Bài giảng Quản trị nhân lực - Chương 4: Quá trình tuyển dụng

pdf 14 trang ngocly 17/05/2021 2180
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Quản trị nhân lực - Chương 4: Quá trình tuyển dụng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdfbai_giang_quan_tri_nhan_luc_chuong_4_qua_trinh_tuyen_dung.pdf

Nội dung text: Bài giảng Quản trị nhân lực - Chương 4: Quá trình tuyển dụng

 1. 2/12/2012 Chương 4 Company QUÁ TRÌNHLOGO TUYỂN DỤNG I- TỔNG QUAN VỀ TUYỂN DỤNG www.themegallery.com ™Khái niệm Tuyển dụng là ., và từ những nhân viên đủ đảm nhiệm . Company Logo 1
 2. 2/12/2012 I- TỔNG QUAN VỀ TUYỂN DỤNG www.themegallery.com ™Những lợi ích của việc tuyển đúng người 1 2 3 4 5 Company Logo I- Tổng quan về tuyển dụng (tt): www.themegallery.com ™ 1.3- Những rắcrốithường gặp trong việc tuyển dụng nhânsự: Company Logo 2
 3. 2/12/2012 II- NỘI DUNG, TRÌNH TỰ CỦA QUÁ TRÌNH TUYỂN DỤNG www.themegallery.com Company Logo 2.1- Chuẩn bị tuyển dụng www.themegallery.com ™2.1.1- Xác định nhu cầutuyểndụng: ƒ Nhu cầu theo kế hoạch ƒ Nhu cầu độtxuất ™2.1.2- Xác định yêu cầu công việc ™2132.1.3- Thành lập Hội đồng tuyển dụng Company Logo 3
 4. 2/12/2012 2.2- Tìm kiếm và thu hút ứng viên: www.themegallery.com ™2.2.1- Nguồntuyểndụng: ƒ Nguồn ứng viên từ trong nội bộ doanh nghiệp • Ưu điểm: Company Logo 2.2- Tìm kiếm và thu hút ứng viên: www.themegallery.com ™2.2.1- Nguồntuyểndụng: ƒ Nguồn ứng viên từ trong nội bộ doanh nghiệp • Hạnchế: Company Logo 4
 5. 2/12/2012 2.2- Tìm kiếm và thu hút ứng viên: www.themegallery.com ™2.2.1- Nguồntuyểndụng: ƒ Nguồn ứng viên từ bên ngoài doanh nghiệp Company Logo 2.2- Tìm kiếm và thu hút ứng viên: www.themegallery.com ™2.2.1- Nguồntuyểndụng: ƒ Nguồn ứng viên từ bên ngoài doanh nghiệp • Thuậnlợi: • Hạn chế: Company Logo 5
 6. 2/12/2012 2.2- Tìm kiếm và thu hút ứng viên: www.themegallery.com ™2.2.2- Các hình thức thu hút ứng viên: ƒ Thông qua trung gian Đặc điểm: Company Logo 2.2- Tìm kiếm và thu hút ứng viên: www.themegallery.com ™2.2.2- Các hình thức thu hút ứng viên: ƒ Thông qua qu ảng cáo ƒ Tuyển sinh viên tốt nghiệp từ các trường đại học Company Logo 6
 7. 2/12/2012 2.3- Tiếp nhận và sàng lọc hồ sơ ứng viên: www.themegallery.com ™Sàng lọc là và về thể hiện trong trên cơ sởđốichiếuvới để chọn ra .có Company Logo 2.3- Tiếp nhận và sàng lọc hồ sơ ứng viên: www.themegallery.com ™ Những điểmcầnlưuý: Company Logo 7
 8. 2/12/2012 2.4- Sơ tuyển: www.themegallery.com Mục đích là . Sơ tuyểncóthể bao gồm: ™Phỏng vấnsơ bộ ™Kiểmtra, trắc nghiệm Company Logo 2.5- Phỏng vấn www.themegallery.com ™Mục đích phỏng vấn: Company Logo 8
 9. 2/12/2012 2.5- Phỏng vấn (tt) www.themegallery.com ™Các nội dung cần quan tâm khi phỏng vấn: Company Logo 2.5- Phỏng vấn (tt) Chwww.themegallery.comọn lựa phương pháp phỏng vấn Loạiphỏng vấn Ưu điểm Khuyết điểm Có cấu trúc Không có cấu trúc Phỏng vấn nhóm Company Logo 9
 10. 2/12/2012 2.5- Phỏng vấn (tt) Chwww.themegallery.comọn lựa phương pháp phỏng vấn (tt) Loạiphỏng Ưu điểm Khuyết điểm vấn Nhóm phỏng vấn Phỏng vấn căng thẳng Company Logo 2.5- Phỏng vấn www.themegallery.com ™Chuẩnbị phỏng vấn: Yêu cầu đốivớingườiphỏng vấn ™Chuẩnbị phiếuphỏng vấn (trong phiếuphảithể hiệncácyêucầu sau): Company Logo 10
 11. 2/12/2012 2.6- Xác minh, điều tra www.themegallery.com Company Logo 2.7- Đánh giá và ra quyết định tuyển dụng www.themegallery.com ™Tổng hợp thông tin Company Logo 11
 12. 2/12/2012 2.7- Đánh giá và ra quyết định tuyển dụng www.themegallery.com ™Quyết định tuyển chọn: Chọn ứng viên phù hợp với: ƒ Yêu cầu của vị trí công việc ƒ Mục tiêu tuyển chọn Company Logo 2.7- Đánh giá và ra quyết định tuyển dụng www.themegallery.com ™Mờinhậnviệc: ƒ Nội dung chính của Thư đề nghị công việc ƒ Chức danh công việc ƒ Ngày nhậnviệc ƒ Bộ phậnlàmviệc, cấptrêntrựctiếp ƒ Thờigianlàmviệc ƒ Lương và các khoảnphụ cấp ƒ Quyềnlợi khác, ngày nghỉ theo quy định ™ Ngoài ra, cần thông báo cho những ứng viên không thành công. Company Logo 12
 13. 2/12/2012 2.8- Tiếp nhận nhân viên mới www.themegallery.com ™Tiếpnhậnlàtiến trình hướng dẫn, thựchiện những việc cần thiết nhằm giúp thành viên mới hộinhậpvàođơnvị, nhanh chóng thân thuộc vớimôitrường đồng thờitiếpcậnvàbắtkịp tiến độ công việc. ™Nội dung chương trình hướng dẫn Company Logo 2.8- Tiếp nhận nhân viên mới www.themegallery.com Nội dung Dẫn giải Đón chào Tùy theo vị trí công việc sẽ sắp xếp người tham gia chào đón để tạo cho nhân viên mớici cảmgiácm giác đượctôntrc tôn trọng Giới thiệu về Lịch sử hình thành công ty, các yếu tố dẫn đến thành công công ty của cty, văn hóa công ty, hình ảnh và tên Ban lãnh đạo cty. Giới thiệu về Cơ cấu tổ chức công ty, bộ phận, bản mô tả công việc; công việc Các nội quy nguyên tắc làm việc, chính sách của công ty. Các thủ tục cần Hợp đồng lao động, bản nhận xét sau khi thử việc, số tài thiết khoản (nếu có), các cam kết, đồng phục, thẻ nhân viên Sinh hoạt khác, nơi để xe Giới thiệu với các Bộ phận khác Hướng dẫn về đơn vị làm việc Company Logo 13
 14. 2/12/2012 III- ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA HOẠT ĐỘNG TUYỂN DỤNG www.themegallery.com Năng lực hoàn thành Quyết định tuyển chọn công việc của ứng Loạibi bỏ Tuyểndn dụng viên (2) (1) Tốt Sai lầm Chính xác (Đánh giá quá thấp) (3) (4) Không tốt Chín h x ác SilSai lầm (Đánh giá quá cao) Nguồn: TS. Trần Kim Dung (2006). Quản trị nguồn nhân lực. Tr. 120 NXB Thống Kê Company Logo III- ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA HOẠT ĐỘNG TUYỂN DỤNG (tt) www.themegallery.com ™Khi phân tích hiệuquả củahoạt động tuyển dụng cần thu thập các loại thông tin sau: Company Logo 14