Bài giảng Mỹ thuật cơ bản - Bài 3a: Ngôn ngữ thị giác - Đào Nam Anh

pdf 15 trang ngocly 27/05/2021 2080
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Mỹ thuật cơ bản - Bài 3a: Ngôn ngữ thị giác - Đào Nam Anh", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdfbai_giang_my_thuat_co_ban_bai_3a_ngon_ngu_thi_giac_dao_nam_a.pdf

Nội dung text: Bài giảng Mỹ thuật cơ bản - Bài 3a: Ngôn ngữ thị giác - Đào Nam Anh

 1. Mỹ thuật cơ bản 3a: Ngôn ngữ thị giác TS. Đào Nam Anh Đại học Điện lực 1
 2. Tài liệu • Covey, Slyvie / Photoshop for Artists: A Complete Guide for Fine Artists, Photographers, and Printmakers, 2012 • Phillips, Renee // Presentation Power Tools for Fine Artists, 2002 • Sheppard, Rob // Beginner's Guide to Digital Imaging: For Photographers and Other Creative People, 2002 • Trussell, H. J. // Fundamentals of Digital Imaging, 2008 • Varis, Lee // Digital Photography for Creative Professionals: From Photo Shoot to Image Output, 2003 2
 3. NỘI DUNG 1. Điểm 2. Đường nét 3. Hình dạng 4. Hình / Nền 5. Đậm 6. Không gian 7. Màu: phẩm chất và sự kết hợp 8. Texture 3
 4. Các yếu tố của nghệ thuật • Các yếu tố của nghệ thuật là những thành phần chính của một tác phẩm nghệ thuật. Người nghệ sĩ quyết định cách sử dụng các yếu tố. • Mỗi phần tử là rất quan trọng đối với một tác phẩm nghệ thuật, nhưng một số được nhấn mạnh hơn \ • Khi nhìn vào một tác phẩm nghệ thuật, ta thấy những yếu tố nào? • Các yếu tố đó tạo ra những tâm trạng gì? 4
 5. Điểm • Một điểm là các yếu tố hình ảnh cơ bản. được định nghĩa là một điểm riêng biệt trong không gian, bởi hai tọa độ. • Khi một nghệ sĩ đánh dấu một điểm đơn giản trên một mặt phẳng, một mối quan hệ điểm - mặt phăng đã được tạo ra. 5
 6. Điểm • Điểm có thể được sử dụng để tạo ra các hình dạng. Ví dụ, Pointillism là một phong cách hội họa đã nổi tiếng bởi nghệ sĩ người Pháp Georges Seurat vào cuối thế kỷ XIX. • Ông và những người khác trong nhóm Pointillist tạo ra bức tranh của các điểm xếp đặt cạnh nhau để tạo thành đường nét, hình dạng. 6
 7. Điểm 7
 8. Điểm 8
 9. Điểm 9
 10. Đường • Về cơ bản, khi đặt hai hay nhiều điểm với nhau, tatạo ra một dòng. Một đường có thể được định nghĩa từ một điểm trong chuyển động. • Có rất nhiều loại đường, đặc trưng bởi chiều dài của lớn hơn chiều rộng. • Đường có thể tĩnh hoặc động tùy thuộc vào cách các nghệ sĩ lựa chọn. • Đường xác định chuyển động, chỉ đạo và năng lượng trong một tác phẩm nghệ thuật. 10
 11. Đường • Ta nhìn thấy đường xung quanh trong cuộc sống hàng ngày; đường dây điện thoại, cành cây, vệt khói máy bay và con đường quanh co chỉ là một vài ví dụ. • Nhìn vào bức tranh dưới đây để xem đường là một phần của môi trường tự nhiên và kiến trúc. 11
 12. Đường 12
 13. Đường 13
 14. Đường 14
 15. Câu hỏi • amanhedu/teaching/art-basics 15