Bài giảng Kinh tế xây dựng - Chương II: Một số vấn đề quản lý đầu tư xây dựng - Đặng Xuân Trường

pdf 93 trang ngocly 24/05/2021 260
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Kinh tế xây dựng - Chương II: Một số vấn đề quản lý đầu tư xây dựng - Đặng Xuân Trường", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdfbai_giang_kinh_te_xay_dung_chuong_ii_mot_so_van_de_quan_ly_d.pdf

Nội dung text: Bài giảng Kinh tế xây dựng - Chương II: Một số vấn đề quản lý đầu tư xây dựng - Đặng Xuân Trường

 1. CHƯƠNG II: MỘT SỐ VẤN ĐỀ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG Bài 1. ĐẦUTƯ VÀ DỰ ÁN ĐẦUTƯ ‰ Đầutư là hoạt động sử dụng tiềnvốn, tài nguyên trong mộtthờigiantương đốidàinhằmthuvề lợi nhuậnhoặc lợiíchkinhtế xã hội. ‰ Tài nguyên: lao động, đất đai, nguyên vậtliệu, mặt nước ‰ Tài nguyên là nguồnvốngọi chung là nguồnlực. March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 34
 2. Dự án: Là tậphợpnhững đề xuất để thựchiệnmộtphầnhaytoàn bộ công việc, mụctiêuhoặcyêucầunàođó. Dự án bao gồm dự án đầutư và dự án không có tính chất đầutư. Dự án đầutư: Là tậphợpnhững đề xuấtvề việcbỏ vốn để tạomới, mở rộng hoặccảitạonhững đốitượng nhất định nhằm đạt đượcsự tăng trưởng về số lượng, cảitiếnhoặc nâng cao chấtlượng củasảnphẩmhaydịch vụ nào đótrongmột khoảng thờigianxácđịnh. March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 35
 3. Bài 2. CÁC HÌNH THỨCTỔ CHỨCQUẢNLÝTHỰC HIỆNDỰ ÁN ĐẦUTƯ XÂY DỰNG Tuỳ theo điềukiệncụ thể củadự án (công trình), căn cứ vào quy mô, tính chấtcủadự án và năng lựccủa mình, Chủđầutư lựachọnmộttrongcáchìnhthức quảnlýthựchiệndự án sau: ‰ Chủđầutư trựctiếpquảnlýthựchiệndự án; Identity Creativity ‰ Chủ nhiệm điềuhànhdự án; ‰ Chìa khóa trao tay ‰ Tự thựchiệndự án. March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 36
 4. 1. Chủđầutư trựctiếpquảnlýthựchiệndự án Hình thứcnàyđượcápdụng vớicácdự án mà Chủđầu tư có năng lực chuyên môn phù hợpvàcócánbộ chuyên môn để tổ chứcquảnlýthựchiệndự án theo các trường hợpsau: a. Trường hợpchủđầutư không thành lậpbanquản lý dự án ThemeGallery is a Design Digital Content & Contents mall Chủđầutư khôngdeveloped thành by Guild lậpBanqu Design Inc. ảnlýdự án mà sử dụng bộ máy hiệncócủa mình kiêm nhiệmvàcử người phụ trách (chuyên trách hoặckiêmnhiệm) để quảnlý việcthựchiệndự án. March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 37
 5. b. Trường hợpchủđầutư thành lậpban quảnlýdự án Chủđầutư thành lậpBanquảnlýdự án trực thuộc để quảnlýviệcthựchiệndự án: Ban quảnlýdự án là đơnvị trựcthuộcChủ đầutư.Nhiệmvụ và quyềnhạncủaBanquản lý dự án phảiphùhợpvới trách nhiệm, quyền hạncủaChủđầutư,phùhợpvới Điềulệ tổ chứchoạt động củaChủđầutư và các quy định củaphápluật có liên quan; March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 38
 6. 2. Hình thứcChủ nhiệm điềuhànhdự án Chủ nhiệm điềuhànhd120 ự án là hình thứcquản lý thựchiệndự án do mộtphápnhânđộclập có đủ năng lựcquảnlýđiềuhànhdự án thực hiện. Ch70ủ nhiệm điềuhànhdự án đượcthực hiệnd50 ưới hai hình thứclà: 30‰ Tư vấnquảnlýđiềuhànhdự án theo hợp đồng 2003 ‰ Ban quảnlýdự án chuyên ngành. March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 39
 7. a. Tư vấnquảnlýđiềuhànhdự án theo hợp đồng ‰ Chủđầutư không có đủ điềukiện trực tiếpquảnlýthựchiệndự án thì thuê tổ chứctư vấncóđủ năng lực để quảnlýthực hiệndự án, tổ chứctư vấn đó đượcgọilàTư vấnquảnlýđiềuhànhdự án. ‰ Tổ chứctư vấnquảnlýđiềuhànhdự án thựchiện các nội dung quảnlýdự án theo hợp đồng đãkývớiChủđầutư. March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 40
 8. b. Ban quản lý dự án chuyên ngành Hình thứcnàyápdụng đốivớicácdự án thuộccác chuyên ngành xây dựng được Chính phủ giao các Bộ,cơ quan ngang Bộ có xây dựng chuyên ngành (bao gồmBộ Xây dưng, Bộ Giao thông vậntải, Bộ Nông nghiệpvàphát triển nông thôn, Bộ Văn hoá – Thể thao & du lịch, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Tổng cụcBưu điện) và Uỷ ban nhân dân cấptỉnh quảnlýthựchiện; các dự án do Uỷ ban nhân dân cấptỉnh giao các Sở có xây dựng chuyên ngành (tương ứng các Bộ có chuyên ngành nêu trên) và Uỷ ban nhân dân cấp huyệnthựchiện. Ban quảnlýdự án chuyên ngành do các Bộ hoặc Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập, có tư cách pháp nhân đầy đủ và chịu trách nhiệmtrước pháp luậtvề mọi hoạt động của mình; March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 41
 9. 3. Hình thức chìa khoá trao tay ‰ Hình thức chìa khoá trao tay đượcápdụng khi Chủđầu tưđược phép tổ chức đấuthầu để lựachọnnhàthầu thựchiClickệnt toổ ng thầutoànbộ dự án từ khảosát,thiết kế,muasadd Titleắmvậttư thiếtbị,xâylắpchođến khi bàn giao đưadự án vào khai thác sử dụng. ‰ Đốivớicácdự án sử dụng các nguồnvốnthuộc ngân sách Nhà nước,vốntíndụng do Nhà nướcbảo lãnh, vốn tín dụng đầutư phát triểncủaNhànước thì hình thức này chỉ áp dụng đốivới dự án nhóm C,các trường hợpkhácphải đượcthủ tướng Chính phủ cho phép. March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 42
 10. 4. Hình thứctự thựchiệndự án Chủđầutư thựchiệndự án (tự sảnxuất, tự xây dựng) chủđầutư phảitổ chứcgiámsátchặt chẽ việcsảnxuất, xây dựng, chịu trách nhiệm trước pháp luậtvề chấtlượng sảnphẩm, chất lượng công trình xây dựng và tiến hành nghiệm thu quyết toán khi công trình hoàn thành thông qua các hợp đồng xây dựng cơ bản. March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 43
 11. Bài 3. CÁC HÌNH THỨCLỰACHỌNNHÀTHẦU TRONG ĐẦUTƯ XÂY DỰNG 1. Chỉđịnh thầu a. Khái niệm Chỉđịnh thầu là hình thứcchọntrựctiếpnhàthầu đáp ứng yêu cầucủagóithầu để thương thảohợp đồng. March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 44
 12. b. Phạmviápdụng Chỉđịnh thầuchỉđượcápdụng trong các trường hợp đặcbiệtsau: ‰ Trường hợpbấtkhả kháng do thiên tai, dịch hoạ,sự cố cầnkhắcphụcngaythìchủ dự án (người đượcngườicó thẩmquyền giao trách nhiệmquảnlývàthựchiệndự án) đượcphépchỉđịnh ngay đơnvị có đủ năng lực để thựchiệncôngviệckịpthời. ‰ Gói thầucótínhchấtnghiêncứuthử nghiệm, bí mật quốcgia,bímật an ninh, bí mậtquốc phòng do thủ tướng Chính phủ quyết định. March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 45
 13. ‰ Gói thầucógiátrị dưới1tỷđồng đốivớimua sắm hàng hoá, xây lắp; 500 triệu đốivớitư vấn. ‰ Các gói thầu đượcchỉđịnh thầuthuộcdự án nhóm A, Thủ tướng Chính phủ phân cấpchoBộ trưởng, thủ trướng cơ quan ngang Bộ,cơ quan thuộc Chính phủ,Hội đồng quảntrị Tổng công ty nhà nướcdoThủ tướng Chính phủ thành lập, Chủ tịch Uỷ bannhândântỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có dự án quyết định. March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 46
 14. Trong các trường hợptrênphảixácđịnh rõ 3 nội dung sau: ‰ Lý do chỉđịnh thầu; ‰ Kinh nghiệmvànăng lựcvề kỹ thuật, tài chính của nhà thầu được đề nghị chỉđịnh thầu; ‰ Giá trị và khốilượng đã đượcngườicóthẩmquyềnhoặc cấpcóthẩmquyềnphêduyệtlàmcăncứ cho chỉđịnh thầu(riênggóithầuxâylắpphảicóthiếtkế và dự toán đượcduyệt theo quy định). ‰ Gói thầutư vấnlậpbáocáonghiêncứutiềnkhả thi, khả thi củadự án đầutư thì không phải đấuthầu, nhưng Chủđầutư phảichọnnhàtư vấnphùhợpvớiyêucầu củadự án. March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 47
 15. 2. Sơ tuyển nhà thầu để thực hiện dự án Khái niệm: Sơ tuyển nhà thầulàhìnhthứclựachọn đốitácđể thực hiệndự án, khi có từ 7 đốitáctrở lên quan tâm thựchiện dự án,nógiúpngườicóthẩm quyềncócơ sở xem xét lựachọn đốitácđể thựchiệndự án. Phạmviápdụng : chỉ áp dụng đốivới: Dự án đã có Báo cáo nghiên cứutiềnkhả thi hoặckhả thi được duyệt; ‰ Yêu cầuvề mộtsố nội dung công việc; ‰ Việcsơ tuyển nhà thầu chỉđượctiến hành đốivớigói thầucógiátrị từ 200 tỷ trở lên nhằmlựachọncác nhà thầu đủ năng lực và kinh nghiệmthựchiện, đáp ứng yêu cầucủahồ sơđấuthầu. March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 48
 16. 3. Đấu thầu trong xây dựng Khái niệm: Đấuthầu là quá trình lựachọnnhàthầu đáp ứng các yêu cầuBênmờithầu. Thể thức, trình tựđấuthầu: ‰ Thể thứcdự sơ tuyền cho người trúng thầu; ‰ Mời các nhà thầudự sơ tuyển; ‰ Phát và nộpcáchồ sơ dự sơ tuyển; ‰ Phân tích các hồ sơ dự sơ tuyển, lựachọn và thông báo danh sách các ứng thầu; ‰ Thể thức để nhận đơnthầu; March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 49
 17. ‰ Hồ sơđấuthầu; ‰ Bán hồ sơ dự thầu; ‰ Các ứng thầu đithăm công trường; ‰ Sửa đổi, bổ sung hồ sơđấuthầu; ‰ Thắcmắccủacácứng thầu, cách xử lý; ‰ Nộpvànhậnhồ sơ dự thầu; ‰ Thể thứcmở và đánh giá các hồ sơ dự thầu; ‰ Mở hồ sơ dự thầu; ‰ Đánh giá và xếploạicáchồ sơ dự thầu; ‰ Ký hợp đồng giao thầu. March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 50
 18. 4. Các hình thức lựa chọn nhà thầu a. Đấuthầurộng rãi b. Đấuthầuhạnchế c. Chỉđịnh thầu: Chỉđịnh thầulàhìnhthứcchọnthựctiếp nhà thầu đáp ứng yêu cầucủa gói thầu để thương thảohợp đồng. d. Chào hàng cạnh tranh Hình thứcnàyápdụng cho những gói thầumuasắm hàng hoá có giá trị dưới2tỷđồng. March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 51
 19. e. Mua sắmtrựctiếp ‰ Hình thứcmuasắmtrựctiếp đượcápdụng trong trường hợpbổ sung hợp đồng cũđãthực hiệnxong(dướimộtnăm) hoặchợp đồng đang thựchiệnvới điềukiệnchủđầutư có nhu cầu tăng thêm số lượng hàng hoá hoặckhốilượng công việcmàtrước đó đãtiếnhànhđấuthầu, nhưng phải đảmbảo không đượcvượtmứcgiá hoặc đơngiátronghợp đồng đãkýtrước đó. ‰ Trướckhikýhợp đồng, nhà thầuphảichứng minh có đủ năng lựcvề kỹ thuậtvàtàichínhđể thựchiệngóithầu. March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 52
 20. f. Tự thựchiện Hình thứcnàychỉđượcápdungđốivớicác gói thầumàchủđầutư có đủ năng lựcthựchiện trên cơ sở tuân thủ các yêu cầu nêu trên (ngoài phạmviquyđịnh tại Điều63của Quy chế quảnlý đầutư và xây dựng) g. Mua sắm đặcbiệt Hình thứcnàyđượcápdụng đốivớicác ngành hếtsức đặcbiệtmànếu không có những quy định riêng thì không thểđấuthầu được. March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 53
 21. 5. Phương thức đấu thầu a. Đấuthầumộttúihồ sơ: Là phương thức mà nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu trong một túi hồ sơ. Phương thức này được áp dụng đối với đấu thầu mua sắm hàng hoá và xây lắp. b. Đấuthầuhaitúihồ sơ : Là phương thức mà nhà thầunộp đề xuấtvề kỹ thuật và đề xuấtvề giá trong từng túi hồ sơ riêng vào cùng mộtthời điểm. Túi hồ sơđềxuấtkỹ thuậtsẽđược xem xét trước để đánh giá. Các nhà thầu đạtsốđiểmkỹ thuậttừ 70% trở lên sẽđượcmở tiếptúihồ sơđềxuấtvề giá để đánh giá. Phương thức này chỉđượcápdụng đốivới đấuthầu tuyểnchọntư vấn. March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 54
 22. c. Đấuthầu hai giai đoạn : Phương thức này áp dụng cho những trường hợp sau: ‰ Các gói thầumuasắm hàng hoá và xây lắp có giá trị từ 500 tỷđồng trở lên; ‰ Các gói thầumuasắm hàng hoá có tính chất lựachọn công nghệ thiếtbị toàn bộ,phứctạp về công nghệ và kỹ thuậthoặc gói thầuxây lắp đặtbiệtphứctạp. March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 55
 23. 6. Đấuthầuchodự án thựchiệntheohợp đồng chìa khoá trao tay Quá trình thựchiệnphương thứcnàygồm2giaiđoạn: Giai đoạn1: Các nhà thầunộphồ sơ dự thầusơ bộ gồm đề xuấtvề kỹ thuậtvàphương án tài chính (chưacó giá) để Bên mờithầuxemxétvàthảoluậncụ thể với từng nhà thầu, nhằmthống nhấtvề yêu cầuvàtiêu chuẩnkỹ thuật để nhà thầuchuẩnbị và nộphồ sơ dự thầu chính thứccủa mình. Giai đoạn2: Bên mờithầumờicácnhàthầuthamgia trong giai đoạn1nộphồ sơ dự thầuchínhthứcvới đề xuấtkỹ thuật đã đượcbổ sung hoàn chỉnh trên cùng mộtmặtbằng kỹ thuậtvàđề xuấtchitiếtvề tài chính với đầy đủ nội dung về tiến độ thựchiện, điềukiệnhợp đồng, giá dự thầu. March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 56
 24. 7. Đấu thầu tuyển chọn tư vấn Tư vấnlàhoạt động đáp ứng các yêu cầuvề kiếnthức, kinh nghiệm chuyên môn cho Bên mờithầu trong việc xem xét, quyết định, kiểm tra quá trình chuẩnbị và thực hiệndự án. a. Nội dung tư vấn ‰ Tư vấnchuẩnbị dự án bao gồm: lậpquyhoạch, tổng sơđổphát triển; lập báo cáo nghiên cứutiềnkhả thi; lập báo cáo nghiên cứukhả thi; đánh giá báo cáo lập quy hoạch, tổng sơđồphát triển, nghiên cứutiềnkhả thi và nghiên cứukhả thi. March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 57
 25. ‰ Tư vấnthựchiệndự án gồm: khảosát,lập thiếtkế,tổng dự toán, dự toán; đánh giá, thẩmtrathiếtkế và tổng dự toán, dự toán (nếucó);lậphồ sơ mờithầu; phân tích, đánh giá hồ sơ dự thầu; giám sát thi công xây dựng và lắp đặtthiếtbị. ‰ Tư vấnthựchiệndự án gồm: khảosát,lập thiếtkế,tổng dự toán, dự toán; đánh giá, thẩmtrathiếtkế và tổng dự toán, dự toán (nếucó);lậphồ sơ mờithầu; phân tích, đánh giá hồ sơ dự thầu; giám sát thi công xây dựng và lắp đặtthiếtbị. March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 58
 26. b. Loạihìnhtư vấn: Hiệnnaycôngtáctư vấntồntạihailoại hình: ‰ Các tổ chứctư vấncủa Chính phủ hoặcphiChínhphủ hoạt động theo quy định củaphápluật. ‰ Các chuyên gia hoạt động độclậphoặcthuộcmộttổ chứchoạt động theo quy định củaphápluật. c. Trình độ tổ chức đấuthầutư vấn ‰ Lậphồ sơ mờithầubaogồm: thư mờithầu; điều khoản tham chiếu; các thông tin cơ bảncóliênquan; tiêu chuẩn đánh giá; các điềukiện ưu đãi (nếucó); các phụ lụcchitiết kèm theo. March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 59
 27. ‰ Thông báo đăng ký dự thầu; ‰ Xác định danh sách ngắn; ‰ Mờithầu; ‰ Nhậnvàquảnlýhồ sơ dự thầu; ‰ Mở túi hồ sơđềxuấtkỹ thuật; ‰ Đánh giá đề xuấtkỹ thuật; ‰ Mở túi hồ sơđềxuất tài chính; ‰ Đánh giá tổng hợp; ‰ Trình duyệt danh sách xếphạng các nhà thầu; ‰ Thương thảohợp đồng; ‰ Trình duyệtkếtquảđấuthầu; ‰ Công bố trúng thầuvàthương thảohoànthiệnhợp đồng; ‰ Trình duyệtnội dung hợp đồng. March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 60
 28. 8. Đấu thầu xây lắp a. Trình tự tổ chức đấuthầu Việctổ chức đấuthầuxâylắp đượcthựchiệntheotrình tự sau: ‰ Sơ tuyển nhà thầu(nếucó); ‰ Lậphồ sơ mờithầu; ‰ Gửithư mờithầuhoặc thông báo mờithầu; ‰ Nhậnvàquảnlýhồ sơ dự thầu; ‰ Mở thầu; ‰ Đánh giá, xếphạng nhà thầu; ‰ Trình duyệtkếtquảđấuthầu; ‰ Công bố trúng thầu, thương thảohoànthiệnHĐ; March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 61
 29. b. Sơ tuyển nhà thầu ‰ Chỉ các gói thầucógiátrị từ 200 tỷđồng trở lên mớicầnsơ tuyểnnhằmlựachọncácnhàthầu đủ năng lựcvàkinhnghiệmthựchiện, đáp ứng yêu cầu củahồ sư mờithầu. ‰ Sơ tuyển nhà thầu đượcthựchiệntheocácbướcsau: ƒ Thư mờithầu; ƒ Mẫu đơndự thầu; ƒ Chỉ dẫn đốivới nhà thầu; ƒ Các điềukiện ưu đãi (nếucó); March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 62
 30. ƒ Các loạithuế theo quy định củaphápluật; ƒ Hồ sơ thiếtkế kỹ thuậtkèmtheobảng tiên lượng và chỉ dẫnkỹ thuật; ƒ Tiến độ thi công; ƒ Tiêu chuẩn đánh giá (bao gồmcả phương pháp và cách thứcquyđổivề cùng mặtbằng để xác định giá đánh giá) ƒ Điềukiện chung và điềukiệncụ thể củahợp đồng ƒ Mẫubảohànhdự thầu ƒ Mẫuthỏathuậnhợp đồng March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 63
 31. ƒ Mẫubảolãnhthựchiệnhợp đồng ƒ Thư hoặc thông báo mờithầu ƒ Chỉ dẫn đốivới nhà thầu ƒ Hồ sơ dự thầu ƒ Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu ƒ Đánh giá hồ sơ dự thầu ƒ Kếtquảđấuthầu ƒ Bảolãnhthựchiệnhợp đồng. March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 64
 32. Bài 4. PHÂN LOẠIDỰ ÁN VÀ QUẢNLÝNHÀNƯỚC ĐỐIVỚIDỰ ÁN ĐẦUTƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 1. Các dự án đầutư xây dựng công trình (sau đây gọi chung là dự án) đượcphânloạinhư sau: a)Theoquymôvàtínhchất: dự án quan trọng quốcgiado Quốchội thông qua chủ trương và cho phép đầutư;các dự án còn lại được phân thành 3 nhóm A, B, C theo quy định tạiPhụ lục1củaNghịđịnh 12/2009/NĐ-CP; b) Theo nguồnvốn đầutư: ‰ Dự án sử dụng vốnngânsáchnhànước; ‰ Dự án sử dụng vốntíndụng do Nhà nướcbảo lãnh, vốn tín dụng đầutư phát triểncủaNhànước; March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 65
 33. ‰ Dự án sử dụng vốn đầutư phát triểncủa doanh nghiệp nhà nước; ‰ Dự án sử dụng vốn khác bao gồmcả vốntư nhân hoặcsử dụng hỗnhợp nhiềunguồn vốn. ‰ Đốivớicácdự án sử dụng vốnngânsáchnhà nướckể cả các dự án thành phần, Nhà nước quảnlýtoànbộ quá trình đầutư xây dựng từ việcxácđịnh chủ trương đầutư,lậpdự án, quyết định đầutư,lậpthiếtkế,tổng dự toán, lựachọnnhàthầu, thi công xây dựng đếnkhi nghiệm thu, bàn giao và đưacôngtrìnhvào khai thác sử dụng. March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 66
 34. Bài 5. CHỦĐẦUTƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH Chủđầutư xây dựng công trình là ngườisở hữuvốn hoặclàngười đượcgiaoquảnlývàsử dụng vốn để đầutư xây dựng công trình bao gồm: 1. Đốivớicácdự án sử dụng vốnngânsáchnhànướcthì chủđầutư xây dựng công trình do ngườiquyết định đầu tư quyết định trướckhilậpdự án đầutư xây dựng công trình phù hợpvớiquyđịnh củaLuậtNgânsáchNhà nước. 2. Các dự án sử dụng vốntíndụng thì ngườivayvốnlàchủ đầutư. March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 67
 35. 3. Các dự án sử dụng vốnkhácthìchủđầutư là chủ sở hữuvốnhoặclàngười đạidiệntheo quy định củaphápluật. 4. Đốivớicácdự án sử dụng vốnhỗnhợpthì chủđầutư do các thành viên góp vốnthoả thuậncử ra hoặclàngườicótỷ lệ góp vốn cao nhất. March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 68
 36. Bài 6. TRÌNH TỰ THỰCHIỆNDỰ ÁN ĐẦUTƯ Giai đoạn 1. Trong giai đoạnchuẩnbịđầutư ‰ Nghiên cứuthị trường, khả năng đầutư và lựachọn thiếtbị. ‰ Báo cáo đầutư xây dựng công trình ( dự án quan trọng). ‰ Lậpdự án khả thi (= dự án đầutư), hoặclậpdự án Báo cáo Kinh tế kỹ thuật(tôngiáo,nhỏ) ‰ Thẩm định dự án khả thi (bao gồmthiếtkế cơ sở , thuyết minh), báo cáo March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 69
 37. Giai đoạn2:Thựchiệndự án đầutư ‰ Lập và trình duyệt phương án đền bù giải tỏa tái, định cư ‰ Đền bù giải tỏa, tái định cư ‰ Xin phép xây dựng ‰ Lập TKKT, dự toán. Thẩm định và duyệt TKKT – Dự toán ‰ Đấu thầu xây lắp – Thiết bị ‰ Giám sát Xây lắp – Thiết bị ‰ Thông báo khởi công xây dựng ‰ Xây lắp công trình, lắp đặt thiết bị ‰ Đóng thuế xây dựng.Đóng bảo hiểm tư vấn, công trình ‰ Nghiệm thu từng phần, từng hạng mục ‰ Nghiệm thu toàn phần ‰ Thanh toán từng phần March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 70
 38. Giai đoạn3:Kết thúc đầutư ‰ Hoàn công công trình ‰ Vận hành, chạy thử ‰ Quyết toán ‰ Trả lãi vay ‰ Chuyển giao công nghệ ‰ Bảo trì công trình. March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 71
 39. Bài 7. QUẢNLÝDỰ ÁN THEO CÔNG VIỆC A. Lập báo cáo đầu tư xây dựng công trình B. Lập dự án đầu tư xây dựng công trình (hoặc báo cáo kinh tế -kỹ thuật) C. Thiết kế xây dựng D. Thi công xây dựng công trình E. Hợp đồng trong hoạt động xây dựng March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 72
 40. March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 73
 41. A. Lậpbáocáođầutư xây dựng công trình và xin phép đầutư 1. Các dự án quan trọng quốcgia;cácdự án nhóm A không phân biệtnguồnvốnphảilậpBáocáođầutư xây dựng công trình 2. NộidungBáocáođầutư xây dựng công trình bao gồm: ‰ Sự cầnthiếtphải đầutư xây dựng công trình, các điều kiệnthuậnlợivàkhókhăn; chếđộkhai thác và sử dụng tài nguyên quốcgianếucó; March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 74
 42. ‰ Dự kiếnquymôđầutư:côngsuất, diệntíchxâydựng; các hạng mụccôngtrìnhbaogồm công trình chính, công trình phụ và các công trình khác; dự kiếnvềđịa điểmxâydựng công trình và nhu cầusử dụng đất; ‰ Phân tích, lựachọnsơ bộ về công nghệ,kỹ thuật; các điềukiện cung cấpvậttư thiếtbị,nguyênliệu, năng lượng, dịch vụ,hạ tầng kỹ thuật; phương án giải phóng mặtbằng, tái định cư nếucó;cácảnh hưởng củadự án đốivớimôitrường, sinh thái, phòng chống cháy nổ,an ninh, quốc phòng; ‰ Hình thức đầutư,xácđịnh sơ bộ tổng mức đầutư,thời hạnthựchiệndự án, phương án huy động vốntheo tiến độ và hiệuquả kinh tế -xãhộicủadự án và phân kỳđầutư nếucó. March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 75
 43. B. Lậpdự án đầutư xây dựng công trình (sau khi báo cáo đầutưđượcphêduyệt) 1. Khi đầutư xây dựng công trình, chủđầutư phảitổ chức lậpdự án để làm rõ về sự cầnthiếtphải đầutư và hiệu quảđầutư xây dựng công trình, trừ những trường hợp sau đây: ‰ Công trình chỉ yêu cầulậpBáocáokinhtế -kỹ thuậtxây dựng công trình quy định tạikhoản1Điều12củaNghị định 12/2009/NĐ-CP; ‰ Các công trình xây dựng là nhà ở riêng lẻ củadânquy định tạikhoản5Điều35củaLuậtXâydựng. March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 76
 44. 2. Nội dung dự án bao gồmphần thuyếtminhtheo quy định tại Điều6vàphầnthiếtkế cơ sở theo quy định tại Điều7củaNghịđịnh 12/2009/NĐ- CP. 3. Đốivớicácdự án nhóm B chưacótrongquy hoạch kinh tế -xãhội, quy hoạch ngành, quy hoạch xây dựng thì trướckhilậpdự án phảicóý kiếnthoả thuậnbằng vănbảncủacơ quan có thẩmquyềnphêduyệtvề quy hoạch. March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 77
 45. Nội dung phần thuyết minh của dự án 1. Sự cầnthiếtvàmụctiêuđầutư; đánh giá nhu cầuthị trường, tiêu thụ sảnphẩm đốivớidự án sảnxuất; kinh doanhhìnhthức đầutư xây dựng công trình; địa điểm xây dựng, nhu cầusử dụng đất; điềukiệncungcấp nguyên liệu, nhiên liệuvàcácyếutốđầu vào khác. 2. Mô tả về quymôvàdiệntíchxâydựng công trình, các hạng mụccôngtrìnhbaogồm công trình chính, công trình phụ và các công trình khác; phân tích lựachọn phương án kỹ thuật, công nghệ và công suất. March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 78
 46. 3. Các giảiphápthựchiệnbaogồm: ‰ Phương án giảiphóngmặtbằng, tái định cư và phương án hỗ trợ xây dựng hạ tầng kỹ thuậtnếucó; ‰ Các phương án thiếtkế kiếntrúcđốivớicông trình trong đôthị và công trình có yêu cầu kiếntrúc; ‰ Phương án khai thác dự án và sử dụng lao động; ‰ Phân đoạnthựchiện, tiến độ thựchiệnvà hình thứcquảnlýdự án. March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 79
 47. 4. Đánh giá tác động môi trường, các giảipháp phòng, chống cháy, nổ và các yêu cầuvề an ninh, quốc phòng. 5. Tổng mức đầutư củadự án; khả năng thu xếp vốn, nguồnvốnvàkhả năng cấpvốn theo tiến độ;phương án hoàn trả vốn đốivớidự án có yêu cầuthuhồivốn; các chỉ tiêu tài chính và phân tích đánh giá hiệuquả kinh tế,hiệuquả xã hộicủadự án. March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 80
 48. Nội dung thiết kế cơ sở của dự án 1. Nộidungphầnthiếtkế cơ sở củadự án phảithể hiện đượcgiải pháp thiếtkế chủ yếu, bảo đảm đủ điềukiện để xác định tổng mức đầutư và triểnkhaicácbướcthiết kế tiếptheo,baogồm thuyếtminhvàcácbảnvẽ. 2. Thuyếtminhthiếtkế cơ sởđược trình bày riêng hoặc trình bày trên các bảnvẽđểdiễngiảithiếtkế vớicácnội dung chủ yếusau: a) Tóm tắt nhiệmvụ thiếtkế;giớithiệutómtắtmốiliên hệ củacôngtrìnhvới quy hoạch xây dựng tạikhuvực; các số liệuvềđiềukiệntự nhiên, tảitrọng và tác động; danh mụccácquychuẩn, tiêu chuẩn đượcápdụng.) March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 81
 49. b) Thuyếtminhcôngnghệ: Giớithiệutómtắtphương án công nghệ và sơđồ công nghệ;danhmụcthiếtbị công nghệ vớicácthông số kỹ thuậtchủ yếu liên quan đếnthiếtkế xây dựng. c) Thuyếtminhxâydựng: Khái quát về tổng mặtbằng: giớithiệutómtắt đặc điểmtổng mặtbằng, cao độ và toạđộxây dựng; hệ thống hạ tầng kỹ thuậtvàcácđiểm đấunối; diệntíchsử dụng đất, diệntíchxâydựng, diện tích cây xanh, mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, cao độ san nềnvàcácnội dung cầnthiếtkhác. March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 82
 50. ‰ Đốivới công trình xây dựng theo tuyến: giớithiệutóm tắt đặc điểmtuyếncôngtrình ‰ Đốivớicôngtrìnhcóyêucầukiếntrúc:giớithiệutómtắt mối liên hệ củacôngtrìnhvới quy hoạch xây dựng tại khu vực và các công trình lân cận ‰ Phầnkỹ thuật: giớithiệutómtắt đặc điểm địachấtcông trình, phương án gia cố nền, móng, các kếtcấuchịulực chính, hệ thống kỹ thuậtvàhạ tầng kỹ thuậtcủacông trình, san nền, đào đắp đất; danh mụccácphầnmềmsử dụng trong thiếtkế; ‰ Giớithiệutómtắtphương án phòng chống cháy, nổ và bảovệ môi trường; ‰ Dự tính khốilượng các công tác xây dựng, thiếtbịđểlập tổng mức đầutư và thờigianxâydựng công trình. March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 83
 51. 3. Các bảnvẽ thiếtkế cơ sở bao gồm: ‰ Bảnvẽ công nghệ thể hiệnsơđồdây chuyềncôngnghệ vớicácthôngsố kỹ thuậtchủ yếu; ‰ Bảnvẽ xây dựng thể hiệncácgiảiphápvề tổng mặt bằng, kiếntrúc,kếtcấu, hệ thống kỹ thuậtvàhạ tầng kỹ thuậtcôngtrìnhvớicáckíchthướcvàkhốilượng chủ yếu, các mốcgiới, toạđộvà cao độ xây dựng; ‰ Bảnvẽ sơđồhệ thống phòng chống cháy, nổ. 4. Số lượng thuyếtminhvàcácbảnvẽ củathiếtkế cơ sở đượclậptốithiểulà09bộ. March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 84
 52. Báo cáo kinh tế -kỹ thuật xây dựng công trình Khi đầutư xây dựng các công trình sau đây, chủđầutư không phảilậpdự án mà chỉ lậpBáocáokinhtế -kỹ thuật xây dựng công trình để trình ngườiquyết định đầutư phê duyệt: ‰ Công trình xây dựng cho mục đích tôn giáo; ‰ Công trình cảitạo, sửachữa, nâng cấp, xây dựng mới trụ sở cơ quan có tổng mức đầutư dưới3tỷđồng; ‰ Các dự án hạ tầng xã hộicótổng mức đầutư dưới7tỷ đồng sử dụng vốnngânsáchkhôngnhằmmục đích kinh doanh, phù hợpvới quy hoạch phát triểnkinhtế - xã hội, quy hoạch xây dựng và đãcóchủ trương đầutư hoặc đã đượcbố trí trong kế hoạch đầutư hàng năm. March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 85
 53. Nội dung báo cáo kinh tế kỹ thuật XD công trình ‰ Sự cầnthiếtphải đầutư,mụctiêuxâydựng công trình ‰ Địa điểmxâydựng ‰ Quy mô, công suất, cấp công trình ‰ Thờihạnxâydựng ‰ Hiệuquả công trình ‰ Các giải pháp phòng chống cháy nổ,vệ sinh môi trường ‰ Bảnvẽ thiếtkế thi công ‰ Dự toán công trình. March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 86
 54. Hồ sơ trình phê duyệt dự án đầu tư XD công trình 1. Chủđầutư có trách nhiệmgửihồ sơ dự án đầutư xây dựng công trình tớingườiquyết định đầutưđểphê duyệt. 2. Hồ sơ dự án đầutư xây dựng công trình bao gồm: ‰ Tờ trình phê duyệtdự án theo mẫutạiPhụ lụcsố 2 kèm theo Nghịđịnh 12/2009/NĐ-CP; ‰ Dự án bao gồmphầnthuyếtminhvàthiếtkế cơ sở; vănbảnthẩm định củacácBộ,ngànhliênquan(nếu có); ‰ Vănbảnchophépđầutư củacấpcóthẩmquyền đối vớicácdự án quan trọng quốcgia,dự án nhóm A. March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 87
 55. Thẩmquyềnthẩm định dự án đầutư XD công trình 1. Thẩm định dự án đầutư xây dựng công trình bao gồm thẩm định phần thuyếtminhvàthẩm định thiếtkế cơ sở củadự án. 2. Thủ tướng Chính phủ thành lậpHội đồng thẩm định nhà nướcvề các dự án đầutưđểtổ chứcthẩm định các dự án do Quốchội thông qua chủ trương đầutư và các dự án khác do Thủ tướng Chính phủ yêu cầu. 3. Uỷ ban nhân dân cấptỉnh tổ chứcthẩm định các dự án sử dụng vốnngânsáchthuộcquyềnquyết định của mình. Các dự án khác do ngườicóthẩmquyềnquyết định đầutư tổ chứcthẩm định. March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 88
 56. 4. Thẩmquyềnthẩm định thiếtkế cơ sởđốivớidự án nhóm A đượcquyđịnh như sau: ‰ Bộ Công nghiệpthẩm định thiếtkế cơ sở của các dự án đầutư xây dựng công trình hầmmỏ, dầukhí,nhàmáyđiện, đường dây tải điện, trạm biếnápvàcáccôngtrìnhcôngnghiệpchuyên ngành; ‰ Bộ Nông nghiệp và Phát triểnnôngthôntổ chức thẩm định thiếtkế cơ sở củacácdự án đầutư xây dựng công trình thuỷ lợi, đê điều; March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 89
 57. ‰ Bộ Giao thông vậntảitổ chứcthẩm định thiết kế cơ sở củacácdự án đầutư xây dựng công trình giao thông; ‰ Bộ Xây dựng tổ chứcthẩm định thiếtkế cơ sở củacácdự án đầutư xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp(trừ các công trình công nghiệpdoBộ Công nghiệpthẩm định) và các dự án đầutư xây dựng công trình khác do Thủ tướng Chính phủ yêu cầu. March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 90
 58. Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình 1. Dự án đầutư xây dựng công trình đã đượcquyết định đầutư chỉđược điềuchỉnh khi có mộttrongcáctrường hợpsauđây: ‰ Xuấthiệncácyếutố bấtkhả kháng do thiên tai như động đất, bão, lũ,lụt, lốc, sóng thần, lởđất; chiếntranh hoặccónguycơ xảyrachiến tranh; ‰ Do biến động bấtthường của giá nguyên vậtliệu, do thay đổitỷ giá hối đoái đốivớiphầnvốncósử dụng ngoạitệ hoặcdoNhànước ban hành các chếđộ, chính sách mớicóquyđịnh đượcthayđổimặtbằng giá đầu tư xây dựng công trình; March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 91
 59. ‰ Do ngườiquyết định đầutư hoặcchủđầutư thay đổikhithấyxuấthiệnnhững yếutố mới đem lạihiệu quả kinh tế -xãhộicaohơnchodự án; ‰ Khi quy hoạch xây dựng đã đượcduyệtthayđổicó ảnh hưởng trựctiếp đếndự án. March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 92
 60. 2. Khi điềuchỉnh dự án không làm thay đổiquymô,mục tiêu đầutư và không vượttổng mức đầutưđã đượcphê duyệtthìchủđầutưđượcphéptựđiềuchỉnh dự án. Trường hợp điềuchỉnh dự án làm thay đổithiếtkế cơ sở về kiếntrúc,quyhoạch, quy mô, mụctiêuđầutư ban đầuhoặcvượttổng mức đầutưđã đượcphêduyệtthì chủđầutư phải trình ngườiquyết định đầutư xem xét, quyết định. Những nội dung thay đổiphải đượcthẩm định lại. 3. Ngườiquyết định điềuchỉnh dự án đầutư xây dựng công trình phảichịu trách nhiệmtrướcphápluậtvề quyết định của mình. March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 93
 61. C. THIẾTKẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH Các bướcthiếtkế xây dựng công trình Dự án đầutư xây dựng công trình có thể gồmmộthoặc nhiềuloạicôngtrìnhvớimộthoặcnhiềucấpcôngtrình khác nhau theo quy định tạiNghịđịnh quảnlýchất lượng công trình xây dựng. Tuỳ theo quy mô, tính chất của công trình xây dựng, việcthiếtkế xây dựng công trình có thểđượcthựchiệntheomộtbước, hai bước hoặcbabướcnhư sau: ‰ Thiếtkế mộtbướclàthiếtkế bảnvẽ thicôngápdụng đốivớicôngtrìnhchỉ lậpBáocáokinhtế -kỹ thuậtxây dựng công trình (nhỏ,tôngiáo); March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 94
 62. ‰ Thiếtkế hai bướcbaogồmbướcthiếtkế cơ sở và thiết kế bảnvẽ thicôngápdụng đốivớicôngtrìnhquyđịnh phảilậpdự án; ‰ Thiếtkế ba bướcbaogồmbướcthiếtkế cơ sở,thiếtkế kỹ thuậtvàthiếtkế bảnvẽ thicôngápdụng đốivới công trình quy định phảilậpdự ánvàcóquymôlàcấp đặcbiệt, cấpIvàcôngtrìnhcấpIIcókỹ thuậtphứctạp do ngườiquyết định đầutư quyết định. Trường hợpthựchiệnthiếtkế hai bướchoặcba bướcthìcácbướcthiếtkế tiếptheophảiphùhợp vớibướcthiếtkế trước đã đượcphêduyệt. March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 95
 63. Hồ sơ thiết kế, dự toán xây dựng công trình 1. Tài liệulàmcăncứđểthiếtkế: ‰ Các tài liệuvề khảosátxâydựng, khí tượng thuỷ văn và các vănbản pháp lý có liên quan; ‰ Thiếtkế cơ sở; ‰ Danh mụcquychuẩn, tiêu chuẩnxâydựng đượcáp dụng; ‰ Các quy định về kiếntrúc,quyhoạch xây dựng. March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 96
 64. 2. Tài liệuthiếtkếđượclậpchotừng công trình bao gồm thuyết minh, các bảnvẽ thiếtkế,dự toán xây dựng công trình; biên bảnnghiệmthuthiếtkế,khảo sát; báo cáo thẩmtrathiếtkế,thẩmtradự toán nếucó. 3. Tổ chức, cá nhân thiếtkế phải bàn giao hồ sơ thiếtkế xây dựng công trình vớisố lượng đủ đảmbảophụcvụ thi công xây dựng công trình, yêu cầuquảnlývàlưutrữ nhưng không ít hơn7bộđốivớithiếtkế kỹ thuậtvà8 bộđốivớithiếtkế bảnvẽ thi công. 4. Hồ sơ thiếtkế xây dựng công trình phải đượclưutrữ theo quy định củaphápluậtvề lưutrữ.Bộ Xây dựng quy định cụ thể về lưutrữ hồ sơ thiếtkế. March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 97
 65. Thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán, tổng dự toán xây dựng công trình 1. Thẩm định, phê duyệt: ‰ Chủđầutư tự tổ chứcviệcthẩm định, phê duyệtthiếtkế kỹ thuật, thiếtkế bảnvẽ thi công, dự toán, tổng dự toán đốivớinhững công trình xây dựng phảilậpdự án; ‰ Thiếtkế bảnvẽ thicôngvàdự toán củahạng mục, công trình trướckhiđưarathicông phải đượcthẩm định, phê duyệt. March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 98
 66. 2. Nội dung thẩm định thiếtkế: ‰ Sự phù hợpvớicácbướcthiếtkế trước đã đượcphêduyệt; ‰ Sự tuân thủ các tiêu chuẩnxâydựng đượcáp dụng; ‰ Đánh giá mức độ an toàn công trình; ‰ Sự hợplýcủaviệclựachọn dây chuyềnvà thiếtbị công nghệ,nếucó; ‰ Bảovệ môi trường; phòng, chống cháy, nổ. March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 99
 67. Nội dung thẩm định dự toán, tổng dự toán xây dựng công trình gồm: 1. Sự phù hợpgiữakhốilượng thiếtkế và khốilượng dự toán; 2. Tính đúng đắncủaviệcápdụng các định mứckinhtế - kỹ thuật, định mứcchiphí,đơngiá;việcvậndụng định mức, đơngiá,cácchếđộ, chính sách có liên quan và các khoảnmục chi phí trong dự toán theo quy định; 3. Xác định giá trị dự toán, tổng dự toán xây dựng công trình. March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 100
 68. 4. Trường hợpchủđầutư không đủ điềukiệnnăng lực thẩm định thì được phép thuê các tổ chức, cá nhân tư vấncóđủ điềukiệnnăng lực để thẩmtrathiếtkế,dự toán công trình làm cơ sở cho việcphêduyệt. Tuỳ theo yêu cầucủachủđầutư,việcthẩmtrathiếtkế,dự toán, tổng dự toán có thể thựchiện đốivớitoànbộ hoặcmột phầndự án. 5. Chi phí thẩm định, thẩmtrathiếtkế,dự toán, tổng dự toán xây dựng công trình do Bộ Xây dựng hướng dẫnvà đượctínhvàotổng mức đầutư,tổng dự toán xây dựng công trình. March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 101
 69. GIẤY PHÉP XÂY DỰNG Trướckhikhởicôngxâydựng công trình, chủđầutư phảicógiấyphépxâydựng, trừ trường hợpxây dựng các công trình sau đây: ‰ Công trình thuộcbímậtNhànước, công trình xây dựng theo lệnh khẩncấp, công trình tạmphụcvụ xây dựng công trình chính; ‰ Công trình xây dựng theo tuyếnkhôngđiquađôthị nhưng phù hợpvới quy hoạch xây dựng đượcduyệt thuộcdự án đầutư xây dựng đã đượccơ quan nhà nướccóthẩmquyềnphêduyệt; March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 102
 70. ‰ Công trình xây dựng thuộcdự án khu đôthị, khu công nghiệp, khu nhà ở có quy hoạch chi tiếtxâydựng tỷ lệ 1/500 đã đượccơ quan nhà nướccóthẩmquyềnphê duyệt; ‰ Các công trình sửachữa, cảitạo, lắp đặtthiếtbị bên trong không làm thay đổikiếntrúc,kếtcấuchịulựcvà an toàn của công trình; ‰ Công trình hạ tầng kỹ thuật quy mô nhỏ thuộccácxã vùng sâu, vùng xa; ‰ Nhà ở riêng lẻ tại vùng sâu, vùng xa không thuộc đôthị; điểmdâncư nông thôn chưa có quy hoạch xây dựng đượcduyệt. March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 103
 71. Điều kiện cấp giấy phép xây dựng công trình trong đô thị 1. Phù hợpvới quy hoạch chi tiết đượcduyệt 2. Bảo đảm các quy định về chỉ giới đỏ,chỉ giới xây dựng, thiếtkếđôthị,cácyêucầuvề an toàn đốivới các công trình xung quanh. 3. Các công trình xây dựng, nhà ở lẻ trong khu bảo tồndisảnvănhóa,ditíchlịch sử phải đảmbảo mật độ xây dựng, đấttrồng cây xanh, nơi để xe, không làm ảnh hưởng đếnmôitrường. March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 104
 72. 4. Công trình sửachữakhônglàmảnh hưởng đến các công trình lân cậnvề kếtcấu, khoảng cách đến các công trình xung quanh, cấpnước, thoát nước, thông gió, vệ sinh môi trường. 5. Đốivới các công trình cao tầng cấp đặcbiệt, cấp1phảithiếtkế tầng hầm. March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 105
 73. Hồ sơ xin cấp GPXD công trình và nhà ở đô thị 1. Đơnxincấpgiấyphépxâydựng theo mẫu. Trường hợp xin cấpgiấyphépxâydựng tạmcóthờihạnthìtrong đơnxincấpgiấyphépxâydựng còn phảicócamkếttự phá dỡ công trình khi Nhà nướcthựchiệngiảiphóng mặtbằng. 2. Bảnsaomột trong những giấytờ về quyềnsử dụng đất theo quy định củaphápluậtvềđất đai có công chứng. 3. Bảnvẽ thiếtkế thể hiện đượcvị trí mặtbằng, mặtcắt, mặt đứng điểnhình;mặtbằng móng của công trình; sơ đồ vị trí hoặctuyến công trình; sơđồhệ thống và điểm đấunốikỹ thuậtcấp điện, cấpnước, thoát nước; ảnh chụphiệntrạng (đốivớicôngtrìnhsửachữa, cảitạo yêu cầuphảicógiấyphépxâydựng). March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 106
 74. Thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng 1. Uỷ ban nhân dân cấptỉnh uỷ quyềnchoGiámđốcSở Xây dựng cấpgiấyphépxâydựng đốivớicáccôngtrình xây dựng cấp đặcbiệt, cấpItheophâncấpcôngtrình tạiNghịđịnh quảnlýchấtlượng công trình xây dựng; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử -vănhoá; công trình tượng đài, quảng cáo, tranh hoành tráng thuộc địagiới hành chính do mình quảnlý;những công trình trên các tuyến, trục đường phố chính đôthị do Uỷ ban nhân dân cấptỉnh đóquyđịnh. March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 107
 75. 2. Uỷ bannhândâncấpquận / huyệncấpgiấy phép xây dựng các công trình còn lạivànhàở riêng lẻởđôthị thuộc địagiới hành chính do huyệnquảnlý,trừ các công trình quy định theo luật. 3. Uỷ bannhândânphường / xã cấpgiấyphép xây dựng nhà ở riêng lẻởnhững điểm dân cư nông thôn đã có quy hoạch xây dựng được duyệtthuộc địagiới hành chính do xã quảnlý theo quy định của ủy ban nhân dân huyện. March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 108
 76. Gia hạn giấy phép xây dựng 1. Trong thờihạn12thángkể từ ngày đượccấpgiấyphép xây dựng mà công trình chưakhởi công thì ngườixin cấpgiấyphépxâydựng phảixingiahạngiấyphépxây dựng. 2. Hồ sơ xin gia hạngiấyphépxâydựng bao gồm: ‰ Đơnxingiahạngiấyphépxâydựng; ‰ Bản chính giấyphépxâydựng đã đượccấp. 3. Thờigianxétcấpgiahạngiấyphépxâydựng chậmnhất là 5 ngày làm việckể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợplệ. 4. Cơ quan cấpgiấyphépxâydựng là cơ quan gia hạngiấy phép xây dựng. March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 109
 77. D. THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 1. Quảnlýchấtlượng xây dựng (Riêng quảnlýchấtlượng xây dựng đượcthựchiệntheocácquyđịnh củaNghị định về quảnlýchấtlượng công trình xây dựng. ) 2. Quảnlýtiến độ xây dựng 3. Quảnlýkhốilượng thi công xây dựng công trình 4. Quảnlýantoànlaođộng trên công trường xây dựng 5. Quảnlýmôitrường xây dựng. March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 110
 78. Quản lý tiến độ thi công xây dựng công trình 1. Công trình xây dựng trướckhitriểnkhaiphải đượclập tiến độ thi công xây dựng. Tiến độ thi công xây dựng công trình phảiphùhợpvớitổng tiến độ củadự án đã đượcphêduyệt. 2. Đốivới công trình xây dựngcóquymôlớnvàthờigian thicôngkéodàithìtiến độ xây dựng công trình phải đượclậpchotừng giai đoạn, tháng, quý, năm. 3. Nhà thầu thi công xây dựng công trình có nghĩavụ lập tiến độ thi công xây dựng chi tiết, bố trí xen kẽ kếthợp các công việccầnthựchiệnnhưng phảibảo đảmphù hợpvớitổng tiến độ củadự án. March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 111
 79. 4. Chủđầutư,nhàthầu thi công xây dựng, tư vấngiámsát và các bên có liên quan có trách nhiệmtheodõi,giám sát tiến độ thi công xây dựng công trình và điềuchỉnh tiến độ trong trường hợptiến độ thi công xây dựng ở mộtsố giai đoạnbị kéo dài nhưng không đượclàmảnh hưởng đếntổng tiến độ củadự án. 5. Khuyếnkhíchviệc đẩy nhanh tiến độ xây dựng trên cơ sở đảmbảochấtlượng công trình. Trường hợp đẩy nhanh tiến độ xây dựng đem lạihiệu quả cao hơnchodự án thì nhà thầuxâydựng đượcxét thưởng theo hợp đồng. Trường hợpkéodàitiến độ xây dựng gây thiệthạithìbênviphạmphảibồithường thiệt hạivàbị phạtviphạmhợp đồng. March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 112
 80. Quản lý khối lượng thi công xây dựng 1. Việc thi công xây dựng công trình phải được thựchiệntheokhốilượng củathiếtkếđược duyệt. 2. Khốilượng thi công xây dựng đượctínhtoán, xác nhậngiữachủđầutư,nhàthầu thi công xây dựng, tư vấngiámsáttheothờigianhoặc giai đoạn thi công và được đốichiếuvớikhối lượng thiếtkếđượcduyệt để làm cơ sở nghiệm thu, thanh toán theo hợp đồng. March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 113
 81. 3. Khi có khốilượng phát sinh ngoài thiếtkế,dự toán xây dựng công trình đượcduyệtthìchủđầutư và nhà thầu thi công xây dựng phảixemxétđể xử lý. Riêng đốivới công trình sử dụng vốnngânsáchnhànướcthìchủđầu tư phảibáocáongườiquyết định đầutưđểxem xét, quyết định. Khốilượng phát sinh đượcchủđầutư,ngườiquyết định đầutư chấpthuận, phê duyệtlàcơ sởđểthanh toán, quyết toán công trình. 4. Nghiêm cấmviệckhaikhống, khai tăng khốilượng hoặc thông đồng giữacácbênthamgiadẫn đếnlàmsaikhối lượng thanh toán. March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 114
 82. Quản lý an toàn lao động 1. Nhà thầuthicôngxâydựng phảilậpcácbiệnphápan toàn cho người và công trình trên công trường xây dựng. 2. Các biệnphápantoàn,nộiquyvề an toàn phải được thể hiệncôngkhaitrêncôngtrường xây dựng để mọi ngườibiếtvàchấp hành. ở những vị trí nguy hiểmtrên công trường, phảibố trí ngườihướng dẫn, cảnh báo đề phòng tai nạn. 3. Nhà thầu thi công xây dựng, chủđầutư và các bên có liên quan phảithường xuyên kiểmtragiámsátcôngtác an toàn lao động trên công trường. March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 115
 83. 4. Nhà thầuxâydựng có trách nhiệm đào tạo, hướng dẫn, phổ biếncácquyđịnh về an toàn lao động. 5. Nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệmcấp đầy đủ các trang bị bảohộ lao động,antoànlaođộng cho ngườilaođộng theo quy định. 6. Khi có sự cố về an toàn lao động, nhà thầu thi công xây dựng và các bên có liên quan có trách nhiệmtổ chứcxử lý và báo cáo cơ quan quản lý nhà nướcvề an toàn lao động theo quy định củaphápluật đồng thờichịutrách nhiệmkhắcphụcvàbồithường những thiệthạidonhà thầu không bảo đảmantoànlaođộng gây ra. March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 116
 84. Quản lý môi trường xây dựng 1. Nhà thầu thi công xây dựng phảithựchiệncácbiệnpháp đảmbảovề môi trường cho ngườilaođộng trên công trường và bảovệ môi trường xung quanh, bao gồmcó biệnphápchống bụi, chống ồn, xử lý phế thảivàthu dọnhiệntrường. Đốivớinhững công trình xây dựng trong khu vực đôthị thì còn phảithựchiệncácbiện pháp bao che, thu dọnphế thải đưa đếnnơiquyđịnh. 2. Trong quá trình vận chuyểnvậtliệuxâydựng, phế thải phảicóbiện pháp che chắn đảmbảoantoàn,vệ sinh môi trường. March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 117
 85. 3. Nhà thầu thi công xây dựng, chủđầutư phảicó trách nhiệmkiểm tra giám sát việcthựchiện bảovệ môi trường xây dựng, đồng thờichịusự kiểm tra giám sát củacơ quan quảnlýnhànước về môi trường. 4. Người để xảy ra các hành vi làm tổnhại đếnmôi trường trong quá trình thi công xây dựng công trình phảichịu trách nhiệmtrướcphápluậtvà bồithường thiệthạidolỗicủa mình gây ra. March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 118
 86. E. HỢP ĐỒNG TRONG XÂY DỰNG Nguyên tắc chung ký kếthợp đồng trong hoạt động xây dựng: 1. Hợp đồng trong hoạt động xây dựng (sau đây gọitắtlà hợp đồng xây dựng) đượckýkết sau khi Bên giao thầu hoàn thành việclựachọn nhà thầu theo quy định. 2. Hợp đồng xây dựng phải đượcxáclậpbằng vănbảntheo mẫudoBộ Xây dựng quy định. 3. Việckýkếtvàthựchiệnhợp đồng xây dựng phảituân thủ quy định củaNghịđịnh này và các quy định pháp luậtvề hợp đồng khác có liên quan. March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 119
 87. Hồ sơ hợp đồng xây dựng 1. Hồ sơ hợp đồng xây dựng bao gồmhợp đồng xây dựng và các tài liệu kèm theo hợp đồng xây dựng. 2. Tài liệu kèm theo hợp đồng xây dựng là bộ phận không thể tách rờicủahợp đồng: ‰ Thông báo trúng thầuhoặcvănbảnchỉđịnh thầu; ‰ Điềukiệnriêngvàđiềukiện chung củahợp đồng; ‰ Hồ sơ mờidự thầu, hồ sơ mời đấuthầu, hồ sơ dự thầu, hồ sơđấuthầu; March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 120
 88. ‰ Đề xuấtcủa nhà thầu; ‰ Các chỉ dẫnkỹ thuật; ‰ Các bảnvẽ thiếtkế; ‰ Các sửa đổi, bổ sung bằng vănbản; ‰ Các bảng, biểu; ‰ Bảolãnhthựchiệnhợp đồng, bảolãnhđối vớitiềntạm ứng và các loạibảolãnhkhác nếucó; ‰ Các tài liệu khác có liên quan. March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 121
 89. Đàm phán, ký kết hợp đồng xây dựng 1. Tuỳ theo quy mô, tính chấtvàyêucầuvề thờigianthực hiệndự án, chủđầutư có thể ký hợp đồng vớimộthoặc nhiều nhà thầu chính. Nhà thầu chính có thể ký hợp đồng để thựchiệncôngviệcvớimộthoặc nhiều nhà thầuphụ.Khốilượng công việc do các nhà thầuphụ thực hiệnkhôngđượcvượtquá30%khốilượng công việccủa hợp đồng. 2. Trường hợpchủđầutư ký hợp đồng với nhiều nhà thầu chính thì nội dung củacáchợp đồng này phải đảmbảo sự thống nhất, đồng bộ trong quá trình thựchiệncác công việccủahợp đồng. March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 122
 90. 3. Trường hợp nhà thầulàliêndanh,thìcácnhàthầutrong liên danh phảicử người đạidiệnliêndanhđể đàm phán. Nhà thầu đứng đầuliêndanhhoặctấtcả nhà thầutham gialiêndanhphảikývàohợp đồng xây dựng tuỳ theo yêu cầucủabêngiaothầu. Các nhà thầu trong liên danh phảichịu trách nhiệm chung và riêng trướcchủđầutư về tiến độ,chấtlượng công trình theo hợp đồng đãký kết. 4. Việc đàm phán, ký kếthợp đồng phảicăncứ vào kếtquả lựachọn nhà thầu, điềukiệnthựchiệncôngviệc, hồ sơ mời đấuthầu, hồ sơđấuthầu, đề xuấtcủa nhà thầu đượclựachọnvàcáctàiliệucóliênquankhác. March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 123
 91. 5. Tuỳ theo sự thoả thuận, các bên trong hợp đồng xây dựng có thể uỷ thác để điềuphối, giám sát, thựchiệnnghiệm thu công việctheohợp đồng. 6. Hợp đồng xây dựng có hiệulựckể từ ngày các bên tham gia hợp đồng ký kếthợp đồng trừ trường hợp các bên có thoả thuậnkhác. March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 124
 92. Phương thức thanh toán trong hợp đồng XD Căncứ thờigianthựchiệnhợp đồng, tính chấthợp đồng, các bên tham gia thoả thuậnápdụng mộthoặckếthợp các phương thức thanh toán sau: 1.Thanhtoántheogiátrọn gói (giá khoán gọn): bên giao thầu thanh toán cho nhà thầutheogiákhoángọn trong hợp đồng, đượcápdụng cho gói thầu đượcxác định rõ về khốilượng, chấtlượng và thờigian.Trường hợpcónhững phát sinh ngoài hợp đồng nhưng không do nhà thầugâyrasẽđượcngườiquyết định đầutư xem xét, quyết định. March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 125
 93. 2. Thanh toán theo đơngiácốđịnh: bên giao thầu thanh toán cho nhà thầucáccôngviệc hoàn thành theo đơngiáđã đượcxácđịnh trướctronghợp đồng. Giá trị được thanh toán xác định bằng cách nhân khốilượng công việc hoàn thành thựctế với đơngiáđã đượcxácđịnh trước trong hợp đồng. Trường hợpkhốilượng phát sinh lớnhơn 20 % khốilượng ban đầutronghợp đồng thì đơngiáphần khốilượng phát sinh được phép thoả thuậnlại. 3.Thanhtoántheogiáđiềuchỉnh: áp dụng cho những gói thầumàtạithời điểmkýhợp đồng không đủ điềukiện xác định chính xác về số lượng và khốilượng hoặccóbiến động lớnvề giá cả do Nhà nướcthayđổivàhợp đồng có thờigianthựchiện trên 12 tháng. March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 126