Bài giảng Tài chính công - Chương 5: Tổng quan về thuế - Trần Tấn Hùng

pdf 16 trang ngocly 3440
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Tài chính công - Chương 5: Tổng quan về thuế - Trần Tấn Hùng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdfbai_giang_tai_chinh_cong_chuong_5_tong_quan_ve_thue_tran_tan.pdf

Nội dung text: Bài giảng Tài chính công - Chương 5: Tổng quan về thuế - Trần Tấn Hùng

 1. LOGO CHƯƠNG 5 TỔNG QUAN VỀ THUẾ 14/08/2016 Th.S Trần Tấn Hùng 1
 2. Giới thiệu Đánh thuế không chỉ đơn thuần là tạo nguồn thu cho nhà nước mà phải xây dựng được một hệ thống thuế tốt. “ Thuế đi vệ sinh Vua Vespasianus là người trị vì La Mã những năm 70 sau Công nguyên đã ra một sắc thuế kỳ quặc đánh vào cả nhu cầu tối thiểu của con người. Sắc thuế này đương nhiên không được nhân dân ủng hộ vì họ thấy thật phi lý và nực cười khi phải mất tiền cho việc tất nhiên này.” Bạn có đồng ý không? 2
 3. NỘI DUNG CHƯƠNG 5 1 Thuế trong luồng lưu chuyển thu nhập và chi tiêu của xã hội 2 Phạm vi ảnh hưởng của thuế 3 Lý thuyết thuế chuẩn tắc 3
 4. 5.1. Thuế trong luồng lưu chuyển thu nhập và chi tiêu của xã hội 4
 5. 5.1. Thuế trong luồng lưu chuyển thu nhập và chi tiêu của xã hội Phân loại thu nhập dựa trên nguồn gốc thu nhập 5
 6. 5.2. Phạm vi ảnh hưởng của thuế 5.2.1. Khái niệm cơ bản Phạm vi ảnh hưởng do luật pháp quy định: xác định chủ thể chịu trách nhiệm pháp lý về nghĩa vụ thuế. Phạm vi ảnh hưởng kinh tế: con người mới thục sự gánh chịu thuế. 6
 7. 5.2. Phạm vi ảnh hưởng của thuế Gánh nặng thuế 7
 8. 5.2. Phạm vi ảnh hưởng của thuế Gánh nặng thuế 8
 9. 5.2. Phạm vi ảnh hưởng của thuế Gánh nặng thuế 9
 10. 5.2. Phạm vi ảnh hưởng của thuế 5.2.2. Phạm vi ảnh hưởng của thuế đối với phân phối thu nhập Để đánh giá phạm vi ảnh hưởng của thuế cần xem xét cả nguồn thu nhập và sử dụng thu nhập Tác động của thuế phụ thuộc vào sự thay đổi giá thị trường Kết hợp các công cụ chính sách Trình độ dân trí và tỷ trọng người nộp thuế trong dân số 10
 11. 5.2. Phạm vi ảnh hưởng của thuế 5.2.2. Phạm vi ảnh hưởng của thuế đối với phân phối thu nhập Để đánh giá phạm vi ảnh hưởng của thuế cần xem xét cả nguồn thu nhập và sử dụng thu nhập Tác động của thuế phụ thuộc vào sự thay đổi giá thị trường Kết hợp các công cụ chính sách Trình độ dân trí và tỷ trọng người nộp thuế trong dân số 11
 12. 5.3. Lý thuyết thuế chuẩn tắc 5.3.1. Quan điểm Lý thuyết thuế chuẩn tắc xem xét và đánh giá chính sách theo một khuôn khổ hoặc dựa trên một chuẩn mực nhất định. Lý thuyết thuế chuẩn tắc xem xét tính hợp lý của hệ thống thuế và từng loại thuế dựa trên một quan điểm cụ thể, trong một không gian và một khoảng thời gian cụ thể. Hình thành những nguyên tắc mang tính định hướng xây dựng chính sách thuế 12
 13. 5.3. Lý thuyết thuế chuẩn tắc 5.3.2. Những tiêu chuẩn của một hệ thống thuế tốt Hiệu quả 13
 14. 5.3. Lý thuyết thuế chuẩn tắc 5.3.2. Những tiêu chuẩn của một hệ thống thuế tốt Công bằng 14
 15. 5.3. Lý thuyết thuế chuẩn tắc 5.3.2. Những tiêu chuẩn của một hệ thống thuế tốt Đơn giản 15
 16. 5.3. Lý thuyết thuế chuẩn tắc 5.3.2. Những tiêu chuẩn của một hệ thống thuế tốt Linh hoạt 16