Giáo trình Định mức kinh tế kỹ thuật cơ sở của quản trị kinh doanh - Bài 7: Quản lý chất lượng theo ISO - 9000 - Nguyễn Thị Xuân Hương

pdf 21 trang ngocly 240
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo trình Định mức kinh tế kỹ thuật cơ sở của quản trị kinh doanh - Bài 7: Quản lý chất lượng theo ISO - 9000 - Nguyễn Thị Xuân Hương", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdfgiao_trinh_dinh_muc_kinh_te_ky_thuat_co_so_cua_quan_tri_kinh.pdf

Nội dung text: Giáo trình Định mức kinh tế kỹ thuật cơ sở của quản trị kinh doanh - Bài 7: Quản lý chất lượng theo ISO - 9000 - Nguyễn Thị Xuân Hương

 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN KHOA THƯƠNG MẠI ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT- CƠ SỞ CỦA QUẢN TRỊ KINH DOANH Người biên soạn: PGS.TS. Nguyễn Thị Xuân Hương
 2. BAI 7: QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO ISO - 9000 I. Khái quát về hệ thống quản lý chất lượng II. Quản lý chất lượng theo ISO 9000 III. Nguyên lý xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9000
 3. BAI 7: QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO ISO - 9000 I. Khái quát về hệ thống quản lý chất lượng 1. Khái niệm và vai trò của hệ thống quản lý chất lượng 2. Yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng
 4. I. KHÁI QUÁT VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 1. Khái niệm và vai trò của hệ thống quản lý chất lượng a. Khái niệm Theo ISO 9000: 2000, thì "Hệ thống quản lý chất lượng là hệ thống quản lý để chỉ đạo và quản lý một tổ chức vì mục tiêu chất lượng". Hệ thống quản lý chất lượng bao gồm nhiều bộ phận hợp thành và giữa các bộ phận hợp thành đó có quan hệ mật thiết với nhau như: cơ cấu tổ chức, trách nhiệm, thủ tục, quy trình và các nguồn lực để thực hiện quản lý chất lượng.
 5. I. KHÁI QUÁT VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG • 1. Khái niệm và vai trò của hệ thống quản lý chất lượng • b. Vai trò của hệ thống quản lý chất lượng Bảo đảm sản phẩm và dịch vụ thoả mãn các yêu cầu của khách hàng Duy trì các tiêu chuẩn mà doanh nghiệp đạt được một cách thành công Cải tiến tiêu chuẩn trong những lĩnh vực cần thiết; Kết hợp hài hoà các chính sách và việc thực hiện của tất cả các bộ phận phòng Nâng cao hiệu quả Tập trung quan tâm đến chất lượng Bảo đảm sản phẩm và dịch vụ được phân phối đúng lúc Giảm chi phí hoạt động
 6. I. KHÁI QUÁT VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 2. Yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng - Nhận biết các quá trình cần thiết trong hệ thống quản lý chất lượng và áp dụng chúng trong toàn bộ tổ chức. - Xác định trình tự và mối tương tác của các quá trình - Xác định các chuẩn mực, phương pháp cần thiết nhằm đảm bảo việc tác nghiệp và kiểm soát các quá trình có hiệu lực. - Đảm bảo sự sẵn có của các nguồn lực và thông tin cần thiết để hỗ trợ hoạt động tác nghiệp và giám sát các quá trình. - Đo lường, theo dõi và phân tích các quá trình. - Thực hiện các biện pháp cần thiết để đạt được kết quả của dự định và cải tiến liên tục. - Cần xây dựng và công bố các văn bản của hệ thống quản lý chất lượng như: chính sách chất lượng; các mục tiêu chất lượng; sổ tay chất lượng; các thủ tục; các hồ sơ và các tài liệu cần thiết khác
 7. BÀI 7: QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO ISO - 9000 II. Quản lý chất lượng theo ISO 9000 1. Nguyên tắc quản lý chất lượng của ISO 9000 2. Đối tượng và các trường hợp áp dụng ISO 9000 3. Nội dung của Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 : 2000 4. Lợi ích của bộ tiêu chuẩn ISO 9000
 8. II. QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO ISO 9000 • 1. Nguyên tắc quản lý chất lượng của ISO 9000 • Nguyên tắc thứ nhất là định hướng khách hàng • Nguyên tắc thứ hai là vai trò của lãnh đạo • Nguyên tắc thứ ba được mọi người tham gia • Nguyên tắc thứ tư tiếp cận theo quá trình Nguyên tắc thứ năm là có quan điểm hệ thống • Nguyên tắc thứ sáu là cải tiến liên tục • Nguyên tắc thứ bảy là quyết định phải dựa trên các sự kiện thực tế • Nguyên tắc thứ tám là phát triển quan hệ hợp tác
 9. II. QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO ISO 9000 2. Đối tượng và các trường hợp áp dụng ISO 9000 - Các doanh nghiệp, các tổ chức có mong muốn giành được lợi thế nhờ việc thực thi hệ thống quản lý chất lượng này. - Các doanh nghiệp, các tổ chức mong muốn giành được sự tin tưởng từ các nhà cung cấp của họ. - Những người sử dụng sản phẩm. - Các doanh nghiệp đánh giá hoặc kiểm tra hệ thống quản lý chất lượng để xác định mức độ phù hợp của nó đối với bộ tiêu chuẩn ISO 9001 - Các tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn hoặc đào tạo về hệ thống quản lý chất lượng thích hợp cho doanh nghiệp đó
 10. II. QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO ISO 9000 3. Nội dung của Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 : 2000 Bộ tiêu chuẩn quốc tế ISO 9000 phiên bản năm 1987 (viết là ISO 9000:1987) là hệ thống tiêu chuẩn nhằm đảm bảo chất lượng của một tổ chức (bao gồm cả các doanh nghiệp). Chất lượng quản lý của một doanh nghiệp là cơ sở nền tảng để hình thành chất lượng sản phẩm và dịch vụ do doanh nghiệp cung ứn Lần sửa đổi thứ nhất của Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 là vào năm 1994 và phiên bản này có giá trị đến năm 2003 (tồn tại song song với phiên bản mới). Bộ tiêu chuẩn ISO 9000: 1994 được phân định thành ba mô hình riêng biệt.
 11. II. QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO ISO 9000 3. Nội dung của Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 : 2000 (tiếp) - Mô hình 1 (ISO 9001) áp dụng cho các doanh nghiệp liên quan đến thiết kế, triển khai sản xuất, lắp đặt và dịch vụ - Mô hình 2 (ISO 9002) có thể áp dụng cho các doanh nghiệp liên quan đến sản xuất, lắp đặt và dịch vụ - Mô hình 3 (ISO 9003) là mô hình bảo đảm chất lượng áp dụng cho các doanh nghiệp hoạt động, có liên quan đến kiểm tra, thử nghiệm và cuối cùng là bán sản phẩm
 12. II. QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO ISO 9000 3. Nội dung của Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 : 2000 (tiếp) -phiên bản mới (ISO 9000: 2000) chỉ còn 3 bộ tiêu chuẩn ISO 9000, hệ thống quản lý chất lượng - cơ sở và thuật ngữ ISO 9001, hệ thống quản lý chất lượng - các yêu cầu ISO 9004, hệ thống quản lý chất lượng - hướng dẫn cải tiến hiệu quả hoạt động.
 13. II. QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO ISO 9000 3. Nội dung của Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 : 2000 (tiếp) - Như vậy đối với phiên bản ấn hành năm 2000 - Các doanh nghiệp chỉ áp dụng mô hình ISO 9001 - ISO 9003. ISO 8402 về thuật ngữ và định nghĩa nay được đề cập cùng với các nguyên tắc cơ bản trong ISO 9000: 2000 - ISO 9004 cũng được điều chỉnh lại và trở thành cặp đồng nhất với ISO 9001
 14. II. QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO ISO 9000 3. Nội dung của Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 : 2000 (tiếp) Về cấu trúc, từ 20 yêu cầu theo phiên bản cũ nay được tổ chức lại theo cách tiếp cận quá trình và phân nhóm theo các hoạt động của tổ chức thành 5 phần chính: - Các yêu cầu chung của Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) gồm cả các yêu cầu về hệ thống văn bản, tài liệu và hồ sơ. - Trách nhiệm của lãnh đạo - trách nhiệm của lãnh đạo cao cấp đối với HTQLCL, gồm cam kết của lãnh đạo, định hướng vào khách hàng, hoạch định chất lượng và thông tin nội bộ. - Quản lý nguồn lực - gồm các yêu cầu về cung cấp nguồn lực cần thiết cho HTQLCL trong đó có các yêu cầu về đào tạo. - Tạo sản phẩm - gồm các yêu cầu về sản phẩm và dịch vụ, trong đó có việc xem xét hợp đồng, mua hàng, thiết kế, sản xuất, đo lường và hiệu chuẩn. - Đo lường, phân tích và cải tiến - gồm các yêu cầu cho các hoạt động đo lường, trong đó có việc đo lường sự thoả mãn khách hàng, phân tích dữ liệu và cải tiến liên tục.
 15. II. QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO ISO 9000 3. Nội dung của Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 : 2000 (tiếp) Bộ tiêu chuẩn ISO 9000: 2000 có một số thay đổi chủ yếu so với ISO 9000: 1994 - Coi trọng cải tiến liên tục - Đề cao sự thoả mãn khách hàng - Tiếp tục đề cao vai trò lãnh đạo
 16. II. QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO ISO 9000 4. Lợi ích của bộ tiêu chuẩn ISO 9000 - Nâng cao sự thoả mãn khách hàng và cung ứng cho xã hội các sản phẩm, dịch vụ có chất lượng tốt - Tăng năng suất và giảm giá thành - Tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp - Tăng uy tín của doanh nghiệp về đảm bảo chất lượng
 17. BÀI 7: QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO ISO - 9000 III. Nguyên lý xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9000 1. Nguyên lý xây dựng và vận hành hệ thống quản lý chất lượng 2. Quá trình áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9000
 18. III. NGUYÊN LÝ XÂY DỰNG VÀ ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO ISO 9000 1. Nguyên lý xây dựng và vận hành hệ thống quản lý chất lượng a. Hệ thống quản lý chất lượng quyết định chất lượng sản phẩm, dịch vụ: chất lượng sản phẩm được định hình (thậm chí được quyết định) bởi "trình độ" của hệ thống quản lý chất lượng. b. Quản lý theo quá trình c. Phòng ngừa hơn khắc phục d. Làm đúng ngay từ đầu: sản phẩm tốt được hình thành từ các yếu tố đầu vào không có lỗi.
 19. III. NGUYÊN LÝ XÂY DỰNG VÀ ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO ISO 9000 2. Quá trình áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9000 a. Hoạch định b. Thực hiện hệ thống chất lượng c. Kiểm soát chất lượng d. Duy trì và cải tiến chất lượng
 20. III. NGUYÊN LÝ XÂY DỰNG VÀ ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO ISO 9000 2. Quá trình áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9000 - Xây dựng hệ thống tài liệu chất lượng • Sổ tay chất lượng • Thủ tục quá trình • Bản hướng dẫn công việc • Biểu mẫu • Hồ sơ
 21. Câu hỏi thảo luận và ôn tập 1. Khái niệm và vai trò của hệ thống quản lý chất lượng? 2. Trình bày các nguyên tắc quản lý chất lượng của ISO 9000? 3. Đối tượng áp dụng ISO 9000 và nội dung của Bộ tiêu chuẩn ISO 9000-2000? 4. Lợi ích của Bộ tiêu chuẩn ISO 9000? 5. Cho biết nguyên lý xây dựng và vận hành hệ thống quản lý chất lượng ? 6. Trình bày quá trình áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9000?