̃ nhiên sẽ thổi nến trước khi ngủ. c. Tôi thường ngủ thiếp trên ghế trường kỷ với chiếc laptop còn mở và sách vương vaĩ xung quanh.
 30. Hâù hết là a: Luồng khí trong nhà baṇ đang bi ̣ngăn chăṇ môṭ phâǹ Nhà baṇ khá tiêṇ nghi, ấm cúng. Baṇ có vẻ hơi lôṇ xôṇ nhưng không quá bừa baĩ . Theo phong thủy, baṇ nên dành thêm công sứ c để chăm sóc quanh nhà miǹ h. Thái đô ̣ thoải mái đối với môi trường sống quanh baṇ là môṭ bước khởi đâù tốt, nhưng baṇ câǹ quan tâm hơn nữa để đaṭ đươc̣ sư ̣ cân băǹ g, nguồn năng lươṇ g và luồng khí tốt cho ngôi nhà của baṇ . Năm mới haỹ khởi đâù với viêc̣ trồng thêm cây xanh quanh nhà đi nhé! Hâù hết là b: Luồng khí trong nhà baṇ đang bi ̣ứ đoṇ g, tri ̀ trệ Dù baṇ có tin hay không, viêc̣ baṇ vô
 31. tiǹ h cản trở lối vào nhà sẽ làm cản trở những vâṇ may đến với baṇ . Có lẽ baṇ không thâṭ sư ̣ cân nhắc khi trang trí và sắp xếp đồ đac̣ trong nhà. Dip̣ cuối năm nghỉ ngơi, baṇ nên dành chút ít thời gian trang trí và sắp xếp laị toàn bô ̣ căn nhà theo phong thủy. Chỉ câǹ thay đổi môṭ vài thứ nhỏ cũng sẽ làm thay đổi tâm traṇ g và thời vâṇ của baṇ . Hâù hết là c: Luồng khí lưu thông thâṭ uyển chuyển Baṇ thưc̣ sư ̣ đa ̃ taọ đươc̣ môṭ không gian sống hài hòa theo phong thủy. Lối vào nhà có thể thông thoáng khi câǹ thiết. Nhà baṇ luôn có nguồn ánh sáng thiên nhiên hài hòa và sư ̣ phong phú của các loài cây cũng như hồ cá.
 32. Sẽ tốt hơn nếu baṇ treo thêm chuông gió hay đồ trang trí băǹ g pha lê. Và có lẽ trong những câu chuyêṇ đâù năm mới, baṇ cũng nên chia sẻ hiểu biết về cách xếp đăṭ nhà cử a với người thân và baṇ bè. Phong thuỷ đầu giường và viêc̣ cấm ki ̣ Môṭ số người thường hay bi ̣ mất ngủ hoăc̣ bêṇ h tâṭ liên miên. Khi đi khám bác si ̃ cũng không tim̀ đươc̣ rõ căn nguyên. Găp̣ trường hơp̣ này baṇ câǹ kiểm tra đâù giường của miǹ h, khi kê giường liêụ có phaṃ vào các điều cấm ky ̣ sau đây: Điều cấm ky ̣ 1: Đâù giường không kê sát vào đâu cả: con người cảm thấy luôn cô
 33. đơn, trống trải. Nếu đâù giường của baṇ không kê sát vào tường hoăc̣ tủ quâǹ áo sẽ hiǹ h thành thế "không chỗ tưạ " đươc̣ goị là điềm "hung cô đơn". Lúc này baṇ sẽ khó đươc̣ quý nhân phù trơ,̣ dễ sinh tiêu cưc̣ và thường có cảm giác cô đơn, trống trải, uể oải trong moị công viêc̣ . Cách hóa giải: Kê laị để đâù giường áp vào tường hoăc̣ tủ quâǹ áo. Điều cấm ky ̣ 2: Đâù giường năm̀ dưới dâm̀ ngang: Đâù luôn bi ̣o bế. Nếu giường kê trong phòng ngay dưới dâm̀ ngang sẽ hiǹ h thành cảm giác như luôn bi ̣
 34. đè nén, trong phong thủy goị là "hung hiǹ h". Dâm̀ ngang năm̀ bất kỳ bên trên nơi nào của giường đều ảnh hưởng tới sứ c khỏe của bô ̣ phâṇ đó. Nếu dâm̀ ngang vắt ngang qua đâù giường sẽ làm baṇ luôn cảm thấy nhứ c đâù , đồng thời tính tiǹ h cũng trở nên khô khan. Cách hóa giải: Chuyển giường tới vi ̣ trí khác không có dâm̀ chaỵ qua hoăc̣ làm trâǹ giả che lấp dâm̀ ngang. Điều cấm ky ̣ 3: Đâù giường kê sát bếp: Hay ốm đau bêṇ h tâṭ. Nếu phòng ngủ ngay caṇ h bếp thi ̀ đâù giường không nên kê sát vào tường bếp lò, bởi bếp lò thuôc̣ "Hỏa", "Hỏa" thêm "Hỏa" sẽ dễ sinh bêṇ h tâṭ nhất là các bêṇ h
 35. về gan, tim; đồng thời cũng làm tính tiǹ h baṇ trở nên hay cáu gắt, bứ c xúc trước moị viêc̣ . Cách hóa giải: Nên cố gắng kê giường ra xa bếp. Điều cấm ky ̣ 4: Đâù giường hướng thẳng ra toa lét: Bêṇ h thâǹ kinh Nếu cử a toa lét hướng thẳng vào đâù giường, baṇ đa ̃ phaṃ phải "Hung vi". Do toa lét luôn tỏa ra mùi xú uế và tiếng nước dôị rử a làm baṇ khó ngủ và làm thâǹ kinh baṇ luôn căng thẳng. Cách hóa giải: Chuyển vi ̣ trí đâù giường ngươc̣ laị đồng thời luôn chú ý đóng kín
 36. cử a toa lét và thông gió để giảm mùi xú uế. Điều cấm ky ̣ 5: Đâù giường hướng ra gương lớn: Ả nh hưởng tiǹ h cảm. Bất kỳ phía nào của giường đối diêṇ với gương lớn đều không có lơị . Ngoài ảnh hưởng sứ c khỏe và tiǹ h cảm vơ ̣ chồng còn ảnh hưởng tới cả tài vâṇ và đường con cái. Điều này càng có ảnh hưởng lớn khi đăṭ gương dưới chân giường, hiǹ h thành thế "Hung cảnh". Chiếc giường này giống như "gương chiếu quỷ" dễ làm baṇ sinh hoang tưởng và ảo giác. Cách hóa giải: Gương trong phòng tốt nhất đăṭ ở nơi kín đáo hoăc̣ khi không dùng thì dùng vải che đi.
 37. Điều cấm ky ̣ 6: Đâù giường hướng ra cử a phòng: Dễ mất ngủ. Đâù giường hướng thẳng ra cử a phòng thuôc̣ loaị "Hung khí xung" dễ gây mất ngủ, tinh thâǹ hay hoảng hốt; đồng thời trí nhớ giảm sút, dễ phaṃ sai lâm̀ , không phân biêṭ rõ đúng sai. Cách hóa giải: Chuyển đâù giường ra chỗ khác, tốt nhất đâù giường kê lêc̣ h môṭ góc với cử a phòng, tránh đối diêṇ . Điều cấm ky ̣ 7: Đâù giường bi ̣nắng chiếu vào: Hay cáu gắt, nóng nảy. Nắng chiếu vào đâù giường hoăc̣ để đâù
 38. giường có nguồn sáng maṇ h chiếu vào goị là "Hung quang". Đâù giường bi ̣ nắng chiếu vào thường gây cho baṇ hay cáu kỉnh, nóng nảy; các nguồn sáng maṇ h khác chiếu vào đâù giường sẽ ảnh hưởng không tốt tới "số đào hoa" của baṇ . Cách hóa giải: Tốt nhất nên thay đổi vi ̣trí đâù giường. Nếu không đươc̣ có thể đan giấy kính loc̣ phản quang, sau đó mắc rèm che nắng cho đâù giường của baṇ . Phong thuỷ trong kiến trúc hiêṇ đaị Phong thủy trong kiến trúc, nôị thất có muc̣ đích chính là taọ ra sư ̣ tiêṇ duṇ g cho
 39. con người mà vâñ đảm bảo sư ̣ hòa hơp̣ câǹ thiết với môi trường xung quanh. Trên quan điểm phong thủy, đời sống của chúng ta có liên quan đến những diễn biến của vũ tru ̣ và chuyển hóa. Sứ c maṇ h kết hơp̣ giữa con người với môi trường xung quanh goị là “khí”. Khí như hơi thở, là phâǹ thiết yếu duy tri ̀ tính quân biǹ h từ vâṭ chất cho đến môi trường sinh hoaṭ của con người. Khí trong nhà ở cũng ảnh hưởng đến khí trong cơ thể. Viêc̣ nghiên cứ u ảnh hưởng của khí trong môi trường xung quanh với khí cá nhân là môṭ phâǹ quan troṇ g của thuâṭ phong thủy, nhăm̀ phát huy sứ c maṇ h thiên nhiên, né tránh rủi ro, giúp đaṭ đươc̣ điều tốt lành. Muc̣ đích của phong thủy là hướng toàn bô ̣ bâù khí quyển
 40. của ngoaị cảnh nhăm̀ cải thiêṇ dòng vâṇ đôṇ g của khí trong phaṃ vi có thể, từ đó cải thiêṇ đời sống con người. Muốn cải taọ ngoaị cảnh trong thế giới hiêṇ đaị thì yếu tố phong thủy trong kiến trúc, nôị thất rất quan troṇ g. Vi ̣ trí thôn xóm này rất tốt theo phong thủy. Do nhu câù của xa ̃ hôị hiêṇ đaị, con người xây dưṇ g đường sá, nhà cao tâǹ g, taọ ra hê ̣ thống điêṇ , điều hòa, quaṭ Do vâỵ , thuâṭ phong thủy cũng đăṭ ra nhiều điṇ h luâṭ cải tiến nhăm̀ phù hơp̣ với môi trường hiêṇ đaị. Đường và xa lô ̣ vâṇ khí như sông ngòi, ánh sáng nhân taọ thay thế môṭ phâǹ ánh sáng tư ̣ nhiên Viêc̣ điṇ h vi ̣ nhà không chỉ thuâǹ là núi, sông, gió Những đường lưu thông, xa lô,̣ nhà cao tâǹ g, tất cả đều có ảnh hưởng rõ ràng với những dân cư ngu.̣
 41. Ngoài những yếu tố ảnh hưởng đến khí của khu đất, căn nhà, các yếu tố ảnh hưởng đến khí trong ngôi nhà chiụ ảnh hưởng của cách bài trí nôị thất, màu sắc, vâṭ liêụ của không gian nhà. Đời sống hiêṇ đaị giúp chúng ta có khả năng cải taọ thiên nhiên theo ý miǹ h, đem laị những tiêṇ nghi phuc̣ vu ̣cuôc̣ sống. Nhưng vi ̀ thế, chúng ta có xu hướng coi nhe ̣ các yếu tố ảnh hưởng đến phong thủy. Có người còn coi phong thủy là nhảm nhí, mê tín. Những sai phaṃ trong phong thủy không có tác duṇ g tứ c thời nhưng gây nguy haị lâu dài cho con người. Chúng tôi sẽ lâǹ lươṭ giới thiêụ với đôc̣ giả những nguyên tắc chính của phong thủy trong kiến trúc, nôị thất trong cuôc̣ sống hiêṇ đaị. (theo VnKientruc
 42. Phong thuỷ trong bố tri ́ nôị thất Mở đâù bô ̣ sách La Méthode ( Phương pháp ), tâp̣ I: Bản chất của Tự nhiên, Edgar Morin, nhà triết hoc̣ Pháp, đăṭ ngay câu hỏi là bản chất của tư ̣ nhiên , hỗn đôṇ hay có trâṭ tư.̣ Theo Ông thi,̀ Vũ tru ̣ra đời từ môṭ tai biến ( catastrophe), từ vu ̣ nổ lớn ( bigbang). Edgar Morin nhắc laị tư tưởng của René Thom, người nêu ra nôị dung cho khái niêṃ tai biến khi gắn liền nó với moị phát sinh hiǹ h thái. Tai biến- khái niêṃ nói về sư ̣ phá vỡ môṭ hiǹ h thái cũ- đa ̃ bao hàm trong bản thân nó nguyên lý hỗn đôṇ cũng như nguyên lý trâṭ tư.̣ Lý do là sư ̣ phá vỡ môṭ hiǹ h thái cũ bao giờ cũng gắn với quá triǹ h taọ lâp̣ hiǹ h thái mới. Như vâỵ trâṭ tư ̣ và hỗn đôṇ cùng phải
 43. đươc̣ xem xét môṭ lúc đồng thời với nhau trong những tính đối kháng quen thuôc̣ . Biết đâu trong cái quan hê ̣ qua laị trâṭ tự và hỗn đôṇ laị chẳng có sư ̣ bổ sung tương tác. Phong thuỷ đưa ra khái niêṃ khí và lý khí ( khí và sư ̣ phân tích về khí). Choṇ đất làm nhà, tổ chứ c măṭ băǹ g cũng như hiǹ h dáng nhà phải phù hơp̣ với các qui luâṭ của phong thuỷ về phương vi,̣ về ngũ hành và các qui luâṭ khác mong đươc̣ khí lành, khí tốt. Lý khí phải chăng muốn tim̀ trong những điều kiêṇ vô cùng phong phú của tự nhiên, đâỳ ắp hỗn đôṇ thấy điều gi ̀ đó mang hiǹ h bóng của trâṭ tư.̣ Lý khí đươc̣ Khổng tử là người sáng lâp̣ và đứ ng đâù Nho giáo, người rất sùng "Lễ tri"̣ ủng hộ và phát triển. Ông có nhiều ảnh hưởng đến
 44. nền văn hoá Trung hoa và Viêṭ nam ta, Khổng tử chủ trương thiết lâp̣ môṭ trâṭ tự về đẳng cấp quí tôc̣ trong xa ̃ hôị và vi ̀ thế, khi văn hoá bi ̣ảnh hưởng của Khổng giáo đòi hỏi tính trâṭ tư ̣ trong moị hiǹ h thái. Phong thuỷ là môṭ hiǹ h thái văn hoá. Tính trâṭ tư ̣ trong lý khí vâṇ duṇ g vào phong thuỷ phản ánh môṭ quan niêṃ của người xưa mà ngày nay chúng ta thấy có nhiều phâǹ đúng. Khoa hoc̣ ngày nay đa ̃ phát triển maṇ h mẽ và cũng vi ̀ phát triển mà người ta thấy răǹ g chinh phuc̣ thiên nhiên, hoán cải thiên nhiên là điều khá ảo tưởng. Bắt chước thiên nhiên, uốn nép theo thiên nhiên để cùng tồn taị với những điều kiêṇ của thiên nhiên là sư ̣ khôn ngoan và hết sứ c thông minh. Sau lũ luṭ miền trung nước
 45. ta vừa qua đa ̃ xuất hiêṇ ý tưởng là câǹ qui hoac̣ h cuôc̣ sống theo phương châm cùng tồn taị với thiên nhiên. Nghiên cứ u phong thuỷ không câu nệ những trâṭ tư ̣ vốn di ̃ mà tim̀ trong sư ̣ hỗn đôṇ của tư ̣ nhiên cái trâṭ tư ̣ để mô phỏng theo nó, mong lơị cho con người. Có những ý tưởng khá thưc̣ tế là sư ̣ nhâṇ thứ c đươc̣ răǹ g, càng nắm đươc̣ nhiều qui luâṭ của thiên nhiên người ta laị cảm thấy như có bàn tay nào đó rất huyền diêụ đang chi phối điều hành vũ tru.̣ Đó là điều giải thích lý do của sư ̣ ra đời cúa các tôn giáo và tín ngưỡng. Nói như Abraham H. Maslow, triết gia nhân văn hiêṇ đaị Hoa kỳ thi ̀ khi thiên nhiên bớt hào phóng và thêm hung dữ thi ̀ con người xuất hiêṇ nhu câù an toàn, muốn miǹ h tránh đươc̣ tai hoa ̣ và đe doa ̣
 46. về kinh tế như thất nghiêp̣ , mất mùa, thiên tai ( safety needs). Phong thuỷ cố gắng tim̀ hiểu những sứ c maṇ h của sư ̣ vâṇ đôṇ g của thiên nhiên để hoà đồng trong thiên nhiên đó. Khi nghiên cứ u phong thuỷ để sắp xếp nôị thất môṭ công triǹ h, có hai khái niêṃ goị là nhâp̣ thế và xuất thế. Nhâp̣ thế là sử duṇ g tri thứ c về luâṇ lý, về logic để tim̀ hiểu và phân tích môṭ giải pháp cho thiết kế. Nhâp̣ thế rất quan troṇ g nhưng không tránh khỏi tính chủ quan. Tính chủ quan này có thể là sư ̣ haṇ chế của tri thứ c, của phương pháp luâṇ hoăc̣ có thể do sự mù quáng của điṇ h kiến nào đấy. Xuất thế là những giải pháp ngâũ hứ ng đến độ người khác có thể cho răǹ g phi lý. Xuất thế là giải pháp có thể năm̀ ngoài kinh nghiêṃ
 47. và tri thứ c của con người biǹ h thường. Nhiều nhà nghiên cứ u ngày nay đánh giá răǹ g, những giải pháp xuất thế có thành quả tích cưc̣ gấp nhiều lâǹ những giải pháp nhâp̣ thế. Khi bố trí nôị thất cho công triǹ h, phong thuỷ sử duṇ g ba phương pháp xuất thế cơ bản là: Liên kết khí , Cân băǹ g khí và Gia tăng khí. Liên kết khí là tim̀ giải pháp taọ ra cho khí luân chuyển trong nôị thất đâỳ đủ và taọ ra sư ̣ hài hoà , ăn nhip̣ với cuôc̣ sống của gia chủ. Cân băǹ g khí là điều chỉnh những nhươc̣ điểm của luồng khí trong nhà hoăc̣ san sẻ khí ở nơi quá vươṇ g để taọ ra sư ̣ hoàn chỉnh đồng bô.̣ Gia tăng khí là dùng các thủ pháp để kích
 48. sư ̣ lưu thông khí trong nhà, đồng thời khuấy đôṇ g taọ nên sư ̣ vui tươi bên trong nhà. Những duṇ g cu ̣ và phương tiêṇ để thưc̣ hiêṇ các giải pháp xuất thế cơ bản là: * Các vâṭ phát sáng như đèn, nến, vâṭ phản quang như gương, vâṭ tán xa ̣như quả câù trên măṭ gắn những miếng thuỷ tinh phản chiếu ánh sáng. . . * Các vâṭ có thể phát ra tiếng như ống sáo diều, sáo buôc̣ vào chim câu khi chơi thả chim, sáo trúc, chuông nhỏ, quả nhac̣ daṇ g nhac̣ ngưạ , chùm khánh kim loaị nhỏ khi lay đôṇ g kêu leng keng, ống kim loaị kêu thành tiếng khi có gió làm va những ống này vào nhau đươc̣ goị là phong linh . . . * Cây cảnh, châụ kiểng, bể cá, buị cây
 49. hoa,. . . * Các vâṭ có chuyển đôṇ g như quaṭ gió, óng thông gió, vòi nước, con vu ̣quay . . . * Các khối như tươṇ g, biǹ h gốm, thống gốm sứ , các tảng đá, các tảng gỗ trang trí . . . * Các phương tiêṇ tiêṇ nghi sinh hoaṭ điêṇ và điêṇ tử như TV, dàn âm thanh, máy điều hoà không khí, quaṭ máy, . . . * Các bứ c tranh hoăc̣ bứ c vẽ trưc̣ tiếp lên tường ( bích hoa ̣ ), màu sắc quét phủ măṭ vâṭ duṇ g, tường, trâǹ và nền nhà, những lá cờ đỏ hiǹ h chữ nhâṭ dài treo doc̣ , những đèn lồng đỏ . . . Để thưc̣ hiêṇ các chứ c năng liên kết, cân băǹ g và gia tăng khí, khi bố trí nôị thất phải căn cứ vào khối tích, hiǹ h daṇ g, và
 50. cư ̣ ly, kích thước khoảng không gian nôị thất mà lưạ choṇ thủ pháp sử duṇ g cho phù hơp̣ . Gương đươc̣ dùng khá nhiều để taọ hiǹ h ảnh sâu và taọ ra ảo giác làm rôṇ g thêm không gian. Gương thường khắc phuc̣ bêṇ h nhứ c đâù hoăc̣ sư ̣ u buồn trong tâm lý gia chủ vi ̀ nhiǹ vào gương, không gian thấy như rôṇ g thêm ra, có hiǹ h ảnh đôṇ g của chính ngay người đang nhiǹ gương. Khi găp̣ không gian bên ngoài nhà làm người sống trong nhà không thoải mái như bứ c tường nhà bên quá cao, che chắn ánh sáng vào nhà, hoăc̣ như hiǹ h ảnh mà phong thuỷ goị là có luồng khí đôc̣ tấn công căn buồng thi ̀ liêụ pháp treo gương phía đối diêṇ tia nhiǹ xấu đó câǹ thiết nhăm̀ lêc̣ h hướng của khí đe doa ̣ người sống trong phòng. Cách
 51. bố trí hai gương nhiǹ vào nhau để hiǹ h ảnh phản chiếu liên tuc̣ là cách làm phân ra ̃ sự tấn công của khí đôc̣ . Gương trong phòng càng lớn càng tốt. Gương nhỏ ít tác duṇ g điều hoà khí trong cả gian buồng. Gương treo thấp hơn đâù thi ̀ hiêụ ứ ng kém hơn cả không dùng gương vi ̀ những tấm gương ấy bắt tâm̀ nhiǹ phải thấp hơn đô ̣ cao mắt, người nhiǹ phải cúi đâù khi ngắm gương. Con người đa ̃ quen cúi đâù thi ̀ làm sao có đươc̣ tâm lý vui tươi , tư ̣ tin đươc̣ . Gương treo cao quá, bắt người nhiǹ luôn phải ngước lên cũng không lơị . Tuy răǹ g hướng nhiǹ lên là có lơị nhưng cả ngày, lúc nào cũng ngước lên cao thi ̀ mỏi cổ và rồi mang năṇ g tâm lý miǹ h vô tích sư,̣ không khẳng điṇ h đươc̣ miǹ h, xuốt đời chỉ trông nhờ người khác.
 52. Gương phải thâṭ hiǹ h, soi gương không bi ̣ biến hiǹ h. Gương treo đúng tâm̀ , qua gương phản ánh đươc̣ màu xanh cây cối ngoài nhà vào gương thi ̀ taọ nên tâm lý thoải mái. Những không gian châṭ hep̣ , gắn gương taọ đươc̣ ảo giác không bi ̣ tù túng, như thế phong thuỷ nói là đa ̃ làm nhe ̣ đi dòng khí. Tấm gương taọ cho người nhiǹ sư ̣ yên tâm vi ̀ qua gương biết đươc̣ sau miǹ h có kẻ nào riǹ h râp̣ hay sắp gây bất ngờ cho miǹ h hay không. Gương nên bố trí đối diêṇ với cử a đi để qua gương quan sát đươc̣ người sẽ vào phòng. Tuy thế cũng câǹ điều chỉnh tâm̀ nhiǹ tránh cho người sắp vào nhà quan sát hết đươc̣ cảnh nhà qua gương. Người Trung hoa thích treo những quả câù gắn nhiều mảnh kính nhỏ . Ho ̣ nghĩ
 53. răǹ g quả câù có hiǹ h ảnh của cả bốn phương thu về quanh ta, gia chủ sẽ có tâm̀ nhiǹ xa trông rôṇ g. Treo quả câù trong nhà có thể điều chỉnh dòng khí vi ̀ nếu như sự bố trí không gian nôị thất có khiếm khuyết gi ̀ đó, quả câù sẽ lôi kéo sư ̣ chú ý của tia mắt về nó làm loañ g đi các khiếm khuyết của sư ̣ bố trí nôị thất. Cũng có thể lý giải kiểu phong thuỷ cho viêc̣ treo quả câù trên những lối đi laị chính là sư ̣ tán sắc, sự phân bố năng lươṇ g quá nhiều của lối đi chính cho các không gian liền kề. Với cách lý giải như thế, quả câù là môṭ nguồn năng lươṇ g tu ̣ khí, quả câù đó có sứ c maṇ h che chở cho căn buồng. Trong các chùa chiền Trung quốc, quả câù loaị này hay treo gâǹ tươṇ g Phâṭ chính của ngôi chùa như là duṇ g ý taọ cho Đứ c Phâṭ môṭ nguồn năng
 54. lươṇ g vô biên như Phâṭ pháp. Treo quả câù ở cử a sổ đón ánh sáng bên ngoài vào phòng đươc̣ coi là giải pháp cải thiêṇ dòng khí lưu thông trong phòng. Quả câù gắn mảnh thuỷ tinh, mảnh kính có hấp thu ánh sáng, có phản xa ̣ánh sáng đươc̣ phong thuỷ coi như nguồn năng lươṇ g hết sứ c quý giá. Phong linh còn goị là chuông gió cũng có tác duṇ g điều hoà dòng khí. Treo phong linh bên cử a chính sẽ cân băǹ g dòng khí quá maṇ h từ bên ngoài ồ aṭ xâm nhâp̣ vào nhà. Những nơi kinh doanh thường treo phong linh hoăc̣ chuông nhac̣ nhỏ kêu leng keng ở lối cử a vào để kêu goị khí tích cưc̣ vào nhà. Phong linh treo nơi mái đua, dưới mái góc nhà để du ̣khí lơị vào nhà. Cây thâṭ hoăc̣ ngay cả cây giả trâǹ thiết bên trong nhà rôṇ g là liêụ pháp bố trí nôị
 55. thất có hiêụ quả. Màu xanh của cây làm thư dañ sư ̣ căng thẳng mang từ nơi làm viêc̣ về nhà vi ̀ như quan niêṃ chính thống thi ̀ nhà ở là nơi thư dañ , nơi tái taọ sứ c lao đôṇ g cho gia chủ. Châụ kiểng, cây thế đăṭ ở vi ̣trí thích hơp̣ nhiều khi taọ sư ̣ cân băǹ g tia nhiǹ đối với các góc nhà, các đường gờ của tru ̣ nảy trong nhà. Trong phong thuỷ thi ̀ cây và châụ kiểng thường là những nét cong ( âm ) sẽ hoà hơp̣ với những gờ chỉ hoăc̣ đường góc thẳng ( dương). Kiến trúc sư phải căn cứ vào đô ̣ maṇ h của đường thẳng mà choṇ đô ̣ đâṃ đăc̣ của cây kiểng sao cho hoà hơp̣ mà phong thuỷ goị là taọ ra sư ̣ hài hoà âm, dương. Để cây hoăc̣ tranh lớn vẽ cây ở lối ra vào hay ở nơi phòng khách, sảnh rôṇ g phải choṇ sư ̣ tươṇ g trưng của cây. Gâǹ đây
 56. có nhà hàng đăṭ bích hoa ̣ buị cây chuối ngay lối vào sảnh lớn là không phù hơp̣ vì loaị cây này nói lên tính cách ăn xổi, ở thi,̀ thiếu bền vững. Trong phong thuỷ thường coi mỗi cây là biểu tươṇ g cho môṭ tính cách nào đó. Thông biểu tươṇ g cho sự trường tồn. Liễu yểu điêụ , buồn và bêṇ h. Lê lâu dài, bền chăṭ. Hoa hồng là sắc đep̣ và tươi tắn. Tre, trúc : trẻ trung. Lan: chiụ đưṇ g, nhâñ naị, bền lâu. Đào: tiǹ h baṇ thắm đươṃ , chân thành. Mâũ đơn : giàu sang, phú quí. Lưụ màu mỡ, sinh sôi, phát triển. Quít, quất phú quí, vinh hoa. Bách tươṇ g trưng cho hoàng tôc̣ , quí phái. Mâṇ tươi trẻ , sắc đep̣ lôṇ g lâỹ . . . Hồ nước và bể cá giống như châụ kiểng là biểu tươṇ g của thiên nhiên thu nhỏ. Khi ngôi nhà không có măṭ nước
 57. quanh quất đâu đây nên có bể cá và hồ nước để nuôi dưỡng dòng khí. Nhưng câǹ hết sứ c chú ý phải bảo đảm nước trong bể, trong hồ là nước sac̣ h và cá phải tươi sống. Bể cá có vòi phun nước là nguồn kích đôṇ g khí đươc̣ phong thuỷ xem là công cu ̣có hiêụ quả. Các daṇ g chuyển đôṇ g như quaṭ gió, con vu,̣ vâṭ chỉ hướng gió đươc̣ coi là vâṭ làm lưu thông khí và taọ ra sứ c maṇ h cho gia chủ. Nước kể nhà hoăc̣ vòi phun nước vào các châụ cảnh hay bể nước là doṇ g khí mang laị của cải cho gia chủ. Những tảng đá xếp công phu trên cơ sở lưạ choṇ hiǹ h khối thích hơp̣ , những gốc cây cưa phẳng măṭ trên chân tưạ vững chaĩ xuống nền cỏ hay nền đất biểu tươṇ g cho sư ̣ kiên điṇ h, quyết tâm. Đăṭ những vâṭ
 58. năṇ g trong vườn hay trong góc nhà thể hiêṇ tính cách của chủ nhân là người có quyết tâm lớn, có nghi ̣lưc̣ cũng như có chí tung hoành. Treo sáo trúc trong nhà nói lên nguyêṇ voṇ g của chủ nhà yêu thiên nhiên, yêu điều lành, điều thiêṇ và mong muốn an toàn. Sáo nhiều đốt biểu trưng khí sẽ nâng theo tâǹ g nhà. Phong linh là những ống kim loaị khi có lay đôṇ g va vào nhau kêu leng keng cũng là duṇ g cu ̣ phong thuỷ dùng taọ khí trong nhà. Về màu sắc thi ̀ người Trung hoa khá kỵ màu trắng vi ̀ ho ̣ cho răǹ g đó là màu tang mà màu đen laị đươc̣ coi là màu của nước, của tiền bac̣ , của cải. Màu vàng là màu hoàng đế. Màu đỏ là màu vui tươi, ấm áp. Màu xanh lá cây là màu mùa xuân, màu
 59. phát triển. Màu xanh dương như màu da trời sau khi mưa rào taṇ h ( vũ quá thiên thanh) là màu tốt nhưng nhiều người laị cho răǹ g màu ấy xa vời quá, mơ hồ quá và xem ra laṇ h lẽo mà thiếu tiǹ h nồng đâṃ . Kiến trúc sư bố trí nôị thất theo phong thuỷ thấy nhiều có nhiều qui tắc phứ c tap̣ . Mỗi thày phán quyết theo môṭ cách nhiǹ của miǹ h. Thưc̣ ra rất tương đối vi ̀ khái niêṃ về cái đep̣ , về nghê ̣ thuâṭ còn phải tranh caĩ nhau dài dài. Choṇ cái nhâp̣ thế thi ̀ hay bi ̣bài xích vi ̀ biết bao nhiêu qui tắc, những qui tắc này hay mâu thuâñ với nhau. Thôi thi ̀ đổ cho choṇ cái xuất thế, mà cái xuất thế laị là cái ngâũ hứ ng. Linh nghiêṃ thì haỹ chờ xem mà làm cho gia chủ chiụ bỏ tiền ra trâǹ thiết laị nhờ vào cái lưỡi biêṇ
 60. minh. Càng muốn tim̀ những qui luâṭ của thiên nhiên laị thấy thiên nhiên càng huyền bí. Khi con người chưa thâṭ đủ sứ c maṇ h , họ câǹ tim̀ sư ̣ che chở của môṭ sứ c maṇ h siêu nhiên nào đó. Đó là phâǹ hồn của mỗi người./. Gs Môc̣ Thiên Phong thủy cho bếp ăn Bếp đươc̣ cha ông ta xem như có vai trò quyết điṇ h sư ̣ thiṇ h vươṇ g của cả gia điǹ h. Dân gian ta còn thờ cúng các vi ̣ thâǹ bếp hay Táo quân để câù cho quanh năm gia điǹ h đươc̣ ấm no. Theo thuâṭ phong thủy, bếp là môṭ trong ba yếu tố quan troṇ g nhất của ngôi nhà. Căn bếp hiêṇ đaị với quầy
 61. bar Theo thuâṭ phong thủy, bếp là môṭ trong ba yếu tố quan troṇ g nhất của ngôi nhà, đươc̣ ví như da ̣ dày của môṭ cơ thể. Bếp cũng chính là nguồn tài lôc̣ , quyết điṇ h sư ̣ thiṇ h vươṇ g của cả gia điǹ h Chính vi ̀ vâỵ , khi thiết kế xây dưṇ g, chúng ta luôn quan tâm đến môṭ gian bếp vừa đáp ứ ng đươc̣ nhu câù chế biến thứ c ăn với những trang thiết bi ̣ hiêṇ đaị, vừa là nơi ăn uống, thư giañ của cả gia điǹ h. Ngoài yếu tố tiêṇ nghi, bếp phải đươc̣ xem xét ở các góc đô ̣ thẩm mỹ, kiến trúc và phong thủy. Bếp câǹ luôn thoáng sac̣ h cho không khí lưu thông. Bếp tránh bi ̣ nhiǹ trưc̣ diêṇ từ bên ngoài
 62. cổng hay cử a phòng khách hoăc̣ đối diêṇ nhà vê ̣ sinh. Theo phong thủy, vi ̣ trí của bếp còn phải tránh gió, tránh những nơi bi ̣ đường đi. Gian bếp lô ̣ thi ̀ bất lơị về tài lôc̣ cho chủ nhân. Bếp là nơi "hâụ cung", phải đươc̣ đăṭ ở vi ̣trí trong cùng của nhà, tránh bi ̣ đối diêṇ với cử a nhà hoăc̣ gian phòng khách. Môṭ quâỳ bar chắn giữa bếp và phòng khách vừa đảm bảo sư ̣ phân lớp không gian kiến trúc, vừa đảm bảo sư ̣ kín đáo cho bếp Những căn bếp hiêṇ đaị vâñ cần tuân theo các nguyên tắc về phong thủy. Màu sắc gian bếp phải hài hòa theo phong thủy. Bếp là nơi đun nấu, là lử a, thuôc̣ hành Hỏa, vi ̀ thế màu sắc thích hơp̣ của
 63. bếp phải đươc̣ xem xét theo bát quái. Bếp đăṭ ở góc đông bắc hoăc̣ tây nam nên dùng màu vàng. Bếp đăṭ ở góc phía tây hoăc̣ tây bắc nên dùng màu trắng, màu ghi. Bếp đăṭ ở góc phía đông, đông nam, hoăc̣ phương bắc hơp̣ với màu xanh. Bếp ở góc phía nam nên dùng màu vàng, màu ghi, ky ̣ màu đỏ vi ̀ phương này nếu hỏa quá vươṇ g dễ sinh hỏa hoaṇ Theo phong thủy, bàn ăn hiǹ h tròn đươc̣ xem là đep̣ . Bếp tránh đăṭ ngay dưới xà ngang, vi ̀ theo phong thủy xà ngang áp trên bếp chủ hao tài tốn của. Vi ̣ trí gian bếp nên đảm bảo ánh sáng hài hòa, tránh bi ̣quá ẩm thấp, tối tăm, phải có cử a thông gió, khử mùi để
 64. không khí lưu thông. Trong gian bếp của những căn nhà hiêṇ đaị thường bố trí bàn ăn ngay trong khu vưc̣ bếp. Bàn ăn nên đươc̣ thiết kế với hiǹ h daṇ g cơ bản, đâỳ đăṇ để taọ cảm giác ấm cúng khi ăn. Tránh những hiǹ h daṇ g tam giác, góc nhoṇ hoăc̣ hiǹ h thù kỳ di ̣ Môṭ không gian ẩm thưc̣ hơp̣ phong thủy ngoài các yếu tố về hướng, cân băǹ g âm dương, còn câǹ những bài trí tương sinh ngũ hành theo đăc̣ trưng riêng của phòng ăn là hành Môc̣ với nguyên tắc Môc̣ tăng - Hỏa giảm - Kim haṇ chế Đồ dùng trong phòng ăn nên bằng gỗ. Ngoài chỗ ăn nhanh bố trí ngay trong bếp,
 65. mỗi căn nhà nên dành hẳn môṭ không gian sắp xếp bàn ăn riêng biêṭ. Có thể bố trí phòng riêng nếu diêṇ tích cho phép, hoăc̣ khoảng ngăn cách tương đối đôc̣ lâp̣ với khu vưc̣ nấu nướng soaṇ rử a của bếp để giảm khói, mùi, ẩm ướt. Điṇ h vi ̣phòng ăn trong nhà hơp̣ lý hơn cả là kề câṇ bếp mà vâñ nhiǹ đươc̣ ra không gian thoáng đañ g bên ngoài nhăm̀ giảm Hỏa, giúp baṇ không có cảm giác nóng nưc̣ và thư giañ tốt hơn. Câǹ haṇ chế hành Kim trong phòng ăn (Kim khắc Môc̣ ) băǹ g cách haṇ chế máy móc (TV, máy tính hay các thiết bi ̣ nghe nhiǹ khác). Những thiết bi ̣ này vừa có từ tính, vừa làm mất tâp̣ trung cho bữa ăn, nhất là đối với trẻ em. Nôị thất câǹ tương hơp̣ với hành Môc̣ , trong đó đồ gỗ là tốt hơn cả. Môṭ cách khác là dùng hành khắc
 66. để kiểm soát, chẳng haṇ như mảng trang trí màu ấm nóng (Hỏa) để khắc chế kim. Nếu có điều kiêṇ , môṭ không gian trà đàm rất hơp̣ phong thủy. Vi ̣ trí có thể cố điṇ h hoăc̣ không, tùy thuôc̣ thời tiết và tính chất sinh hoaṭ. Không gian này mang tính nghỉ ngơi có kèm theo ẩm thưc̣ , câǹ gắn kết với môṭ khoảng thiên nhiên (nhiǹ ra sân vườn, hồ cảnh) hoăc̣ nhân taọ (tranh ảnh, tủ trưng bày ). Không gian này mang tính Thổ trung hòa là chính. Môṭ số gia điǹ h kết hơp̣ nơi trà đàm với phòng sinh hoaṭ chung hoăc̣ phòng khách, nhà khác laị sử duṇ g hàng hiên hoăc̣ sân trong, thâṃ chí có thể là môṭ khoảng ban công hay hành lang nối giữa các phòng. Dù bố trí taị đâu, không gian trà đàm cũng câǹ giữ tính trung dung
 67. vừa phải, đơn giản. Nên đăṭ bếp phù hơp̣ với các yếu tố phong thủy Trong môṭ ngôi nhà, bếp không chỉ nơi diễn ra các hoaṭ đôṇ g liên quan đến ăn uống mà còn tươṇ g trưng cho sư ̣ trù phú về tài vâṭ, góp phâǹ cung cấp dưỡng khí cho cả căn nhà, có sư ̣ tác đôṇ g không nhỏ đối với những người sống trong ngôi nhà đó. Các tia bứ c xa ̣ nhiêṭ từ bếp tỏa ra có tác duṇ g tăng cường hoaṭ tính của các vùng xung quanh bếp và ảnh hưởng đến cả căn nhà. Vi ̀ vâỵ hướng bếp và vi ̣ trí đăṭ bếp câǹ phải thiết kế sao cho hơp̣ lý. Bếp câǹ lấy đươc̣ dưỡng khí tốt để taọ
 68. sinh lưc̣ nên hướng bếp phải tốt. Hướng bếp phải đươc̣ hiểu là hướng cử a của lò bếp, nơi hút khí và đưa củi. Ngày nay, nấu bếp gas không còn cử a bếp, nên lưng người nấu bếp quay về hướng nào thì hướng bếp đươc̣ coi là quay về hướng đó. Tránh đăṭ đối diêṇ với vòi nước, những vâṭ duṇ g chứ a nước như tủ laṇ h, máy giăṭ , hoăc̣ khu vê ̣ sinh dâñ đến sư ̣ xâm nhâp̣ của thủy khí và tap̣ khí làm triết giảm hoaṭ tính của bếp. Trước măṭ của bếp câǹ phải thoáng rôṇ g, sac̣ h sẽ, yên tiñ h để dưỡng khí tâp̣ trung cung cấp cho bếp đươc̣ đều đăṇ , ổn điṇ h. Bếp cũng câǹ tránh đăṭ đối diêṇ với cử a ra vào vi ̀ dễ bi ̣gió thổi trưc̣ diêṇ , gây tắt bếp,
 69. taṭ lử a hoăc̣ khiến người đứ ng nấu không kiểm soát đươc̣ sau lưng, sẽ bi ̣giâṭ miǹ h, thiếu tâp̣ trung khi có gió sâp̣ cử a hay người đi ra vào dâñ đến viêc̣ xử lý thiếu chính xác khi nấu bếp. Bếp cũng không nên đăṭ dưới xà nhà vi ̀ áp lưc̣ của xà nhà sẽ khiến cho người nấu bếp bi ̣ haṇ chế sư ̣ sáng taọ . Thứ nữa là cử a bếp (lò) không nên ngươc̣ với hướng cử a chính của nhà (bếp đốt ra cử a) vi ̀ như vâỵ bứ c xa ̣nhiêṭ của bếp hướng ra cử a sẽ cản trở sinh khí cung cấp cho căn nhà. Bếp không đươc̣ đối diêṇ với cử a toilet (WC) và tránh câù thang khi đi xuống đối diêṇ với bếp. Bếp cũng không nên đăṭ phía dưới câù thang (câù thang không đi phía
 70. trên bếp). Cuối cùng là không nên đăṭ bếp dưới WC của tâǹ g trên Phong thuỷ và giường ngủ Giường ngủ là nơi để nghỉ ngơi, do đó câǹ đăṭ ở vi ̣ trí hơp̣ với phương vi ̣ của người sử duṇ g. Có như vâỵ , tinh thâǹ mới thoải mái và taọ đươc̣ giấc ngủ ngon. Theo những nguyên tắc về phong thủy áp duṇ g trong thuâṭ kiến trúc và nghê ̣thuâṭ sắp xếp nôị thất, “mêṇ h Đông tứ ” nên ngủ ở “giường Đông tứ ”, còn “mêṇ h Tây tứ ” thì nên ngủ ở “giường Tây tứ ”. Những người thuôc̣ ngũ hành Thuỷ, Môc̣ , Hoả đều thuôc̣ “mêṇ h Đông tứ ” do đó, giường ngủ đăṭ ở hướng Bắc, Đông, Nam và Đông Nam sẽ
 71. tốt. Những người thuôc̣ mêṇ h Kim, Thổ trong ngũ hành thuôc̣ “mêṇ h Tây tứ ” giường ngủ nên đăṭ ở hướng Đông Bắc, Tây Bắc , Tây Nam và Tây. Viêc̣ sắp xếp phòng ngủ thiên biến vaṇ hoá, nhưng viêc̣ đăṭ giường ngủ thi ̀ không thể vươṭ ra ngoài những phương thứ c mà phong thuỷ hoc̣ : - Giường ngủ nên đăṭ ở hướng cát của bản mêṇ h: "Giường mêṇ h tương xứ ng” rất quan troṇ g, điều đó có nghiã là “mêṇ h Đông tứ ” nên ngủ “giường Đông tứ ” ngươc̣ laị “mêṇ h Tây tứ ” nên ngủ ở “giường Tây tứ ” như thế sẽ ngủ ngon và tinh thâǹ sảng khoái.
 72. - Đâù giường nên gối về hướng của bản mêṇ h: Chứ c năng của ngủ, nghỉ là để cho naõ đươc̣ nghỉ ngơi. Vi ̀ thế gối đâù ở hướng cát sẽ thu hút đươc̣ liên tuc̣ khí cát trong giấc ngủ giúp ngủ ngon và khi tỉnh dâỵ tinh thâǹ thoải mái. Nên chú ý, nếu giường ngủ đăṭ ở vi ̣ trí là hướng cát của bản mêṇ h nhưng đâù giường không đăṭ theo hướng cát của bản mêṇ h thi ̀ vâṇ khí sẽ giảm sút rất nhiều. Phòng ngủ nên sáng sủa. - Phòng ngủ sáng sủa không nên tối tăm: Môi trường phòng ngủ lý tưởng nhất là ban ngày thông thoáng, ánh sáng tràn ngâp̣ tránh tù túng taọ âm khí, còn ánh đèn ban đêm thi ̀ diụ mắt khiến tâm hồn thư thái, yên
 73. tiñ h. Phòng ngủ tối tăm sẽ làm cho ý chí tiêu trâm̀ , trong trường hơp̣ này nên kê giường ngủ tới gâǹ cử a sổ để có nhiều ánh sáng hơn. Ngoài ra, giường ngủ nên đăṭ ở “sao phuc̣ vi”̣ của bản mêṇ h vi ̀ “sao phuc̣ vi”̣ có nghiã là tiñ h taị bất đôṇ g. “Sao phuc̣ vi”̣ của “mêṇ h Đông tứ ”: Mêṇ h “Chấn - môc̣ ”, giường ngủ nên đăṭ ở sao phuc̣ vi ̣hướng Đông. Mêṇ h “Tốn - môc̣ ”, giường ngủ nên đăṭ ở sao phuc̣ vi ̣hướng Đông Nam. Mêṇ h “Ly - hoả”, giường ngủ nên đăṭ ở sao phuc̣ vi ̣hướng Nam. Mêṇ h “Khảm - thuỷ”, giường ngủ nên đăṭ ở
 74. sao phuc̣ vi ̣hướng Bắc. “Sao phuc̣ vi”̣ của “mêṇ h Tây tứ ”. Mêṇ h “Khôn - thổ”, giường ngủ nên đăṭ ở sao phuc̣ vi ̣hướng Tây Nam. Mêṇ h “Cấn - thổ”, giường ngủ nên đăṭ ở sao phuc̣ vi ̣hướng Đông Nam. Mêṇ h “Càn - kim”, giường ngủ nên đăṭ ở sao phuc̣ vi ̣hướng Tây Bắc. Mêṇ h “Đoài - kim”, giường ngủ nên đăṭ ở sao phuc̣ vi ̣hướng Tây Phong thủy cho phòng tắm Phòng tắm là không gian không thể thiếu trong mỗi ngôi nhà. Câǹ bố trí khéo léo để nơi đó không mất đi bản chất kín
 75. đáo, tế nhi,̣ nhưng vâñ phải tuân thủ những tiêu chuẩn nhất điṇ h theo thuâṭ phong thủy. Phòng tắm nên đăṭ ở hướng dữ, tránh đăṭ đè lên hướng lành. Bản chất của không gian này là không sac̣ h sẽ, vi ̀ vâỵ , nếu đăṭ ở hướng lành sẽ làm ảnh hưởng không tốt tới các sao lành, vâṇ may của đất ở. Ngươc̣ laị, công triǹ h phu ̣ đăṭ đè lên hướng dữ “lấy đôc̣ tri ̣ đôc̣ ” sẽ biến dữ thành lành. Nhà tắm phải đăṭ ở hướng dữ Đối với người Đông tứ mêṇ h thi ̀ hướng Tây tứ (tây nam, tây, tây bắc và đông bắc) là hướng dữ, đăṭ phòng tắm là thích hơp̣ .
 76. Đối với người Tây tứ mêṇ h, hướng Đông tứ (đông, đông nam, nam và bắc) là hướng dữ, đăṭ vê ̣sinh là tốt. Phòng tắm nên đăṭ chỗ kín. Nếu như phòng tắm nhiǹ thẳng ra cử a chính taọ thành môṭ đường thẳng, đâp̣ vào mắt người vào cử a sẽ không taọ đươc̣ thẩm mỹ và cũng không phù hơp̣ với phong thủy. Như vâỵ , sẽ không tốt cho sứ c khỏe những người sinh sống trong nhà. Nếu không đăṭ ở vi ̣ trí thẳng ra cử a chính thi ̀ cũng không nên đăṭ ở những vi ̣trí quá lô ̣ liễu. Phòng tắm câǹ thông thoáng và sac̣ h sẽ. Gian vê ̣ sinh không nên đổi thành phòng ngủ. Đô thi ̣ thời hiêṇ đaị đất hep̣ người đông. Môṭ số gia điǹ h để tiết kiêṃ không
 77. gian đa ̃ lấy ra môṭ gian vê ̣ sinh làm thành phòng ngủ. Nhà vê ̣ sinh luôn đươc̣ coi là nơi không sac̣ h sẽ, laị ở hướng dữ để chấn áp các sao dữ nên phòng ngủ đăṭ gâǹ nhà vê ̣ sinh là không thích hơp̣ và chuyển vê ̣sinh thành phòng ngủ laị càng không nên. Phòng tắm câǹ thường xuyên sac̣ h sẽ để đảm bảo sứ c khỏe cho người sinh hoaṭ trong nhà và không gây ảnh hưởng tới các không gian khác. Nơi đây cũng câǹ thoáng đañ g để cho không khí trong lành từ ngoài thổi vào và từ trong đươc̣ hút ra ngoài. Vì vâỵ , cử a sổ hoăc̣ cử a thông gió câǹ thường xuyên mở để cho không khí đươc̣ lưu thông, giúp phòng tắm luôn có không khí
 78. trong lành. Cây và nước trong phong thuỷ Không gian sống, dù rôṇ g hay hep̣ , nếu đươc̣ bố trí thêm cây xanh, măṭ nước thi ̀ moị góc đô ̣ sinh hoaṭ - vâṭ chất đến tâm linh - đều thanh thoát, sinh đôṇ g và dễ chiụ hơn. Xu hướng hiêṇ nay ai cũng mong muốn đươc̣ gâǹ gũi với thiên nhiên. Moị người đều muốn tim̀ cho miǹ h sư ̣ nhe ̣nhõm, thanh thoát sau những áp lưc̣ của cuôc̣ sống thường ngày. Điều này taọ nên phong trào taọ dưṇ g sân vườn trong khuôn viên nhà miǹ h. Những khu vườn nước ngày càng đươc̣ ưa chuôṇ g trong các ngôi nhà hiêṇ
 79. đaị. Môṭ góc vườn, câù thang hay góc nhà có thể đem laị màu xanh, taọ không gian thư giañ tinh tế. Viêc̣ này không hề bi ̣ bó buôc̣ dù chủ nhân có môṭ ngôi nhà rôṇ g cho cả môṭ khu thủy ta,̣ hay ta chỉ có môṭ góc sân. Hồ nước làm đep̣ thêm cho nhà baṇ . Hồ nước hay bể cá, non bô ̣ trước nhà còn là điểm tu ̣ thủy và tiểu cảnh rất đươc̣ ưa dùng trong nhà ờ sân vườn. Khi sắp xếp cây bon sai non bô ̣ thường tuân thủ theo các thế truyền thống (Tam Đa, Tứ linh, Ngũ hành, Phu ̣ Tử ). Vi ̀ đây là biểu tươṇ g vũ tru ̣ quan thu nhỏ của triết hoc̣ đông phương chứ không đơn thuâǹ là trang trí.
 80. Nước trong non bô ̣ nên là nước đôṇ g để kích hoaṭ nguồn khí, có thể chảy róc rách, thác đổ hay bể tràn tùy theo đăc̣ tính, chủ đề non bô ̣ hoăc̣ tính cách gia chủ. Đối với nhà phố hay chung cư, diêṇ tích và khoảng trống thường không đủ để làm am nước và trồng cây lớn mà viêc̣ đăṭ non bô ̣ trong nhà còn gây ẩm thấp. Vi ̀ thế chỉ nên dùng bể cá có cây tiểu cảnh loaị nhỏ. Còn am nước trong sân vườn câǹ có khu đất tương đối rôṇ g, ít nhất là 2m x 1m, sâu 0,8 - 1,2 m. Vi ̣trí baṇ choṇ nên ở nơi dễ dàng ngắm cảnh từ cử a sổ, ban công, phòng khách Những cơn mưa sẽ làm giúp baṇ nhiêṃ vu ̣ thay nước. Nhưng mỗi
 81. năm ít nhất 2 - 3 lâǹ baṇ cũng nên rút hết nước cũ, làm sac̣ h lòng ao và xả nước mới. Những loaị cây thích hơp̣ trồng chung quanh ao như: thủy trúc, chuối cảnh, cẩm tú mai, dừa cảnh Trong am nên trồng hoa súng là loài cây dễ sống, có hoa và những chiếc lá xoè rôṇ g trên măṭ nước. Sư ̣ kết hơp̣ giữa cây xanh và nước. Dân gian có nói: “Thủy sinh Môc̣ ”, cây không thể sống và phát triển tốt nếu thiếu nước. Trong bố trí cây xanh cho Dương trac̣ h, câǹ phải xem cây xanh và măṭ nước là hai yếu tố không thể tách rời. Chúng bổ sung, tương hỗ cho nhau. Cây là Dương, đón nhâṇ ánh sáng goị là Dương quang và
 82. hút nước từ đất (Âm thủy). Do đó nhiǹ cây xem mac̣ h đất chính là nhờ sư ̣ liên hê ̣Thủy Môc̣ tương sinh. Trong nhà ở truyền thống bố cuc̣ cây xanh - măṭ nước - công triǹ h theo phong thủy là từ cổng vào sân trước có hồ nước (hoăc̣ ao sen) năm̀ về phía Nam khu đất, tứ c là đâù hướng gió mát để đưa hơi nước lan tỏa trong sân nhà. Cây xanh kề câṇ măṭ nước thường là cây thấp (vườn rau, vườn hoa) hoăc̣ cây thân cao không ruṇ g lá (cau, dừa Cấm ky ̣ Phong Thuỷ và cách hoá giải - Hai căn nhà có cử a chính xung đối nhau. - Nhà ở có đường đâm thẳng vào nhà.
 83. - Nhà ở có dốc cao chaỵ thẳng vào nhà. - Nhà có cử a chính thông với cử a hâụ . - Hai căn nhà có cử a chính xung đối nhau : Theo Phong Thuỷ, nếu hai nhà có cử a chính xung đối sẽ làm cho khí nhà này xung thẳng vào cử a nhà kia nên chắc chắn sẽ có môṭ nhà bi ̣ xấu. Để khắc phuc̣ có thể dùng gương Bát Quái hoăc̣ chuông gió treo ở cử a. Gương trong Phong Thuỷ có tác duṇ g phản xa ̣ laị luồng khí bay tới, nhưng viêc̣ sử duṇ g gương phải hết sứ c cẩn thâṇ , không đươc̣ sử duṇ g bừa baĩ vi ̀ gương có thể phaṇ xa ̣cả cát khí
 84. Ngoài ra để hoá giải hung khí có thể dùng đôi con nghê, tươṇ g Quan Công, tươṇ g Phâṭ Bà để trấn ở cử a hoăc̣ dùng các loaị câù thuỷ tinh treo để hoá giải. - Nhà ở có đường đâm thẳng vào nhà : Nếu có con đường đâm thẳng vào nhà thi ̀ hung khí sẽ dôị thẳng vào nhà. Ở nhà này không yên ổn dễ sinh thi ̣ phi bêṇ h tâṭ, hao tổn tài lôc̣ . Để khắc phuc̣ có thể dùng gương Bát Quái hoăc̣ xây tường cao để chắn. Ngoài ra để hoá giải hung khí có thể dùng đôi con nghê, tươṇ g Quan Công, tươṇ g Phâṭ Bà để trấn ở cử a. - Nhà ở có dốc cao chaỵ thẳng vào nhà
 85. : Nếu có dốc cao chaỵ thẳng vào nhà thì khí sẽ xung thẳng vào nhà hoăc̣ khí đổ thẳng ra đường. Khí vâṇ chuyển trong ngôi nhà cũng như mac̣ h máu trong cơ thể, phải thu nap̣ sinh khí và xuất đi uế khí. Khí vâṇ chuyển phải quanh co uốn lươṇ không đươc̣ xôc̣ thẳng vào hoăc̣ xôc̣ thẳng ra ngoài. Trường hơp̣ này câǹ xây nhiều bâc̣ lên xuống để giảm xung khí và treo rèm ở cử a ra vào. Dùng thêm chó đá, đôi con nghê, hoăc̣ tươṇ g Quan Công, tươṇ g Phâṭ Bà chế ở vi ̣trí dốc cao đâm vào nhà. - Nhà có cử a chính thông với cử a hâụ :
 86. Nếu cử a chính thông với cử a hâụ và cử a giữa (nếu có) thi ̀ tap̣ thành thế ba cử a thông nhau. Khí vào sẽ bi ̣ thất tán hết, chủ tiền tài không vươṇ g, hao tổn tiền tài, khng câm̀ giữ đươc̣ tài lôc̣ . Trường hơp̣ này câǹ sử a laị cử a hoăc̣ đăṭ biǹ h phong chắn ở giữa để cử a chính và cử a phu ̣ không nhiǹ thấy nhau nữa. Dùng câù thuỷ tinh treo ở vi ̣ trí thông giữa hai cử a, dùng tươṇ g rùa đâù rồng hoăc̣ tươṇ g Tam Đa che chắn ở phía cử a phu.̣ Phong thuỷ trong kiến trúc Nói về phong thủy (fungshui), hoc̣ giả Rosk Kowski thuôc̣ khoa điạ lý đaị hoc̣ New Zealand đa ̃ viết: “Phong thủy là
 87. môṭ hê ̣ thống đánh giá cảnh quan nhăm̀ tim̀ môṭ điạ điểm tốt lành cho các công triǹ h kiến trúc. Nó là nghê ̣ thuâṭ lưạ choṇ điạ điểm và bố cuc̣ điạ lý của Trung Quốc cổ đaị”. Trong quyển sách “tim̀ hiểu sư ̣ lành dữ trong phong thủy nhà ở” do nhà xuất bản dân tôc̣ trung ương Trung Quốc ấn hành, tác giả cho răǹ g cái goị là phong thủy - nói theo ngôn ngữ hiêṇ đaị - là “khoa hoc̣ về mối quan hê ̣ giữa từ trường trái đất và cơ thể con người”. Phong thủy là gi?̀ Phong là gió, là hiêṇ tươṇ g không khí chuyển đôṇ g làm nên điều kiêṇ vi khí hâụ cho không gian sống. Thủy là dòng nước.
 88. Nước chính là thành tố cơ bản taọ lâp̣ nên sư ̣ sống của sinh vâṭ. Thủy Pháp, tứ c là phép xem nước, choṇ cuôc̣ đất dưạ vào các yếu tố của nước. Phong thủy là bô ̣ môn nghiên cứ u thiên nhiên, điạ hiǹ h, núi non, phong cảnh và xem xét nó trong bối cảnh có liên quan mâṭ thiết đến sứ c khỏe con người. Phong và Thủy vi ̀ thế có quan hệ chăṭ chẽ với nhau. Có phong mà không tụ thủy thi ̀ khí dễ bi ̣phát tán đi mất. Xem xét phong thủy (PT) của môṭ nơi chốn là xét đến sư ̣ thuâṇ lơị của nơi đó đối với viêc̣ cư ngu ̣ hoăc̣ an táng dưạ vào hiǹ h thế của núi non, cây cỏ, đất đá, dòng nước. Hay còn goị là tướng điạ . Do đó, thâỳ phong thủy còn đươc̣ goị là thâỳ điạ lý. Về lý thuyết, PT khác với Thuâṭ phong thủy. Thuâṭ PT - sư ̣ cân băǹ g của yếu tố âm
 89. và dương, sư ̣ hòa hơp̣ của đất trời - từ lâu đa ̃ trở thành môṭ yếu tố quan troṇ g trong đời sống riêng tư và công viêc̣ làm ăn của người Hoa. Phong thủy là tồn taị khách quan, còn thuâṭ PT là dùng những quan điểm chủ quan để giải thích và tác đôṇ g lên thưc̣ tế khách quan đó. Khi nói ông thâỳ này giỏi về PT, ông thâỳ no ̣ kiếm cơm (!) băǹ g PT là ta đang nói đến những người chuyên sử duṇ g la bàn để tim̀ hiểu về phương vi,̣ long mac̣ h của môṭ ngôi nhà hoăc̣ môṭ ngôi mô ̣ để xét đoán (môṭ cách chủ quan) về sứ c khỏe và sư ̣ thành baị trong cuôc̣ sống của những người đang sống trong ngôi nhà ấy, hoăc̣ của con cháu người đang năm̀ trong ngôi mô ̣ đó (!). Trên thưc̣ tế, ngày nay theo thói quen, khi nói đến PT có nghiã là thuâṭ phong thủy.
 90. “Khí” trong Phong thủy Quan niêṃ phổ biến và quan troṇ g nhất của PT là Khí. Nói ngắn goṇ , khí là nguồn gốc và là năng lươṇ g tồn taị khắp trong vaṇ vâṭ. Có sinh khí, tử khí, dương khí, âm khí, thổ khí, điạ khí. Khí của quả đất goị là “điạ khí”. Thuâṭ PT rất coi troṇ g điạ khí. Ở những điểm hôị tu ̣nhiều điạ khí, PT goị là Huyêṭ, đây chính là troṇ g tâm của cuôc̣ đất. Nói cách khác, huyêṭ chính là điểm ngưng tu ̣ năng lươṇ g trên vỏ trái đất. Huyêṭ laị đươc̣ chia ra Dương huyêṭ (đối với nhà ở) và Âm huyêṭ (đối với mồ mả). Huyêṭ của môṭ cuôc̣ đất rôṇ g hay hep̣ là tùy theo hiǹ h thế và điạ khí taị đó. Viêc̣
 91. tim̀ huyêṭ (điểm huyêṭ) là tim̀ ra thế đất có Á n che phía trước (goị là Tiền án), có Chẩm làm chỗ dưạ phía sau (Hâụ chẩm), bên trái có Long và bên phải có Hổ taọ thành thế Tả thanh long, Hữu bac̣ h hổ. Vài ứ ng duṇ g cơ bản vào đời sống Trong xem xét nhà đất, người ta thường chú ý đến Ngũ hư, là 5 điều bất lơị về PT. Môṭ , nhà lớn mà ít người. Hai, nhà nhỏ mà cử a lớn. Ba, không hoàn tất tường rào vây quanh. Bốn, bếp và giếng không đúng vi ̣trí tốt. Năm, đất rôṇ g mà nhà quá nhỏ, sân thi ̀ nhiều. Nhà ở gâǹ hay kế bên măṭ nước như sông, ao, hồ thường luôn có gió mát (gió cuc̣ bộ
 92. do quá triǹ h bốc hơi nước) cho dù hướng nhà không năm̀ ở hướng gió chủ đaọ . Khi mở cử a thông gió, câǹ cân nhắc để đón gió vừa phải. Gió maṇ h, lồng lôṇ g quá thâṭ ra không tốt vi ̀ mang nhiều buị và tiếng ồn từ xa đến, gây tâm lý bất ổn do trường khí vâṇ đôṇ g nhanh. Nước có thể giúp điều hòa khí hâụ tốt hơn. Nước ngâm̀ có khi làm nền móng chắc hơn hoăc̣ làm hỏng chân. Dòng nước chảy ào aṭ thi ̀ không tốt với nhà đất lân câṇ vi ̀ điạ khí phân tán quá nhanh (tương tự nhà ở sát bên đường cao tốc cũng vâỵ ). Nếu nước tù đoṇ g thi ̀ sinh ruồi muỗi, lưu laị những khí xấu, do đó khi trong nhà có hòn non bô ̣ hoăc̣ hồ cá thi ̀ nên thường xuyên thay nước điṇ h kỳ để chất lươṇ g
 93. nước và môi trường xung quanh luôn tốt. Các biêṇ pháp dâñ nước thải, thoát nước trong phaṃ vi nhà ở để môi trường sống luôn trong lành, khô ráo goị là phép Bài thủy. Bài thủy tốt tứ c là taọ đươc̣ đô ̣ dốc tối ưu cho các bề măṭ câǹ thoát nước. Môṭ khu đất dù có điạ hiǹ h, điạ thế đep̣ mà không gâǹ nguồn nước thi ̀ giá tri ̣giảm hẳn. Ứ ng duṇ g phong thủy trong kiến trúc: Trong thuâṭ PT không nói đến viêc̣ cát hung và làm sao vâṇ duṇ g đươc̣ sứ c maṇ h của điạ khí để tăng thêm năng lươṇ g cho con người. Người quan sát PT phải phán đoán đươc̣ chỗ đó có điạ khí hay không, nếu có thi ̀ hướng của dòng chảy ra sao và
 94. điạ hiǹ h măṭ đất thế nào? Khi xây nhà, nếu ngôi nhà đươc̣ thiết kế thông khí tốt, ta sẽ cảm thấy thoải mái dễ chiụ , sống đôṇ g và sáng sủa. Ngươc̣ laị, ngôi nhà tối tăm, châṭ hep̣ , dòng khí bi ̣ dồn nén, tù ham̃ sẽ ảnh hưởng xấu đến sứ c khỏe của người sống trong nhà. Theo lý thuyết của thuâṭ PT, nếu biết đươc̣ điạ khí ở chỗ nào, thi ̀ sau khi đươc̣ táng ở đó, đời con đời cháu sẽ thiṇ h vươṇ g, hưởng phúc lâu dài. Thưc̣ tế ngày nay, đất châṭ người đông, tim̀ đươc̣ môṭ ngôi nhà để ở hoăc̣ môṭ nấm đất chôn người quá cố có PT tốt không phải là chuyêṇ dễ. Thế nên, các thâỳ PT phải “ra tay” để xác điṇ h phương vi,̣ chỉnh sử a laị thế đất. Công viêc̣ này goị là “lý khí”, tứ c là chỉ câǹ xử lý thỏa đáng để cuôc̣ đất tiếp nhâṇ đươc̣
 95. sinh khí, loaị bỏ tử khí là đaṭ đươc̣ muc̣ đích. Xem ra, thuyết “lý khí” rất mông lung, mù mờ vi ̀ ai nhiǹ thấy đươc̣ khí? “Lý” của thâỳ thế nào thi ̀ moị người phải nghe theo thế ấy (!). Ngày nay, khi xây nhà hoăc̣ mua nhà (dương trac̣ h), hâù hết moị người đều thích những căn nhà xoay măṭ về hướng nam hoăc̣ đông nam với quan niêṃ hướng nam là dương, tràn đâỳ ánh sáng và sinh khí, còn hướng bắc là âm, laṇ h lẽo, chỉ đón toàn tử khí (!). Thâṭ ra, hướng nhà ở phía nam hoăc̣ đông nam sẽ nhâṇ đươc̣ nhiều nắng buổi sáng, mùa đông ấm, mùa hè mát, có lơị cho sứ c khỏe của người cư ngu.̣ Tuy nhiên, có “thâỳ ” đa ̃ phán răǹ g những cử a hoăc̣ cử a sổ mở ra hướng nam nên có mái hiên che bớt nắng, nếu không sẽ sinh caĩ
 96. va ̃ trong nhà. Thâṃ chí còn khuyên không nên mở cử a sổ ra hướng bắc vi ̀ sẽ làm phụ nữ sống trong nhà bi ̣kinh nguyêṭ không đều (!). Các triết gia cổ chủ trương công triǹ h kiến trúc phải hài hòa với thiên nhiên, gâǹ kề núi sông, đất đai màu mỡ, cây cỏ xanh tốt, để con người có thể “nhâṇ khí thiêng của sông núi, tinh hoa của nhâṭ nguyêṭ”, có lơị cho viêc̣ tăng cường những tố chất của cơ thể. Đây goị là phép xem hiǹ h thế (điạ hiǹ h và điạ thế): chỉ choṇ những cuôc̣ đất có điạ thế tốt, chứ không phải chỉ choṇ hiǹ h dáng thuâṇ mắt, vi ̀ hiǹ h có xấu vâñ có thể điều chỉnh đươc̣ . Như khi mua môṭ căn nhà câǹ phải xem xét cả qui hoac̣ h xung quanh, tương lai đường sá, ha ̣tâǹ g ra sao, có gâǹ trường hoc̣ , bêṇ h viêṇ , chơ ̣ búa? Đừng
 97. mua môṭ ngôi nhà chỉ vi ̀ ngôi nhà ấy xây đep̣ , vi ̀ khi ấy ta đa ̃ bỏ qua thế lớn mà theo hiǹ h nhỏ. Viêc̣ xem xét PT môṭ ngôi nhà ngày càng trở nên câǹ thiết và dâǹ dâǹ trở thành môṭ nhu câù có thâṭ của người dân. Phong thuỷ cho môi trường kinh doanh Hiǹ h ảnh và đường nét hài hòa thường mang laị điều tốt lành Khi thưc̣ hành Phong thủy trong văn phòng cũng như ở nhà, baṇ nên nhớ răǹ g, những vâṭ mang hiǹ h daṇ g bén, nhoṇ đều có haị. Những thứ đó câǹ đươc̣ hóa giải, ngăn cản hoăc̣ bỏ đi. Ngươc̣ laị, những vâṭ thể cong, tròn hoăc̣ có hiǹ h daṇ g mềm maị sẽ góp phâǹ làm cho năng lươṇ g trong môi
 98. trường luân chuyển châṃ laị, ổn điṇ h và chuyển thành năng lươṇ g thân thiêṇ . Huấn luyêṇ “con mắt” Phong thủy Để vâṇ duṇ g Phong thủy trong đời sống đươc̣ hiêụ quả, baṇ nên luyêṇ tâp̣ “con mắt” Phong thủy, băǹ g cách quan sát những nét vẽ trên, phân biêṭ hai mâũ hiǹ h daṇ g đó và tim̀ hiểu điều gi ̀ mang laị sư ̣ tốt đep̣ , may mắn và điều gi ̀ gây nên vâṇ rủi, bất haṇ h. Thông thường, vâṭ thể có hiǹ h daṇ g thẳng, góc caṇ h không đươc̣ ưa băǹ g các vâṭ thể hiǹ h tròn, hiǹ h daṇ g uốn lươṇ mềm maị vi ̀ chúng có thể đem laị vâṇ may hơn. Baṇ có thể dùng cây cối, biǹ h phong, màn
 99. và các vâṭ duṇ g có hiǹ h thể mềm maị để làm cho năng lươṇ g vô hiǹ h luân chuyển châṃ laị. Đối với những vâṭ duṇ g có hiǹ h thể góc caṇ h, haỹ hóa giải chúng băǹ g cách trồng cây, dùng châụ cây, màn, rèm che khuất. Nếu không, có thể dùng đèn chiếu sáng để chống laị những năng lươṇ g nguy hiểm do chúng gây ra. Hiǹ h ảnh và đường nét gaỹ , gấp khúc sẽ không mang laị may mắn. Ngoài ra, khi lưạ choṇ giải pháp Phong thủy, baṇ nên dưạ vào quy luâṭ ngũ hành tương sinh và tương khắc. Ví du,̣ ở góc Hỏa, nếu thiếu huṭ năng lươṇ g Hỏa, baṇ có thể dùng Môc̣ , vi ̀ Môc̣ sinh Hỏa. Ngươc̣ laị, nếu thừa năng lươṇ g Hỏa do có
 100. quá nhiều đèn và màu đỏ thi ̀ baṇ haỹ dùng Thủy (Thủy khắc Hỏa) băǹ g cách dùng tấm thảm màu xanh dương để giảm bớt Hỏa. Thành thaọ viêc̣ thưc̣ hành Phong thủy theo cách này, là baṇ đang đi vào phâǹ troṇ g yếu của Phong thủy, đồng thời sẽ nhâṇ thấy giải quyết moị vấn đề theo Phong thủy không quá khó. Sau môṭ thời gian ngắn, baṇ sẽ tư ̣ miǹ h vâṇ duṇ g tốt Phong thủy trong moị liñ h vưc̣ của đời sống. Lưạ choṇ vi ̣ trí ngồi mang laị may mắn Ở nhà, văn phòng hoăc̣ bất kỳ môṭ môi trường nào khác, baṇ nên tránh ngồi đối diêṇ với góc bàn, góc nhoṇ của các vâṭ thể chiã vào miǹ h. Nếu những mũi nhoṇ này
 101. chiã thẳng vào baṇ thi ̀ năng lươṇ g sát khí sẽ làm tổn thương baṇ hoăc̣ khiến baṇ kém may mắn trong ngày hôm đó. Do vâỵ , khi tham dư ̣ môṭ buổi phỏng vấn, xin viêc̣ làm hay xin hoc̣ bổng baṇ không nên choṇ chỗ ngồi đối diêṇ với góc nhoṇ của bàn. Tốt nhất, baṇ nên ngồi hướng về môṭ trong bốn hướng thuâṇ lơị nhất theo quái số của baṇ . Choṇ chỗ ngồi làm viêc̣ baṇ nên ngồi hướng về môṭ trong bốn hướng thuâṇ lơị nhất theo quái số của baṇ . Baṇ có thể vâṇ duṇ g Phong thủy để mang laị vâṇ may khi thưc̣ hiêṇ viêc̣ đàm phán, thương lươṇ g kinh doanh. Cách đơn giản
 102. nhất là choṇ chỗ ngồi đối diêṇ với môṭ trong bốn hướng tốt nhất tính theo quái số của baṇ . Nếu trong trường hơp̣ không nhớ hướng tốt nhất của miǹ h hoăc̣ không xác điṇ h đươc̣ các hướng tốt, baṇ có thể áp duṇ g trường phái Phong thủy hiǹ h thể theo những hướng dâñ sau đây: - Choṇ chỗ ngồi xa nhất so với cử a ra vào. - Không nên ngồi quay lưng với cử a ra vào. Trong moị tiǹ h huống đàm phán, baṇ nên ngồi ở vi ̣ trí có thể nhiǹ thấy cử a ra vào. - Không ngồi quay lưng với cử a sổ nếu
 103. cử a sổ không đối diêṇ với môṭ tòa nhà kiên cố. Trong trường hơp̣ này, baṇ sẽ thiếu điểm tưạ , sư ̣ ủng hô ̣ hoăc̣ hỗ trơ.̣ - Tránh ngồi ngay bên dưới xà nhà năṇ g nề và sắc bén. Nếu có thể, nên dời ghế sang chỗ khác. - Nên choṇ ghế ngồi có chỗ để tay và lưṇ g dưạ cao vi ̀ nó giúp cho tâm traṇ g của baṇ đươc̣ ổn điṇ h và có sư ̣ hỗ trơ ̣ từ các vâṭ xung quanh. - Không nên ngồi ở vi ̣ trí khiến chân baṇ hướng ra cử a, vi ̀ đây là hướng rất xấu. - Cuối cùng, không choṇ chỗ ngồi có vâṭ bén nhoṇ hoăc̣ góc caṇ h chiã thẳng về phía
 104. baṇ . Khi tham dư ̣ bất kỳ môṭ cuôc̣ hop̣ kinh doanh nào, baṇ không nên ngồi taị vi ̣ trí mũi nhoṇ của bàn chiã vào người vi ̀ góc nhoṇ của bàn phát ra những tia sát khí gây bất lơị cho baṇ . (Theo “Phong Thủy để thành công trong công viêc̣ và kinh doanh”) Baṇ muốn kinh doanh của miǹ h phát đaṭ hơn? Baṇ cũng muốn môṭ môi trường làm viêc̣ hài hoà giúp khích lê ̣ và trơ ̣ giúp cả baṇ lâñ những người baṇ làm viêc̣
 105. cùng? Thế còn viêc̣ sở hữu những kỹ năng suy nghi ̃ sáng taọ và hiêụ suất hơn? Nếu câu trả lời của baṇ là “Có” đối với môṭ trong các câu hỏi trên, baṇ có thể nên quan tâm tới viêc̣ sử duṇ g Thuâṭ phong thuỷ, môṭ nghê ̣ thuâṭ sắp đăṭ của người Trung Hoa cổ. Rất nhiều công ty Trung Quốc ngày nay đa ̃ áp duṇ g thuâṭ phong thuỷ và tâṇ hưởng nhiều lơị ích từ đây. Rõ ràng nhất đó là taọ ra đươc̣ môṭ môi trường làm viêc̣ yên biǹ h, thành công và sinh lời. Thâṭ tuyêṭ vời khi bước vào cuôc̣ hành triǹ h tới thế giới diêụ kỳ của “gió và nước”. Chúng ta sẽ có thể biết cách sử duṇ g dòng chảy năng lươṇ g goị là “chi” để cải thiêṇ bản thân và hoaṭ đôṇ g kinh doanh.
 106. Phong thuỷ là môṭ triết lý đa ̃ chứ ng minh ích lơị trong hơn ba nghiǹ năm qua. Haỹ sắp xếp laị bàn làm viêc̣ và tâm trí của baṇ . Haỹ để chân lý mênh mông của Thuâṭ phong thuỷ mang laị sư ̣ cân băǹ g tốt đep̣ cho cuôc̣ sống công viêc̣ . Thuâṭ phong thuỷ Phong thuỷ là nghê ̣ thuâṭ sắp đăṭ vâṭ thể của người Trung Hoa cổ nhăm̀ đem laị những ảnh hưởng có lơị hay bất lơị . Sự sắp đăṭ này đươc̣ dưạ trên dòng chảy năng lươṇ g “chi” theo cấu trúc âm và dương. Về ngữ nghiã , theo tiếng Trung Quốc, “phong” và “thuỷ” là “gió” và “nước”.
 107. Nhờ “gió” và “nước” mà các dòng năng lươṇ g chảy qua tư ̣ nhiên và vaṇ vâṭ. Dòng chảy năng lươṇ g này không nên găp̣ trở ngaị và câǹ có sư ̣ cân băǹ g để loaị bỏ moị sư ̣ bất thường. Âm và Dương là biểu tươṇ g và niềm tin vào tư ̣ nhiên, vào sư ̣ hiêṇ hữu của môṭ thế giới vaṇ vâṭ hài hoà. Không có gi ̀ hoàn toàn là dương hay âm; trong môṭ vâṭ thể luôn có ít nhất môṭ phâǹ nào đó của âm hay dương. Âm là măṭ đen, biểu lô ̣ sư ̣ yếu đuối, bi ̣đôṇ g, đen tối, laṇ h lẽo, mùa đông và phu ̣ nữ. Còn dương là măṭ sáng, biểu lộ sư ̣ maṇ h mẽ, chủ đôṇ g, sáng sủa, ấm áp, mùa hè và nam giới. Thuâṭ phong thuỷ đươc̣ dưạ trên hoc̣ thuyết âm dương này.
 108. Bát quái Đây là môṭ trong những công cu ̣ hiêụ quả nhất trong thuâṭ phong thuỷ để taọ ra những thay đổi tích cưc̣ . Bát quái là môṭ biểu đồ tám caṇ h thể hiêṇ 8 điểm của la bàn. Mỗi hướng của la bàn tâp̣ trung vào môṭ khía caṇ h khác biêṭ của cuôc̣ sống, chẳng haṇ hướng Đông Nam ảnh hưởng tới sứ c khoẻ và giàu có. Sử duṇ g kiến thứ c này có thể giúp baṇ đaṭ đươc̣ các muc̣ tiêu trong tất cả các khía caṇ h cuôc̣ sống. Á p duṇ g trong kinh doanh Thuâṭ phong thủy đa ̃ và đang đươc̣ áp duṇ g rôṇ g raĩ hơn trong thế giới kinh
 109. doanh. Cách đây không lâu, khách saṇ MGM nổi tiếng taị Las Vegas, Mỹ theo thuâṭ phong thuỷ đa ̃ cho xây dưṇ g hai con sư tử băǹ g đá khổng lồ để tránh kinh doanh thua lỗ. Các công ty đang ngày môṭ quan tâm nhiều hơn tới thuâṭ phong thuỷ và những ứ ng duṇ g của nó trong kinh doanh. Bố trí, sắp đăṭ laị bàn làm viêc̣ và không gian làm viêc̣ Bố trí, sắp đăṭ laị bàn làm viêc̣ và không gian làm viêc̣ cũng góp phâǹ giúp baṇ thăng tiến trong sư ̣ sư ̣ nghiêp̣ Theo thuâṭ phong thuỷ, hiêụ quả công viêc̣ và sư ̣ giàu có trong kinh doanh có thể đươc̣ nâng cao băǹ g viêc̣ sắp xếp laị và
 110. thiết lâp̣ trâṭ tư ̣ trên bàn làm viêc̣ của baṇ . Những dòng năng lươṇ g maṇ h mẽ không thể tuôn chảy đều nếu có sư ̣ bừa bôṇ trên bàn làm viêc̣ cản trở hướng đi và làm tắc nghẽn chúng. Haỹ loaị bỏ moị thứ khỏi bàn làm viêc̣ của baṇ và doṇ sac̣ h moị sư ̣ bừa bôṇ xung quanh đó. Baṇ chỉ đăṭ trở laị những vâṭ duṇ g nào đươc̣ sử duṇ g hàng ngày và giấy tờ trên bàn làm viêc̣ phải goṇ gàng và đươc̣ giới haṇ trong những công viêc̣ câǹ thiết. Những vâṭ duṇ g và giấy tờ khác nên đươc̣ đăṭ ở đâu đó, trong ngăn bàn, ngăn kéo tủ, giá tài liêụ , Giờ đây bàn làm viêc̣ của baṇ đa ̃ goṇ gàng, haỹ đăṭ thêm vào đó vâṭ gi ̀ đấy đáng
 111. yêu, tích cưc̣ và giúp thăng tiến sư ̣ nghiêp̣ . Baṇ nên sử duṇ g bát quái để hướng dâñ cách bày trí, chẳng haṇ để gia tăng sư ̣ giàu có cho kinh doanh, haỹ đăṭ tươṇ g giả cổ màu đỏ hay màu tía vào góc đông nam của bàn. Phía tây của bàn tươṇ g trưng cho sứ c khoẻ, sư ̣ phát triển cá nhân và gia điǹ h. Taị đó nên đươc̣ đăṭ đồ gỗ có màu xanh lá cây. Môṭ chiếc cây nhỏ cũng khá thích hơp̣ cho khu vưc̣ này hay môṭ bứ c hiǹ h gia điǹ h trong khung băǹ g gỗ. Điṇ h vi ̣bàn làm viêc̣ của baṇ trong phòng hay trong văn phòng Trong thuâṭ phong thuỷ, ví trí bàn làm viêc̣
 112. có ảnh hưởng lớn tới haṇ h phúc, thành công và sư ̣ thiṇ h vươṇ g của baṇ trong cuôc̣ sống kinh doanh. Vi ̣ trí tốt nhất của bàn làm viêc̣ nên ở nơi có thể nhiǹ ra toàn bộ gian phòng và sau lưng là tường. Baṇ cũng nên có tâm̀ nhiǹ ra cả cử a số và cử a ra vào, nhưng đừng bao giờ hướng thẳng tới cử a ra vào. Đường ra vào cử a hay cử a sổ không nên hướng trưc̣ tiếp tới lưng baṇ bởi nếu thế sẽ đem laị nhiều điều xấu. Hoa và cây cảnh Hoa và cây cảnh sẽ mang laị nhiều nhân tố tích cưc̣ cho môi trường làm viêc̣ .
 113. Hoa và cây cảnh sẽ mang laị nhiều nhân tố tích cưc̣ cho môi trường làm viêc̣ . Bên caṇ h vẻ đep̣ tư ̣ nhiên, nó còn cải thiêṇ chất lươṇ g không khí, hoà đồng chúng ta với thế giới tư ̣ nhiên bên ngoài và màu sắc xanh tươi sẽ khích lê ̣ những phát triển kinh doanh và cá nhân. Song baṇ câǹ tránh cây xương rồng hay các loài cây có lá sắc caṇ h bởi điều đó có thể dâñ tới các điều xấu. Để đem laị những điều tốt đep̣ , hoa và cây cảnh câǹ tươi và sum suê. Nếu cây cảnh chết, haỹ bỏ nó ngay và thay thế băǹ g môṭ cây khác. Cũng rất tốt nếu dùng cây cảnh băǹ g nhưạ hay băǹ g luạ nhưng baṇ câǹ giữ chúng không bi ̣ bám buị .
 114. Nước Nước là biểu tươṇ g maṇ h mẽ nhất trong thuâṭ phong thuỷ Nước là biểu tươṇ g maṇ h mẽ nhất trong thuâṭ phong thuỷ. Dòng chảy năng lươṇ g của nó rất có lơị cho sứ c khoẻ và sư ̣ thiṇ h vươṇ g của baṇ nhưng câǹ quan tâm kỹ lươṇ g để giữ cho nước luôn mới và sac̣ h. Các đài phun nước hay tháp nước là rất tuyêṭ vời nhưng câǹ chắc chắn răǹ g dòng chảy của nước không bi ̣ cản trở, tù đoṇ g hay quá nhanh. Những tháp nước nhỏ đươc̣ thiết kế đăṭ trên bàn cũng là môṭ lưạ choṇ tốt nếu không gian bi ̣giới haṇ .
 115. Môṭ lưạ choṇ khác đó là bể cá cảnh hay bể thuỷ sinh. Baṇ nên nuôi cá vàng bởi vì vàng là môṭ biểu tươṇ g của người Trung Quốc cho tiền bac̣ và có qua đó có tác duṇ g thu hút tiền bac̣ . Môṭ cách tuyêṭ vời nữa để đưa nước vào kinh doanh đó là sử duṇ g bất cứ vâṭ duṇ g nào minh hoa ̣cho nước. Văn phòng taị nhà Thuâṭ phong thuỷ cũng coi troṇ g sư ̣ thiết yếu phải giữ cho cuôc̣ sống cá nhân và công viêc̣ tách biêṭ nhau khi baṇ có văn phòng làm viêc̣ taị nhà. Môṭ lối vào riêng biêṭ từ bên ngoài cho văn phòng taị nhà của baṇ là môṭ lưạ choṇ . Nếu không thể,
 116. baṇ nên bố trí căn phòng ở gâǹ cử a trước hay cử a sau của căn nhà. Khi phòng làm viêc̣ taị nhà là môṭ phâǹ của căn phòng lớn hơn, haỹ chắc chắn baṇ ngăn tách nó băǹ g môṭ vách ngăn hay những cây cảnh lớn. Môṭ khu vưc̣ đươc̣ trải thảm cũng thích hơp̣ để làm nôṭ bâṭ nơi làm viêc̣ . Trâǹ nhà trong nơi làm viêc̣ của baṇ như thế nào? Môṭ trâǹ nhà phẳng sẽ đảm bảo các dòng chảy năng lươṇ g tốt nhất; còn băǹ g không baṇ nên treo chiếc chuông gió để loaị bỏ những điều xấu. Baṇ còn có thể đẩy maṇ h dòng chảy năng lươṇ g cá nhân và những điềm tốt trong tương lai băǹ g viêc̣ ăn măc̣ hơp̣ lý và chăm sóc sứ c khoẻ, vê ̣ sinh và hiǹ h thứ c
 117. của baṇ . Đừng làm viêc̣ taị nhà khi còn đang măc̣ bô ̣ đồ ngủ pyjamas. Chắc phải mất hàng năm để hiểu đâỳ đủ và sâu rôṇ g về thuâṭ Phong thuỷ. Baṇ nên tới các cử a hàng sách hay thư viêṇ để tim̀ hiểu thêm về bí quyết thành công từ hàng nghiǹ năm trước đây này. Cho dù baṇ là môṭ nhân viên hay nhà quản lý, có rất nhiều yếu tố tuyêṭ vời baṇ có thể ứ ng duṇ g từ Phong thuỷ vào môi trường làm viêc̣ , công viêc̣ và sư ̣ nghiêp̣ của miǹ h môṭ cách có lơị nhất. Theo Business Portal Các trường phong thuỷ Chúng ta đa ̃ biết hiêṇ có rất nhiều trường phái Phong Thuỷ khác nhau, trong
 118. đó phải kể đến các trường phái chủ yếu là Bát Trac̣ h Minh Cảnh, phái Huyền Không, Dương Trac̣ h Tam Yếu và phái Huyền Thuâṭ. Mỗi trường phái có môṭ lý thuyết căn bản và ứ ng duṇ g cho bài trí Phong Thuỷ khác nhau. Tuy nhiên, đều căn cứ từ Tiên Thiên Bát Quái và Hâụ Thiên bát Quái làm lý thuyết căn bản nhất để suy ra các vâṇ duṇ g riêng rẽ cho Phong Thuỷ. Trong thưc̣ tế áp duṇ g, thâṭ rất khó nhất là cho những người mới bắt đâù nhâp̣ môn Phong Thuỷ khi phải lưạ choṇ môṭ trường phái Phong Thuỷ cho ngôi nhà mà baṇ đang xem xét. Vâỵ nên hiểu, lý giải và ứ ng duṇ g thế nào để đảm bảo tính chính xác, tránh mơ hồ dễ gây nên sai lêc̣ h khi ứ ng duṇ g thuyết Phong Thuỷ ?
 119. Để trả lời câu hỏi đó câǹ nhắc laị răǹ g, theo triết hoc̣ Phương Đông thi ̀ tất cả moị viêc̣ trên đời đều lấy nguyên lý Thiên - Điạ - Nhân làm chuẩn. Theo nguyên lý này thi ̀ con người là sản phẩm điển hiǹ h nhất của Thiên - Điạ , con người luôn là trung tâm của vũ tru.̣ Sống trên đời, con người luôn hoà hơp̣ với Thiên, Điạ , đó là bản chất của viêc̣ câù lành tránh dữ, đem laị haṇ h phúc mà may mắn cho con người. Thiên - Nhân tương hơp̣ thi ̀ phúc đến, ngươc̣ laị thi ̀ mang laị nhiều rủi ro. Nói môṭ cách khác, con người phải hoà hơp̣ với thiên nhiên, trời đất thi ̀ mới trường tồn và haṇ h phúc.Các trường phái khác nhau có những căn bản suy luâṇ khác
 120. nhau để ứ ng duṇ g vào Phong Thuỷ. ta đi cụ thể hơn như sau : + Phái Bát Trac̣ h dùng mêṇ h cung phối với hướng để xác điṇ h hoa ̣ phúc. Như vâỵ , đó là sư ̣ xác điṇ h Thiên Khí phối hơp̣ với Nhân khí để đem laị sư ̣ hoà hơp̣ . Đó là nguyên lý Thiên - Nhân tương hơp̣ . + Phái Huyền Không căn cứ sư ̣ luân chuyển của các luồng khí trong vũ tru ̣ mà cu ̣ thể là sư ̣ vâṇ hành các Phi Tinh trên điạ bàn để xác điṇ h hoa ̣phúc chi phối moị vâṭ trên trái đất. Đó chính là sư ̣ nghiên cứ u các quy luâṭ vâṇ đôṇ g vũ tru,̣ sư ̣ phối hơp̣ giữa Thiên Khí và Điạ Khí để xác điṇ h hoa ̣ phúc. Đó là nguyên lý Thiên - Điạ tương phối. Tuy nhiên phái này xem nhẹ
 121. ảnh hưởng của Thiên Điạ khí đến yếu tố Nhân tứ c bản thân con người. Xem ra quyền lưc̣ của Thiên - Điạ có vai trò tuyêṭ đối lớn. + Các phái khác chủ yếu nghiên cứ u sự vâṇ hành của Điạ Khí (như môṭ số phái Huyền thuâṭ chuyên nghiên cứ u các huyêṭ vi ̣và âm phâm̀ ) và môṭ số yếu tố Nhân vâṇ duṇ g vào cải biến Phong Thuỷ (Dương trac̣ h Tam Yếu). Tưụ trung laị, Phong Thủy cũng như các môn khoa hoc̣ huyền bí khác đều có đăc̣ điểm dễ hoc̣ nhưng rất khó tinh tường, dễ sai lêc̣ h, đòi hỏi kinh nghiêṃ rất tốt mới có thể đem khả năng ra giúp đời, giúp người. Nhiều khi sách vở chỉ là căn bản,
 122. câǹ biết vâṇ duṇ g phối hơp̣ các lý thuyết, các trường phái chi hiêụ quả. Có như vâỵ mới mong ứ ng duṇ g Phong Thuỷ đươc̣ tốt đep̣ cho cuôc̣ sống Hòn non bô ̣và hồ nước ở trong nhà có tốt không? Xây dưṇ g hòn non bô ̣ trong nhà là để làm đep̣ thêm cho ngôi nhà của baṇ , nhưng không phải ai cũng biết cách bố trí sao cho nó hài hòa cũng như phù hơp̣ với phong thủy của từng ngôi nhà. Kỳ này nhà nghiên cứ u Vũ Anh Tuấn sẽ trả lời cho các baṇ những thắc mắc về vấn đề này. * Nhiều người thường bố trí hồ nước có
 123. thêm hòn non bô ̣ ở trong nhà. Theo quan niêṃ phong thủy thi ̀ có tốt không? - Không nên thiết kế hồ nước và hòn non bô ̣ ở trong nhà, dù bố trí ở bất kỳ vi ̣ trí nào. Môṭ hồ nước tù đoṇ g trong nhà, laị đắp những khối lô nhô như daỹ núi, giữa hồ có vài hòn non bô ̣ đứ ng lăṇ g lẽ Đó là môṭ khung cảnh u buồn. Trừ môṭ trường hơp̣ câǹ làm hài hòa các yếu tố theo quan niêṃ phong thủy khi đa ̃ lỡ sử duṇ g câù thang xoắn. * Nhưng vi ̀ sao hồ nước và hòn non bộ không nên đăṭ trong nhà? - Theo quan niêṃ phong thủy, sông hồ, núi non phải giao hòa với trời đất thi ̀ mới hơp̣
 124. lẽ tư ̣ nhiên. Cho nên chỉ có thể đăṭ chúng ở ngoài vườn hoăc̣ ngoài sân. Hơp̣ lý nhất là đăṭ ở gốc sân đúng theo các hướng chính Bắc, chính Đông, Đông Nam. * Người ta thường làm hồ nước theo nhiều hiǹ h daṇ g vuông, tròn khác nhau, tuỳ theo sở thích của từng người. Nhưng làm theo hiǹ h daṇ g như thế nào thi ̀ hơp̣ lý nhất? - Hồ nước nên có những đường tròn chứ đừng làm góc caṇ h. Nước trong hồ phải lưu thông. Không nên để môṭ cái hồ tù đoṇ g. Chúng ta nên sử duṇ g các thiết bi ̣hút nước taọ dòng chảy hoăc̣ phun lên cao. Lưu ý, nếu baṇ muốn thiết kế môṭ cái hồ có hiǹ h móng ngưạ thi ̀ phải để cho phía lõm quay vào nhà. Không nên để phía lõm quay
 125. theo hướng ngươc̣ laị (hướng ra ngoài). Còn các loaị hiǹ h khác thi ̀ hướng quay tùy ý, nhưng nhớ kỹ đừng bao giờ làm có góc caṇ h. * Còn hòn non bô ̣ thi ̀ ra sao? - Hòn non bô ̣ không nên làm môṭ hòn lẻ loi, không nên làm hòn chẳn như 2, 4, 6 Chỉ nên làm 3 hòn, 5 hòn, 7 hòn Đó là về măṭ số lươṇ g. Ngoài ra nên nhớ không nên làm các hòn băǹ g nhau. Phải thiết kế có sư ̣ phân cấp lớn nhỏ. Điều này tương ứ ng như sư ̣ phân cấp trong gia điǹ h baṇ , mỗi người mỗi vai trò lớn nhỏ khác nhau. * Ở trên có nói đến trường hơp̣ chúng ta lỡ sử duṇ g câù thang xoắn thi ̀ cơ cấu hồ nước
 126. như thế nào? - Nhiều gia điǹ h phải dùng môṭ cái câù thang xoắn vi ̀ không gian trong nhà châṭ chôị hay đa ̃ lỡ thiết kế kiểu đó thi ̀ phải dùng hồ nước để làm trung hòa. Câù thang xoắn là rất không tốt. Hồ nước dưới chân nó làm giảm bớt khí xấu. Bên dưới các bâc̣ thang câǹ đăṭ môṭ vài tấm gương, măṭ xuống phía hồ nước. * Nếu đa ̃ lỡ bố trí hồ nước, hòn non bô ̣ ở trong nhà? - Viêc̣ đó đâu có khó gi.̀ Đơn giản là baṇ chỉ phá bỏ đi thôi. Sông Phố
 127. Cấm ki ̣trong phong thuỷ và các hoá giải - Hai căn nhà có cử a chính xung đối nhau : Theo Phong Thuỷ, nếu hai nhà có cử a chính xung đối sẽ làm cho khí nhà này xung thẳng vào cử a nhà kia nên chắc chắn sẽ có môṭ nhà bi ̣ xấu. Để khắc phuc̣ có thể dùng gương Bát Quái hoăc̣ chuông gió treo ở cử a. Gương trong Phong Thuỷ có tác duṇ g phản xa ̣ laị luồng khí bay tới, nhưng viêc̣ sử duṇ g gương phải hết sứ c cẩn thâṇ , không đươc̣ sử duṇ g bừa baĩ vi ̀ gương có thể phaṇ xa ̣cả cát khí Ngoài ra để hoá giải hung khí có thể dùng đôi con nghê, tươṇ g Quan Công,
 128. tươṇ g Phâṭ Bà để trấn ở cử a hoăc̣ dùng các loaị câù thuỷ tinh treo để hoá giải. - Nhà ở có đường đâm thẳng vào nhà : Nếu có con đường đâm thẳng vào nhà thi ̀ hung khí sẽ dôị thẳng vào nhà. Ở nhà này không yên ổn dễ sinh thi ̣ phi bêṇ h tâṭ, hao tổn tài lôc̣ . Để khắc phuc̣ có thể dùng gương Bát Quái hoăc̣ xây tường cao để chắn. Ngoài ra để hoá giải hung khí có thể dùng đôi con nghê, tươṇ g Quan Công, tươṇ g Phâṭ Bà để trấn ở cử a. - Nhà ở có dốc cao chaỵ thẳng vào nhà :
 129. Nếu có dốc cao chaỵ thẳng vào nhà thì khí sẽ xung thẳng vào nhà hoăc̣ khí đổ thẳng ra đường. Khí vâṇ chuyển trong ngôi nhà cũng như mac̣ h máu trong cơ thể, phải thu nap̣ sinh khí và xuất đi uế khí. Khí vâṇ chuyển phải quanh co uốn lươṇ không đươc̣ xôc̣ thẳng vào hoăc̣ xôc̣ thẳng ra ngoài. Trường hơp̣ này câǹ xây nhiều bâc̣ lên xuống để giảm xung khí và treo rèm ở cử a ra vào. Dùng thêm chó đá, đôi con nghê, hoăc̣ tươṇ g Quan Công, tươṇ g Phâṭ Bà chế ở vi ̣trí dốc cao đâm vào nhà. - Nhà có cử a chính thông với cử a hâụ : Nếu cử a chính thông với cử a hâụ và
 130. cử a giữa (nếu có) thi ̀ tap̣ thành thế ba cử a thông nhau. Khí vào sẽ bi ̣ thất tán hết, chủ tiền tài không vươṇ g, hao tổn tiền tài, khng câm̀ giữ đươc̣ tài lôc̣ . Trường hơp̣ này câǹ sử a laị cử a hoăc̣ đăṭ biǹ h phong chắn ở giữa để cử a chính và cử a phu ̣ không nhiǹ thấy nhau nữa. Dùng câù thuỷ tinh treo ở vi ̣ trí thông giữa hai cử a, dùng tươṇ g rùa đâù rồng hoăc̣ tươṇ g Tam Đa che chắn ở phía cử a phu.̣ Ngũ hành của giếng trời Trong khoa hoc̣ phong thủy, nếu biết khéo léo vâṇ duṇ g ngũ hành cho không gian
 131. giếng trời, sẽ đem laị sư ̣ hài hòa và cân băǹ g về trường khí cho nôị thất. Với vai trò phân bố ánh sáng và thông thoáng cho nhà, giếng trời thường đươc̣ bố trí taị trung tâm của măṭ băǹ g nhà (trung cung). Đây là khu vưc̣ mang đăc̣ tính của hành Thổ, cân băǹ g với các hành khác theo nguyên tắc Hỏa thăng - Thủy giáng - Thổ biǹ h hòa hoăc̣ Môc̣ chuyển - Kim ẩn - Thổ trung dung. Bốn hành còn laị trong ngũ hành đều lấy Thổ làm câù nối để tăng giảm, qua laị tương tác với nhau thông qua vâṭ liêụ , màu sắc, đường nét của những không gian trống mà giếng trời là đăc̣ trưng. Từ đó, các bố trí nôị thất sẽ cân nhắc tính chất Ngũ hành để điều chỉnh cho hài hòa. Ví du ̣ như môṭ câù thang lươṇ có hồ nước đăṭ dưới gâm̀
 132. là daṇ g Thủy vươṇ g, sẽ khó sử duṇ g và gây ẩm thấp. Còn nếu đăṭ hồ nước ấy trong giếng trời, cho nước chảy trên tường, có ánh sáng trưc̣ tiếp chiếu xuống thi ̀ Thổ sẽ khắc Thủy vươṇ g, Dương sẽ bù âm, giảm đươc̣ tủ đoṇ g tối tăm, tăng sư ̣ mát mẻ cho không gian. Găp̣ daṇ g nhà măṭ băǹ g méo mó, giếng trời nên đăṭ vào các góc méo theo daṇ g hành Hỏa (góc nhoṇ ) để trả laị hiǹ h vuông vứ c cho nôị thất (Hỏa sinh Thổ). Khi câǹ tiết kiêṃ diêṇ tích, giếng trời có thể kết hơp̣ với ô trống giữa hoăc̣ bên caṇ h câù thang. Cách làm này tất nhiên không thông thoáng trưc̣ tiếp băǹ g giếng trời đôc̣ lâp̣ , nhưng khi trên nóc thang có cử a trời daṇ g chéo (Hỏa sinh Thổ) thi ̀ khả năng luân chuyển nôị khí vâñ tốt và có thể trang trí vách câù
 133. thang thành môṭ truc̣ nhấn toàn nhà. Trường hơp̣ nhà có câù thang đi về môṭ bên và đổi tâǹ g, hoăc̣ daṇ g câù thang lêc̣ h tâǹ g sẽ taọ thành daṇ g giếng trời xiên (cũng thuôc̣ hành Hỏa) thuâṇ tiêṇ về giao thông và tâm̀ nhiǹ , thông thoáng cũng tốt hơn. Hồ nước đăṭ trong giếng trời, có nước chảy trên tường và ánh sáng trưc̣ tiếp chiếu xuống làm cho không gian mát mẻ. Bố trí Ngũ hành cho giếng trời câǹ quan sát không gian bên caṇ h là không gian gi,̀ có đăc̣ tính Ngũ hành nào để điều chỉnh và dùng chất liêụ cho phù hơp̣ . Với những nhà thấp tâǹ g hoăc̣ chủ nhà không muốn đăṭ phòng thờ trên lâù cao thì giếng trời có mái là nơi phù hơp̣ nhất để
 134. đăṭ phòng thờ, vừa tiêṇ viêc̣ hương khói mỗi ngày (thoát hơi nóng dễ dàng) vừa không bi ̣ các không gian khác ở phía trên tác đôṇ g xuống bàn thờ bên dưới. Đăc̣ tính Thổ của giếng trời còn giúp phòng khách (cũng thuôc̣ Thổ) có thể mở rôṇ g sinh hoaṭ sang khoảng trống này, nhất là đối với nhà trêṭ hoăc̣ biêṭ thư.̣ Nếu giếng trời bên caṇ h phòng ăn (thuôc̣ Môc̣ ), thi ̀ có thể dùng cây cảnh, suối nước để có Môc̣ và Thủy tương sinh. Nếu mở giếng trời thông thoáng cho phâǹ bếp thì nên bố trí theo daṇ g ống hút thẳng đứ ng (Môc̣ sinh Hỏa) nhưng trên đỉnh phải có mái che tránh mưa taṭ. Có thể dùng mái băǹ g gắn kính lấy sáng hoăc̣ mái dốc nghiêng (Hỏa) để taọ hiêụ ứ ng ống khói hút nhiêṭ lên cao, không lan tỏa khói mùi
 135. sang các phòng khác. Khi giếng trời kế bên phòng ngủ thi ̀ cách bài trí laị thiên về tính Thủy và Môc̣ băǹ g cách taọ trang trí nhe ̣ nhàng, màu tươi sáng. Những giếng trời để trơ troị hoăc̣ boc̣ khung sắt quá dày luôn không tốt băǹ g những giếng trời để thoáng có vâṭ liêụ gâǹ gũi với thiên nhiên (Thổ, Môc̣ hoăc̣ Thủy) và khung hoa sắt bảo vê ̣ vừa đủ, có đường nét taọ hiǹ h sinh đôṇ g cũng như biến giếng trời thành điểm nhấn nổi bâṭ cho nôị thất. Khắc phuc̣ góc khó theo phong thuỷ Viêc̣ sắp xếp nhà cử a hài hòa phong thủy luôn đăṭ nguyên tắc giảm hung khí, tăng cát khí lên hàng đâù . Trong môṭ ngôi nhà dù lớn hay nhỏ, hung khí luôn tồn taị và luân chuyển dưới nhiều daṇ g, nhiều hơn
 136. cả là taị các vi ̣ trí có luồng đi laị đâm thẳng, xuyên suốt và các "góc chết". Câǹ chú ý những khu vưc̣ có hai cử a caṇ h nhau. Với điều kiêṇ nhà đất đô thi ̣châṭ hep̣ , các góc khuất thường găp̣ do hiǹ h thể miếng đất méo hoăc̣ do cấu trúc của nhà, và phải khắc phuc̣ băǹ g nhiều cách khác nhau. Vùng âm dương và những góc khuất trong nhà Trong không gian sống luôn có cả vùng âm và dương. Trong nhà ở, vùng âm (đăc̣ trưng là traṇ g thái tiñ h, gián đoaṇ , góc khuất) là những nơi cố điṇ h, không bi ̣ đi
 137. xuyên qua hoăc̣ chỉ nhiǹ thấy mà ít sử duṇ g. Bóng tối và laṇ h, ẩm thấp tiêu biểu cho tính âm. Còn vùng dương (đăc̣ trưng là măṭ cong, tròn, traṇ g thái đôṇ g, liên tuc̣ ) tồn taị ở những khu vưc̣ hoaṭ đôṇ g thường xuyên như cổng, cử a ra vào, cử a sổ, chỗ trống có thể đi qua, câù thang, hành lang, phía ngoài vâṭ duṇ g Á nh sáng, sư ̣ ấm áp tiêu biểu cho tính dương. Theo dic̣ h lý, mỗi ngôi nhà câǹ bố trí hài hòa âm dương để taọ sư ̣ cân băǹ g khí, tránh để âm thiṇ h dương suy hoăc̣ ngươc̣ laị. Ví du ̣ ở môṭ phòng ngủ, nên đăṭ giường ở gâǹ hoăc̣ ngay trong vùng âm để tránh luồng giao thông và gió thổi trưc̣ xung, tứ c là cũng tránh đươc̣ cử a đi, tránh mở cử a sổ rôṇ g có nhiều dương quang
 138. (ánh sáng măṭ trời) chiếu thẳng vào đâù giường. Ngôi nhà dù có nhiều cử a rôṇ g, ánh nắng chan hòa thi ̀ vâñ câǹ biǹ h phong, màn che để làm diụ đi phâǹ dương quang vào ban ngày và bổ sung đèn chiếu sáng vào ban đêm. Sư ̣ kết hơp̣ giữa các yếu tố âm dương như vâỵ sẽ taọ nên cân băǹ g trong traṇ g thái đôṇ g, tứ c là cân băǹ g tương đối với khả năng thay đổi tùy hoàn cảnh, và kích thích nguồn khí lưu chuyển. Những góc khuất trong nhà (vốn thuôc̣ âm) vi ̀ thế cũng không hẳn hoàn toàn là xấu nếu đươc̣ khai thác sử duṇ g đúng mứ c. Nhiều khi có những ngôi nhà rất vuông vứ c, nhưng cách sắp xếp đồ nôị thất cũng có thể