Báo cáo Khảo sát về môi trường kinh doanh du lịch tại Nha Trang – Khánh Hòa

pdf 27 trang ngocly 03/06/2021 250
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Báo cáo Khảo sát về môi trường kinh doanh du lịch tại Nha Trang – Khánh Hòa", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdfbao_cao_khao_sat_ve_moi_truong_kinh_doanh_du_lich_tai_nha_tr.pdf

Nội dung text: Báo cáo Khảo sát về môi trường kinh doanh du lịch tại Nha Trang – Khánh Hòa

 1. HIỆP HỘI DU LỊCH KHÁNH HÒA BÁO CÁO KHẢO SÁT VỀ MÔI TRƯỜNG KINH DOANH DU LỊCH TẠI NHA TRANG – KHÁNH HÒA Tháng 3/2008
 2. BÁO CÁO KHẢO SÁT VỀ MÔI TRƯỜNG KINH DOANH DU LỊCH TẠI NHA TRANG – KHÁNH HÒA Đơn vị tư vấn: K-Biz Consulting Co., Ltd. Chủ dự án: Hiệp hội Du lịch Khánh Hòa Đơn vị tài trợ: Chương trình hỗ trợ phát triển DNNVV của chính phủ Đan Mạch – Hợp Phần 3 Nha Trang, tháng 3 năm 2008 Cty TNHH Dịch vụ tư vấn doanh nghiệp KBIZ Giám đốc Huỳnh Thị Hằng
 3. Coâng ty TNHH Dịch vụ tư vấn doanh nghiệp K-biz BÁO CÁO VỀ MÔI TRƯỜNG KINH DOANH DU LỊCH TẠI NHA TRANG, KHÁNH HÒA I. GIỚI THIỆU CHUNG 2 1. Tổng quan và sự cần thiết của cuộc khảo sát 2. Mục đích và nhiệm vụ của cuộc khảo sát 3. Phương pháp khảo sát và tiếp cận II. KẾT QUẢ KHÁO SÁT VÀ PHÂN TÍCH 4 1. Phần “nói về doanh nghiệp của bạn”: Những vấn đề chính ảnh hưởng đến doanh thu và tăng trưởng của doanh nghiệp 2. Phần “du lịch Nha Trang và doanh nghiệp của bạn”: Những yếu tố chính tác động đến tăng trưởng của du lịch Nha Trang 3. Phần “Quan hệ với chính quyền địa phương tỉnh Khánh Hòa”: Dưới góc độ làm thế nào để chính quyền địa phương có thể hỗ trợ doanh nghiệp? III. ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ ĐIỀU TRA 8 1. Xây dựng một mô hình hoạt động mới cho KHATA* 2. Phát triển một website cho KHATA 3. Huấn luyện và đào tạo trong lĩnh vực du lịch tại Khánh Hòa 4. Xây dựng một mô hình phát triển du lịch bề vững tại Khánh Hòa IV. PHỤ LỤC 1. Phiếu câu hỏi khảo sát và kết quả 2. Mô hình hoạt động của các hội nghề nghiệp trong Hiệp hội Du lịch 3. Một số biểu đồ minh họa kết quả khảo sát. * Hiệp hội du lịch Khánh Hòa (KHATA) Code:___ Trang 3/27
 4. Coâng ty TNHH Dịch vụ tư vấn doanh nghiệp K-biz I. GIỚI THIỆU 1. Bối cảnh và sự cần thiết của cuộc khảo sát Trong khuôn khổ Chương trình hỗ trợ cạnh tranh toàn cầu cho doanh nghiệp Việt Nam - Global Competitiveness Facility for Vietnamese Enterprises (GCF) - của Chính phủ Đan Mạch nhằm thúc đẩy tăng trưởng khu vực kinh tế tư nhân tại Việt Nam, cuộc khảo sát điều tra về môi trường kinh doanh du lịch tại tp.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đã được GCF tài trợ để thực hiện. Mục tiêu của cuộc khảo sát là xác định những thuận lợi và khó khăn của các doanh nghiệp đang kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ du lịch tại Nha Trang. Trên cơ sở kết quả cuộc khảo sát, Hiệp hội Du lịch Khánh Hòa (KHATA) sẽ tổ chức một cuộc hội thảo trao đổi về những yêu cầu của doanh nghiệm nhằm khai thác và phát huy hiệu quả nhất lợi thế cạnh tranh của du lịch Khánh Hòa. Công ty K-BIZ, một công ty tư vấn địa phương, đã được KHATA lựa chọn để thực hiện cuộc khảo sát, phân tích kết quả và đề xuất giải pháp. Cuộc khảo sát đã được nhóm nhân viên Việt Nam cùng thực hiện với một cộng tác viên người Australia trong thời gian hơn 2 tuần, kể từ ngày 22/1/2008, tất cả các thành viên tham gia đều có kinh nghiệm trong lĩnh vực du lịch. 2. Mục đích và nhiệm vụ của cuộc khảo sát Mục đích của cuộc khảo sát là chọn lọc những dữ liệu quý giá từ mẫu điều tra để phát hiện ra đâu là những trở ngại và yếu tố chính đang tác động xấu đến sự tăng trưởng của du lịch Nha Trang – Khánh Hòa. Công ty K-Biz sẽ phân tích kết quả khảo sát và đưa ra một số đề xuất giải pháp cho KHATA. Các giải pháp sẽ bao gồm cả những vấn đề riêng cũng như những vẫn đề chung mà các doanh nghiệp đang quan tâm, xây dựng một mô hình điều hành hoạt động tích cực và hiệu quả hơn cho KHATA. Báo cáo này cũng sẽ đề cập đến vấn đề phát triển bền vững của du lịch Khánh Hòa với mục đích làm thế nào để gìn giữ và tôn tạo tài nguyên thiên nhiên và văn hóa của địa phương. 3. Phương pháp khảo sát và tiếp cận Mô tả cuộc khảo sát: Phiếu khảo sát gồm 22 câu hỏi và chia thành 3 phần chính: I. Câu hỏi về chính bản thân doanh nghiệp II. Câu hỏi về môi trường kinh doanh tại Nha Trang III. Câu hỏi về mối quan hệ với chính quyền và các cơ quan chức năng địa phương. Phương pháp khảo sát: Một thư giới thiệu về cuộc điều tra của Chủ tịch hiệp Hội du lịch Khánh Hòa được gửi trực tiếp đến 140 doanh nghiệp. Các điều tra viên do Công ty tư vấn K- Biz lựa chọn để thực hiện cuộc khảo sát đều đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ du lịch. Mỗi điều tra viên tự liên hệ trực tiếp với chủ doanh nghiệp để xác lập cuộc hẹn. Việc khảo sát bằng phỏng vấn trực tiếp mặt đối mặt như vậy nhằm có được được những câu trả lời sát thực nhật. Thời gian trung bình một cuộc phỏng vấn với giám đốc hoặc quản lý là người Việt Nam mất khoảng 20 phút, là người nước ngoài mất khoảng 60 phút. Code:___ Trang 4/27
 5. Coâng ty TNHH Dịch vụ tư vấn doanh nghiệp K-biz Chọn mẫu: Tổng số doanh nghiệp đăng ký kinh doanh lĩnh vực du lịch tại Nha Trang có khoảng 900 doanh nghiệp. Trong số đó, 140 mẫu điều tra được chọn là các doanh nghiệp kinh doanh trên nhiều lĩnh vực khác nhau: khách sạn, resort; Nhà hàng và bar; Điều hành tour và vận chuyển; Dịch vụ lặn biển; Kinh doanh lưu niệm và các dịch vụ giải trí khác (xem bảng). Khoảng 10% doanh nghiệp từ chối tham gia cuộc điều tra. Khoảng 35% doanh nghiệp muốn để lại phiếu câu hỏi để tự trả lời vì không có thời gian dự phỏng vấn trực tiếp. Tổng số mẫu điều tra đã thực hiện là 111 mẫu. Do Hiệp hội Du lịch Khánh Hòa không có cơ sở dữ liệu tổng hợp đầy đủ về các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch và lưu trú trên địa bàn thành phố Nha Trang nên ở một số lĩnh vực việc chọn mẫu phải thực hiện ngẫu nhiên dựa trên sự hiểu biết, kinh nghiệm của nhóm điều tra đối với các doanh nghiệp đang kinh doanh dịch vụ du lịch hiện nay tại Nha Trang. - Đối với cơ sở lưu trú: mẫu điều tra được lựa chọn dựa trên một số tiêu chí: Số lượng phòng, tiêu chuẩn khách sạn, vị trí, loại hình kinh doanh và các dịch vụ kèm theo (xem bảng) - Đối với các loại hình dịch vụ khác, mẫu điều tra được lựa chọn trên cơ sở đối tượng khách phục vụ là du khách Việt nam hay nước ngoài, vị trí, quy mô hoạt động, loại hình dịch vụ . (xem bảng). Bảng tổng hợp phân nhóm 111 mẫu điều tra đã thực hiện: PHÂN NHÓM MẪU ĐIỀU TRA Tỉ lệ Số luợng 1. Cơ sở lưu trú: 44% 49 KS. Từ 3 sao trở lên 5 KS. Từ 1 sao đến 2 sao 16 + KS. 2 sao 7 + KS. 1 sao 9 KS. Mini va nhà nghỉ, nhà khách 28 + KS. Đạt tiêu chuẩn tối thiểu 20 + Nhà nghỉ 3 + Nhà khách 5 2. Kinh doanh dịch vụ ăn uống 27% 30 Nhà hàng phục vụ khách nước ngoài 6 Nhà hàng phục vụ khách Việt Nam 20 Nhà hàng kết hợp bar/ café 4 3. Dịch vụ vui chơi, giải trí 23% 29 Công ty lữ hành nội địa 9 Công ty lữ hành quốc tế 4 Lặn biển 3 Tham quan biển đảo (Boat trip tour) 2 Massage, spa, tắm bùn 4 Dịch vụ vận chuyển 4 4. Dịch vụ mua sắm 5% 6 Đồ thủ công mỹ nghệ lưu niệm 2 Code:___ Trang 5/27
 6. Coâng ty TNHH Dịch vụ tư vấn doanh nghiệp K-biz Hàng tơ lụa 1 Hàng thêu 2 Tranh nghệ thuật 1 TỔNG CỘNG 100% 111 II. ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ ĐIỀU TRA 1. PHẦN “NÓI VỀ DOANH NGHIỆP CỦA BẠN” Những yếu tố chính đang gây tác động đến tăng trưởng và doanh thu của doanh nghiệp. Kết quả: i) Trả lời câu hỏi: Những vấn đề nào doanh nghiệp của bạn đang quan tâm nhất hiện nay? Có 68% chọn “môi trường kinh doanh”; 54% chọn “Thị trường”; và 54% chọn “nguồn nhân lực”. ii) Trả lời câu hỏi: Yếu tố nào có thể làm tăng doanh thu của doanh nghiệp bạn? 69% cho rằng “tạo thêm sản phẩm và loại hình du lịch mới”; 61% cho là “cải thiện môi trường kinh doanh địa phương”; 61% cho là “ xúc tiến quảng bá điểm đến du lịch Nha Trang”. iii) Khi đặt câu hỏi về tác động của môi trường bên ngoài đến doanh thu của doanh nghiệp, 50% cho rằng yếu tố bên ngoài; 43% cho rằng cả hai yếu tố bên trong và bên ngoài (tổng cộng 93%). Yếu tố chính bên ngoài đang gây ảnh hưởng xấu tới kết quả kinh doanh của họ là: (a) Thiếu sự hợp tác chặt chẽ giữa các doanh nghiệp kinh doanh cùng ngành nghề (60%); (b) Cạnh tranh không lành mạnh giữa các doanh nghiệp hoặc tệ nạn tham nhũng (58%); (c) Các điểm tour du lịch không đủ hấp dẫn (51%). iv) Ngoài ra còn có các yếu tố bên ngoài khác đang tác động xấu đến kinh doanh của doanh nghiệp: a) Văn hóa giao tiếp du lịch tại Nha Trang còn kém (49%); b) An ninh trật tự xã hội bên ngoài (như móc túi, không an toàn trên đường phố) (46%); c) Môi trường thiên nhiên bị tàn phá hoặc ô nhiễm (41%). v) Một phát hiện đáng chú ý khác là nguồn khách chính của doanh nghiệp là: thương hiệu/ truyền miệng (84%); Khách cũ quay trở lại (76%). Đặc biệt, đối với lĩnh vực nhà hàng, lý do chính khách hàng chọn sử dụng dịch vụ của họ là: Vệ sinh an toàn thực phẩm (39%); Có món ăn ngon hơn (37%); Dịch vụ phục vụ tốt hơn (28%); Và có trang trí đẹp/ phong cảnh đẹp (27%). Phân tích: Cộng đồng doanh nghiệp: Tất cả các doanh nghiệp đều than phiền nhiều về việc thiếu sự đoàn kết và hợp tác giữa các doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp bày tỏ mong muốn và sự cần thiết phải xây dựng một cộng đồng doanh nghiệp đoàn kết chặt chẽ vì sự phát triển của du lịch Nha Trang. Marketing và ngành du lịch: Rõ ràng rằng nếu khách du lịch đến Nha Trang giảm xuống sẽ liên quan đến nhiều doanh nghiệp. Khách đến Nha Trang tăng, doanh thu Code:___ Trang 6/27
 7. Coâng ty TNHH Dịch vụ tư vấn doanh nghiệp K-biz sẽ tăng và khách giảm xuống sẽ làm giảm doanh thu của doanh nghiệp. Nhiều ý kiến mong muốn cần phải có thêm nhiều hoạt động marketing quốc tế để quảng bá hình ảnh Nha Trang như là 1 điểm đến du lịch. Vui chơi và giải trí: Các doanh nghiệp cũng quan tâm đến các hoạt động vui chơi giải trí cho du khách tại Nha Trang. Nhiều doanh nghiệp đánh giá rằng, tạo ra những sản phẩm và dịch vụ mới sẽ làm tăng doanh thu của doanh nghiệp. Họ cũng than phiền, những điểm tour và tham quan tại Nha Trang hiện nay không còn đủ đẹp hoặc hấp dẫn để giữ chân khách, kéo dài thời gian lưu trú tại Nha Trang. Nhiều doanh nghiệp đề nghị cần phải mở thêm các hoạt động vui chơi, giải trí cho du khách. Nguồn khách: Có thể nói rằng, thương hiệu/ truyền miệng, quảng cáo hoặc đăng tải trên các sách hướng dẫn du lịch là yếu tố chính để đưa khách đến cho doanh nghiệp. Đối với Nhà hàng, đáng chú ý là yếu tố vệ sinh (bếp, khu phục vụ, khu vệ sinh .) và an toàn thực phẩm được khách hàng đánh giá cao hơn các yếu tố khác. 2. DU LỊCH NHA TRANG & DOANH NGHIỆP CỦA BẠN Những yếu tố chính tác động đến tăng trưởng của du lịch Nha Trang Kết quả: i) Trả lời câu hỏi những yếu tố nào có thể làm tăng lượng du khách đến Nha Trang, 85% trả lời là cần “giữ gìn đường phố/bờ biển sạch đẹp và bảo vệ môi trường tự nhiên tốt hơn”, 73 % trả lời cần “hạn chế bán hàng rong, chèo kéo khách”; 64% trả lời cần “bán hàng đúng giá niêm yết tại khách sạn cũng như các sản phẩm dịch vụ khác”; Và 62% trả lời “cần mở thêm nhiều hoạt động vui chơi giải trí”. ii) Những than phiền chính của du khách về Nha Trang là: Các điểm tour và chương trình tour chưa đủ hấp dẫn (48%); Môi trường thiên nhiên không được bảo tồn tốt, bị ô nhiễm (29%); Chất lượng dịch vụ không tốt (25%); Văn hóa giao tiếp du lịch không tốt (25%); iii) Nếu môi trường du lịch của Nha Trang được cải thiện hơn, hầu hết đều tin rằng doanh thu của doanh nghiêp sẽ tăng lên: 49% doanh nghiệp cho rằng doanh thu của họ sẽ tăng bằng hoặc hơn 20%; chỉ có 4% cho rằng họ không bị ảnh hưởng. iv) Phần lớn các doanh nghiệp đều ủng hộ việc liên kết các doanh nghiệp trong một cộng đồng để cùng đoàn kết và hợp tác phát triển tốt hơn (77%). Chỉ có 5% nói “không” và 14% trả lời “không biết”. 68% muốn tham gia vào một hội hoặc hiệp hội để có thể trao đổi những khó khăn vướng mắc và đề xuất những ý tưởng mới; 59% muốn được tham dự các diễn đàn trao đổi nghề nghiệp để học tập và nâng cao kỹ năng nghiệp vụ; 59% muốn hợp lực để quảng cáo tốt hơn giữa các lĩnh vực khác nhau; 53% muốn có cơ hội để đề xuất, kiến nghị với Nhà nước về những khó khăn, vướng mắc để cùng tháo gỡ. v) Các doanh nghiệp cho rằng, thuận lợi chính của đối thủ cạnh tranh so với doanh nghiệp họ là: Có vị trí thuận lợi hơn (53%); Có cơ sở vật chất tốt hơn (50%) và marketing tốt hơn (41%). Code:___ Trang 7/27
 8. Coâng ty TNHH Dịch vụ tư vấn doanh nghiệp K-biz Phân tích: Vấn đề biển và Môi trường: Xuyên suốt cuộc khảo sát, rất nhiều doanh nghiệp phản ánh mối quan tâm của họ đến vấn đề ô nhiễm môi trường nước biển và bờ biển Nha Trang. Họ lo ngại rằng sự ô nhiễm của nước biển và bờ biển Nha Trang sẽ để lại ấn tượng xấu cho du khách khiến họ không muốn quay trở lại hoặc không còn xem Nha Trang là 1 điểm đến nghỉ dưỡng biển. Nguyên nhân chính là do nước bị ô nhiễm từ Sông Cái đổ ra biển, hóa chất để nuôi cá, tôm lồng, hoạt động đánh trộm cá bằng chất nổ, xả rác bừa bãi trên bờ biển dọc đường Trần Phú, thậm chí còn có không ít người phóng uế bừa bãi trên bờ biển . rất nhiều người dân địa phương cũng như khách nước ngoài mong muốn bờ biển xinh đẹp và Vịnh Nha Trang được giữ gìn và bảo tồn tốt cho những thế hệ tương lai. Lưu ý: Một doanh nghiệp đã tự giám định kiểm tra phân tích mẫu nước biển tại bờ biển Nha Trang và kết quả cho thấy 2 loại vi khuẩn nguy hiểm trong chất thải của người và động vật đang hiện diện trong nước biển ở mức độ cao. Những vấn đề trên đường phố:Nhiều doanh nghiệp than phiền rằng đường phố còn rất bẩn với nhiều rác vứt bừa bãi, việc này sẽ để lại ấn tượng xấu cho du khách tham quan thành phố. Một số đề nghị, những xe khách loại lớn và xe buýt nên giới hạn lưu thông tại một số khu vực trung tâm du lịch để du khách có thể đi bộ một cách thoải mái, an toàn hơn. Nhiều doanh nghiệp đánh giá rằng mặt tiền đường Trần Phú không đẹp và hấp dẫn như một số thành phố du lịch khác ở Việt Nam (như Hội An, Huế), vì không có nhiều những kiến trúc văn hóa cổ. Họ cho rằng, cần phải có những nỗ lực cần thiết để giữ gìn và tôn tạo nét đẹp văn hóa dân tộc. Những vấn đề liên quan đến Văn hóa: Nhiều du khách đến Việt Nam muốn tham quan cảnh sinh hoạt trên đường phố. Tuy nhiên, tệ nạn môi giới, “cò cuốc” chèo kéo khách để bán tour, hoặc dịch vụ và bán hàng rong trên đường phố đã gây nên nhiều phiền phức. Các khách sạn cũng như công ty lữ hành than phiền nhiều về việc giới “cò cuốc” thường lừa đảo khách hoặc đưa ra những thông tin không trung thực, kết quả là gây hiểu lầm đáng tiếc hoặc xô xát xảy ra để lại những hậu quả xấu cho quan hệ giữa du khách nước ngoài và phíaViệt Nam. Các doanh nghiệp mong muốn phải chấm dứt tệ nạn “cò cuốc”. Đối với người bán hàng rong, họ có thể bán hàng trên đường phố hoặc trong khách sạn nhưng phải có trật tự và được giáo dục về cách chào bán cho khách du lịch. Lợi thế của đối thủ cạnh tranh: Kết quả khảo sát cho thấy doanh nghiệp đánh giá lợi thế của đối thủ cạnh tranh là những yếu tố liên quan đến vốn; Họ đánh giá đối thủ mạnh hơn họ vì có địa điểm kinh doạnh ở vị trí thuận lợi hơn và cơ sở vật chất tốt hơn. 3. QUAN HỆ VỚI CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG TỈNH KHÁNH HÒA Dước góc độ làm thế nào để chính quyền địa phương có thể hỗ trợ doanh nghiệp? Kết quả: i) Trả lời câu hỏi Doanh nghiệp muốn nhận được những hỗ trợ gì từ chính quyền địa phương? 71% cho rằng “Tăng cường an ninh trật tự xã hội, đặc biệt là đêm khuya; Code:___ Trang 8/27
 9. Coâng ty TNHH Dịch vụ tư vấn doanh nghiệp K-biz 61% cho rằng “cần có thêm nhiều lễ hội để xúc tiến quảng bá điểm đến du lịch Nha Trang, Khánh Hòa”; 51% đề nghị “cần xây dựng mối quan hệ cộng đồng giữa các doanh nghiệp địa phương”. ii) Phần lớn mọi người đã nhận được thông tin về các sự kiện và lễ hội được tổ chức tại Nha Trang thông qua các áp phích, quảng cáo trên đường phố (68%). Trong tương lai, 95% doanh nghiệp muốn được nhận trước các thông tin về các sự kiện văn hóa, lễ hội. iii) Đã có nhiều doanh nghiệp đến gặp trực tiếp chính quyền địa phương khi có khó khăn, vướng mắc: 59% đánh giá là kết quả giải quyết có hữu ích cho doanh nghiệp; 20% cho rằng không có kết quả; 21% không đưa ra ý kiến vì họ chưa bao giờ gặp chính quyền địa phương. iv) Đa số các doanh nghiệp đều rất quan tâm về cơ hội được tham gia các khóa đào tạo. Các kỹ năng doanh nghiệp muốn được đào tạo hoặc nâng cao là: đào tạo về kỹ năng nghiệp vụ nghề (66%); Kỹ năng chăm sóc khách hàng (63%); Đào tạo kỹ năng quản lý doanh nghiệp (62%). Phân tích: An ninh và an toàn trên đường phố: Nhiều doanh nghiệp lo ngại về vấn đề tội phạm xảy ra trên đường phố đối với du khách nước ngoài chủ yếu là về khuya tại khu vực bờ biển. Nhiều chủ doanh nghiệp cho rằng Nha Trang đã có tiếng đồn không tốt về tệ nạn ăn cắp và việc này đã được đưa tin trên một số sách hướng dẫn du lịch nổi tiếng như “Lonely Planet”. Hậu quả, một số du khách nước ngoài sẽ không dám đến Nha Trang hoặc không thấy thoải mái trong kỳ nghỉ của mình. Một số doanh nghiệp nói rằng Công an địa phương biết một số kẻ phạm tội nhưng không làm gì để ngăn chặn chúng. Các sự kiện văn hóa lễ hội: Hầu hết doanh nghiệp công nhận rằng các sự kiện văn hóa, lễ hội tại Nha Trang là một sáng kiến tốt và muốn được cùng tham gia nếu có thể. Một số doanh nghiệp góp ý rằng một số chương trình biểu diễn tại Festival biển 2007 cần được tổ chức hoặc quảng bá tốt hơn nữa để cho nhiều người được biết những gì sẽ diễn ra và làm thể nào để tham dự. Liên hệ với chính quyền địa phương: Nhiều chủ doanh nghiệp đánh giá cao sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, đặc biệt là tạo cơ hội để họ có dịp trao đổi trực tiếp về các khó khăn, vướng mắc cũng như biện pháp giải quyết. Tuy nhiên, nhiều chủ doanh nghiệp cũng bày tỏ sự không bằng lòng của họ đối với một số cơ quan chính quyền địa phương đã thiếu thiện chí hoặc nỗ lực giúp đỡ doanh nghiệp khi gặp rắc rối. Không ít các doanh nghiệp cho rằng tệ nạn tham nhũng hoặc “hối lộ” là vấn nạn chính của họ. Một số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nói rằng để nắm rõ luật pháp và thực hiện đăng kỳ các loại giấy phép thường rất phức tạp, thời gian giải quyết rất chậm. Điều này sẽ dẫn đến bỏ lỡ nhiều cơ hội kinh doanh cũng như tiến trình phát triển của ngành dịch vụ du lịch tại Nha Trang - Khánh Hòa nói riêng và Việt Nam nói chung. Đào tạo và nâng cấp dịch vụ: Kết quả khảo sát cho thấy có một nhu cầu rõ ràng về đào tạo và huấn luyện: kỹ năng nghiệp vụ và quản lý là đòi hỏi thiết yếu của các Code:___ Trang 9/27
 10. Coâng ty TNHH Dịch vụ tư vấn doanh nghiệp K-biz doanh nghiệp để nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả kinh doanh. Cải tiến và nâng cao kỹ năng chăm sóc khách hàng, nhất là với du khách nước ngoài và hướng dẫn nhân viên Việt Nam cũng như người bán hàng trên đường phố về phương cách giao tiếp và bán hàng cho du khách nước ngoài cũng là ưu tiên hàng đầu. III. KHUYẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP TỪ CUỘC ĐIỀU TRA 1. Xây dựng một mô hình hoạt động mới cho KHATA i) Nội dung Khuyến nghị KHATA nên mở rộng và cải tiến phương cách hoạt động, bao gồm tăng thêm hội viên mới và tạo ra những nhóm hội ngành nghề nhỏ hơn để hợp tác với Hiệp hội. Mục đích và mô hình tổ chức tham khảo phần phụ lục phía dưới. ii) Mục đích - Xây dựng một cộng đồng doanh nghiệp tại Nha Trang, tăng cường sự đoàn kết chặt chẽ giữa các doanh nghiệp và giữa doanh nghiệp với chính quyền địa phương. - Nâng cao năng lực và khả năng của KHATA để trở thành cầu nối giữa các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch với chính quyền địa phương. - Nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch tại Khánh Hòa. iii) Thực hiện - Công ty tư vấn K-Biz có thể hợp tác với GCF và KHATA để thiết kế một mô hình hoạt động mẫu của một hội ngành nghề cũng như các bước thực hiện để thực hiện kế hoạch này. - KHATA cần cam kết với GCF và cộng đồng doanh nghiệp tại Nha Trang đồng ý hoạt động theo mô hình mới để đạt được những mục đích nêu trên. - GCF sẽ tài trợ cho việc thực hiện mô hình hoạt động mới cũng như đóng vai trò là nhà tư vấn. - Chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng có liên quan cam kết nỗ lực ủng hộ KHATA để đạt được mục đích nêu trên. - Cộng đồng doanh nghiệp địa phương cần sẵn sàng ủng hộ cho mô hình hoạt động mới của KHATA và sẵn sàng đóng góp công sức, cũng như kinh nghiệm, hiểu biết của mình để chung sức cùng Hiệp hội trong suốt quá trình thực hiện. Code:___ Trang 10/27
 11. Coâng ty TNHH Dịch vụ tư vấn doanh nghiệp K-biz 2. Phát triển một website cho KHATA i) Nội dung Khuyến nghị KHATA nên thiết kế và xây dựng 1 website để tạo một cổng thông tin trực tuyến cho các doanh nghiệp đã thành lập cũng như các doanh nghiệp sắp thành lập trong tương lai tại Nha Trang - Khánh Hòa.Website với ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh sẽ cung cấp thông tin văn bản pháp luật hiện hành, hướng dẫn đăng ký giấy phép, thực hiện thủ tục hành chính, thông tin về lĩnh vực ngành nghề và các đường nối cần thiết đến các cổng giao dịch điện tử quốc gia. Website cũng là nơi cung cấp những thông tin và tin tức được cập nhật thường xuyên cho du khách, ví dụ như các sự kiện du lịch tại Khánh Hòa và thời tiết tại địa phương, Tất cả các thành viên của KHATA sẽ được giới thiệu và quảng bá sản phẩm dịch vụ trên website. ii) Mục đích - Nguồn tin tức và thông tin trên website sẽ giúp các doanh nghiệp quản lý và điều hành doanh nghiệp một cách hiệu quả và tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành. - Cung cấp các địa chỉ giao dịch cần thiết cũng như các đường nối đến cơ quan chính quyền địa phương, trên cơ sở đó du khách, các nhà đầu tư hoặc các doanh nghiệp có thể liên hệ trực tiếp với Hiệp hội để nhận được các hướng dẫn hoặc thông tin cần thiết có liên quan. - Tôn vinh các doanh nghiệp làm ăn tốt tại Nha Trang, đặc biệt các doanh nghiệp có đóng góp nổi bật cho nền văn hóa, xã hội và môi trường của Nha Trang. - Quảng bá Nha Trang – Khánh Hòa như là một điểm đến du lịch đồng thời quảng cáo cho những sự kiện và lễ hội tại Nha Trang để tăng thêm lượng du khách đến khu vực. iii) Thực hiện - KHATA sẽ cung cấp các thông tin và tài liệu cần thiết để xây dựng nội dung website. Sau khi website bắt đầu hoạt động, KHATA vẫn phải tiếp tục cung cấp thông tin thường xuyên định kỳ để cập nhật lên website. - GCF sẽ tài trợ kinh phí cho việc phát triển và xây dựng trang web ban đầu. Sau khi trang wen bắt đầu hoạt động sẽ hỗ trợ thêm kinh phí để duy trì trang web trong 1 thời gian nhất định. - Công ty tư vấn K-Biz có thể tư vấn thiết kế nội dung, cấu trúc trang web. Một bên thứ ba độc lập sẽ chịu trách nhiệm thực hiện kỹ thuật xây dựng trang web dưới sự giám sát về yêu cầu nội dung của K-Biz. K-Biz cũng có thể xây dựng 1 kế hoạch kinh doanh cho KHATA để có kinh phí duy trì trang web, cập nhật thông tin và bảo trì kỹ thuật khi GCF chấm dứt tài trợ. Code:___ Trang 11/27
 12. Coâng ty TNHH Dịch vụ tư vấn doanh nghiệp K-biz - Các doanh nghiệp địa phương sẽ cung cấp thông tin về doanh nghiệp, tiêu chuẩn dịch vụ, giá cả, . Cũng như hình ảnh nếu có, để đưa lên trang web. 3. Huấn luyện và đào tạo trong lĩnh vực du lịch tại Khánh Hòa i) Nội dung Để phát triển du lịch Nha Trang, một áp lực lớn cho ngành du lịch là cần thiết phải nâng cao kỹ năng của nhân viên và cán bộ quản lý. Nhiều du khách than phiền rằng, có những dịch vụ rất cao cấp nhưng nhân viên lại không đủ kỹ năng hoặc chưa đạt tiêu chuẩn. Rất nhiều nhân viên sẵn sàng bỏ việc để nhận những hợp đồng mới có mức lương cao hơn. Hiện nay, tình trạng thiếu hụt nhân viên có kỹ năng rất lớn, nhất là cho những khách sạn mới xây và cho cả kế hoạch phát triển du lịch Nha Trang sau này. ii) Mục đích - Nâng cao kỹ năng trên nhiều lĩnh vực khác nhau (nghiệp vụ, ngoại ngữ, quản lý, pháp luật trong kinh doanh, đón tiếp và chăm sóc khách hàng ) của nhân viên Việt Nam làm việc trong lĩnh vực du lịch thông qua các khóa đào tạo đặc biệt. - Đề xuất với các trường dạy nghề du lịch tại Nha Trang để nâng cao chất lượng đào tạo ngang tầm với tiêu chuẩn quốc tế nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu của các doanh nghiệp địa phương. - Nâng cao nhận thức và tuyên truyền giáo dục cộng đồng dân cư cũng như các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch về một số vấn đề cơ bản liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm, sức khỏe cộng đồng, hiểu biết văn hóa giữa người Việt Nam và người nước ngoài, gìn giữ và bảo vệ môi trường tự nhiên, văn hóa dân tộc và cộng đồng dân cư tại Nha Trang, Khánh Hòa. iii) Thực hiện Một tổ chức chuyên về đào tạo sẽ cung cấp các khóa đào tạo cho các nhân viên tại Khánh Hòa. Các chuyên gia hoặc nhà tư vấn chuyên nghiệp sẽ đưa ra những lời khuyên cụ thể để giúp các trường đào tạo nghề du lịch tại Nha Trang về các môn học mới, cải cách chương trình học để có thể theo kịp yêu cầu ngày càng cao của ngành du lịch. - K-Biz có thể đề xuất một số chương trình hành động để nâng cao nhận thức trong cộng đồng xã hội thông qua một số chương trình, sự kiện, chiến dịch, truyền thông hoặc quảng cáo . Ví dụ như “ngày làm sạch bờ biển”. K-Biz sẽ đề nghị một mô hình hoạt động có sự tham gia của các nhà tài trợ cho sự kiện và chiến dịch đó để các doanh nghiệp lớn có thể tham gia và quảng bá cho chính họ. Code:___ Trang 12/27
 13. Coâng ty TNHH Dịch vụ tư vấn doanh nghiệp K-biz - KHATA sẽ lựa chọn một số chương trình hành động mà họ có thể hỗ trợ và thực hiện nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng và quảng bá cho các sự kiện đó. - GCF sẽ hỗ trợ về tài chính và tư vấn về các chương trình đào tạo, giáo dục cộng đồng cũng như các hoạt động khác. 4. Xây dựng một mô hình phát triển du lịch bền vững tại Khánh Hòa i) Nội dung Khuyến nghị KHATA và chính quyền địa phương nên tham vấn ý kiến của các chuyên gia về những mô hình phát triển du lịch bền vững tại các thành phố du lịch biển tương tự như Nha Trang, sau đó KHATA và ngành du lịch Khánh Hòa sẽ xây dựng một kế hoạch phát triển du lịch bền vững cho chính Nha Trang – Khánh Hòa. Thị trường du lịch Việt Nam đang phát triển với tốc độ cao, nếu có thể đánh giá được ảnh hưởng của sự phát triển và bùng nổ du lịch đến thành phố Nha Trang và môi trường tự nhiên sẽ rất hữu ích. Một mô hình phát triển du lịch bền vững sẽ gìn giữ và bảo tồn được nét đẹp văn hóa, xã hội, tự nhiên của Nha Trang - Khánh Hòa. Hơn nữa, phát triển theo mô hình bền vững sẽ là nền tảng vững chắc cho ngành du lịch của Nha Trang trong tương lai, ngoài ra nó còn tạo nên uy tín cho KHATA và xây dựng hình ảnh đẹp về thành phố Nha Trang đối với cộng đồng xã hội. ii) Mục đích - Tìm ý kiến đóng góp của những chuyên gia chuyên về quy hoạch thành phố, quy hoạch vùng, giao thông cũng như phát triển chung của Nha Trang để tạo nên một Nha Trang đẹp và thành công đối với du khách cũng như người dân địa phương. - Xây dựng kế hoạch hành động để bảo vệ nguồn nước nước tại Vịnh Nha Trang và giữ bờ biển Nha Trang khỏi rác bẩn và ô nhiễm. - Để đảm bảo môi trường xã hội và văn hóa của thành phố Nha Trang và cộng đồng dân cư không bị phá hỏng bởi công nghiệp du lịch. - Để tìm ra và xây dựng một mô hình phát triển du lịch bền vững mang lại lợi ích về kinh tế cũng như lợi ích chung cho cộng đồng xã hội. iii) Thực hiện - K-Biz có thể tìm kiếm những nhà tư vấn hoặc chuyên gia bên ngoài để tổ chức một hội thảo chuyên đề về “xây dựng mô hình phát triển du lịch bền vững tại Nha Trang - Khánh Hòa”. Trên cơ sở những góp ý của các chuyên gia cũng như ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp và chính quyền địa phương, K-Biz sẽ đề xuất một loạt những khuyến nghị cho KHATA. - Trên cơ sở những đề xuất/ khuyến nghị từ các chuyên gia KHATA sẽ ủng hộ và đồng ý thực hiện những sáng kiến sẽ mang lại hiệu quả cho việc Code:___ Trang 13/27
 14. Coâng ty TNHH Dịch vụ tư vấn doanh nghiệp K-biz xây dựng một mô hình phát triển du lịch tốt hơn tại Nha Trang. KHATA sẽ cùng phối hợp với các cơ quan chức năng và doanh nghiệp để triển khai thực hiện kế hoạch. - GCF sẽ tài trợ cho chương trình hội thảo và chi phí cho chuyên gia. - Cộng đồng doanh nghiệp và dân cư thành phố Nha Trang cùng nỗ lực chung sức để làm cho Thành phố Nha Trang đẹp hơn và cùng nhau gìn giữ, bảo vệ môi trường văn hóa, xã hội địa phương. Sự phát triển và tăng trưởng kinh tế không phải là cái giá phải trả để mất đi di sản văn hóa và tài nguyên thiên nhiên của thành phố Nha Trang. Code:___ Trang 14/27
 15. Coâng ty TNHH Dịch vụ tư vấn doanh nghiệp K-biz Code:___ Trang 15/27
 16. KHẢO SÁT ĐIỀU TRA VỀ MÔI TRƯƠNG DU LỊCH NHA TRANG – KHÁNH HÒA 3.Một số biểu đồ minh họa kết quả khảo sát Các vấn đề doanh nghiệp quan tâm Khác 14% Nguồn nhân lực 54% Môi trường kinh doanh 68% Quản lý doanh nghiệp 39% Thông tin pháp luật 23% Thuế 32% Vốn 42% Tiếp thị 54% 0% 20% 40% 60% 80% Yếu tố quan trọng nhất để tăng doanh thu Khác 8% Tạo thêm sản phẩm và loại hình du lịch mới 69% Cần xây dựng hoặc trang bị lại cơ sở vật chất 43% Chính quyền địa phương cần cải thiện môi trường 61% kinh doanh tại địa phương Cần tuyển thêm nhân sự giỏi 49% Chính quyền địa phương xúc tiến quảng bá 61% Nha Trang là điểm đến du lịch đế tăng nguồn khách Tăng chi phí quảng cáo 47% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Code:___ Trang 1/27
 17. KHẢO SÁT ĐIỀU TRA VỀ MÔI TRƯƠNG DU LỊCH NHA TRANG – KHÁNH HÒA Các yếu tố bân ngoài đang tác động đến doanh thu Khác 5% Môi trường thiên nhiên không còn hấp dẫn, ô nhiễm 44% Các điểm tour du lịch không đủ hấp dẫn 51% Các doanh nghiệp kinh doanh cùng ngành nghề 60% chưa liên kết chặt chẽ với nhau để cùng phát triển An ninh trật tự xã hội bên ngoài cơ sở kinh doanh 46% của bạn Văn hóa trong giao tiếp du lịch tại Nha Trang còn 49% kém Cạnh tranh không lành mạnh giữa các doanh 58% nghiệp cùng loại hoặc tham nhũng 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Các yếu tố có thể làm tăng lượng du khách đến Nha Trang Khác 13% Có chính sách giá bán theo mùa ổn định 85% Giữ gìn và tôn tạo môi trường tự nhiên tốt hơn 73% Bán hàng theo giá niêm yết 62% Mở thêm nhiều dịch vụ vui chơi, giải trí, mua sắm 47% Hạn chế, chấm dứt bán hàng rong, chèo kéo khách 64% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Code:___ Trang 2/27
 18. KHẢO SÁT ĐIỀU TRA VỀ MÔI TRƯƠNG DU LỊCH NHA TRANG – KHÁNH HÒA Điểm mạnh của Doanh nghiệp bạn là gì? Khác 13% Có phương tiện, cơ sở vật chất tốt hơn 47% Địa điểm thuận lợi 56% Có nhân viên giao tiếp tiếng Anh tốt 52% Phương thức tiếp thị quảng cáo tốt 32% Có mối quan hệ liên kết rộng 49% Đội ngũ nhân viên 60% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Mục đích tham gia Hiệp hội/ Hội hợac cộng đồng doanh nghiệp Khác 6% Tham dự các diễn đàn trao đổi nghề nghiệp hoặc huấn luyện nhân viên để cùng nâng cao kỹ năng 59% và kiến thức nghề nghiệp Để đề xuất, kiến nghị với Nhà nước các vướng 53% mắc, khó khăn cần hỗ trợ, giúp đỡ Để "hợp lực" quảng cáo tốt hơn, phối hợp chặt chẽ giữa các lĩnh vực khác nhau (ví dụ: nhà hàng 59% - khách sạn - tour ) Cùng tham gia vào một hội/hiệp hội hoặc cộng đồng doanh nghiệp để có thể trao đổi những khó 68% khăn, vướng mắc và đề xuất những ý tưởng mới 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Code:___ Trang 3/27
 19. KHẢO SÁT ĐIỀU TRA VỀ MÔI TRƯƠNG DU LỊCH NHA TRANG – KHÁNH HÒA Những yêu cầu hỗ trợ từ chính quyền địa phương Có thêm nhiều lễ hội và xúc tiến quảng bá điểm đến du 61% lịch Nha Trang - Khánh Hòa Hướng dẫn v62 vệ sinh an toàn thực phẩm và chứng nhận 32% đảm bảo an toàn thực phẩm Tư vấn về thuế và luật trong kinh doanh 48% Đào tạo về kỹ năng và kiến thức quản lý cho nhân viên 44% Xây dựng mối quan hệ cộng đồng giữa các doanh nghiệp 51% địa phương 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Nhu cầu về đào tạo của doanh nghiệp Khác 3% Ngoại ngữ 54% Đào tạo về kỹ năng chăm 63% sóc khách hàng Đào tạo về Marketing du lịch 51% Đào tạo về kỹ năng nghiệp 66% vụ nghề Đào tạo kỹ năng quản lý 62% doanh nghiệp 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Code:___ Trang 4/27
 20. KHẢO SÁT ĐIỀU TRA VỀ MÔI TRƯƠNG DU LỊCH NHA TRANG – KHÁNH HÒA PHẦN 1: NÓI VỀ DOANH NGHIỆP CỦA BẠN 1/ Những vấn đề nào dưới đây Doanh nghiệp của bạn đang quan tâm nhất? (Xin khuyên tròn yếu tố quan trọng nhất và đánh dấu “” vào các yếu tố ít quan trọng hơn) a.  Thị trường (54%) b.  Vốn (12%) c.  Thuế (32%) d.  Thông tin pháp luật (23%) e.  Quản lý doanh nghiệp (39%) f.  Môi trường kinh doanh (68%) g.  Nguồn nhân lực (54%) h.  Khác (14%) 2/ Yếu tố nào dưới đây bạn cho rằng sẽ là yếu tố quan trọng nhất để tăng doanh thu của doanh nghiệp bạn: (Xin khuyên tròn yếu tố quan trọng nhất và đánh dấu “” vào các yếu tố ít quan trọng hơn) a.  Tăng chi phí quảng cáo & marketing (47%) b. Xúc tiến quảng bá điểm đến du lịch Nha Trang (61%) c.  Cần tuyển thêm nhân sự giỏi (49%) d. Cải thiện môi trường kinh doanh tại địa phương (61%) e.  Trang bị/ xây dựng thêm cở sở vật chất (43%) f.  Tạo thêm sản phẩm và loại hình du lịch mới (69%) g.  Khác (8%) 3/ Theo bạn, lý do chính khách hàng chọn sử dụng dịch vụ/ sản phẩm của doanh nghiệp bạn là gì? (Xin khuyên tròn yếu tố quan trọng nhất và đánh dấu “” vào các yếu tố ít quan trọng hơn). a.  Chất lượng dịch vụ tốt (81%) b.  Nhân viên giỏi (47%) c.  Thương hiệu/ danh tiếng (51%) d.  Sản phẩm tốt (62%) e.  Vị trí thuận lợi (54%) f.  Quảng cáo qua sách báo hướng dẫn du lịch (37%) g.  Khác (8%) 4/ Theo bạn yếu tố bên ngoài (ví dụ: môi trường kinh doanh du lịch ) hay bên trong (nhân viên, quản lý ) đang tác động xấu đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp? (Xin khuyên tròn một yếu tố quan trọng nhất) a.  Yếu tố bên trong (12%) b.  Yếu tố bên ngoài (50%) c.  Cả hai (43%) * Lý do: 5/ Theo bạn, những yếu tố chính nào bên ngoài đang tác động mạnh đến doanh thu của doanh nghiệp bạn? (Xin khuyên tròn yếu tố quan trọng nhất và đánh dấu “” vào các yếu tố ít quan trọng hơn). Code:___ Trang 5/27
 21. KHẢO SÁT ĐIỀU TRA VỀ MÔI TRƯƠNG DU LỊCH NHA TRANG – KHÁNH HÒA a.  Cạnh tranh không lành mạnh giữa các doanh nghiệp hoặc tệ nạn tham nhũng; (58%) b.  Văn hóa trong giao tiếp du lịch tại Nha Trang còn kém; (49%) c.  An ninh trật tự xã hội bên ngoài cơ sở kinh doanh của bạn không tốt (trộm cắp, móc túi ).(46%) d.  Thiếu sự hợp tác chặt chẽ giữa các doanh nghiệp kinh doanh cùng ngành nghề; (60%) e.  Các điểm tour du lịch không đủ hấp dẫn (51%) f.  Môi trường thiên nhiên bị tàn phá hoặc ô nhiễm; (44%) g.  Khác (5%) 6/ Nguồn khách chính của Doanh nghiệp bạn là từ đâu? (Xin khuyên tròn yếu tố quan trọng nhất và đánh dấu “” vào các yếu tố ít quan trọng hơn). a.  Khách cũ quay trở lại (76%) b.  Hợp đồng với công ty lữ hành (44%) c.  Khách đặt dịch vụ qua trang web công ty (27%) d.  Khách đặt qua đại lý/công ty lữ hành (31%) e.  Thương hiệu/ truyền miệng (84%) f.  Marketing trực tiếp trên đường phố (tờ rơi ) (25%) g.  Khác (13%) 7/ Theo nhận xét của khách hàng, sản phẩm dịch vụ nào của Doanh nghiệp bạn được khách hàng hài lòng nhất? (Xin khuyên tròn một yếu tố quan trọng nhất) * Đối với sản phẩm của Công ty lữ hành (TO): a.  Tour biển đảo (27%) b.  Tour đồng quê (9%) c.  Tham quan thành phố (12%) d.  Dịch vụ vận chuyển (ví dụ bán vé open tour) (7%) e.  Khác (ví dụ tour sông Cái ) (6%) Chất lượng dịch vụ tour (TO): a.  Hướng dẫn viên tốt (15%) b.  Giá cả phù hợp với chất lượng (23%) c.  Chương trình tour hấp dẫn, vui (21%) * Nhà hàng: a.  Món ăn ngon (37%) b.  Phong cách phục vụ tốt (28%) c.  Vệ sinh an toàn thực phẩm (39%) d.  Trang trí đẹp, phong cảnh đẹp; (27%) * Hotel a.  Chất lượng phòng tốt (32%) b.  Giá cạnh tranh/”xứng với túi tiền” (25%) c.  Vị trí đẹp (21%) d.  Nhân viên phục vụ tốt (27%) e.  Tiêu chuẩn cao cấp (11%) * Đối với dịch vụ bơi lặn, thuyền đi đảo a.  Hướng dẫn viên tốt (15%) b.  Nổi tiếng và an toàn (13%) c.  Trang thiết bị tốt. (8%) d.  Giá cả ”xứng với túi tiền” (7%) Code:___ Trang 6/27
 22. KHẢO SÁT ĐIỀU TRA VỀ MÔI TRƯƠNG DU LỊCH NHA TRANG – KHÁNH HÒA e.  Chương trình hấp dẫn, vui (9%) PHẦN 2: DU LỊCH NHA TRANG & DOANH NGHIỆP CỦA BẠN 1/ Bạn cho rằng nếu cải thiện một trong các yếu tố sau có thể thu hút được thêm khách du lịch đến Nha Trang: (Xin khuyên tròn yếu tố quan trọng nhất và đánh dấu “” vào các yếu tố ít quan trọng hơn) a.  Bán hàng đúng giá niêm yết tại khách sạn và các sản phẩm dịch vụ khác; (64%) b.  Có phương tiện tra cứu thông tin du lịch và dịch vụ (ví dụ: trung tâm thông tin du lịch) (47%) c.  Mở thêm nhiều dịch vụ vui chơi, giải trí; (62%) d.  Hạn chế bán hàng rong, chèo kéo khách; (73%) e.  Giữ gìn đường phố/ bờ biển sạch đẹp và bảo vệ môi trường tự nhiên tốt hơn; (85%) f.  Khác (13%) 2/ Bạn vui lòng cho biết tỉ lệ % du khách sử dụng dịch vụ tại Doanh nghiệp bạn hoặc khách du lịch khác đánh giá về môi trường du lịch tại Nha Trang như thế nào? a.  Tốt ___% (5%) b.  Trung bình ___ % (10%) c.  Không tốt ___ % (2%) * Than phiền chính của họ về du lịch Nha Trang là gì? (Xin khuyên tròn một yếu tố quan trọng nhất) a.  Chất lượng dịch vụ không tốt (25%) b.  Các điểm tour và chương trình tour chưa đủ hấp dẫn; (18%) c.  Môi trường thiên nhiên không được bảo tồn tốt, bị ô nhiễm (29%) d.  Văn hóa giao tiếp du lịch không tốt (25%) e.  Giá cả dịch vụ không cạnh tranh, đắt đỏ.(13%) f.  Khác (5%) 3/ Nếu môi trường kinh doanh du lịch tại Nha Trang- Khánh Hòa đã được cải thiện hơn thì khách hàng tại Doanh nghiệp của bạn sẽ tăng lên với tỉ lệ % là: a.  không ảnh hưởng (4%) b.  5 % (4%) c.  10 % (22%) d.  20 % (35%) e.  Khác ___ % (14%) Code:___ Trang 7/27
 23. KHẢO SÁT ĐIỀU TRA VỀ MÔI TRƯƠNG DU LỊCH NHA TRANG – KHÁNH HÒA 4/ Theo bạn, điểm mạnh của Doanh nghiệp bạn là gỉ? (Xin khuyên tròn yếu tố quan trọng nhất và đánh dấu “” vào các yếu tố ít quan trọng hơn) a.  Đội ngũ nhân viên có kỹ năng (60%) b.  Quản lý tốt (49%) c.  Marketing tốt (32%) d.  Có mối quan hệ liên kết rộng (52%) e.  Địa điểm thuận lợi (56%) f.  Có phương tiện, cơ sở vật chất tốt hơn (47%) g.  Khác (13%) 5/ Theo bạn, điểm mạnh của đối thủ cạnh tranh của doanh nghiệp bạn là gì? (Xin khuyên tròn yếu tố quan trọng nhất và đánh dấu “” vào các yếu tố ít quan trọng hơn) a.  Đội ngũ nhân viên có kỹ năng (35%) b.  Quản lý tốt (29%) c.  Marketing tốt (41%) d.  Có mối quan hệ liên kết rộng (35%) e.  Địa điểm thuận lợi (53%) f.  Có phương tiện, cơ sở vật chất tốt hơn (50%) g.  Khác (11%) 6/ Theo bạn, nếu có sáng kiến nào đó để các Doanh nghiệp cùng liên kết lại thì doanh nghiệp của bạn sẽ phát triển tốt hơn? a.  Có (77%) b.  Không (5%) c.  Không biết (14%) 7/ Trường hợp các doanh nghiệp có thể liên kết lại, bạn mong muốn xảy ra điều gì? (Xin khuyên tròn yếu tố quan trọng nhất và đánh dấu “” vào các yếu tố ít quan trọng hơn) a.  Cùng tham gia vào một hội/ hiệp hội hoặc cộng đồng doanh nghiệp để có thể trao đổi những khó khăn vướng mắc và đề xuất những ý tưởng mới. (68%) b.  Để “hợp lực” quảng cáo tốt hơn, phối hợp chặt chẽ giữa các lĩnh vực khác nhau (ví dụ Nhà hàng – Khách sạn – tour ) (59%) c.  Để đề xuất, kiến nghị với Nhà nước các vướng mắc khó khăn cần hỗ trợ giúp đỡ. (53%) d.  Tham dự các diễn đàn trao đổi nghề nghiệp hoặc huấn luyện nhân viên để cùng nâng cao kỹ năng và kiến thức nghề nghiệp. (59%) e.  Khác.(6%) 8/ Bạn có tham gia hội hoặc hiệp hội nào chưa? (Chọn khuyên tròn yếu tố quan trọng nhất) a.  Có (36%) b.  Chưa (60%) Tại sao “chưa”? (Xin khuyên tròn một yếu tố quan trọng nhất) a.  Không biết về hiệp hội nào cả; (24%) b.  Không hiểu về mục đích và vai trò của hiệp hội (3%) c.  Không thấy lợi ích gì khi tham gia hội/ hiệp hội (7%) Code:___ Trang 8/27
 24. KHẢO SÁT ĐIỀU TRA VỀ MÔI TRƯƠNG DU LỊCH NHA TRANG – KHÁNH HÒA PHẦN 3: QUAN HỆ VỚI CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG TẠI KHÁNH HÒA 1/ Bạn đã bao giờ nhận được hỗ trợ nào từ Chính quyền địa phương để hỗ trợ Doanh nghiệp của bạn/ hoặc để cải thiện môi trường kinh doanh địa phương a.  Có (36%) b.  Chưa (61%) Xin nêu chi tiết 2/ Trường hợp cần hỗ trợ, Bạn muốn nhận được hỗ trợ từ chính quyền địa phương ở các lĩnh vực nào? (Xin khuyên tròn yếu tố quan trọng nhất và đánh dấu “” vào các yếu tố ít quan trọng hơn) a.  Xây dựng mối quan hệ cộng đồng giữa các doanh nghiệp địa phương (51%) b.  Đào tạo kỹ năng và kiến thức quủan lý cho nhân viên (44%) c.  Tư vấn về thuế và luật trong kinh doanh (48%) d.  Hướng dẫn về vệ sinh an toàn thực phẩm và chứng nhận đảm bảo an toàn thực phẩm.(32%) e.  Cn có thêm nhiều lễ hội để và xúc tiến quảng bá điểm đến du lịch Nha Trang – Khánh Hòa.(61%) f.  Tăng cường an ninh trật tự xã hội, đặc biệt là đêm khuya.(70%) g.  Khác.(5%) 3/ Doanh nghiệp của bạn đã nhận được các thông tin về chương trình văn hóa, lễ hội hoặc các hoạt động văn hóa, bảo vệ môi trường thời gian qua từ nguồn nào? (Xin đánh dấu vào ô chọn) a.  Văn bản gửi đến doanh nghiệp (39%) b.  Báo chí (52%) c.  Tivi (54%) d.  Qua người quen, bạn bè (26%) e.  Áp phích, quảng cáo trên đường phố (68%) Trong tương lại, bạn có muốn nhận được các thông tin đó không? a.  Có (95%) b. Không (3%) 4/ Các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị đối với chính quyền địa phương về thuế, an ninh, chính sách pháp luật Doanh nghiệp của bạn có trao đổi với chính quyền địa phương không? a.  Có (79%) b.  Không (38%) * Nếu có bạn đã thực hiện bằng hình thức nào? (Xin đánh dấu vào ô chọn) a.  Cán bộ thuế địa phương (26%) b.  Công an địa phương (30%) c.  Gặp Hiệp hội du lịch (13%) d.  Gặp cơ quan chức năng phụ trách (36%) e.  Khác (3%) Code:___ Trang 9/27
 25. KHẢO SÁT ĐIỀU TRA VỀ MÔI TRƯƠNG DU LỊCH NHA TRANG – KHÁNH HÒA 5/ Kết quả giải quyết có hữu ích cho doanh nghiệp bạn không? Bạn có muốn thực hiện lần sau không? a.  Có (59%) b.  Không (20%) * Nếu không, tại sao? 6/ Nếu được có cơ hội tham gia các khóa đào tạo sau, bạn sẽ tham gia nội dung để nâng cao kỹ năng cho bạn và cho nhân viên? (Xin khuyên tròn yếu tố quan trọng nhất và đánh dấu “” vào các yếu tố ít quan trọng hơn) a.  Đào tạo kỹ năng quản lý doanh nghiệp(62%) b.  Đào tạo về kỹ năng nghiệp vụ nghề (66%) c.  Đào tạo về Marketing du lịch (51%) d.  Kỹ năng chăm sóc khách hàng (63%) e.  Ngoại ngữ (54%) f.  Khác (3%) 7/ Bạn có đề xuất, kiến nghị gì với chính quyền địa phương để tháo gỡ khó khăn cho Doanh nghiệp bạn hoặc ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh của bạn không? . Những ý kiến khác: Xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của Quý Ông/Bà Thông tin về mẫu khảo sát: Chức vụ:  Nam  Nữ Tuổi:  50 Lĩnh vực kinh doanh: (Vd: Nhà hàng, khách sạn, ) . Code:___ Trang 10/27
 26. KHẢO SÁT ĐIỀU TRA VỀ MÔI TRƯƠNG DU LỊCH NHA TRANG – KHÁNH HÒA Đã kinh doanh trong lĩnh vực này bao nhiêu năm? (Số năm hoạt động kể từ ngày ĐKKD) Số lượng nhận viên: Người Việt Nam: Người nước ngoài Có bao nhiêu nhân viên nói tiếng Anh như là 1 ngôn ngữ chính/ ngôn ngữ phụ: Ngôn ngữ chính: . Ngôn ngữ phụ: Ngôn ngữ khác? (Liệt kê) Theo ước tính của bạn, tỉ lê phần trăm khách nước ngoài/ Việt Nam sử dụng dịch vụ của doanh nghiệp bạn là: Khách Việt Nam: % Khách nước ngoài: % Phỏng vấn viên: Ngày : Thời lượng buổi phỏng vấn: phút Các ghi chú của điều tra viên: . Code:___ Trang 11/27
 27. KHẢO SÁT ĐIỀU TRA VỀ MÔI TRƯƠNG DU LỊCH NHA TRANG – KHÁNH HÒA Code:___ Trang 12/27