Bài giảng Yêu cầu và nhiệm vụ của công tác tư vấn giám sát thi công xây dựng - Nguyễn Văn Hiệp

pdf 80 trang ngocly 01/06/2021 220
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Yêu cầu và nhiệm vụ của công tác tư vấn giám sát thi công xây dựng - Nguyễn Văn Hiệp", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdfbai_giang_yeu_cau_va_nhiem_vu_cua_cong_tac_tu_van_giam_sat_t.pdf

Nội dung text: Bài giảng Yêu cầu và nhiệm vụ của công tác tư vấn giám sát thi công xây dựng - Nguyễn Văn Hiệp

 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM YÊUYÊU CẦUCẦU VÀVÀ NHIỆM NHIỆM VỤVỤ CỦACỦA CÔNGCÔNG TÁCTÁC TƯTƯ VẤN VẤN GIÁMGIÁM SÁTSÁT THITHI CÔNGCÔNG XÂYXÂY DỰNGDỰNG www.chinhphu.vn PGS. TS. NGUYỄN VĂN HIỆP www.moc.gov.vn PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG TP. HỒ CHÍ MINH www.mpi.gov.vn nvhiep89@hcm.vnn.vn www.monre.gov.vn nvhiep89@yahoo.com www.mof.gov.vn 0903706108 - 39325923 www.tcxdvn.xaydung.gov.vn www.hochiminhcity.gov.vn www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn 2009 1
 2. CÁC VĂN BẢN PHÁP QUY LIÊN QUAN : LUẬT XÂY DỰNG 2003 NĐ 209/2004/NĐ-CP NGÀY 16/12/2004 (HIỆU LỰC 05/1/2005) NĐ 49/2008/NĐ-CP NGÀY 18/4/2008 SỬA ĐỔI NĐ 209/2004 NĐ 12/2009/NĐ-CP NGÀY 12/2/2009 (VỀ QLDA ĐTXD) • NĐ 33/2005/NĐ-CP NGÀY 31/10/2005 CỦA CP BỔ SUNG, SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NĐ 105/2004/NĐ-CP VỀ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP NĐ 23/2009/NĐ-CP NGÀY 27/3/2009 CỦA TTCP VỀ XỬ PHẠT VPHC TRONG HĐXD, KDBĐS, VLXD, HTKT, QLN. NĐ 53/2007/NĐ-CP NGÀY 27/3/2007 CỦA TTCP VỀ XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH TRONG ĐT • NĐ 99/2007/NĐ-CP NGÀY 13/6/2007 CỦA TTCP QUẢN LÝ CPĐTXDCT • QĐ 80/2005/QĐ-TTG NGÀY 18/4/2005 CỦA TTCP VỀ GSĐT CỦA CỘNG ĐỒNG • CT 21/2005/CT-TTG NGÀY 15/6/2005 CỦA TTCP CHỐNG L/PHÍ, THẤT THOÁT TRONG ĐTXD • CT 13/2006/CT-BXD NGÀY 10/11/2006 CỦA BXD VỀ QLCL NHÀ DÂN RIÊNG LẺ • CT 07/2007/CT-BXD NGÀY 05/11/2007 VỀ TĂNG CƯỜNG QLCC NCT. TT 16/2008/TT-BXD NGÀY 11/9/2008 CỦA BXD VỀ KIỂM TRA CHỨNG NHẬN AN TOÀN KNCL VÀ GCN SPHVCLCTXD TT 12/2005/TT-BXD NGÀY 15/7/2005 CỦA BXD VỀ QLCL VÀ NĂNG LỰC HĐXD • TT 05/2007/TT-BXD NGÀY 25/7/2007 VỀ LẬP QUẢN LÝ CPĐTXDCT • TT 06/2007/TT-BXD NGÀY 25/7/2007 VỀ HỢP ĐỒNG TRONG HĐXD • TTLT 04/2006/TTLT-BKHĐT-UBTUMTTQVN-TC - 04/12/2006 VỀ GSĐT CỦA CỘNG ĐỒNG • QĐ 12/2005/QĐ-BXD NGÀY 18/4/2005 CỦA BXD VỀ CẤP CCHN GS THI CÔNG VB 1751/BXD-VP NGÀY 12/8/2007 CỦA BXD VỀ ĐM CHI PHÍ QLDA, QLĐTXDCT CÁC VB HƯỚNG DẪN VỀ GIÁM SÁT VÀ CẤP GCNSPHVCLCTXD CỦA BXD. CÁC VB HƯỚNG DẪN VỀ QLCL BAN HÀNH TRÊN ĐỊA BÀN TP. 2
 3. I- LỜI NÓI ĐẦU: • “LÀM ĐÚNG, LÀM TỐT NGAY TỪ ĐẦU” (ISO 9000) • CÁCH TRÌNH BÀY SẼ KẾT HỢP VĂN BẢN PHÁP QUY VÀ NHỮNG THỰC TIỄN VI PH ẠM VỀ GIÁM SÁT CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XD, ĐỂ HIỂU VÀ RÚT KINH NGHIỆM. • 5 TIÊU CHÍ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG (THEO LUẬT XD) LÀ: TIẾN ĐỘ, CHẤT LƯỢNG, GIÁ THÀNH, AN TOÀN VÀ (ĐẢM BẢO) MÔI TRƯỜNG (XD) . • 4 NỘI DUNG CỦA GS LÀ: KIỂM TRA, ĐÔN ĐỐC, CHỈ ĐẠO, ĐÁNH GIÁ • CHUYỂN TỪ CƠ CHẾ “THANH TRA ” SANG CƠ CHẾ “GIÁM SÁT” • SỰ ĐIỀU TIẾT VĨ MÔ HOẠT ĐỘNG XD CỦA NHÀ NƯỚC (TRUNG QUỐC CÓ TỪ 1988). • YÊU CẦU HỘI NHẬP, ĐẨY MẠNH XÃ HỘI HÓA, ĐẨY MẠNH PHÂN CẤP • SỰ CẦN THIẾT PHẢI CHẤN CHỈNH ĐỘI NGŨ TV , ĐẶC BIỆT LÀ TVGS (PHẠT NẶNG) • CHẤT LƯỢNG CTXD LÀ LỢI ÍCH BỀN VỮNG . HOẠT ĐỘNG QLCL THỰC HIỆN Ở CĐT, NHÀ THẦU VÀ GIÁM SÁT TÁC GIẢ. • GIÁM SÁT PHẢI XEM LÀ MỘT NGHỀ RIÊNG. VIỆC GIÁM SÁT LÀ CHẾ ĐỘ BẮT BUỘC ĐỐI VỚI CÁC CTXD, ĐẶC BIỆT KHI XD BẰNG VỐN CÓ TÍNH CHẤT NGÂN SÁCH. VÀ ĐỂ QLCL ĐÚNG QUY TRÌNH. • CÓ GIÁM SÁT, CÁC RỦI RO DỄ NGĂN NGỪA TỪ ĐẦU VÀ QUYỀN LỢI CĐT ĐƯỢC ĐẢM BẢO, CẢ KHI VIỆC ĐẦU TƯ ĐƯỢC XHH RỘNG RÃI. • TVGS LÀ CÔNG VIỆC VỐN ĐÃ CÓ TỪ LÂU Ở CÁC NƯỚC PHÁT TRIỂN, GIÚP CĐT SỬ DỤNG ĐỒNG VỐN ĐTXD HIỆU QUẢ. Ở CÔNG TRƯỜNG, GSV GỌI CHUNG LÀ KỸ SƯ. 3
 4. II- QUY TRÌNH THỰC HIỆN MỘT DAĐTXD HIỆN HÀNH SỬ DỤNG VỐN NS: XÁC ĐỊNH DỰ ÁN ĐƯỢC DỰ ÁN ĐƯỢC Chuẩn bị Thực hiện Kết thúc - CHỦ TRƯƠNG CHỦ ĐẦU TƯ PHÊ DUYỆT NGHIỆM THU đầu tư đầu tư đầu tư - QH 1/2000 - Đấu thầu DA, đấu thầu chọn NĐT - Làm thủ tục vay, ghi vốn (NS) - Bàn giao, đưa công trình Ghi vốn (NS) - Khảo sát (chi tiết) địa hính, địa chất vào sử dụng - Lập và trình duyệt PA ĐBGT - Khảo sát (sơ bộ), điều tra XHH - Hoàn công công trình - Lập và trình duyệt PATĐC - Thi tuyển QH, KT hay đấu thầu TV - Vận hành, chạy thử - Bồi thường GPMB, tái định cư - Lập nhiệm vụ QH - Thu hồi, giao, thuê đất, chuyển MĐSDĐ - Sản xuất thử - Quy hoạch chi tiết (1/500) - Xin phép xây dựng (lập TKCS) - Kiểm toán - BCĐT; ĐTM - Đấu thầu, lập thiết kế, dự toán (QS) - Quyết toán, tất toán - Dự án khả thi (DA ĐT) và TKCS - Thảm tra TK-DT (QS) - Trả lãi vay - BC KT-KTXDCT (tôn giáo, nhỏ) - Tthẫm định và duyệt TK-DT - Chuyển giao công nghệ - Đấu thầu xây lắp – thiết bị - Giấy chứng nhận đầu tư (GPĐT) - Điều chỉnh dự án (nếu có) - Gíam sát xây lắp – thiết bị - Thẩm định TKCS - Cấp GCNQSHCT - Thông báo khởi công XD - Thẩm định DA, BCĐT - Xây lắp công trình - Cấp GCNQSHNƠ và QSDĐƠ - Phê duyệt DA, BCKTKT - Lắp đặt thiết bị - Giám định đầu tư - Điều chỉnh QH - Mua các loại bảo hiểm - Điều chỉnh DA, BCKTKT - Đóng thuế xây dựng - GIám định đầu tư - Nghiệm thu từng phần, từng hạng mục - Thanh toán từng phần - Nghiệm thu toàn phần - Điều chỉnh thiết kế- DT-TDT - Điều chỉnh dự án (nếu có) - Trình công tác phát sinh - Cấp GCNSPH VCLCTXD - Gíam định đầu tư HĐXD PHẢI ĐƯỢC GIAO CHO NHỮNG TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN ĐỦ NĂNG LỰC ĐỂ THỰC HIỆN GĐĐTƯ HAY GS ĐỂ ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ: NHIỆM VỤ CỦA BỘ, SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ 4
 5. III- KHÁI NIỆM VỀ TƯ VẤN XÂY DỰNG : III.1. SỐ LƯỢNG ĐÃ ĐĂNG KÝ KINH DOANH (XD – TVXD) TẠI TP. HỒ CHÍ MINH – SỐ LIỆU ĐẾN T5/2009 LÀ 26.000 DOANH NGHIỆP, KHOẢNG 700 NHÀ TVXD) III.2. CÁC LOẠI HÌNH TƯ VẤN: NHIỀU LOẠI HÌNH, VN CHƯA TIẾP CẬN • ĐÁNH GIÁ TRỮ LƯỢNG • CUNG CẤP THÔNG TIN PHỤC VỤ ĐẦU TƯ, ĐIỀU TRA NHU CẦU THỊ TRƯỜNG • XÁC NHẬN THÔNG TIN • ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH, THỊ TRƯỜNG, ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN (GIÁN TIẾP). • ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN • KHAI THÁC BẤT ĐỘNG SẢN • MÔI GIỚI, ĐỊNH GIÁ, QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG SÀN GIAO DỊCH BĐS QUY HOẠCH (CÓ CCHN, ĐƯỢC PHÂN HẠNG) LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ (ĐƯỢC PHÂN HẠNG) ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG (ĐTM) – KHÔNG CẦN CCHN (!) KHẢO SÁT (ĐỊA CHẤT, ĐO ĐẠC) (CÓ CCHN, ĐƯỢC PHÂN HẠNG) THIẾT KẾ (P, A, S, M & E) VÀ DỰ TOÁN (QS) (CÓ CCHN, ĐƯỢC PHÂN HẠNG) THẨM ĐỊNH (DỰ ÁN, THIẾT KẾ, DỰ TOÁN); THẨM ĐỊNH GIÁ, KS ĐỊNH GIÁ. ĐẤU THẦU (CÓ CCBDNV) GIÁM SÁT (CÓ CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG, CCHN, ĐƯỢC PHÂN HẠNG) QUẢN LÝ DỰ ÁN (ĐƯỢC PHÂN HẠNG) KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG; ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CÒN LẠI; CẤP GCN SỰ PHÙ HỢP; ĐÁNH GIÁ SỰ CỐ (KHÔNG CẦN CCHN !); QLCL CHO NHÀ THẦU. ĐỊNH BỆNH CÔNG TRÌNH, XÁC LẬP QUY CHẾ BẢO TRÌ PHÁP LUẬT VÀ HỢP ĐỒNG KINH TẾ 5
 6. III.3. THỰC TRẠNG ĐỘI NGŨ TƯ VẤN: • THUÊ PHÁP NHÂN – CHƯA TẠO UY TÍN CAO. • TỔ CHỨC LỎNG LẺO (RẤT ÍT ĐƠN VỊ CÓ HỆ THỐNG QLCL) – CHỦ YẾU LÀ DN VỪA VÀ NHỎ. • TÌM VIỆC CHỦ YẾU DO QUEN BIẾT; CÓ VIỆC, MỚI TÌM NGƯỜI; • “CHUYÊN” NHIỀU LĨNH VỰC; NHƯNG LẠI KHÔNG CHUYÊN NGHIỆP; SỬ DỤNG LẠI “TÁC PHẨM” • KHÔNG THẠO LUẬT PHÁP QUỐC GIA, QUỐC TẾ. TRANG BỊ KÉM; KHÔNG LÀM CHỦ PHẦN MỀM • MỘT CÁ NHÂN “ÔM” NHIỀU DỰ ÁN – NHẬN KẾT QUẢ MÀ KHÔNG KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CÔNG VIỆC. • VỐN ÍT YẾU NGOẠI NGỮ • CHƯA MUA BH SẢN PHẨM. MUA KHÔNG PHÙ HỢP THÔNG LỆ KHU VỰC, QT CÁ NHÂN GIÁM SÁT CHƯA THẤY TẦM QUAN TRỌNG CÁ NHÂN GS CHƯA THÔNG HIỂU HẾT QC, TC; CLVL HOÀN THIỆN CÁ NHÂN GS CHƯA THÔNG HIỂU HẾT CÔNG NGHỆ XD, LẮP ĐẶT HIỆN ĐẠI • CHẤT LƯỢNG CÔNG VIỆC CHƯA CAO; TRỂ TIẾN ĐỘ TƯ VẤN THƯỜNG XUYÊN . • THIẾT KẾ DƯ, QUÁ AN TOÀN HAY NGUY HIỂM – THIẾU TRÁCH NHIỆM. • VẤN ĐỀ LƯƠNG TÂM NGHỀ NGHIỆP VÀ VAI TRÒ CỦA HNN: CÒN YẾU. • XỬ LÝ CHẾ TÀI HIỆN HÀNH CÒN YẾU, THẤP • KHÉP KÍN (BẠN BÈ), CẢ NỂ, THỎA HIỆP ?! 6
 7. III.4. YÊU CẦU VỀ PHÂN HẠNG DOANH NGHIỆP VÀ CÁ NHÂN HÀNH NGHỀ GIÁM SÁT THEO LUẬT XÂY DỰNG VÀ HỘI NHẬP: • GIAO VIỆC PHẢI THEO NĂNG LỰC CỦA CẢ CÁ NHÂN LẪN TỔ CHỨC GIÁM SÁT. • THEO KINH NGHIỆM, LOẠI HÌNH HOẠT ĐỘNG, SỐ LƯỢNG NHÂN SỰ ĐANG CÓ (NGHỊ ĐỊNH 16, THÔNG TƯ 12) – NHIỀU DN, KIỂM TRA CHẮC CHẮN KHÔNG ĐẠT ! . • CÁ NHÂN HÀNH NGHỀ ĐỘC LẬP: PHẢI CÓ CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ, ĐĂNG KÝ KINH DOANH; CHỈ GIÁM SÁT HAY THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH CẤP IV VÀ NHÀ Ở RIÊNG LẺ. • CÁ NHÂN HÀNH NGHỀ KHẢO SÁT: CHỈ ĐƯỢC LẬP NHIỆM VỤ; KHẢO SÁT; THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ KHẢO SÁT THÔI. • GS KHẢO SÁT, PHẢI GIÁM SÁT CẢ CÔNG VIỆC TRONG PTN VÀ KHÔNG CẦN CCHN . • KHÔNG ĐƯỢC CHO THUÊ, MƯỢN HAY TẨY XOÁ CCHN. • LỰC LƯỢNG GIÚP VIỆC CHO GS Ở CÔNG TRƯỜNG: KHÔNG CẦN CCHN. III.5. CÁC “NGHỀ” MỚI: • TƯ VẤN QLDA • TƯ VẤN LẬP DỰ TOÁN; THẨM TRA DỰ TOÁN; KS ĐỊNH GIÁ (QS); CẦN CCHN • TƯ VẤN GIÚP CĐT CHỌN NHÀ THẦU GIÚP CĐT HAY NHÀ THẦU LẬP HỒ SƠ NGHIỆM THU, QLCL, THANH QUYẾT TOÁN: KSĐG • TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG ĐỊNH KỲ (ĐỊNH BỆNH), LẬP QUY CHẾ BẢO TRÌ • TƯ VẤN CẤP GCNSPH VỀ CLCTXD. • TƯ VẤN BĐS (MÔI GIỚI, ĐỊNH GIÁ, SÀN GIAO DỊCH), TƯ VẤN ĐỊNH GIÁ: CẦN CCHN • GS CHO CHỦ TƯ NHÂN (KHI XÂY NHÀ, KHI MUA NHÀ). • TƯ VẤN VỀ ĐẦU TƯ, CUNG CẤP THÔNG TIN, ĐÁNH GIÁ TRỮ LƯỢNG. 7
 8. IV- CÔNG TÁC TƯ VẤN GIÁM SÁT XÂY DỰNG: IV.1. GIÁM SÁT XÂY DỰNG LÀ GÌ ? LÀ CÁC CÔNG TÁC KIỂM TRA, ĐÔN ĐỐC, CHỈ ĐẠO VÀ ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC CỦA NHỮNG NGƯỜI THAM GIA CÔNG TRÌNH THEO 5 TIÊU CHÍ LÀ TIẾN ĐỘ, CHẤT LƯỢNG, GIÁ THÀNH, AN TOÀN VÀ ĐBMTXD. NÓ LẤY: • HOẠT ĐỘNG CỦA HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG LÀM ĐỐI TƯỢNG • PHÁP LUẬT, CHÍNH SÁCH, TC, QC, HỢP ĐỒNG LÀM CHỖ DỰA • TIẾN ĐỘ, THỰC HIỆN, HIỆU QUẢ, CHẤT LƯỢNG CÔNG VIỆC LÀM MỤC ĐÍCH KIỂM TRA : THƯỜNG XUYÊN, LIÊN TỤC; BÁM SÁT HSMT, HSDT, TIẾN ĐỘ, CHẤT LƯỢNG, AN TOÀN, MÔI TRƯỜNG XD, NHỮNG CAM KẾT; Ý THỨC TRÁNH NHIỆM CAO ĐÔN ĐỐC: ĐẢM BẢO TIẾN ĐỘ, CHẤT LƯỢNG, BỐ TRÍ MẶT BẰNG, THIẾT BỊ; NGUỒN NHÂN LỰC, CAM KẾT CHỈ ĐẠO: ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐẶC BIỆT LÀ CHẤT LƯỢNG HOÀN THIỆN; AN TOÀN; SẮP XẾP CÔNG VIỆC HOÀN THIỆN, SỰ ĐÁP ỨNG TIẾN ĐỘ ĐÁNH GIÁ: CHẤT LƯỢNG, KHỐI LƯỢNG, THANH TOÁN, QUYẾT TOÁN, NGHIỆM THU • DỂ CÓ RỦI RO, PHẢI NGĂN NGỪA TỪ ĐẦU LÀ CHÍNH . 8
 9. IV.2. 5 TIÊU CHÍ CỦA HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT: CHẤT LƯỢNG GIÁM SÁT KHỐI LƯỢNG (GIÁ THÀNH) Ngiệm thu từng bộ phận – khuất lắp Phát sinh, phải báo cáo và thỏa Kiểm tra năng lực, thiết bị, PTN, vật tư thuận trước không được khai khống, Kiểm tra HTQLCL không được làm khó GCNSPHVCLCTXD AN TOÀN TIẾN ĐỘ ĐẢM BẢO MT XD Con người, thiết bị, biện pháp thi công Từng giai đoạn, tổng thể Bụi, ồn, khói – ngoài giờ Nội quy, bảng cảnh báo, công bố, học tập Theo dõi, giám sát, điều chỉnh Ô nhiễm CTN, phế thải Giám sát, nhắc nhở, đình chỉ Xét thưởng, phạt Điện, chiếu sáng, Internet. Tổ chức đào tạo ATCĐ Bảo vệ cho người lao động cư dân Giám sát trang bị ATLĐ Bồi thường thiệt hại, nếu có Bồi thường thiệt hại MỖI TIÊU CHÍ THỰC HIỆN THEO 4 NỘI DUNG: KIỂM TRA, ĐÔN ĐỐC, CHỈ ĐẠO, ĐÁNH GIÁ 9
 10. IV.3. NỘI DUNG CHUNG CỦA CÔNG TÁC GIÁM SÁT: 1. XÁC NHẬN NĂNG LỰC ĐƠN VỊ THẦU PHỤ MÀ ĐƠN VỊ THẦU CHÍNH CHỌN; 2. THẨM TRA THIẾT KẾ TỔ CHỨC THI CÔNG, PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT THI CÔNG VÀ TIẾN ĐỘ THI CÔNG MÀ ĐƠN VỊ NHẬN THẦU ĐỀ XUẤT, ĐỒNG THỜI GÓP Ý KIẾN CHỈ ĐẠO; 3. THẨM TRA DANH MỤC VẬT LIỆU VÀ THIẾT BỊ CÙNG VỚI QUY CÁCH VÀ CHẤT LƯỢNG MÀ ĐƠN VỊ NHẬN THẦU ĐỀ XUẤT; 4. ĐÔN ĐỐC, KIỂM TRA ĐƠN VỊ NHẬN THẦU THỰC HIỆN NGHIÊM TÚC HỢP ĐỒNG GIAO THẦU VÀ TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH; 5. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP GIỮA CHỦ ĐẦU TƯ VÀ ĐƠN VỊ NHẬN THẦU; 6. KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG VẬT LIỆU, CẤU KIỆN VÀ THIẾT BỊ MÀ CÔNG TRÌNH SỬ DỤNG; KIỂM TRA BIỆN PHÁP PHÒNG HỘ AN TOÀN; 7. KIỂM TRA TIẾN ĐỘ CÔNG TRÌNH VÀ CHẤT LƯỢNG THI CÔNG, NGHIỆM THU BỘ PHẬN HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH. ĐÁNH GIÁ VÀ KÝ CHỨNG TỪ THANH TOÁN HAY NGHIỆM THU ; 8. ĐÔN ĐỐC, CHỈNH LÝ CÁC VĂN BẢN HỢP ĐỒNG VÀ CÁC TÀI LIỆU KỸ THUẬT; 9. TỔ CHỨC ĐƠN VỊ THIẾT KẾ VÀ ĐƠN VỊ NHẬN THẦU TIẾN HÀNH NGHIỆM THU SƠ BỘ, HOÀN CÔNG CÔNG TRÌNH, ĐỀ XUẤT BÁO CÁO NGHIỆM THU HOÀN CÔNG; 10. THẨM TRA THANH TOÁN, QUYẾT TOÁN CT. 10
 11. 11. NỘI DUNG GIÁM SÁT THI CÔNG : VỀ CHẤT LƯỢNG, ÁP DỤNG CHO MỌI CÔNG TRÌNH a. KIỂM TRA CÁC ĐIỀU KIỆN KHỞI CÔNG CÔNG TRÌNH (ĐIỀU 72 – LUẬT XD) b. KIỂM TRA SỰ PHÙ HỢP NĂNG LỰC CỦA NHÀ THẦU SO VỚI HSDT, HĐ (NHÂN SỰ, TB, HTQLCL, PTN ) c. KIỂM TRA,ĐÔN ĐỐC, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG VT, THIẾT BỊ, XUẤT XỨ VẬT LIỆU MANG ĐẾN. d. KIỂM TRA, ĐÔN ĐỐC, CHỈ ĐẠO ĐÁNH GIÁ TRONG QUÁ TRÌNH THI CÔNG: TIẾN ĐỘ, BIỆN PHÁP THI CÔNG, NHẬT KÝ CÔNG TRƯỜNG, THAY ĐỔI TK; XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG, ĐÁNH GIÁ VÀ NGHIỆM THU, HOÀN CÔNG; TỔ CHỨC KĐ LẠI CL; XÁC NHẬN PHÁT SINH GIẢI QUYẾT VƯỚNG MẮC KHÁC e. KIỂM TRA THIẾT KẾ ĐỂ YÊU CẦU ĐIỀU CHỈNH f. TỔ CHỨC KIỂM ĐỊNH KHI CÓ NGHI NGỜ (KHÔNG TRỰC TIẾP THỰC HIỆN). 12. GIÁM SÁT KHI NHÀ THẦU LÀ TỔNG THẦU: a- KHÔNG PHẢI CHÌA KHÓA TRAO TAY: KIỂM TRA KHOẢN A, B, C ĐỐI VỚI TỔNG THẦU VÀ THẦU PHỤ KIỂM TRA KHOẢN D - MỤC 2, ĐỐI VỚI TỔNG THẦU CÙNG TỔNG THẦU KIỂM TRA, GIÁM SÁT THẦU PHỤ. b- DẠNG CHÌA KHÓA TRAO TAY: GIÚP CĐT PHÊ DUYỆT TIẾN ĐỘ VÀ THỜI ĐIỂM NT; KIỂM TRA CHẶT TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN TRƯỚC KHI NT, CÙNG CĐT TỔ CHỨC KIỂM ĐỊNH CLCTXD, NẾU CẦN. 13. NỘI DUNG GIÁM SÁT VỀ TIẾN ĐỘ: KIỂM TRA, ĐÔN ĐỐC, CHỈ ĐẠO VỀ TIẾN ĐỘ ĐỀ XUẤT RÚT NGẮN, GIẢM TIẾN ĐỘ, DÂN TIẾN ĐỘ, LẬP LẠI TIẾN ĐỘ ĐỀ XUẤT THƯỞNG, PHẠT TIẾN ĐỘ. 11
 12. 14. NỘI DUNG GIÁM SÁT KHỐI LƯỢNG : (GIÁ THÀNH) XÁC NHẬN KHỐI LƯỢNG THI CÔNG HOÀN THÀNH THEO THỜI GIAN, GIAI ĐOẠN; CÓ ĐỐI CHIẾU VỚI KHỐI LƯỢNG THIẾT KẾ XÁC NHẬN PHÁT SINH. CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ KHỐI LƯỢNG VÀ THỜI GIAN XÁC NHẬN 15. NỘI DUNG GIÁM SÁT VỀ AN TOÀN: KIỂM TRA CÁC BIỆN PHÁP AN TOÀN THI CÔNG YÊU CẦU CÔNG KHAI BIỆN PHÁP AT, NỘI QUY; NHỮNG BẢNG HƯỚNG DẪN, CẢNH BÁO TẠI NHỮNG VỊ TRÍ CẦN THIẾT GIÁM SÁT, NHẮC NHỞ VỀ AN TOÀN ĐÌNH CHỈ THI CÔNG KHI VI PHẠM NGHIÊM TRỌNG VỀ AN TOÀN KIỂM TRA NHÀ THẦU ĐÀO TẠO, HƯỚNG DẪN, PHỔ BIẾN AT CHO CN; CẤP GCN (NẾU CÓ) KIỂM TRA AN TOÀN CỦA THIẾT BỊ; BẢO HỘ LAO ĐỘNG, ATLĐ CỦA CÔNG NHÂN BÁO CÁO KHI CÓ SỰ CỐ VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG. 16. NỘI DUNG GIÁM SÁT VỀ MÔI TRƯỜNG: ĐẢM BẢO MÔI TRƯỜNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG HOẠT ĐỘNG. ĐẢM BẢO MÔI TRƯỜNG CHO CỘNG ĐỒNG XUNG QUANH. ĐÌNH CHỈ THI CÔNG, NẾU MÔI TRƯỜNG BỊ XÂM HẠI. KHI PHÁT HIỆN SAI PHẠM, PHẢI BUỘC DỪNG THI CÔNG VÀ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ. 17. PHẢI BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI NẾU NGHIỆM THU KHÔNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG, SAI SÓT THIẾT KẾ VÀ NHỮNG HÀNH VI KHÁC GÂY THIỆT HẠI. 12
 13. 18. LƯU Ý VỀ NGHIỆM THU: HẠNG MỤC, TỔNG NGHIỆM THU: • CHỈ ĐƯỢC PHÉP ĐƯA VÀO SỬ DỤNG CT, HẠNG MỤC, KHI ĐÃ NGHIỆM THU. • THỜI GIAN BẢO HÀNH, TÍNH TỪ THỜI ĐIỂM NGHIỆM THU . • NHÀ THẦU XD PHẢI TỰ TỔ CHỨC NT TRƯỚC NHỮNG CÔNG VIỆC CỦA MÌNH. • CĐT TỔ CHỨC NT KHI CÓ PHIẾU YÊU CẦU NGHIỆM THU CỦA NHÀ THẦU. • NGHIỆM THU: TỪNG CÔNG VIỆC, BỘ PHẬN, HẠNG MỤC, CÔNG TRÌNH. NỘI DUNG CHI TIẾT ĐÃ ĐƯỢC NÊU RÕ Ở ĐIỂM 24, 25, 26 NĐ 209. 19. CÁC LƯU Ý KHÁC: GIÁM SÁT KHÔNG ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ CLVL MANG TỚI CÔNG TRÌNH GIÁM SÁT KHÔNG ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ NGUYÊN NHÂN; TÌM GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC, (KHI CÓ SỰ CỐ); KHÔNG ĐƯỢC CHỨNG NHẬN SPHVCLCTXD ĐƠN VỊ GIÁM SÁT PHẢI LẬP HỆ THỐNG QLCL, CHO CẢ 5 TIÊU CHÍ GIÁM SÁT ĐÃ NÊU • GỌI LÀ KỸ SƯ GS, (VẪN CÓ THỂ LÀ KTS ) MIỄN LÀ CÓ CCHN VÀ ĐỦ NĂNG LỰC. 20. GIÁM SÁT CỦA CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ: • DO CỘNG ĐỒNG TỔ CHỨC, THÔNG QUA MTTQ P, XÃ (ĐĂNG KÝ) – KHÔNG CÓ PHÍ • ĐẶC BIỆT ÁP DỤNG ĐỐI VỚI NHỮNG CÔNG TRÌNH VỐN NS; CÔNG TRÌNH ẢNH HƯỞNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG, CẢNH QUAN CỦA CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ • HẦU HẾT SAI PHẠM, THẤT THOÁT TRONG XD, ĐỀU DO CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ PHÁT HIỆN ! 21. GIÁM SÁT ĐIỀU KIỆN KHỞI CÔNG CTXD: • CÓ MẶT BẰNG XD ĐỂ BÀN GIAO TỪNG PHẦN HAY TOÀN PHẦN CHO NHÀ THẦU. • CÓ GPXD (ĐỐI VỚI CÔNG TRÌNH BẮT BUỘC CÓ GPXD) • CÓ TKBVTC ĐƯỢC PHÊ DUYỆT • CÓ HĐXD • CÓ ĐỦ VỐN ĐẢM BẢO TIẾN ĐỘ • CÓ BIỆN PHÁP AN TOÀN, ĐBMTXD • ĐỐI VỚI KHU ĐTM, PHẢI XD XONG TỪNG PHẦN HAY TOÀN BỘ CÁC CT HẠ TẦNG KT. 13
 14. IV.4. YÊU CẦU ĐỐI VỚI TƯ VẤN GIÁM SÁT: • THỰC HIỆN TỪ KHI KHỞI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH • THƯỜNG XUYÊN, LIÊN TỤC TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG • CĂN CỨ VÀO THIẾT KẾ ĐƯỢC DUYỆT, QUY CHUẨN, TIÊU CHUẨN, TIẾN ĐỘ, HSMT, HSDT. • TRUNG THỰC, KHÁCH QUAN, KHÔNG VỤ LỢI, CẢ NỂ. • PHẢI CÓ CCHN VÀ HOẠT ĐỘNG PHÙ HỢP NĂNG LỰC ĐÃ ĐƯỢC QUY ĐỊNH. • NHÀ THẦU GIÁM SÁT PHẢI LẬP HỆ THỐNG QLCL CHO MÌNH, ĐỂ GIÚP CĐT QUẢN LÝ TỐT 5 TIÊU CHÍ VÀ 4 NỘI DUNG NÊU TRÊN, TỪ ĐẦU • PHÂN BIỆT: KỸ SƯ G/SÁT TRƯỞNG; KỸ SƯ G/SÁT CHUYÊN NGÀNH; KỸ SƯ – NHÂN VIÊN G/SÁT KHÁC. • GIÚP CHỦ ĐẦU TƯ QLCL, NGHIỆM THU VÀ KHỐNG CHẾ GIÁ THÀNH CÔNG TRÌNH. DO VẬY GS PHẢI ĐƯỢC ĐÀO TẠO BÀI BẢN, HIỂU BIẾT PHÁP LUẬT VÀ CÓ ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP. • CẦN ĐỌC FIDIC ĐỂ HỘI NHẬP. • TIẾN ĐẾN GIẢM HẲN: COI TRỌNG SX NHƯNG XEM THƯỜNG QUẢN LÝ COI TRỌNG GIÁ TRỊ SẢN LƯỢNG NHƯNG XEM NHẸ HIỆU QUẢ COI TRỌNG TIẾN ĐỘ, RẺ NHƯNG KHÔNG QUAN TÂM CHẤT LƯỢNG • PHẢI MUA BẢO HIỂM NGHỀ NGHIỆP • TƯ VẤN QLDA, BQLDA, CĐT CÓ THỂ GIÁM SÁT, NẾU ĐỦ NĂNG LỰC • PHẢI XÁC NHẬN CÁC BẢN VẼ HOÀN CÔNG 14
 15. V- NGƯỜI TVGS VÀ ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP: 1. KHẢ NĂNG TRÍ TUỆ: • CÓ KHẢ NĂNG HỌC TẬP NHANH CHÓNG, DỄ DÀNG; • CÓ TÀI QUAN SÁT, THU THẬP, LỰA CHỌN, ĐÁNH GIÁ SỰ KIỆN; • CÓ ĐẦU ÓC PHÁN ĐOÁN TỐT; • CÓ KHẢ NĂNG LÍ LUẬN, QUI NẠP VÀ SUY DIỄN; • CÓ KHẢ NĂNG TỔNG HỢP VÀ KHÁI QUÁT HOÁ; • CÓ ĐẦU ÓC TƯỞNG TƯỢNG, TƯ DUY ĐỘC ĐÁO. 2. KHẢ NĂNG HIỂU BIẾT CON NGƯỜI VÀ CỘNG TÁC VỚI MỌI NGƯỜI: • TÔN TRỌNG NGƯỜI KHÁC, ĐỘ LƯỢNG; • CÓ KHẢ NĂNG DỰ ĐOÁN VÀ ĐÁNH GIÁ PHẢN ỨNG CỦA CON NGU7I2; • DỄ DÀNG TIẾP CẬN VỚI MỌI NGƯỜI; • CÓ KHẢ NĂNG DÀNH ĐƯỢC NIỀM TIN VÀ SỰ TÔN TRỌNG; • LỊCH SỬ VÀ PHONG CÁCH TỐT. 3. KHẢ NĂNG GIAO TIẾP, THUYẾT PHỤC VÀ THÚC ĐẨY: • BIẾT LẮNG NGHE; • DỄ DÀNG GIAO TIẾP BẰNG LỜI NÓI VÀ VĂN BẢN; • CÓ KHẢ NĂNG THUYẾT PHỤC VÀ THÚC ĐẨY. 15
 16. 4. CHÍN CHẮN VỀ TRÍ TUỆ VÀ TÌNH CẢM: • ỔN ĐỊNH VỀ ỨNG XỬ VÀ HÀNH ĐỘNG; • ĐỘC LẬP VÀ RÚT RA KẾT LUẬN VÔ TƯ; • CÓ KHẢ NĂNG CHỊU ĐỰNG SỨC ÉP, SỐNG TRONG TÂM TRẠNG BỰC MÌNH VÀ BẤP BÊNH; • CÓ KHẢ NĂNG HÀNH ĐỘNG THƯ THÁI VỚI PHONG CÁCH BÌNH TĨNH VÀ KHÁCH QUAN; • TỰ CHỦ TRONG MỌI TÌNH HUỐNG; • LINH HOẠT VÀ THÍCH NGHI VỚI ĐIỀU KIỆN THAY ĐỔI. 5. NIỀM SAY MÊ VÀ SÁNG KIẾN CÁ NHÂN: • CÓ TRÌNH ĐỘ TỰ TIN CAO TRÊN CƠ SỞ BẢN LĨNH VỮNG VÀNG; • CÓ THAM VỌNG, VÀ HOÀI BÃO LÀNH MẠNH; • CÓ TINH THẦN KINH DOANH, CHẤP NHẬN RỦI RO; • DŨNG CẢM, SÁNG KIẾN VÀ KIÊN TRÌ TRONG HÀNH ĐỘNG. 6. ĐẠO ĐỨC VÀ LIÊM CHÍNH: • MONG MUỐN GIÚP NGƯỜI THỰC SỰ; • CỰC KÌ TRUNG THỰC; • CÓ KHẢ NĂNG THỪA NHẬN SỰ GIỚI HẠN CỦA TRÌNH ĐỘ; • CÓ KHẢ NĂNG NHẬN KHUYẾT ĐIỂM VÀ HỌC TẬP TỪ THẤT BẠI. 7. TRÁNG KIỆN VỀ THỂ LỰC VÀ MINH MẪN VỀ TINH THẦN: • CÓ K/NĂNG CHỊU ĐỰNG CÁC ĐIỀU KIỆN SỐNG VÀ L/ĐỘNG ĐẶC BIỆT CỦA NHÀ T/VẤN. 16
 17. VI- CHI PHÍ GIÁM SÁT: • TÍNH THEO % GIÁ TRỊ XÂY LẮP (HAY THIẾT BỊ, HAY CẢ HAI). • CHẤM CÔNG VÀ LỢI NHUẬN • KHOÁN GỌN • KẾT HỢP TRONG TẤT CẢ CÁC TRƯỜNG HỢP, NẾU THỜI GIAN THI CÔNG KÉO DÀI, KHÔNG DO LỖI CỦA GIÁM SÁT, GS ĐƯỢC LƯƠNG THÊM, ỨNG VỚI THỜI GIAN KÉO DÀI. PHẢI CỬ CÁN BỘ ĐÚNG NĂNG LỰC, ĐÚNG CHUYÊN MÔN CHO TỪNG CÔNG VIỆC, TRONG TỪNG THỜI ĐIỂM. VII- VỀ CÁC HÌNH THỨC TỔNG THẦU: • THIẾT KẾ • CUNG CẤP THIẾT BỊ • THI CÔNG • THIẾT KẾ – THI CÔNG (THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG + THI CÔNG) • EPC (THIẾT KẾ – CUNG CẤP THIẾT BỊ – THI CÔNG ): KHUYẾN KHÍCH (LUẬT ĐẤU THẦU) (ENGINEENING – PROCUREMENT – CONSTRUCTION). • CKTT (TURN KEY) = LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ + EPC : KHUYẾN KHÍCH • LƯU Ý NĂNG LỰC HÀNH NGHỀ ĐÃ ĐƯỢC QUY ĐỊNH KHI CHỌN TỔNG THẦU • LƯU Ý CĐT CÓ THỂ CUNG CẤP VẬT LIỆU (THÔNG TƯ 04/2005), GIỚI THIỆU THẦU PHỤ CHO THẦU CHÍNH CỦA MÌNH; NHÀ THẦU PHỤ PHẢI ĐƯỢC CĐT CHẤP THUẬN. • TRONG TỔNG THẦU, GS VẪN ĐLẬP VÀ KÝ HĐ TRỰT TIẾP VỚI CĐT, BVỆ QUYỀN LỢI CHO CĐT. • GIÁM SÁT CÓ THỂ LÀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI (VẪN PHẢI CÓ CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ). • CÔNG CHỨC HÀNH CHÁNH NHÀ NƯỚC KHÔNG ĐƯỢC HÀNH NGHỀ GIÁM SÁT. • CHƯA QUI ĐỊNH RÕ THẾ NÀO LÀ BÁN THẦU. • THIẾU TỔNG THẦU PC (THI CÔNG – MUA SẮM VÀ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ). • GIÁ TRỊ TỔNG DỰ TOÁN CỦA TỔNG THẦU EPC VÀ CHÌA KHÓA TRAO TAY KHÓ XÁC ĐỊNH. 17
 18. VIII- NGHIỆM THU: 1. NGHIỆM THU CÔNG VIỆC (XÂY DỰNG, LẮP ĐẶT THIẾT BỊ): ĐỂ CHO PHÉP THỰC HIỆN TIẾP (CÓ MẪU). GỒM GS CỦA CHỦ ĐẦU TƯ; CỦA TỔNG THẦU; NGƯỜI TRỰC TIẾP THI CÔNG. 2. NGHIỆM THU HẠNG MỤC: ĐỂ CHO PHÉP CHUYỂN GIAI ĐOẠN THI CÔNG, LẮP ĐẶT GỒM GS CỦA CHỦ ĐẦU TƯ; CỦA TỔNG THẦU, NGƯỜI TRỰC TIẾP THI CÔNG. 3. NGHIỆM THU HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG : • KIỂM TRA HIỆN TRƯỜNG • KIỂM TRA TÀI LIỆU. • BẢN VẼ HOÀN CÔNG • KIỂM TRA QUY TRÌNH VẬN HÀNH, THỬ NGHIỆM ĐỒNG BỘ • CHẾ ĐỘ DUY TU, BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH ; TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG • BIÊN BẢN ĐẤU NỐI HẠ TẦNG , PCCC, NỔ, AN TOÀN MÔI TRƯỜNG, AN TOÀN VẬN HÀNH KHÁC. • SẢN XUẤT THỬ, CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ, ĐÀO TẠO NHÂN LỰC; TRẢ LÃI VAY. • NHỮNG BẤT CẬP THẤY TRƯỚC, CẦN CẢNH BÁO NGAY KHI NGHIỆM THU . 18
 19. IX- CÁC QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ ĐƯỢC QUI ĐỊNH: 1- QUYỀN CỦA NHÀ THẦU (LXD): • TỪ CHỐI THỰC HIỆN NHỮNG YÊU CẦU TRÁI PHÁP LUẬT • ĐỀ XUẤT THAY ĐỔI THIẾT KẾ PHÙ HỢP THỰC TẾ, ĐẢM BẢO CLCT • YÊU CẦU TÍNH TOÁN KHỐI LƯỢNG HOÀN THÀNH THEO HĐ • DỪNG THI CÔNG NẾU HĐ BỊ BÊN KHÁC VI PHẠM • YÊU CẦU BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI DO LỖI CỦA BÊN THUÊ • CÁC QUYỀN KHÁC THEO QUI ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT 2- NGHĨA VỤ CỦA NHÀ THẦU (LXD): • THỰC HIỆN ĐÚNG HĐ; THI CÔNG ĐÚNG THIẾT KẾ, CL, TĐ, AT, MÔI TRƯỜNG. • CÓ NHẬT KÝ THI CÔNG. • KIỂM ĐỊNH VẬT LIỆU, SẢN PHẨM XÂY DỰNG; MUA BẢO HIỂM • QUẢN LÝ CÔNG NHÂN XÂY DỰNG • LẬP BẢN VẼ HOÀN CÔNG; THAM GIA NGHIỆM THU; BẢO HÀNH. • BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI KHI VI PHẠM HĐ • CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ CHẤT LƯỢNG THI CÔNG • CÁC NGHĨA VỤ KHÁC THEO QUI ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT. 19
 20. 3- QUYỀN CỦA CHỦ ĐẦU TƯ (LXD): • ĐƯỢC TỰ THI CÔNG, NẾU ĐỦ NĂNG LỰC • ĐÀM PHÁN, KÝ KẾT, GS THỰC HIỆN HĐ • ĐÌNH CHỈ HAY CHẤM DỨT HĐ VỚI NHÀ THẦU ĐÚNG QUI ĐỊNH • DỪNG THI CÔNG VÀ YÊU CẦU KHÔI PHỤC HẬU QUẢ • YÊU CẦU CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN LIÊN QUAN PHỐI HỢP TRONG QUÁ TRÌNH THI CÔNG • KHÔNG THANH TOÁN KHỐI LƯỢNG NẾU KHÔNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG, KHÔNG HỢP LÝ • CÁC QUYỀN KHÁC THEO QUI ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT. 4- NGHĨA VỤ CỦA CHỦ ĐẦU TƯ (LXD): • CHỌN NHÀ THẦU ĐỦ NĂNG LỰC • THAM GIA GPMB ĐỂ GIAO NHÀ THẦU • TỔ CHỨC GIÁM SÁT • KIỂM TRA BIỆN PHÁP ĐẢM BẢO AN TOÀN, VSMT • TỔ CHỨC NGHIỆM THU, THANH QUYẾT TOÁN • THUÊ TV ĐỦ NĂNG LỰC ĐỂ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG KHI CẦN • XEM XÉT VÀ QUYẾT ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN THIẾT KẾ. • TÔN TRỌNG QUYỀN TÁC GIẢ • MUA BẢO HIỂM CÔNG TRÌNH • LƯU TRỮ HỒ SƠ CÔNG TRÌNH • BỐI THƯỜNG THIỆT HẠI VI PHẠM HĐ • CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ NHỮNG QĐ CỦA MÌNH • CÁC NGHĨA VỤ KHÁC THEO QUI ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT. 20
 21. 5- QUYỀN CỦA GIÁM SÁT : (LXD) • NGHIỆM THU XÁC NHẬN KHỐI LƯỢNG, KHI ĐÃ ĐẢM BẢO ĐÚNG THIẾT KẾ, CHẤT LƯỢNG • YÊU CẦU THI CÔNG THỰC HIỆN ĐÚNG HỢP ĐỒNG • BẢO LƯU Ý KIẾN CỦA MÌNH ĐỐI VỚI CÔNG VIỆC • TỪ CHỐI NHỮNG YÊU CẦU BẤT HỢP LÝ KHÁC • CÁC QUYỀN KHÁC DO PHÁP LUẬT QUY ĐỊNH. 6- NGHĨA VỤ CỦA GIÁM SÁT : (LXD) • THỰC HIỆN ĐÚNG HỢP ĐỒNG • KHÔNG NGHIỆM THU KHỐI LƯỢNG KHI KHÔNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG, TKKT; KHÔNG NGHIỆM THU KHỐNG • ĐỀ XUẤT VỚI CHỦ ĐẦU TƯ NHỮNG BẤT HỢP LÝ CỦA THIẾT KẾ ĐỂ SỬA ĐỔI KỊP THỜI • MUA BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM NGHỀ NGHIỆP • KHÔNG THÔNG ĐỒNG, THIÊN VỊ, LÀM SAI LỆCH KẾT QUẢ GS • BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI KHI SAI PHẠM • CÁC NGHĨA VỤ KHÁC THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT 21
 22. X- NHỮNG ĐỊNH NGHĨA CẦN PHÂN BIỆT VỚI GIÁM SÁT XD: • GIÁM SÁT ĐỂ ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ (GIÁM ĐỊNH ĐẦU TƯ): NGÀNH KHĐT. • GIÁM SÁT QUYỀN TÁC GIẢ: TƯ VẤN THIẾT KẾ. • KIỂM ĐỊNH C/LƯỢNG THI CÔNG XÂY LẮP (HAY KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG VLXD): ĐỘC LẬP. • GIÁM ĐỊNH C/LƯỢNG CÔNG TRÌNH XD (GIẢI QUYẾT SỰ CỐ; % CÒN LẠI ): ĐỘC LẬP. • CẤP GCN SỰ PHÙ HỢP CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XD (TT 11/2005): ĐỘC LẬP. • GIÁM ĐỊNH XÃ HỘI: DO CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ TIẾN HÀNH, THÔNG QUA MTTQ P, X. XI- CÁC BIỆN PHÁP GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG: • GIÁM SÁT TỪ BÊN NGOÀI, THÔNG QUA BÁM SÁT HIỆN TRƯỜNG. • GIÁM SÁT THÔNG QUA THIẾT BỊ QUAN TRẮC. • GIÁM SÁT THÔNG QUA TN, KẾT QUẢ TN. • GIÁM SÁT QUY TRÌNH KỸ THUẬT, TRÌNH TỰ VÀ BIỆN PHÁP THI CÔNG. • GIÁM SÁT VIỆC TUÂN THỦ NHỮNG TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT, CHỈ THỊ ĐÃ ĐỀ RA TRONG CÔNG TRƯỜNG; BỐ TRÍ MẶT BẰNG THI CÔNG. • TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HIỆN TRƯỜNG; HỘI NGHỊ CHUYÊN GIA . • QUẢN LÝ TIẾN ĐỘ (TỰ ĐỘNG HÓA), QL HỘI ĐỒNG THEO ĐÚNG HSMT, HSDT. • CHỈNH ĐỐN SAI PHẠM, VI PHẠM; THÔNG BÁO CHO NHÀ THẦU BẰNG VĂN BẢN, Ý KIẾN TRONG NKCT. • TẬN DỤNG NHẬT KÝ CÔNG TRƯỜNG ĐỂ GHI NHẬN, THIẾT KẾ, CHỈ ĐẠO. • NHẬT KÝ CÔNG TRÌNH PHẢI LẬP VÀ QUẢN LÝ THEO TIÊU CHUẨN QUY ĐỊNH. 22
 23. XII- NHỮNG KINH NGHIỆM TRONG CÔNG TÁC GIÁM SÁT: • KIỂM TRA SỰ PHÙ HỢP HS THIẾT KẾ – HS MỜI THẦU – HS DỰ THẦU – HĐ, ĐỂ PHÁT HIỆN NHỮNG BẤT HỢP LÝ NGAY TỪ ĐẦU, CHO CĐT ĐIỀU CHỈNH KỊP THỜI. • BÁM SÁT HSDT, ĐỂ KIỂM TRA THỰC TẾ • CHẶT CHẼ, KIÊN QUYẾT TRONG XỬ LÝ TÌNH HUỐNG, THẬM CHÍ ĐÌNH CHỈ THI CÔNG. • TÍCH LŨY KINH NGHIỆM SỐNG, NGHỀ NGHIỆP, KHÔNG TỰ TI, TỰ KIÊU • NHỮNG YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT, AN TOÀN, PHẢI ĐƯỢC THỰC HIỆN NGHIÊM TÚC, ĐẶC BIỆT ĐỐI VỚI CÔNG VIỆC KHUẤT LẤP. • TÔN TRỌNG GIÁM SÁT QUYỀN TÁC GIẢ, KHÔNG LÀM THAY • TÔN TRỌNG BÁO CÁO CHẤT LƯỢNG, TIẾN ĐỘ, KHỐI LƯỢNG ĐỊNH KỲ • KHÔNG HIỂU, PHẢI HỎI VÀ LÀM CHO RÕ, ĐỂ THỰC HIỆN • HIIỂU THỦ TỤC, KHÔNG SỢ RƯỜM RÀ, KHÔNG NGẠI LẬP BIÊN BẢN, VĂN BẢN NHỞ – SOẠN THEO MẪU. • KHÔNG CHẤP NHẬN HỒ SƠ NGUY TẠO; KHÔNG KÝ KHỐNG, KHÔNG GS XD SAI PHÉP, KHÔNG PHÉP. • NGHIỆM THU PHẦN KHUẤT LẤP PHẢI CHÍNH XÁC TỪ ĐẦU, TRÁNH KHIẾU NẠI. • NGHIỆM THU PHẦN ĐÚC SẴN, TIỀN CHẾ: PHẢI LÀM RIÊNG, TRƯỚC. • LẬP BIÊN BẢN KIỂM TRA, NGHIỆM THU KHI CHUYỂN GIAI ĐOẠN, ĐẶC BIỆT KHI CÓ THAY ĐỔI GÓI THẦU, NHÀ THẦU. NHÀ THẦU GÓI SAU ĐƯỢC THAM GIA NGHIỆM THU GÓI TRƯỚC (CHỨNG KIẾN NGHIỆM THU). • NHỮNG TIÊU CHUẨN SẼ ĐƯỢC ÁP DỤNG (LUẬT CHƠI): ĐỌC KỸ ĐỂ SỬ DỤNG 23
 24. CỐT CỨNG CỦA BARRETTE ĐÃ ĐẶT LỆCH TÂM KHI THI CÔNG 24
 25. NƯỚC TỪ TOÀ NHÀ CỦA VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI TRÀN VÀO HẦM NGẦM CỦA CAO ỐC PACIFIC 25
 26. NỘI THẤT NHÀ THI ĐẤU PHÚ THỌ 29
 27. • BÁM CÔNG TRƯỜNG; THEO ĐÚNG TRÁCH NHIỆM ĐƯỢC GIAO • THI CÔNG SAI VỊ TRÍ THEO QUY HOẠCH, THIẾT KẾ, GIÁM SÁT CŨNG ĐỒNG THUẬN, CHỊU TRÁCH NHIỆM LIÊN ĐỚI. • ĐỐI VỚI T/HỢP TỔNG THẦU, ĐVGS CỦA CHỦ ĐẦU TƯ PHẢI THAM DỰ NGHIỆM THU, CẢ KHI THẦU CHÍNH NGHIỆM THU VỚI THẦU PHỤ. • GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG • CHẤT LƯỢNG VẬT LIỆU, THI CÔNG – HẠN CHẾ TỐI ĐA VIỆC THAY ĐỔI CHỦNG LOẠI VẬT LIỆU SAU ĐẤU THẦU. • KIỂM TRA, ĐÔN ĐỐC, CHỈ ĐẠO, ĐÁNH GIÁ TRÊN 5 TIÊU CHÍ TIẾN ĐỘ, CHẤT LƯỢNG, GIÁ THÀNH, AN TOÀN MÔI TRƯỜNG. • PHẢI KIỂM TRA BIỆN PHÁP THI CÔNG PHÙ HỢP • PHẢI KIỂM TRA SỰ HƯ HỎNG VÀ MÓNG CỦA CÔNG TRÌNH LÂN CẬN, ĐẶC BIỆT KHI MÓNG MỚI SÂU HAY CẠN HƠN MÓNG CŨ. • QUY ĐỊNH RÕ VỀ CÔNG TÁC PHÁT SINH, TỪ ĐẦU. • TẠO ĐIỀU KIỆN ĐỂ NHÀ THẦU CÓ THỂ NHỜ TƯ VẤN KHÁC LẬP HỒ SƠ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG , ĐÚNG HẠN, KỊP THỜI, CHÍNH XÁC NGAY TỪ ĐẦU. LƯU Ý CÓ NHỮNG HỒ SƠ NẾU THIẾU, KHÔNG THỂ PHỤC HỒI ĐƯỢC. • VẬT TƯ THIẾU KÍCH THƯỚC, TC NHƯ HIỆN NAY, CẦN KHẮC PHỤC NGAY TỪ ĐẦU. • CĐT ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH XUẤT XỨ VÀ CHỦNG LOẠI VẬT LIỆU ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG CÔNG TRÌNH, KHI PHÊ DUYỆT TK, DỰ TOÁN VÀ ĐẤU THẦU (PHẢI PHÙ HỢP THIẾT KẾ). • T/LIỆU HOÀN CÔNG, NGHIỆM THU HOÀN THÀNH, PHẢI LẬP 6 BỘ (CĐT 2, CQSD 1, NTXL 2, LƯU TRỮ 1). 30
 28. XIII- KINH NGHIỆM NGHỀ NGHIỆP CỤ THỂ: • ĐỔ BT BAN ĐÊM, ĐẶC BIỆT LÀ PHẦN NGẦM, CỌC NHỒI, BARRETTES: CẨN THẬN CL • VÉT BÙN LẮNG ĐẦU CỌC NHỒI NGHIỆM THU ? • ỐNG SIÊU ÂM PHẢI ĐƯỢC ĐẶT TRƯỚC Ở TẤT CẢ CÁC CỌC, BARRETTES, SAU ĐÓ KIỂM TRA XÁC SUẤT. ĐẶC BIỆT K/TRA ĐỐI VỚI NHỮNG CẤU KIỆN TĂNG, GIẢM THỂ TÍCH BT ĐỔ • LẮP ĐẶT GIẾNG HẠ MNN ? HÚT NƯỚC NGẦM ĐỔ ĐI ĐÂU (BÙ TRỪ ?) • NHỮNG NỘI DUNG CỦA THIẾT KẾ CHƯA RÕ, PHẢI LÀM RÕ • NHỮNG NỘI DUNG TIÊU CHUẨN NGHIỆM THU CHƯA RÕ PHẢI LÀM RÕ • PHÂN ĐỊNH NHIỆM VỤ CỦA GST, GIÁM SÁT CHUYÊN NGÀNH, GSV BẰNG NHỮNG QUYẾT ĐỊNH, CÔNG KHAI • ĐỐI VỚI CÔNG TÁC KHẢO SÁT, KIỂM TRA CƯỜNG ĐỘ, PHẢI GIÁM SÁT CẢ TRONG PTN • TRÌNH TỰ LẤP DỰNG COFA, DÁO CHỐNG, CHỐNG THÉP, ĐẢM BẢO AN TOÀN ? • LỰC ÉP CỌC MIN, MAX, XỬ LÝ ? • CAO ĐỘ CHUẨN • NỀN, MÓNG CÔNG TRÌNH LÂN CẬN, KHẢO SÁT KỸ CHƯA • KHẢO SÁT CẢ THƯỢNG TẦNG CÁC CÔNG TRÌNH LÂN CẬN, HIỆN TRẠNG, LẬP BIÊN BẢN • MỐC QUAN TRẮC LÚN • BIỆN PHÁP THI CÔNG – NHỮNG THẨM ĐỊNH VỀ AN TOÀN CẦN THIẾT • KIỂM TRA CẢ TRANG THIẾT BỊ SỬ DỤNG TRONG CÔNG TRƯỜNG • NHẬT KÝ CÔNG TRƯỜNG LÀ BẠN ĐỒNG HÀNH VỚI KSGS • VẬT LIỆU PHÙ HỢP VỚI XUẤT XỨ ĐÃ QUI ĐỊNH ? SỰ THAY ĐỔI ? GS Đ/V VẬT LIỆU CHƯA ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH ? 31
 29. XIV- VẤN ĐỀ CÔNG TÁC PHÁT SINH: • PHÁT SINH HẦU NHƯ LUÔN CÓ, TRONG CÔNG TRÌNH XD. VỀ NỘI DUNG NÀY, THEO FIDIC, TVGS CÓ QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CAO NHẤT • PHẢI “ĐỊNH NGHĨA” RÕ, NGAY TRONG HSMT, HỢP ĐỒNG • KHOÁN GỌN, VẪN CÓ PHÁT SINH, ĐỐI VỚI PHẦN VIỆC KHÔNG NẰM TRONG NỘI DUNG KHOÁN GỌN • PHÁT SINH HẠNG MỤC MỚI, PHẢI CÓ SỰ CHẤP THUẬN CỦA NGƯỜI QĐĐT • PHÁT SINH DẪN ĐẾN VƯỢT TMĐT, PHẢI GIÁM ĐỊNH ĐẦU TƯ ĐỂ ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN • PHÁT SINH CÓ TĂNG, CÓ GIẢM. NẾU THAY ĐỔI TRÊN 20% SO VỚI HSMT, CHO PHÉP THỎA THUẬN LẠI ĐƠN GIÁ • HẠN CHẾ PHÁT SINH DO THAY ĐỔI CHỦNG LOẠI VL SAU ĐẤU THẦU • PHÁT SINH PHẢI CÓ TVTK, TVGS, CĐT (HAY QLDA) XÁC NHẬN. XV- BẢN VẼ HOÀN CÔNG: • THỂ HIỆN KÍCH THƯỚC THI CÔNG THỰC TẾ SO VỚI BVTKTC ĐÃ PHÊ DUYỆT. • NẾU KHÔNG ĐỔI SO VỚI BVTKTC, BVTKTC LÀ BẢN VẼ HOÀN CÔNG LUÔN • NHÀ THẦU LẬP VÀ CÙNG VỚI GS PHẢI KÝ VÀO CÁC BẢN VẼ HOÀN CÔNG. • BVHC LÀ CƠ SỞ ĐỂ THỰC HIỆN BẢN HÀNH VÀ BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH. 33
 30. XVI- BẢO HÀNH, BẢO TRÌ (TT 08/TT-BXD - 19/11/2006): • LUẬT NHÀ Ở : CHUNG CƯ ≥ 9 TẦNG LÀ 60 THÁNG CHUNG CƯ TỪ 4 ĐẾN 8 TẦNG LÀ 36 THÁNG CHUNG CƯ ≤ 3 TẦNG LÀ 24 THÁNG. • LUẬT XD BHÀNH ≥ 24 THÁNG (CẤP ĐẶC BIỆT, I), ≥ 12 THÁNG (CẤP II ÷÷÷ IV) (KHÁC VỚI LNƠ). • NHỮNG HẠNG MỤC NT THỜI ĐIỂM KHÁC NHAU THÌ KẾT THÚC B HÀNH KHÁC NHAU. • BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH THEO CẤP, THEO QUY ĐỊNH CỦA NHÀ THIẾT KẾ, NHÀ SẢN XUẤT VÀ ĐẾN HẾT TUỔI THỌ CÔNG TRÌNH • PHẢI NỘP QUY CHẾ BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH, CÙNG VỚI HỒ SƠ THIẾT KẾ ĐỂ ĐƯỢC DUYỆT ĐỒNG THỜI. • HẾT THỜI HẠN BHÀNH, NHỮNG HƯ HỎNG SAU ĐÓ KHÔNG DO CHỦ SỬ DỤNG GÂY RA, NHƯNG CÓ NGUYÊN DO TỪ NHỮNG KHÂU THI CÔNG, TK TRƯỚC ĐÓ, NHỮNG ĐƠN VỊ LIÊN QUAN VẪN CHỊU TRÁCH NHIỆM (GS LIÊN ĐỚI KHI THI CÔNG CÓ LỖI). • GIÁ TRỊ BẢO TRÌ CÓ THỂ ĐẾN 5-7 LẦN GIÁ TRỊ ĐẦU TƯ BAN ĐẦU • CHI PHÍ BẢO TRÌ THƯỜNG XUYÊN, CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG CHỊU 1 PHẦN • CHUNG CƯ XUỐNG CẤP, NẾU CÓ TRÊN 2/3 CHỦ SỞ HỮU ĐỒNG THUẬN PHÁ DỠ, SỐ HỘ CÒN LẠI PHẢI BỊ CƯỠNG CHẾ DI DỜI. • BẢO TRÌ THƯỜNG XUYÊN, ĐỊNH KỲ (B/GỒM SỮA CHỮA NHỎ, SỮA CHỮA VỪA, LỚN). • SỰ THAY ĐỔI CÔNG NĂNG VÀ SỬA CHỬA, THAY ĐỔI KẾT CẤU TRONG QUÁ TRÌNH SỬ DỤNG: CHƯA ĐƯỢC COI TRỌNG TRONG QUẢN LÝ. 34
 31. XVII- NHỮNG VẤN ĐỀ THƯỜNG CHƯA NGHIÊM TÚC TRONG TIẾN TRÌNH ĐTXD : 1. CÁC KHÂU KHẢO SÁT,LẬP DỰ ÁN, THIẾT KẾ, GIÁM SÁT, NGHIỆM THU: QUA LOA. 2. KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG THI CÔNG (VẬT LIỆU, KẾT CẤU) XUỀ XÒA; KHÔNG THỰC HIỆN; THỰC HIỆN KHÔNG CHÍNH XÁC 3. NHIỀU CHỦ ĐẦU TƯ KIÊM LUÔN TƯ VẤN LẬP DỰ ÁN, THIẾT KẾ, GIÁM SÁT. 4. QUÊN LẬP BIÊN BẢN KHI THI CÔNG CHUYỂN GIAI ĐOẠN. 5. KHÔNG KIỂM TRA NĂNG LỰC CỦA CÁC DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ TƯ VẤN XD TỪ ĐẦU: GIAO VIỆC QUÁ NĂNG LỰC. 6. XỬ LÝ VI PHẠM CHẬM, KHÔNG NGHIÊM, KHÔNG DỨT KHOÁT, KHÔNG BẢO VỆ CHO NGƯỜI CHỐNG TIÊU CỰC. 7. KHÔNG BÁO CÁO ĐỊNH KỲ 6 THÁNG. 8. THẤT THOÁT, KHÉP KÍN (GIAO VIỆC THÔNG QUA QUEN BIẾT), TRỄ TIẾN ĐỘ. 9. ĐẤU THẦU HÌNH THỨC; BÁN THẦU. 10. KHÔNG CHỊU ÁP DỤNG CƠ CHẾ TỔNG THẦU MÀ CHIA NHỎ GÓI THẦU. 11. THAY CHỦNG LOẠI VLIỆU SAU ĐẤU THẦU; KÉO DÀI THỜI GIAN ĐẤU THẦU. 12. THANH TOÁN CHẬM, QUYẾT TOÁN KÉO DÀI 13. THAM, LẤY HẾT RANH ĐẤT, KHÔNG LƯU Ý ĐẾN KÍCH THƯỚC THIẾT BỊ THI CÔNG VÀ AN TOÀN. 35
 32. GIẰNG CHỐNG KHÔNG KHOA HỌC (LỐI VÀO HẦM THỦ THIÊM) 37
 33. HỆ THỐNG TƯỜNG CỪ (SHEET PILE) KẾT HỢP HỆ GIẰNG CHỐNG 38
 34. TƯỜNG VÂY BÊ TÔNG CỐT THÉP, KẾT HỢP HỆ GIẰNG CHỐNG 39
 35. CỌC NHỒI ĐƯỜNG KÍNH NHỎ, KHÔNG THẲNG HÀNG – CÁCH GIẢI QUYẾT 40
 36. XVIII- NHỮNG BẤT CẬP, TỒN TẠI CỦA CƠ CHẾ QLCL HIỆN HÀNH (LXD): • THƯỞNG PHẠT KHÔNG NGHIÊM MINH; CHẬM TIẾN ĐỘ LÀ THƯỜNG XUYÊN . • QUY TRÌNH ĐỔI ĐƠN VỊ TƯ VẤN, THI CÔNG KHÔNG RÕ. • CHƯA ĐỦ NGUỒN NHÂN LỰC LÀM CHỦ ĐẦU TƯ, CHỦ NHIỆM ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN, QUY HOẠCH. • CÁC TIÊU CHUẨN KHÔNG ĐẦY ĐỦ; CÁC QC NHIỀU NỘI DUNG CẦN ĐỔI MỚI. • HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TRONG NHỮNG ĐƠN VỊ TƯ VẤN, NHÀ THẦU CÒN QUÁ ÍT, ĐẶC BIỆT VỀ AN TOÀN VÀ MÔI TRƯỜNG. • CHƯA PHÂN ĐỊNH GIÁM SÁT TRƯỞNG, GIÁM SÁT CHUYÊN NGÀNH. • CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN, THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ – DỰ TOÁN, ĐẤU THẦU, GIÁM SÁT LẮP ĐẶT THIẾT BỊ VẪN CHƯA QUY ĐỊNH NĂNG LỰC HÀNH NGHỀ. • CĐT KHÓ KIỂM TRA NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG, NHẤT LÀ ĐỐI VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI, VIỆT KIỀU ĐƯỢC HÀNH NGHỀ ? • CÒN CHẠY THEO NHỮNG YÊU CẦU VỀ THỜI GIAN, KHÔNG KHOA HỌC. • LẬP DỰ ÁN SAI; KHẢO SÁT KHÔNG CHÍNH XÁC; THIẾT KẾ THIẾU HAY QUÁ AN TOÀN, DỰ TOÁN KHÔNG ĐẦY ĐỦ: RẤT THƯỜNG GẶP. • THẨM TRA THIẾT KẾ CHỦ YẾU TỪ QUEN BIẾT • ĐẤU THẦU HẠN CHẾ, RỘNG RÃI, TRỞ THÀNH HÌNH THỨC: NGUY HIỂM • THIẾT KẾ, THANH TRA, GIÁM SÁT, NHÀ THẦU ĐỀU THIẾU KINH NGHIỆM. 41
 37. LÃNG PHÍ TỪ THIẾT KẾ ĐẾN THI CÔNG, GIÁM SÁT 42
 38. • GIÁ VẬT TƯ CÒN BAO GỒM CẢ CHIẾT KHẤU (ẨN). • CHI PHÍ THIẾT KẾ, GIÁM SÁT, GIÁ TC THẤP, CHƯA PHÙ HỢP THÔNG LỆ KHU VỰC. • CHI PHÍ KIỂM ĐỊNH VẬT LIỆU, “ĐẨY” CHO ĐƠN VỊ THI CÔNG CHỊU. • NHIỀU CHỦ ĐẦU TƯ KIÊM LUÔN TƯ VẤN LẬP DỰ ÁN, THIẾT KẾ, GIÁM SÁT VÀ TRONG CÙNG MỘT THỜI ĐIỂM, CÓ QUÁ NHIỀU DỰ ÁN. • CĐT VÀ GS THƯỜNG DỄ DÃI VỚI NHÀ THẦU, THẬM CHÍ “THỎA HIỆP”. • CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG VÀ ĐẤU NỐI KHÔNG ĐƯỢC COI TRỌNG. • VI PHẠM VỀ ĐIỀU KIỆN “KHÔNG ĐƯỢC ĐẢM NHẬN QUÁ MỘT CÔNG VIỆC THEO CHỨC DANH TRONG CÙNG MỘT THỜI GIAN” ĐỐI VỚI GIÁM ĐỐC TVQLDA, CHTCT, GSTC. (CHO PHÉP DU DI RỒI !). • KHÔNG TUÂN THỦ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ. • THIẾT BỊ THI CÔNG THIẾU, YẾU, LẠC HẬU. • CGCNSPHCLCTXD CÒN NHIỀU NỘI DUNG CHƯA RÕ RÀNG. • QLDA CHƯA CẦN CCHN ! CHẤT LƯỢNG CÔNG VIỆC YẾU, THIẾU KINH NGHIỆM. XIX- VẤN ĐỀ MUA BẢO HIỂM NGHỀ NGHIỆP: • ĐỐI VỚI TƯ VẤN, LÀ BẮT BUỘC; • CÓ NHIỀU HÌNH THỨC: THỰC HIỆN BÊN THÂU; THỰC HIỆN BÊN THỨ 3; • CÓ NHIỀU GIÁ VỚI MỨC TỐI ĐA ĐƯỢC BẢO HIỂM KHÁC NHAU; • THI CÔNG, THIẾT BỊ: LẠI KHÔNG BẮT BUỘC ĐỐI VỚI VỐN NGOÀI NS (BẤT CẬP !). 43
 39. SỰ CỐ 11D THI SÁCH ẢNH HƯỞNG ĐẾN 5 NGUYỄN SIÊU 44
 40. XX- NHỮNG “SỰ CỐ” GẦN ĐÂY : • NHÀ SÀNG RÁC GÒ CÁT (THI CÔNG, GIÁM SÁT) - 2002 • NHÀ THI ĐẤU THỂ DỤC THỂ THAO PHÚ THỌ (THIẾT KẾ, GIÁM SÁT, THI CÔNG) - 2003 • TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁN CÔNG QUẢN LÝ KCN, Q.7; TRƯỜNG PTCS TÂN PHONG, Q.7; TRƯỜNG PTCS NGUYỄN HỮU THỌ, Q.7; TRƯỜNG MẪU GIÁO VƯỜN HỒNG, Q.2 TRƯỜNG LƯƠNG ĐÌNH CỦA; XN NƯỚC CHẤM NAM DƯƠNG, Q.7; TRỤ SỞ HUYỆN ỦY, UBND HUYỆN NHÀ BÈ; TRƯỜNG NGUYỄN THỊ ĐỊNH, Q.2; BỆNH VIỆN VĨNH LONG, CẦN THƠ; CHỢ ĐẦU MỐI BÌNH ĐIỀN (CÁT SAN LẤP). • TRƯỜNG PTTH P.3, Q.4 (CL CỪ TRÀM) - 2004 - BĐIỀN BÌNH CHÁNH (1998). • BỆNH VIỆN THÀNH PHỐ LONG XUYÊN (CỪ TRÀM; THI CÔNG) - 2004 • ĐƯỜNG VÀ HẦM CHUI VĂN THÁNH (THÚC TIẾN ĐỘ & MUA HĐƠN, GPHÁP KCẤU) - 2000 • LIÊN CẢNG A5 (THI CÔNG, THIẾT KẾ) - 2000 • THẢO CẦM VIÊN (CHẤT LƯỢNG ỐNG CỐNG) - 2002 • NẠO VÉT KÊNH TẺ – KÊNH ĐÔI (QUẢN LÝ KHỐI LƯỢNG) - 2003 • CẦU KÊNH TẺ (THI CÔNG ẢNH HƯỞNG NHÀ DÂN) - 2003 • SIÊU THỊ SAIGON – SATRA (TK-THI CÔNG-GIÁM SÁT – 38, 19, 28, 10.5%) - 2003 • CÂU LẠC BỘ LAN ANH – 2003 (THIẾT KẾ, THI CÔNG, GS) • CHUNG CƯ 225 BẾN CHƯƠNG DƯƠNG Q.1 – (NGHỈ TRƯA - 2006). • CHUNG CƯ HA - GL Q.7 (THANG MÁY CÔNG TRƯỜNG - 2006). • NHÀ VĂN HÓA PHƯỜNG TÂN PHONG – QUẬN 7 (C/LƯỢNG NHÀ 1 TẦNG) - 2003. • NHÀ Ở (299 CĂN) P.15 Q. TB VÀ TÂN THỚI NHẤT (XDỰNG KHÔNG PHÉP) - 2000. • SẬP NHÀ Ở CẠNH TƯỜNG RANH UBND Q.BÌNH THẠNH (BIỆN PHÁP TC) - 2005. • C/CƯ 1916C HUỲNH VĂN CHÍNH; C/CƯ TÂN HƯƠNG VÀ HÀNG LOẠT C/CƯ CỦA CHƯƠNG TRÌNH NHIÊU LỘC - THỊ NGHÈ, TĐC (CHẤT LƯỢNG THI CÔNG) – 1998. 45
 41. • CHẤT LƯỢNG NHÀ MÁY DÂY COUROIR BẾN THÀNH (THIẾT KẾ) - 2004. • CHUNG CƯ 14A LẠC LONG QUÂN (RỪNG CỌC ÉP – CẮM NHANG) - 2005. • CẦU THANH TRÌ VÀ CCƯ CAO TẦNG VINAPLAST (HÀ NỘI) (CỌC NHỒI) - 2005. • CẦU PHƯỚC KIỂNG (NHÀ BÈ) (CHẤT LƯỢNG BÊ TÔNG) - 2003. • NHÀ MÁY KHÍ HÓA LỎNG DINH CỐ (V/TÀU) (GIẢI PHÁP THIẾT KẾ, CỐ KẾT) - 2004. • NHÀ THI ĐẤU NGUYỄN DU, Q.1 (ĐẨY NỔI TẦNG HẦM) - 2001. • XI MĂNG HOLCIM – SILO ∅∅∅22M (CHẤT LƯỢNG KẾT CẤU) - 2004. • NHÀ SẢN XUẤT CTY HÒA KHÁNH (KCN LÊ MINH XUÂN) – LỖI NHIỀU PHÍA - 2005. • HỆ THỐNG CẦU CỦA CẢ NƯỚC ( CỐ KẾT, XỬ LÝ KẾT CẤU): QUÁ TỆ, TỪ LÂU. • DA MÔI TRƯỜNG NƯỚC: RUỘNG CỌC, CỌC BỊ LỆCH VỊ TRÍ ( 7474 TIM !) - 2005 • CHỢ ĐẦU MỐI BÌNH ĐIỀN: ĂN MÒN; BT KHÔNG CHỊU ACID (TKẾ) - 2006. • NHÀ SẬP 46/46 NGUYỄN CỬU VÂN; TÂN PHÚ, HÓC MÔN, LONG AN • CHUNG CƯ CÔ GIANG – Q.1 VÀ NHIỀU CHUNG CƯ SẮP SẬP KHÁC (QUẢN LÝ) • NHÀ DÂN (THI CÔNG, KHÔNG THIẾT KẾ, KHÔNG GIÁM SÁT, THỢ NGOÀI RẺ ). • CẦU CẦN THƠ (THI CÔNG; BÁN THẦU ?) - 2007 • CAO ỐC PACIFIC: LỖI TẤT CẢ CÁC BÊN - 2007 • CAO ỐC 11D THI SÁCH: LỖI THI CÔNG; ĐẦU TƯ 2 ĐỢT KHÁC NHAU - 2007 • CAO ỐC 14A PHAN TÔN QUẬN 1 - 2006. (LỖI THI CÔNG, NGƯỜI BỊ HẠI) • DỰ ÁN CẢI TẠO MÔI TRƯỜNG NL - TN - 2005, 2006, 2007: KÍCH ỐNG CHÌM ROBOT (TC) • 4 ĐỐT HẦM THỦ THIÊM NỨT 2008 - VẬT LIỆU (TC) • CÔNG TRƯỜNG GIVRAL - NVT – PN LỖI THI CÔNG TƯỜNG DẪN - 2008 46
 42. • CHẤT LƯỢNG CỌC NHỒI, VỊ TRÍ KIỂM TRA SIÊU ÂM GÃY DẦM CẦU CHỢ ĐỆM. ĐƯỜNG CAO TỐC TL 2008 (TK, GS, TC) • SỰ CỐ Ô VĂNG VƯƠN 2,5M CỦA CHUNG CƯ EDEN 2008 – SỬ DỤNG • SỰ CỐ GÂY NỔ KHÁCH SẠN CARAVELLE 2008 – HTKT, SỬ DỤNG • SẬP SÀN BÊ TÔNG ĐANG KHI PHUN Ở PHÚ MỸ HƯNG - 2009 - BIỆN PHÁP THI CÔNG • SẬP TƯỜNG RÀO TƯỢNG ĐÀI NGÔ GIA TỰ – 2006 - BẮC NINH - CỐ KẾ ĐẤT • SẬP NỀN VÀ CHẤT LƯỢNG TƯỢNG ĐÀI ĐIỆN BIÊN PHỦ (30/4/2004) – ĐBP – MÓC NGOẶC • QUẢNG TRƯỜNG HẠNH PHÚC Q.1, TTHN TRIỂN LÃM QUỐC TẾ – NAM SÀI GÒN – CHÁY DO HÀN • 131 NGÔ GIA TỰ Q.1 – THỬ CỌC NHỒI TRƯỚC KHI LÀM TƯỜNG VÂY • CÁC LÔ CỐT: LẬT TƯỜNG RÀO, RƠI CỪ BẢN THÉP, TAI NẠN GIAO THÔNG, ẢNH HƯỞNG CÔNG TRÌNH, NHÀ DỌC ĐƯỜNG VÀ LÂN CẬN • PHÁ DỠ NHÀ CŨ ĐỂ XÂY LẠI (HN – TP.HCM) KHOÁN THI CÔNG, KHÔNG BIỆN PHÁP • CENTEC TOWER – 72, 74 NTMKHAI – Q.1 – GÃY CẨU LEO, SAI DO ĐIỀU KHIỂN - 2007 • CÁC THIẾT BỊ ĐIỆN SỬ DỤNG TRONG CÔNG TRƯỜNG KHÔNG ĐẢM BẢO AN TOÀN : MÁY HÀN, DÂY ĐIỆN, Ổ CẮM, MÁY TRỘN BT • RƠI VỬA TÔ TRẦN – CC TRUNG HÒA – NHÂN CHÍNH – HN – 2006 – 2007: KT THI CÔNG • HỆ THỐNG CÁC HỐ GA TRÊN ĐƯỜNG SAU KHI ĐÀO: KHÔNG ĐẠT CHẤT LƯỢNG : TC, GS 47
 43. SỰ CỐ CAO ỐC VP PHÚ MỸ HƯNG (SẬP 800M 2) 48
 44. SỰ CỐ GÃY CẦN CẨU – CENTEC TOWER 49
 45. XXI- QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG (TVQLDA): ĐẶC ĐIỂM CỦA KTTT THEO ĐỊNH HƯỚNG XHCN, CHƯA TƯ NHÂN HÓA NHIỀU : 1. CỦA CHỦ ĐẦU TƯ (VÀ GIÁM SÁT) : • TRÁCH NHIỆM CHÍNH; TIÊU CỰC, THẤT THOÁT THƯỜNG TỪ CĐT VÀ GIÁM SÁT • QUYẾT ĐỊNH SAU CÙNG CHO NHỮNG KẾT LUẬN (CHỌN NGƯỜI, TIẾN ĐỘ, ĐẤU THẦU, CHẤT LƯỢNG, THƯỞNG PHẠT, NGHIỆM THU ) • CÓ THỂ NHỜ TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐỂ ĐIỀU HÀNH CÔNG VIỆC, CHỦ YẾU LÀ KIỂM TRA (HỒ SƠ, NĂNG LỰC, VẬT LIỆU, THIẾT BỊ, AN TOÀN, VỆ SINH, HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG , TIẾN ĐỘ) VÀ GIÁM SÁT. 2. CỦA GIÁM SÁT KHẢO SÁT (KHÔNG CẦN CCHN): • KIỂM TRA NHIỆM VỤ GS DO TVTK, NHÀ THẦU KHẢO SÁT LẬP, CĐT DUYỆT. • KIỂM TRA PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT KSXD, NHÀ THẦU LẬP, CHỦ ĐẦU TƯ DUYỆT. • THỰC HIỆN GIÁM SÁT KHẢO SÁT, CẢ TRONG PTN . • NGHIỆM THU KẾT QUẢ KHẢO SÁT • ĐỀ XUẤT, BỔ SUNG NHIỆM VỤ KHẢO SÁT, NẾU CÓ BẤT CẬP. 3. CỦA TƯ VẤN THIẾT KẾ: • NĂNG LỰC, KNGHIỆM, CCHN • TRÁNH LÃNG PHÍ, THIẾU AN TOÀN • HSTK ĐÃ THẨM TRA, KHÔNG LÀM TRÁCH NHIỆM TVTK. 4. CỦA TƯ VẤN ĐẤU THẦU: • TRÁNH ĐGIẢN VÀ ĐẶT ĐKIỆN K/KHE ĐỂ GIẢM SỐ ĐƠN VỊ T/GIA ĐẤU THẦU TỪ HSMT. • ĐÁNH GIÁ PHẢI KHÁCH QUAN, BIẾT XỬ LÝ NHỮNG TÌNH HUỐNG PHỨC TẠP. • THIẾU QUY ĐỊNH CHI TIẾT KHI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH, MUA SẮM TRỰC TIẾP. 50
 46. 5. CỦA NHÀ THẦU XÂY DỰNG: • LẬP HỆ THỐNG QLCL PHÙ HỢP • THỰC HIỆN KIỂM TRA VẬT LIỆU, CẤU KIỆN, VẬT TƯ, THIẾT BỊ MANG ĐẾN • LẬP VÀ KIỂM TRA TĐTC, BIỆN PHÁP THI CÔNG, NHẬT KÝ, AN TOÀN, VỆ SINH CT. • CHUẨN BỊ ĐỦ TÀI LIỆU ĐỂ HOÀN CÔNG, NT. TỔ CHỨC NGHIỆM THU NỘI BỘ TRƯỚC. • ĐÚNG TIẾN ĐỘ, UY TÍN, THÔNG QUA HỢP ĐỒNG CHO MỌI CÔNG VIỆC. 6. QUẢN LÝ DỰ ÁN XD (PM - PROJECT MANAGEMENT IN CONSTRUC TION): • CHỦ ĐẦU TƯ LÀ CHỦ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG CÔNG TRÌNH. • CHỦ ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP QUẢN LÝ THỰC HIỆN DỰ ÁN: HÌNH THÀNH BQLDA HAY KHÔNG CẦN (QUY MÔ NHỎ HƠN 1 TỶ). • TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN - ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN: PA LÂU DÀI VÀ PHỔ BIẾN • LƯU Ý ĐẾN NĂNG LỰC HÀNH NGHỀ ĐÃ ĐƯỢC QUY ĐỊNH • NGHỀ MỚI, HIỂU BIẾT RỘNG, TRÁCH NHIỆM XUYÊN SUỐT, THU NHẬP KHÁ. • QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN NGAY TỪ NHỮNG BƯỚC CHUẨN BỊ ĐẦU TIÊN (KHẢO SÁT, QH, LẬP DỰ ÁN ) • VẪN QLÝ 5 TIÊU CHÍ CL, TĐ, GT, AT. MT, NHƯNG RỘNG HƠN. • TIẾN ĐẾN CẤP CCHN VỀ TVQLDA. • CẦN ĐƯỢC XH HÓA TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG • ĐANG THIẾU NHÂN LỰC QUẢN LÝ DỰ ÁN 51
 47. XXII- NHỮNG KINH NGHIỆM ĐỂ QUẢN LÝ DỰ ÁN TỐT HƠN: • KIỂM TRA SỰ PHÙ HỢP GIỮA HỒ SƠ THIẾT KẾ, HỒ SƠ MỜI THẦU, DỰ THẦU VÀ HỢP ĐỒNG KINH TẾ, NGAY TỪ ĐẦU (CHỦ ĐẦU TƯ, TƯ VẤN QLDA, GS). • PHÂN BIỆT RÕ GIÁM SÁT VÀ GIÁM SÁT QUYỀN TÁC GIẢ CỦA TƯ VẤN THIẾT KẾ, ĐỂ TRÁNH CHỊU TRÁCH NHIỆM THAY . • THỐNG NHẤT NHỮNG TIÊU CHUẨN ĐƯỢC ÁP DỤNG ĐỂ GIÁM SÁT VÀ NGHIỆM THU; NHỮNG BƯỚC SẼ NGHIỆM THU (CÁC BÊN). • LẬP BB KHI TC CHUYỂN GIAI ĐOẠN; KHI CHUYỂN TIẾP GÓI THẦU (GIÁM SÁT). • KHÔNG NGẠI LẬP NHỮNG BB, VĂN BẢN NHẮC NHỞ (GS, TV, QLDA). • BÁM CÔNG TRƯỜNG; THEO ĐÚNG TRÁCH NHIỆM ĐƯỢC GIAO (CÁC BÊN). • CHẶT CHẼ, KIÊN QUYẾT TRONG XỬ LÝ TÌNH HUỐNG, KỂ CẢ ĐÌNH CHỈ THI CÔNG NẾU SAI PHẠM QUAN TRỌNG (CĐT, QLDA, GS). • TUYỂN TƯ VẤN, NHÀ THẦU: NÊN XEM XÉT KỸ NĂNG LỰC CỦA CÁC CÁ NHÂN VÀ TỔ CHỨC. 52
 48. • QUY ĐỊNH RÕ VỀ CÔNG TÁC PHÁT SINH (CÁC BÊN). • THEO DÕI CHẶT CHẼ VỀ TIẾN ĐỘ (CÁC BÊN). • GIẢI QUYẾT TỪ ĐẦU NHỮNG TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG (CHỦ ĐẦU TƯ, CHỦ NHIỆM ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN, THẦU). KIÊN QUYẾT TỪ CHỐI NHỮNG YÊU CẦU BẤT HỢP LÝ CỦA CÁC BÊN LIÊN QUAN. • THIẾT BỊ, VẬT LIỆU PHẢI ĐƯỢC ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG, KIỂM ĐỊNH ĐÚNG QUY ĐỊNH (GIÁM SÁT) VÀ ĐƯỢC CĐT ĐỒNG Ý HAY ĐỀ XUẤT SỬ DỤNG, TỪ KHI PHÊ DUYỆT THIẾT KẾ (QĐ 11). • MUA BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM NGHỀ NGHIỆP CỦA CÁC BÊN, THEO QUY ĐỊNH. • TUÂN THỦ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ (CHỦ ĐẦU TƯ) • NÊN NHỜ TƯ VẤN LẬP HỒ SƠ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG, TRÁNH ĐỂ NHÀ THẦU LÀM, VÌ THƯỜNG TRỄ, KHÔNG CHÍNH XÁC. LƯU Ý LÀ CÓ NHỮNG HỒ SƠ NẾU THIẾU, KHÔNG THỂ PHỤC HỒI. • XH HÓA NHANH VÀ CÓ NHỮNG LUẬT LỆ CHẾ TÀI NGHIÊM KHẮC, PHÙ HỢP THÔNG LỆ KHU VỰC VÀ QUỐC TẾ – YÊU CẦU HỘI NHẬP (CÓ CCHN). 53
 49. VÍ DỤ GIẰNG CHỐNG CHO VÁCH TẦNG HẦM “THỦ CÔNG” – ĐẤT TỐT 54
 50. VÍ DỤ GIẰNG CHỐNG CHO VÁCH TẦNG HẦM BẰNG CỪ BẢN THÉP 55
 51. DỰ ÁN VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NHIÊU LỘC – THỊ NGHÈ 56
 52. SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ KÍCH ỐNG NGẦM 57
 53. KÍCH ỐNG NGẦM CONG (ỐNG HDPE) 58
 54. ROBOT KÍCH ỐNG 59
 55. KÍCH ỐNG 60
 56. NGUYÊN LÝ THI CÔNG HẦM DÌM 61
 57. TIẾT DIỆN NGANG ĐIỂN HÌNH 1 HẦM 63
 58. VẬN CHUYỂN ĐỐT HẦM ĐẾN VỊ TRÍ DÌM 64
 59. DÌM HẦM 65
 60. ĐƯỜNG XUỐNG HẦM 66
 61. TRẠM THÔNG GIÓ CHO HẦM 67
 62. 4 ĐỐT HẦM ĐANG ĐÚC GIAI ĐOẠN CUỐI 68
 63. TRỤ 14, 15 CẦU CẦN THƠ SAU SỰ CỐ 69
 64. TRỤ 13 CẦU CẦN THƠ SAU SỰ CỐ 70
 65. KHE CO DÃN – CO NGÓT CỦA TẦNG VÀ ĐÁY HẦM 71
 66. NGUYÊN LÝ, TRÌNH TỰ THI CÔNG THEO GIẢI PHÁP TOP-DOWN 72
 67. XXIII- BIỆN PHÁP GIÁM SÁT THI CÔNG: 1. GIÁM SÁT VỀ TIẾN ĐỘ THI CÔNG: TRÌNH TỰ GIÁM SÁT TIẾN ĐỘ CÔNG TRÌNH Sau khi công bố trúng thầu Nhà thầu đề xuất kế hoạch tiến độ Kỹ sư giám sát ra lệnh khởi công Không Kỹ sư giám sát kiểm tra Công trình khởi công Được Kỹ sư giám sát xem xét việc lui ngày công Kiểm tra theo dõi thực thi kế hoạch Được Không Có kéo dài kế hoạch không Không Có Có phải là dây chuyền quan trọng Có phải là nguyên nhân của nhà thầu Không Nhà thầu chia kế hoạch tháng Không cần điều chỉnh Ý kiến của kỹ sư giám sát thi công Cần điều chỉnh Điều chỉnh kế hoạch tiến độ Công bố trách nhiệm sai sót Theo dõi sửa chữa kế hoạch Ký xác nhận chuyển giao 73
 68. 2. GIÁM SÁT VỀ CHẤT LƯỢNG : Đơn vị nhận thầu Kiểm tra vật liệu, thiết bị, nhân công, xin phép khởi công duyệt công nghệ thi công 4 Không đạt Kỹ sư giám sát nhận 1 kiểm tra đơn xin khởi công Đạt 5 Khởi công từng trình tự công việc Đạt Giám Không đạt Sát 2 Đơn vị nhận thầu tự kiểm tra chất lượng hiện Đạt trường Không đạt Kỹ sư giám sát chuyên ngành nghiệm thu Đạt 3 Kỹ sư giám sát ký xác nhận chuyển công đoạn trung gian Các giai đoạn: 1 Chuẩn bị;2 Thi công;3 Nghiệm thu;4 Đề xuất lại; 5 Triển khai công đoạn sau; 1 + 2 + 3 Giai đoạn giám sát chất lượng công trình 74
 69. 3. NỘI DUNG GIÁM SÁT GIAI ĐOẠN THI CÔNG: Chủ công trình Đơn vị thiết kế Kỹ sư giám sát Đơn vị nhận thầu Quản lý công trình Mục tiêu quản lý Cách quản lý Khống chế đầu tư Quản lý hợp đồng Khống chế tiến độ Quản lý thông tin Khống chế chất lượng Điều phối tổ chức Hoàn thành Chất lượng quy định Ngày công hợp đồng Giá hợp đồng 75
 70. 4. GIÁM SÁT VỀ GIÁ THÀNH : TRÌNH TỰ GIÁM SÁT Nghiệm thu khối lượng thực của công trình GIÁ THÀNH CÔNG TRÌNH Nhà thầu báo khối lượng nghiệm thu Kỹ sư chuyên ngành ký nghiệm thu Ký nghiệm thu Nhà thầu báo khối lượng hàng tháng Kỹ sư giám sát kinh tế kiểm tra Kỹ sư giám sát trưởng ký Nhà thầu báo kết toán Ký Kỹ sư giám sát trình tự thẩm tra Thanh toán Kỹ sư giám sát trưởng ký thanh toán Chủ công trình thẩm tra lại Thanh toán Ngân hàng xây dựng duyệt và thanh toán 76
 71. 5. NỘI DUNG GIÁM SÁT THI CÔNG THEO THÔNG LỆ QUỐC TẾ: Giám sát thi công Giám sát chất lượng Giám sát hợp đồng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Khống chế Khống chế Khống chế chất lượng công trình giá thành xây dựng tiến độ thi công Đạt mục tiêu của dự án 1. Xét duyệt vật liệu 7. Chi trả theo khối lượng 2. Xét duyệt công nghệ và thiết bị 8. Thay đổi công trình 3. Giám sát tại hiện trường 9. Đền bù thiệt hại 4. Xử lý khuyết tật, sự cố công trình 10. Điều chỉnh giá cả 5. Nghiệm thu thành phẩm 11. Theo dõi ngày công 6. Nghiệm thu hoàn công 12. Duyệt kéo dài ngày công 77
 72. Quản lý Quản lý Quản lý Quản lý Quản lý chất lượng chất lượng chất lượng chất lượng chất lượng thiết kế khảo sát thi công bảo hành bảo trì Giám sát thi công của chủ đầu tư hoặc của nhà thầu giám sát thi công xây dựng Quản lý chất lượng của nhà thầu thi công xây dựng tự thực hiện Giám sát tác giả thiết kế, tham gia nghiệm thu công trình theo yêu cầu của chủ đầu tư 78
 73. 6. QUAN HỆ GIỮA KỸ SƯ GIÁM SÁT VỚI CÁC BÊN TRONG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH: CHỦ CÔNG TRÌNH A QUAN HỆ HỢP ĐỒNG QUAN HỆ HỢP ĐỒNG QUAN HỆ HỢP ĐỒNG D QUAN HỆ QUAN HỆ QUẢN LÝ HỢP ĐỒNG QUẢN LÝ 1 PHẦN B C QUAN HỆ THÔNG BÁO TIN TỨC THI CÔNG THIẾT KẾ 79
 74. 7. QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH ĐANG TỒN TẠI HOẶC SỰ CỐ CÔNG TRÌNH: Phân loại công trình Lập kế hoạch đánh giá Nhận định về tác phẩm và hậu quả Xác định yêu cầu đánh giá Lựa chọn các đặc trưng cần đánh giá Đặc trưng vật liệu Lựa chọn đặc trưng Đặc trưng về công trình Kiểm nghiệm và thu thập số liệu Kết quả kiểm nghiệm Kết quả kiểm nghiệm Kết quả kiểm nghiệm ngắn hạn dài hạn Phân tích số liệu Chẩn đoán kỹ thuật Tình trạng chất lượng và nguyên nhân Phân công thực hiện: 1- Do chuyên gia chỉ đạo Kế hoạch khắc phục 2- Tổ chức kiểm định 3- Chính quyền hoặc Quyết định cấp có thẩm quyền 80