Tài liệu về các màu sắc

pdf 11 trang ngocly 27/05/2021 1690
Bạn đang xem tài liệu "Tài liệu về các màu sắc", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdftai_lieu_ve_cac_mau_sac.pdf

Nội dung text: Tài liệu về các màu sắc

 1. Màu s ắc Màu s ắc là c m giác mang n cho h th n kinh c a ng i t s k t h p tín hi u ca ba lo i t bào c m th màu m t ng i. C m giác này c ng b nh hng "dài h n" t trí nh l u l i quá trình h c h i t khi l n lên trong xã h i, và "ng n h n" b i các hi u ng ánh sáng c a phông n n. Màu s c c a m t tia ánh sáng là c m giác màu mà tia sáng ó gây nên mt ng i. Màu s c c a các v t th là màu s c c a ánh sáng xu t phát t chúng.
 2. Vật lý c ủa màu s ắc h p th ánh sáng theo b c sóng c a ba t bào th n kinh hình nón (các ng màu) và c a t bào c m th ánh sáng y u ( ng g ch) m t ng i [1] Các dao ng c a in tr ng trong ánh sáng tác ng m nh n các t bào c m th ánh sáng trong mt ng i. Có 3 lo i t bào c m th ánh sáng trong mt ng i, c m nh n 3 vùng quang ph khác nhau (t c ba màu s ắc khác nhau). S k t h p cùng lúc 3 tín hi u t 3 lo i t bào này t o nên nh ng c m giác màu sc phong phú. t o ra hình nh màu trên màn hình, ng i ta c ng s d ng 3 lo i èn phát sáng 3 vùng quang ph nh y c m c a ng i (xem ph i màu phát x). T bào c m giác màu và màu l c có ph h p th r t g n nhau, do v y mt ng i phân bi t c r t nhi u màu n m gi a màu và l c (màu vàng, màu da cam, xanh nõn chu i, ). T bào c m giác màu l c và màu lam có ph h p th
 3. nm xa nhau, nên m t ng i phân bi t v các màu xanh không t t. Trong ti ng Vi t, t "xanh" ôi khi h ơi m ơ h - v a mang ngh a xanh l c v a mang ngh a xanh lam. Màu b ổ túc [2] Nh ng c p màu b túc là nh ng c p màu có tính t ơ ng ph n m nh, g m có nh ng c p màu c ơ b n sau ây. • > < Tím Nh ng màu này không th gây c m c m giác ng th i i v i con ng i, ch ng h n không th có m t màu g i là " - l c" ho c "vàng - tím". iu này tơ ng t c m giác v nhi t , không có c m giác nào c g i là c m giác "nóng - l nh", mà là "nóng" ho c "l nh" Y h ọc c ủa màu s ắc [3] Y h c hi n nay cho r ng s c màu làm cho cu c s ng m i con ng i p hơn. M i màu khác nhau và có m t ý ngh a khác nhau. ây là m t th do chính thiên nhiên ban t ng.
 4. Cảm giác màu Màu s c có 2 c m giác: màu nóng và màu l nh. Các màu có c m giác nóng là các màu nh : , vàng, cam, h ng Màu có c m giác l nh nh : xanh, tím, tr ng, en Màu th ể r ắn nh t Cam Vàng Vàng mC Pantone Xanh nh t Xanh lá m
 5. Da tr i Lam Tím Tr ng Ghi m Màu en c Ghi en 15 x 15 Màu en c Nâu e 30 x 30
 6. Màu Spectra Màu sáng v i Màu dùng Màu sáng Quy mô màu nm trong máy tính Vòng tròn Bng màu màu v i 50%-70% cam và màu bão hòa Màu không gian
 7. So sánh c a RGB và RGB trên bi u RGB trên bi u màu không gian (ki u 1) (ki u 2) CMYK Màu CMYK trong kh i l p ph ơ ng. 4 ch C, M, Màu c Pha tr n màu Màu s c pha Y, K trong 4 ô pha tr n cách chính xác tr n úng v i màu vuông
 8. Màu c S pha tr n pha tr n nhi u màu v i nhau YUV Bng màu YUV trong kh i l p ph ơ ng ] HSV HSV bình HSV c c t ra m t
 9. th ng ph n HSV m u hình tròn Màu RAL 1035 1036 2013 3032 3033 4011 4012 5025 5026 6035 6036 7048
 10. 8029 9006 9007 9022 9023 Các màu g ốc en Cam Xanh l c
 11. Xanh lam Bc Vàng Tím Hng Ghi Chàm Nâu Tía Nâu vàng Tr ng