Bài giảng Thuế nhà nước - Chương 1: Đại cương về thuế - Vũ Cẩm Nhung

ppt 17 trang ngocly 29/05/2021 860
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Thuế nhà nước - Chương 1: Đại cương về thuế - Vũ Cẩm Nhung", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pptbai_giang_thue_nha_nuoc_chuong_1_dai_cuong_ve_thue_vu_cam_nh.ppt

Nội dung text: Bài giảng Thuế nhà nước - Chương 1: Đại cương về thuế - Vũ Cẩm Nhung

 1. GV: VŨ CẨM NHUNG MÔN: THUẾ NHÀ NƯỚC 1
 2. CHƯƠNG 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ THUẾ 1.1/. Khái niệm, vai trò của thuế: 1.1.1- Sự hình thành và phát triển của thuế: - Thuế đã tồn tại từ khi có nhà nước. - Nguồn lực vật chất của thuế là thu nhập của dân cư. - Thuế là nguồn thu chủ yếu của NN. - Trong nền kinh tế hiện đại: điều tiết vĩ mô nền KTế. - Phí và lệ phí: bù đắp chi phí. 2
 3. CHƯƠNG 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ THUẾ 1.1/. Khái niệm, vai trò của thuế: 1.1.2- Khái niệm: - Thuế là một khoản nộp cho Nhà nước được pháp luật quy định theo mức thu và thời hạn nộp. - Thuế được hoàn lại cho người nộp gián tiếp và không ngang giá. 3
 4. ĐẶC ĐIỂM CỦA THUẾ: - Thuế là 1 khoản thu không bồi hoàn, không mang tính hoàn trả trực tiếp. - Thuế là một khoản thu mang tính bắt buộc. - Các pháp nhân và thể nhân chỉ phải nộp cho Nhà nước các khoản thuế đã được pháp luật quy định. 4
 5. CHƯƠNG 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ THUẾ 1.1/. Khái niệm, vai trò của thuế: 1.1.3- Vai trò của thuế: - Thuế là công cụ chủ yếu huy động nguồn lực vật chất cho NN. + Phạm vi thu: toàn bộ thể nhân và pháp nhân có phát sinh thu nhập. + Nguồn huy động: tổng sản phẩm xã hội và thu nhập quốc dân. +Thu thuế được kết hợp với hình thức cưỡng bức được qui định bởi Pháp Luật. 5
 6. CHƯƠNG 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ THUẾ 1.1/. Khái niệm, vai trò của thuế: 1.1.3- Vai trò của thuế: - Thuế là công cụ điều tiết nền kinh tế vĩ mô trong nền KTTT. +Trong nền kinh tế thị trường: điều tiết nền kinh tế +Trong những năm khủng hoảng, suy thoái kinh tế: giảm thuế +Trong thời kỳ nền kinh tế phát triển quá mức: tăng thuế 6
 7. 1.1/. Khái niệm, vai trò của thuế: 1.1.3- Vai trò của thuế: - Thuế là công cụ điều hòa thu nhập, thực hiện công bằng xã hội trong phân phối + Khi tổ chức và cá nhân có đk kinh doanh và thu nhập giống nhau -> nộp thuế như nhau ( công bằng theo chiều ngang) + Người có thu nhập quá thấp không đảm bảo cuộc sống -> không phải nộp thuế ( công bằng theo chiều dọc) NN thỏa mãn??? NEED - DEMAND 7
 8. 1.1/. Khái niệm, vai trò của thuế: 1.1.3- Vai trò của thuế: - Thuế là công cụ thực hiện kiểm tra, kiểm soát các hoạt động sản xuất kinh doanh Phát hiện gian lận, lậu thuế, khai báo sai tình hình SXKD -> chấn chỉnh hđ SXKD và nâng cao vai trò giám sát hđsxkd trong xã hội của cơ quan thuế. 8
 9. CHƯƠNG 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ THUẾ 1.2/. Các yếu tố của một sắc thuế: 1.2.1- Tên gọi: Gồm các sắc thuế. 1.2.2- Đối tượng nộp thuế: là cá nhân hoặc pháp nhân có đối tượng tính thuế, có trách nhiệm phải nộp thuế cho Nhà nước. - Người nộp thuế : người đem tiền thuế nộp cho cơ quan NN. - Người chịu thuế: người có thu nhập bị thuế điều tiết. 9
 10. 1.2/. Các yếu tố của một sắc thuế: 1.2.3- Đối tượng chiu thuế: - Là những căn cứ để xác định số tiền thuế phải nộp, là cơ sở tính thuế được thể hiện dưới dạng tiền tệ. - Về cơ bản có 3 đối tượng tính thuế: + Giá trị hh, dịch vụ + GIá trị tài sản + Thu nhập của DN hoặc cá nhân. .2.4- Thuế suất: Tuỳ theo từng loại thuế Ví dụ: + Thuế GTGT: 0%, 5%, 10%. 10 + Thuế TTĐB: thuốc lá 65%, rượu 75%, + Thuế môn bài: 3 trđ, 2 trđ, 1 trđ
 11. 1.2.4- Thuế suất: Thuế suất là linh hồn của 1 sắc thuế. + Thuế suất tuyệt đối: là mức thuế suất tính bằng số tuyệt đối cho đối tượng nộp thuế + Thuế suất tương đối: là mức thuế được tính bằng tỷ lệ % quy định cho mỗi đối tượng tính thuế. Ví dụ: + Thuế GTGT: 0%, 5%, 10%. + Thuế TTĐB: thuốc lá 65%, rượu 75%, + Thuế môn bài: 3 trđ, 2 trđ, 1 trđ 11
 12. CHƯƠNG 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ THUẾ 1.2/. Các yếu tố của một sắc thuế: 1.2.5- Thủ tục thu nộp thuế: - Về kê khai: Theo mẫu, định kỳ bao lâu, thời hạn nộp. - Về nộp thuế: Nộp ở đâu, bằng gì, thời gian nộp. - Về chế độ miễn giảm thuế. 12
 13. 1.3/. Phân loại thuế: 1.3.1- Căn cứ vào pthức đánh thuế: Thuế trực thu và thuế gián thu. - Thuế trực thu: là loại thuế đánh trực tiếp vào TN hoặc tài sản của người nộp thuế. - Thuế gián thu: Thu một cách gián tiếp thơng qua giá cả hàng hố, dịch vụ 13
 14. 1.3.2-Căn cứ vào cơ sở đánh thuế: thuế đánh trên cái gì? Thuế thu nhập, thuế tiêu dùng, thuế tài sản. - Thuế thu nhập Cơ sở đánh thuế là thu nhập kiếm được - Thuế tiêu dùng Cơ sở đánh thuế là giá trị hh được tiêu thụ. - Thuế tài sản Cơ sở đánh thuế là giá trị tài sản của các thể nhân, pháp nhân. 14
 15. 1.3.3- Phân loại theo chế độ phân cấp và điều hành ngân sách: thuế trung ương, thuế địa phương. n Thuế trung ương n Được Nhà nước ban hành luật pháp và thu trong phạm vi tồn quốc, NSNNTW hưởng. n Thuế địa phương n Thu trong phạm vi lãnh thổ vùng hoặc địa phương và NSNN ở địa phương hưởng 15
 16. 1.3/. Phân loại thuế: 1.3.4- Phân loại theo phương thức sử dụng: gồm thuế tổng hợp, thuế có lựa chọn. Thuế tổng hợp: đánh vào tất cả các thành phần của cơ sở đánh thuế mà không có trường hợp ngoại lệ, không có miễn, giảm thuế. Thuế có sự lựa chọn: chỉ đánh vào 1 phần nhất định của cơ sở đánh thuế ví dụ thuế TNCN. 16
 17. CHÚC CẢ LỚP THÀNH CÔNG! 17