Bài giảng Mô phỏng Monte Carlo - Chương 13: Khiếu nạo do giảm năng suất - Nguyễn Duy Long

pdf 10 trang ngocly 24/05/2021 1160
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Mô phỏng Monte Carlo - Chương 13: Khiếu nạo do giảm năng suất - Nguyễn Duy Long", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdfbai_giang_mo_phong_monte_carlo_chuong_13_khieu_nao_do_giam_n.pdf

Nội dung text: Bài giảng Mô phỏng Monte Carlo - Chương 13: Khiếu nạo do giảm năng suất - Nguyễn Duy Long

 1. 7/11/2010 Khiếuunnại do giảmmnnăng suất Lost Productivity Claims ©2010 củaNguyễn Duy Long, TiếnSỹ 1 Nội dung  Các khái niệmvàđịnh nghĩa  Các phương pháp ước lượng giảm năng suất  Trường hợpápdụng: phân tích của công ty Navigant Consulting ©2010 của Nguyễn Duy Long, Tiến Sỹ 2 1
 2. 7/11/2010 Concepts and Definitions CÁC KHÁI NIỆMMVÀVÀ ĐỊNH NGHĨA ©2010 của Nguyễn Duy Long, Tiến Sỹ 3 Năng suấtt((productivity)  Năng suất ◦ = Đầu ra ÷ Đầu vào ◦ = Sốđơnvị ÷Giờ làm việc ◦ = Tổng đầura÷Tổng giờ làm việc  Năng suất= Sảnlượng (production)  Yếutố năng suất Năng suất thực tế = Năng suất cơ sở hay kế hoạch ©2010 của Nguyễn Duy Long, Tiến Sỹ 4 2
 3. 7/11/2010 Các yếutu tố gây giảmmnnăng su ất Nguồn: Borcherding và Alarcon, 1991 ©2010 của Nguyễn Duy Long, Tiến Sỹ 5 Các yếutu tố gây giảmmnnăng su ất  Sự vắng mặt  Sự đẩy nhanh tiến độ  Thờitiếtxấubấtthường  Thiếulaođộng tay nghề  Thay đổi, ảnh hưởng gợn sóng (ripple impact), ảnh hưởng gộpcủa nhiều thay đổi và làm lại  Cạnh tranh cho công nhân lành nghề  Công nhân nghỉ việc ©2010 của Nguyễn Duy Long, Tiến Sỹ 6 3
 4. 7/11/2010 Các yếutu tố gây giảmmnnăng su ất  Đông công nhân và kẹtgiữacáctổđội  Thiết kế thiếu sót  Sự giảmbớtgiámsát  Làm ngoài giờ quá mức  Thiếuphốihợpgiữa các nhóm đội  Mệtmỏi  Đường cong học(learning curve)  Thiếuvậttư, thiếtbị, công cụ  Quá nhiều công nhân (overmanning) ©2010 của Nguyễn Duy Long, Tiến Sỹ 7 Các yếutu tố gây giảmmnnăng su ất  Tinh thầnkém  Các yếu tố QLDA  Công việc không theo trình tự  Làm lạivàsaisót  Nén tiến độ  Hạn chế vào công trường  Điềukiện công trường  Phê duyệtvàphảnhồichậm ©2010 của Nguyễn Duy Long, Tiến Sỹ 8 4
 5. 7/11/2010 Giảmmnnăng suất  Giảmnăng suất(lost productivity) ◦ = Năng suấtcơ sở – Năng suấtthựctế ©2010 của Nguyễn Duy Long, Tiến Sỹ 9 Methods for Estimating Lost Productivity CÁC PH ƯƠNG PHÁP ƯỚCCLLƯỢNG GI ẢM NĂNG SU ẤT ©2010 của Nguyễn Duy Long, Tiến Sỹ 10 5
 6. 7/11/2010 Các nhóm phương pháp  Phân tích dự án cụ thể  Phân tích so sánh dự án  Nghiên cứu ngành  Cơ sở chi phí ©2010 của Nguyễn Duy Long, Tiến Sỹ 11 PPhânhân tích d ự án cụ thể  Phân tích dặm đochuẩn(measured mile)  Giá trị thu được(earned value)  Lấymẫu công việc ©2010 của Nguyễn Duy Long, Tiến Sỹ 12 6
 7. 7/11/2010 Phân tích d ự án cụ thể: Đooddặm chuẩn Nguồn: Zink, 1986 ©2010 của Nguyễn Duy Long, Tiến Sỹ 13 Phân tích so sánh dự án  Phân tích công việccóthể so sánh  Phân tích dự án có thể so sánh ©2010 của Nguyễn Duy Long, Tiến Sỹ 14 7
 8. 7/11/2010 Nghiên cứu ngành  Đẩy nhanh tiến độ  Thay đổi/phát sinh, tác động gộp  Đường cong học  Làm việc ngoài giờ và theo ca  Các đặc điểmdự án  Quản lý dự án  Thờitiết ©2010 của Nguyễn Duy Long, Tiến Sỹ 15 Nghiên cứu ngànhngành:: phátsinh Nguồn: Leonard, 1988 ©2010 của Nguyễn Duy Long, Tiến Sỹ 16 8
 9. 7/11/2010 Nghiên cứu ngànhngành:: đông đúc Nguồn: US Army Corp of Engineers, 1979 ©2010 của Nguyễn Duy Long, Tiến Sỹ 17 Nghiên cứu ngànhngành:: ngoài giờ Nguồn: US Army Corp of Engineers, 1979 ©2010 của Nguyễn Duy Long, Tiến Sỹ 18 9
 10. 7/11/2010 Cơ sở chi phí  Phương pháp tổng chi phí  Phương pháp tổng chi phí hiệu chỉnh  Phương pháp tổng chi phí nhân công ©2010 của Nguyễn Duy Long, Tiến Sỹ 19 10