Bài giảng Kỹ thuật phòng thí nghiệm - Giới thiệu môn học - Phạm Hồng Hiếu

pdf 2 trang ngocly 02/06/2021 90
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Kỹ thuật phòng thí nghiệm - Giới thiệu môn học - Phạm Hồng Hiếu", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • pdfbai_giang_ky_thuat_phong_thi_nghiem_gioi_thieu_mon_hoc_pham.pdf

Nội dung text: Bài giảng Kỹ thuật phòng thí nghiệm - Giới thiệu môn học - Phạm Hồng Hiếu

  1. Nội dung môn học GiỚI THIỆU MÔN HỌC  Bài 1: Thiết kế - tổ chức - trang bị và kỹ thuật an toàn phòng thí nghiệm  Tên môn học : Kỹ thuật phòng thí nghiệm  Bài 2: Kỹ thuật sử dụng các dụng cụ thể tích  Thời lượng : 30 tiết TH  Bài 3: Kỹ thuật sử dụng các dụng cụ đo khối  Giảng viên : ThS. Phạm Hồng Hiếu lượng và cách đo tỷ trọng  Trang web :  Bài 4: Pha chế các dung dịch theo các loại nồng hieu độ  Email : hieuphamhong@gmail.com  Bài 5: Thiết lập nồng độ các dung dịch  Bài 6: Lọc và tủa ThS. Phạm Hồng Hiếu Kỹ thuật phòng thí nghiệm 1 ThS. Phạm Hồng Hiếu Kỹ thuật phòng thí nghiệm 2 Giáo trình và tài liệu tham khảo Giáo trình và tài liệu tham khảo 1. Bài giảng Kỹ thuật phòng thí nghiệm – Viện Sinh học và Thực 9. Nguyễn Quang Huỳnh, Doãn Học Phòng - Sổ tay công nhân thí phẩm – ĐH Công nghiệp TPHCM nghiệm hóa chất - Nhà xuất bản công nhân kỹ thuật, Hà nội, 1985 2. Bộ môn hóa phân tích, Hướng dẫn thí nghiệm hóa phân tích, 10. Nguyễn Dương - Hướng dẫn công tác phòng cháy, chữa cháy ở Trường ĐH Bách khoa Hà Nội 135 trang, 2007 nhà máy xí nghiệp - Nhà xuất bản công an nhân dân, Hà nội, 1983 3. Giáo trình thí nghiệm hóa đại cương - Trường đại học kỹ thuật tp 11. P.I.Vaxcrixenxki - Kỹ thuật phòng thí nghiệm I, II, III - Nhà xuất bản HCM, 1994 đại học và trung học chuyên nghiệp, Hà Nội, 1979 4. Lâm Ngọc Thụ, Cơ sở hóa phân tích, NXB ĐH Quốc gia Hà Nội, 12. Từ Văn Mặc, Phân tích hóa lý, NXB Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội, 2005 1995 5. Nguyễn Thị Thu Vân, Bài tập Hóa Phân tích, Trường Đại học 13. Võ Duy Thanh, Võ Văn Bé - Thực tập hoá đại cương - Tủ sách đại Bách khoa TP.HCM học khoa học tự nhiên, 1996 6. Nguyễn Thị Thu Vân, Hóa phân tích, NXB ĐH Quốc gia TpHCM, 14. A.P.Kreskov (người dịch : Từ Vọng Nghi, Trần Tứ Hiếu) - Cơ sở 2004 hóa học phân tích , tập I, II, - Nhà xuất bản đại học và trung học 7. Nguyễn Thị Thu Vân, Phân tích định lượng, Nhà xuất bản Đại học chuyên nghiệp, Hà Nội, 1990 Quốc gia TP.HCM, 2004 8. Nguyễn Thị Thu Vân, Thực hành hóa phân tích, NXB ĐH Quốc gia TpHCM, 2006 ThS. Phạm Hồng Hiếu Kỹ thuật phòng thí nghiệm 3 ThS. Phạm Hồng Hiếu Kỹ thuật phòng thí nghiệm 4 Giáo trình và tài liệu tham khảo Báo cáo thực hành 15. X.L. Akhnadarova, V.V. Kapharop (người dịch : Nguyễn Cảnh, Nguyễn Đình Soa) - Tối ưu hóa thực nghiệm trong hóa học và kỹ  Trang bìa (theo mẫu) thuật hóa học - Trường đại học kỹ thuật tp HCM, 1994  Mục lục 16. Douglas A. Skoog - Analitical Chemistry - USA,1963 17. F.Elizabeth Prichard - Quality in the analytical chemistry laboratory  Các bài thí nghiệm: 18. Published on behalf of ACOL, USA, 1995 – Tên bài thí nghiệm 19. Laboratory design -USA, 1982 – Mục đích thí nghiệm 20. Wiley., E. A. & Gallagher., R.S Current protocols essential – Nguyên tắc laboratory. Wiley, 737 trang, 2007 21. – Hóa chất và dụng cụ aMy_FilesLab/09LbOL_Resources/LabResource.html – Cách tiến hành (trình bày theo sơ đồ khối) – Kết quả thí nghiệm – Bàn luận ThS. Phạm Hồng Hiếu Kỹ thuật phòng thí nghiệm 5 ThS. Phạm Hồng Hiếu Kỹ thuật phòng thí nghiệm 6 1
  2. Quy định chung Quy định chung  Bài báo cáo thực hành sẽ nộp sau 1 tuần khi kết thúc  Sinh viên phải đi đủ các buổi thực hành, nếu vắng phải môn học nhưng số liệu thô của từng bài phải được đi bù vào buổi khác (nhưng cứ 1 buổi đi bù bị trừ 1 đ vào giảng viên ký nhận trong từng buổi thực hành và nộp điểm báo cáo thực hành) kèm với bài báo cáo tổng kết.  Sinh viên đi làm thực hành phải đúng giờ (trễ quá 15  Trong quá trình thực hành, giảng viên có thể kiểm tra về phút sẽ không được vào lớp, phải đi bù vào buổi khác) lý thuyết, cách tiến hành thí nghiệm, nếu sinh viên nào  Sinh viên phải mặc áo blouse, giữ gìn trật tự vệ sinh không nắm vững kiến thức, cách tiến hành thí nghiệm trong quá trình thực hành, thí nghiệm, không được tự ý sẽ được về nhà ôn bài để làm bù vào buổi thực hành ra ngoài khi chưa được sự cho phép của giảng viên, sau không tiếp khách trong phòng thí nghiệm.  Sinh viên có 2 cột điểm:  Dụng cụ thí nghiệm được bàn giao và kiểm tra, nếu hư – Một cột điểm thường kỳ (bao gồm điểm báo cáo thực hỏng, mất mát phải có trách nhiệm bồi thường. hành + điểm kiểm tra đột xuất thường kỳ + điểm an toàn vệ sinh chấp hành kỷ luật) – Một cột điểm bài kiểm tra cuối kỳ ThS. Phạm Hồng Hiếu Kỹ thuật phòng thí nghiệm 7 ThS. Phạm Hồng Hiếu Kỹ thuật phòng thí nghiệm 8 Nội dung môn học  Bài 1: Thiết kế - tổ chức - trang bị và kỹ thuật an toàn phòng thí nghiệm  Bài 2: Kỹ thuật sử dụng các dụng cụ thể tích  Bài 3: Kỹ thuật sử dụng các dụng cụ đo khối lượng và cách đo tỷ trọng  Bài 4. Pha chế các dung dịch theo các loại nồng độ  Bài 5: Thiết lập nồng độ các dung dịch  Bài 6: Lọc và tủa  Kiểm tra kết thúc môn ThS. Phạm Hồng Hiếu Kỹ thuật phòng thí nghiệm 9 ThS. Phạm Hồng Hiếu Kỹ thuật phòng thí nghiệm 10 2