Bài giảng Xây dựng cầu - Chương 11a: Tổng quan các công nghệ

pdf 13 trang ngocly 19/05/2021 1140
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Xây dựng cầu - Chương 11a: Tổng quan các công nghệ", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdfbai_giang_xay_dung_cau_chuong_11a_tong_quan_cac_cong_nghe.pdf

Nội dung text: Bài giảng Xây dựng cầu - Chương 11a: Tổng quan các công nghệ

 1. Hình 1: Thi công trên đμ giáo cố định
 2. Hình 2: Thi công trên đμ giáo cố định đối với cầu có yêu cầu kiến trúc
 3. Hình 3: Công nghệ thi công đúc đẩy
 4. Hình 4: Các cầu thi công theo công nghệ thi công đúc đẩy
 5. Hình 5: Công nghệ thi công trên đμ giáo di động
 6. Hình 6: Các cầu công nghệ thi công trên đμ giáo di động
 7. Hình 7: Công nghệ thi công hẫng
 8. Hình 7: Các cầu thi công theo công nghệ thi công đúc hẫng vμ lắp hẫng
 9. Khẩu độ nhịp áp Sơ đồ kết Tĩnh không Yếu tố ảnh Công nghệ dụng hợp cấu d−ới cầu khi h−ởng đến lý áp dụng thi công công nghệ ( m ) Công nghệ đμ giáo cố Không đảm Địa hình, địa ≤35 Giản đơn định bảo chất, thủy văn Công nghệ đúc đẩy 35 ữ 60 Liên tục Đảm bảo Địa chất Công nghệ đμ giáo di Giản đơn, 35 ữ 60 Đảm bảo - động liên tục Công nghệ đúc hẫng & Liên tục, 60 ữ 300 Đảm bảo - lắp hẫng khung
 10. ThankThank youyou forfor YourYour Attention!Attention!