Bài giảng Năng lượng tái tạo - Chương 1: Tổng quan về năng lượng tái tạo - Nguyễn Quang Nam

ppt 46 trang ngocly 18/05/2021 2860
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Năng lượng tái tạo - Chương 1: Tổng quan về năng lượng tái tạo - Nguyễn Quang Nam", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pptbai_giang_nang_luong_tai_tao_chuong_1_tong_quan_ve_nang_luon.ppt

Nội dung text: Bài giảng Năng lượng tái tạo - Chương 1: Tổng quan về năng lượng tái tạo - Nguyễn Quang Nam

 1. 408004 Năng lượng tái tạo Giảng viên: TS. Nguyễn Quang Nam 2013 – 2014, HK1 nqnam@hcmut.edu.vn Bài giảng 1 1
 2. Ch. 1: Tổng quan về năng lượng tái tạo 1. Các nguồn năng lượng tái tạo 2. Tiềm năng và ứng dụng năng lượng tái tạo hiện nay 3. Công nghệ sử dụng các nguồn năng lượng mới 4. Phát điện phân tán sử dụng các nguồn năng lượng mới Bài giảng 1 2
 3. 1. Các nguồn năng lượng tái tạo NĂNG LƯỢNG – VAI TRÒ CỦA NĂNG LƯỢNG ➢ Năng lượng là gì? Năng lực làm vật thể hoạt động (Theo Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam). ➢ Vai trò của năng lượng? Đóng vai trò vô cùng quan trọng trong đời sống kinh tế - xã hội của loài người nói chung (Theo Ban tuyên giáo Trung ương – ĐCS VN). Bài giảng 1 3
 4. 1. Các nguồn năng lượng tái tạo NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO ➢ Trong lịch sử phát triển của loài người, than đã thay củi, và dầu mỏ đã thay than, để trở thành nguồn năng lượng. Nhưng dầu mỏ sẽ cạn kiệt trong vòng vài mươi năm nữa. ➢ Con người lại một lần nữa tìm nguồn năng lượng thay thế. Nhưng vòng lẩn quẩn không thể tiếp tục được lặp lại, cần phải có giải pháp bền vững  năng lượng tái tạo. ➢ Năng lượng tái tạo là gì? Là năng lượng từ các nguồn tự nhiên không cạn kiệt. Bài giảng 1 4
 5. 1. Các nguồn năng lượng tái tạo ➢ Mặt trời ➢ Gió và sóng biển ➢ Sinh khối và biogas ➢ Thủy điện ➢ Địa nhiệt ➢ Thủy triều Bài giảng 1 5
 6. Nhu cầu năng lượng 1 năm: 140.106 GWh Trăng 25.106 GWh Earth 45%: 1600.109 GWh Nhân 720.109 GWh Nhiệt Mặt Mặt trời 0,3.109 GWh - Thủy năng tuần hoàn 30% (88%) 350.109 GWh 9 Phản xạ ra 25% - Gió, sóng 32.10 GWh không gian Hấp thụ Quang hợp và chuyển đổi (0,24%) 109 GWh CxHy hóa thạch = NLMT lưu trữ Bài giảng 1 27 năm = 1 ngày6
 7. Năng lượng mặt trời ➢ Đường kính mặt trời: 1,4 triệu km (109 lần Trái đất) ➢ Khối lượng: 1,99.1030 kg ➢ Hằng số năng lượng Mặt trời: 1366 W/m2 Năng lượng mặt trời và nhu cầu hàng năm Năng lượng mặt trời 3850000 EJ Năng lượng gió 2250 EJ Tiềm năng sinh khối 100 – 300 EJ Tổng năng lượng tiêu thụ (2010) 539 EJ Điện năng tiêu thụ (2010) 66,5 EJ Bài giảng 1 7
 8. Năng lượng mặt trời ➢ Giả sử 1 m2 bề mặt = 100 kWh/năm ➢ Điện năng TG = 66,5 EJ = 18,5.106 GWh = 185000 km2 ➢ Năng lượng TG = 150.106 GWh = 1,5 triệu km2 (1%) Bài giảng 1 8
 9. Hiện trạng và dự báo năng lượng thế giới Bài giảng 1 9
 10. Hiện trạng tiêu thụ năng lượng thế giới ➢ Nhiên liệu hóa thạch được sử dụng rộng rãi và trực tiếp như nguồn năng lượng sơ cấp và đóng vai trò nguồn năng lượng tiện lợi với hiệu suất thấp. Bài giảng 1 10
 11. Hiện trạng năng lượng thế giới ➢ Hiện nay vẫn sử dụng hơn 80% nhiên liệu hóa thạch, vậy con người đang gây ra những vấn đề gì? Giải pháp? ➢ Những khu vực nào có tiềm năng cải thiện vấn đề sử dụng năng lượng? Bài giảng 1 11
 12. Tình hình ứng dụng điện mặt trời Bài giảng 1 12
 13. Tình hình ứng dụng điện gió Bài giảng 1 13
 14. Tình hình phát điện bằng sinh khối Bài giảng 1 14
 15. Tình hình ứng dụng năng lượng tái tạo Năm Điện Điện NL NL địa Điện mặt gió sinh nhiệt sóng + trời (GW) khối (GW) thủy (GW) (GW) triều (MW) 2009 23,5 159 49,6 10,3 0,27 2011 70 238 62 11,1 0,527 (2010) Bài giảng 1 15
 16. Bài giảng 1 16
 17. Bài giảng 1 17
 18. Bài giảng 1 18
 19. Bài giảng 1 19
 20. Bài giảng 1 20
 21. Bài giảng 1 21
 22. Bài giảng 1 22
 23. Bài giảng 1 23
 24. Bài giảng 1 24
 25. Bài giảng 1 25
 26. Bài giảng 1 26
 27. Bài giảng 1 27
 28. Bài giảng 1 28
 29. Bài giảng 1 29
 30. Bài giảng 1 30
 31. Bài giảng 1 31
 32. Bài giảng 1 32
 33. Bài giảng 1 33
 34. Bài giảng 1 34
 35. Bài giảng 1 35
 36. Bài giảng 1 36
 37. Bài giảng 1 37
 38. Bài giảng 1 38
 39. Bài giảng 1 39
 40. 3. Các công nghệ khai thác NLTT Bài giảng 1 40
 41. 3. Các công nghệ khai thác NLTT Bài giảng 1 41
 42. 4. Phát điện phân tán dùng NLTT Bài giảng 1 42
 43. Máng tập trung nhiệt năng từ mặt trời Bài giảng 1 43
 44. Tháp tập trung nhiệt năng từ mặt trời Bài giảng 1 44
 45. Đĩa tập trung nhiệt năng từ mặt trời Bài giảng 1 45
 46. Sản xuất hydrogen ➢ Từ nước và hydrocarbon CH4 + H2O → CO + 3H2 CO + H2O → CO2 + H2 ➢ Quá trình nhiệt phân, nhiệt hóa, sinh hóa và quang hóa chưa có ứng dụng công nghiệp ➢ Tảo phản ứng sinh học khả thi về mặt kinh tế ➢ Tách nước quang hứa hẹn là quá trình sạch và tái tạo ➢ Chu kỳ S-I hiệu quả hơn, nhưng cần nhiệt lượng ➢ Còn có điện phân vi sinh, tổng hợp enzyme Bài giảng 1 46