Bài giảng Quản trị dự án - Chương 3: Quản trị chi phí thực hiện dự án

ppt 20 trang ngocly 29/05/2021 960
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Quản trị dự án - Chương 3: Quản trị chi phí thực hiện dự án", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pptbai_giang_quan_tri_du_an_chuong_3_quan_tri_chi_phi_thuc_hien.ppt

Nội dung text: Bài giảng Quản trị dự án - Chương 3: Quản trị chi phí thực hiện dự án

 1. CHƯƠNG 3 QUẢN TRỊ CHI PHÍ THỰC HIỆN DỰ ÁN
 2. CHƯƠNG 3 QUẢN TRỊ CHI PHÍ THỰC HIỆN DỰ ÁN 3.1 Đặt vấn đề 3.2 Thời gian thực hiện mong muốn ngắn nhất (tn) 3.3 Thời gian tăng tốc 3.4 Chi phí tăng tốc 3.5 Điểm cứu
 3. 3.1 Đặt vấn đề vThời gian thực hiện dự án có quan hệ chặt chẽ với chi phí thực hiện dự án. vQuản trị gia mong muốn thực hiện các nhiệm vụ trong dự án với chi phí thấp nhất.
 4. 3.2 Thời gian thực hiện mong muốn ngắn nhất (tn) 3.2.1 Định nghĩa 3.2.2 Đặc điểm 3.2.3 Yêu cầu
 5. 3.2.1 Định nghĩa vThời gian thực hiện mong muốn ngắn nhất (tn) là thời gian thực tế ngắn nhất để thực hiện hoạt động, mà quản trị gia của dự án có thể điều chỉnh được.
 6. 3.2.2 Đặc điểm vThời gian thực hiện mong muốn ngắn (tn) nhất thường không phải là thời gian lạc quan, chỉ có trong điều kiện lý tưởng.
 7. 3.2.3 Yêu cầu vThực tế thực hiện dự án có những đòi hỏi khắt khe về thời gian cần hoàn thành dự án phát sinh ra. vVd: Thời điểm 30 tết âm lịch, cần phải xây nhà xong để ăn tết.
 8. 3.3 Thời gian tăng tốc (ttt) Định nghĩa: Thời gian tăng tốc hay thời gian được rút ngắn là hiệu số giữa t/g thực hiện dự tính ban đầu và t/g thực hiện mong muốn ngắn nhất.
 9. 3.3 Thời gian tăng tốc (ttt) Công thức: ttt = te – tn te : T/g thực hiện dự tính ban đầu tn : T/g thực hiện mong muốn ngắn nhất .
 10. 3.4 Chi phí tăng tốc Định nghĩa vChi phí tăng tốc hay chi phí hoàn thành trước thời hạn là chi phí phải bỏ thêm để rút ngắn một đơn vị thời gian thực hiện mong muốn đối với từng hoạt trong dự án.
 11. 3.4 Chi phí tăng tốc Đơn vị tính: vĐơn vị tính chi phí tăng tốc: Giá trị / một đơn vị thời gian được rút ngắn. Ví dụ: Trđ/tháng (tuần lễ, ngày )
 12. 3.4 Chi phí tăng tốc Phương pháp xác định: vB1: Vẽ sơ đồ PERT vB2: Xác định t/g thực hiện mong muốn ngắn nhất (tn) cho từng hđ. vB3: Xác định t/g tăng tốc (ttt) cho từng hđ vB4: Xác định chi phí tăng tốc (Ctt) cho từng hđ.
 13. 3.4 Chi phí tăng tốc Phương pháp xác định: vB5: Tính chi phí tăng tốc của nhiều phương án rút ngắn thời gian trên tiến trình tới hạn. vB6: quyết định phương án có chi phí tăng tốc thấp nhất.
 14. 3.5 Điểm cứu Đề bài: 1 dự án có sơ đồ PERT sau, đơn vị tính tuần lễ. C3,0 2 4 A24,3 D15,3 G0 1 B2,2 6 3 E5,0 5 F5,5
 15. 3.5 Điểm cứu Thời gian thực hiện dự tính ban đầu của từng hoạt động. te (A) = 24,3 te (D) = 15,3 te (B) = 2,2 te (E) = 5,0 te (C) = 3,0 te (F) = 5,5
 16. 3.5 Điểm cứu Do yêu cầu phải rút ngắn thời gian thực hiện dự án, nên quản trị gia đã xác định thời gian mong muốn ngắn nhất như sau: tn (A) = 20,3 tn (D) = 10,3 tn (B) = 2,2 tn (E) = 4,0 tn (C) = 2,0 tn (F) = 4,5
 17. 3.5 Điểm cứu Biết chi phí tăng tốc đối với từng hoạt động (Triệu/tuần lễ): Ctt (A) = 200 Ctt (D) = 400 Ctt (B) = Ctt (E) = 100 Ctt (C) = 100 Ctt (F) = 300
 18. 3.5 Điểm cứu Hỏi: vYêu cầu rút ngắn thời gian thực hiện dự tính trước thời hạn 5 tuần lễ. vHãy xác định phương án chi phí tăng tốc hợp lý? giải
 19. 3.5 Điểm cứu Click here Giải
 20. 3.5 Điểm cứu