Bài giảng Cơ học đất - Chương mở đầu - Phạm Sơn Tùng

pdf 11 trang ngocly 26/05/2021 260
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Cơ học đất - Chương mở đầu - Phạm Sơn Tùng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdfbai_giang_co_hoc_dat_chuong_mo_dau_pham_son_tung.pdf

Nội dung text: Bài giảng Cơ học đất - Chương mở đầu - Phạm Sơn Tùng

 1. CƠ HỌC ĐẤT Chương mở đầu Th.S Phạm Sơn Tùng
 2. Các yêu cầu của môn học • Tham gia bài giảng đầy đủ • Kiểm tra 15 phút bất cứ lúc nào với số lần tùy ý giảng viên • (Tham gia bài giảng + kiểm tra 15 phút + thi giữa kì) = 30% • Thi cuối học kì = 70%
 3. Định nghĩa môn học Cơ học đất là bộ môn nghiên cứu các ứng xử của đất trước các tác động cơ học. • Các tính chất vật lý của đất • Các tính chất cơ học của đất • Ứng suất trong đât • Dự tính độ lún của nền móng công trình • Khả năng chịu tải của nền móng công trình • Áp lực đất lên tường chắn • Ổn định mái đất
 4. Các tính chất vật lý của đất
 5. Các tính chất cơ học của đất
 6. Ứng suất trong đất
 7. Dự tính độ lún của nền móng công trình
 8. Khả năng chịu tải của nền móng công trình
 9. Áp lực đất lên tường chắn
 10. Ổn định mái đất
 11. Tài liệu tham khảo chính • R.Whitlow, Cơ học đất, NXB Giáo dục 1997 (bản dịch tiếng Việt). • Vũ Công Ngữ – Nguyễn Văn Thông, Bài tập cơ học đất, NXB Giáo Dục 1999. • Nguyễn Uyên, Cơ học đất, NXB Xây Dựng 2005. • N.A.Xưtovich, Cơ học đất, (giáo trình rút gọn), bản dịch tiếng Việt của Đỗ Bằng, Nguyễn Công Mẫn, Moscơva 1987. •