Bài giảng Kinh tế vi mô - Bài 1: 10 nguyên lý của kinh tế học và cách tư duy như một nhà kinh tế - Lê Thương

ppt 19 trang ngocly 17/05/2021 1710
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Kinh tế vi mô - Bài 1: 10 nguyên lý của kinh tế học và cách tư duy như một nhà kinh tế - Lê Thương", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pptbai_giang_kinh_te_vi_mo_bai_1_10_nguyen_ly_cua_kinh_te_hoc_v.ppt

Nội dung text: Bài giảng Kinh tế vi mô - Bài 1: 10 nguyên lý của kinh tế học và cách tư duy như một nhà kinh tế - Lê Thương

 1. KINH TẾ VI MÔ Bài giảng 1 10 nguyên lý của kinh tế học và cách tư duy như một nhà kinh tế 5/21/2021 Lê Thương 1
 2. 10 nguyên lý của kinh tế học 5/21/2021 Lê Thương 2
 3. NỘI DUNG Con người ra quyết định như thế nào? Con người tương tác với nhau ra sao? Cách thức vận hành của tổng thể nền kinh tế. 5/21/2021 Lê Thương 3
 4. ĐỊNH NGHĨA KINH TẾ HỌC ( ECONOMICS ) Kinh tế học là môn học nghiên cứu con người trong cuộc sống thường nhật của họ. (Alfred Marsall) Kinh tế học là môn học nghiên cứu phương thức xã hội quản lý nguồn lực khan hiếm. Kinh tế học là khoa học về sự lựa chọn. 5/21/2021 Lê Thương 4
 5. CON NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH ??? 1 2 SỰ ĐÁNH ĐỔI CHI PHÍ CƠ HỘI RA QUYẾT ĐỊNH 3 4 PHẢN ỨNG SO SÁNH LỢI ÍCH ƯỚ VÀ CHI PHÍ BIÊN TR C CÁC KÍCH THÍCH 5/21/2021 Lê Thương 5
 6. CON NGƯỜI TƯƠNG TÁC??? 5 Thương mại đem lại lợi ích cho mọi người. 6 Thị trường luôn là phương thức tốt để tổ chức hoạt động kinh tế. 7 Chính phủ có thể cải thiện được những trục trặc của thị trường (đôi khi) 5/21/2021 Lê Thương 6
 7. SỰ VẬN HÀNH CỦA TỔNG THỂ NỀN KINH TẾ 8 Năng lực sản xuất quyết định mức sống. 9 Giá cả tăng khi có quá nhiều tiền được phát hành. 10 Có sự đánh đổi ngắn hạn giữa lạm phát và thất nghiệp. 5/21/2021 Lê Thương 7
 8. Cách tư duy như một nhà kinh tế 5/21/2021 Lê Thương 8
 9. NỘI DUNG Nhà KT là một nhà khoa học Nhà KT là một nhà tư vấn chính sách Tồn tại sự bất đồng giữa các nhà KT 5/21/2021 Lê Thương 9
 10. KHI LÀ NHÀ KHOA HỌC, CÁC NHÀ KT NGHIÊN CỨU NHƯ THẾ NÀO? Quan sát thực tiễn Xây dựng Xây mô hình dựng lý dự báo thuyết Công Kiểm nhận / chứng bác bỏ lý thuyết lý thuyết 5/21/2021 Lê Thương 10
 11. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT: Được dùng để lý giải các hiện tượng quan sát được dựa trên các quy luật cơ bản và các giả định. GIẢ ĐỊNH: Là các giả thiết đặt ra để đơn giản hóa mô hình. MÔ HÌNH: Là cách diễn đạt bằng ngôn ngữ toán của lý thuyết, được dùng để phân tích và dự báo. 5/21/2021 Lê Thương 11
 12. Mô hình 1: BIỂU ĐỒ VÒNG CHU CHUYỂN. Hàng hóa Hàng hóa THỊ TRƯỜNG HÀNG HÓA TIÊU $ Chi tiêu $ Doanh thu DÙNG HỘ GIA DOANH ĐÌNH NGHIỆP THỊ TRƯỜNG YẾU $ Thu nhập $ Chi phí TỐ SẢN XuẤT Yếu tố sản xuất Yếu tố sản xuất 5/21/2021 Lê Thương 12
 13. Mô hình 2 ĐƯỜNG GIỚI HẠN KHẢ NĂNG SẢN XUẤT Lượng Quần áo sản xuất A B 16 C 15 D H 13 10 E G F Lượng Thực 0 1 2 3 4 5 phẩm sản xuất 5/21/2021 Lê Thương 13
 14. ĐƯỜNG GIỚI HẠN KHẢ NĂNG SẢN XUẤT Sự khác nhau giữa DI CHUYỂN DỌC DỊCH CHUYỂN ĐƯỜNG GIỚI ĐƯỜNG GiỚI HẠN KHẢ NĂNG HẠN KHẢ NĂNG SẢN XUẤT SẢN XUẤT ? 14
 15. SO SÁNH KINH TẾ VI MÔ & KINH TẾ VĨ MÔ Kinh tế vi mô ( microeconomics) nghiên cứu hành vi của các thực thể cụ thể trong nền KT như: 1 người tiêu dùng, 1 hãng SX, 1 chính quyền địa phương và sự tương tác giữa các thực thể nhỏ để hình thành thực thể lớn hơn. Kinh tế vĩ mô ( macroeconomics ) nghiên cứu các vấn đề cụ thể của nền kinh tế như: tăng trưởng, lạm phát, thất nghiệp 5/21/2021 Lê Thương 15
 16. NHÀ KINH TẾ LÀ NHÀ TƯ VẤN CHÍNH SÁCH Làm cho nền KT vận hành tốt hơn Đưa ra các khuyến nghị chính phủ cần làm gì Đôi khi nhà KT là nhà tư vấn CS 5/21/2021 Lê Thương 16
 17. NHÀ KINH TẾ LÀ NHÀ TƯ VẤN CHÍNH SÁCH NHÀ KHOA HỌC NHÀ TƯ VẤN CHÍNH SÁCH Giải thích các hiên tượng Đưa ra các khuyến nghị Sử dụng lý thuyết và mô hình để Dựa trên các triết lý về đạo đức, giải thích, dự đoán tác động tôn giáo, xã hội và các phân của một sự lựa chọn hay một tích thực chứng nhìn nhận vấn chính sách đề theo quan niệm “Điều gì nên /không nên làm” Đưa ra các nhận định Đưa ra các nhận định thực chứng chuẩn tắc 5/21/2021 Lê Thương 17
 18. SỰ KHÁC NHAU GIỮA Phân tích Phân tích thực chứng chuẩn tắc 5/21/2021 Lê Thương 18
 19. TỒN TẠI SỰ BẤT ĐỒNG GiỮA CÁC NHÀ KINH TẾ Triết lý khác nhau Bất đồng quan điểm Quan điểm thực chứng khác nhau 5/21/2021 Lê Thương 19