Bài giảng Kinh tế môi trường - Bài 1: Kinh tế môi trường là gì? - Đại học Kinh tế TP.HCM

ppt 10 trang ngocly 17/05/2021 1030
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Kinh tế môi trường - Bài 1: Kinh tế môi trường là gì? - Đại học Kinh tế TP.HCM", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pptbai_giang_kinh_te_moi_truong_kinh_te_moi_truong_la_gi_dai_ho.ppt

Nội dung text: Bài giảng Kinh tế môi trường - Bài 1: Kinh tế môi trường là gì? - Đại học Kinh tế TP.HCM

 1. Kinh tế Mơi trường Bài giảng 1 Kinh tế mơi trường là gì?
 2. Đề cương đề nghị: A. Kinh tế mơi trường là gì? B. Tiếp cận kinh tế về nguyên nhân gây ra các vấn đề mơi trường. C. Vai trị của các động cơ khuyến khích và quyền sở hữu trong việc giải thích các vấn đề mơi trường. D. Khung phân tích lợi ích chi phí.
 3. A. Kinh tế mơi trường là gì? • Kinh tế mơi trường - một nhánh của kinh tế học – nghiên cứu các vấn đề mơi trường theo quan điểm và phương pháp phân tích của kinh tế học, tập trung vào các nội dung sau: o Ứng dụng cơng cụ kinh tế để nghiên cứu các nguồn tài nguyên mơi trường được phát triển và quản lý như thế nào (phân bổ các nguồn tài nguyên khan hiếm cho các mục đích sử dụng cĩ tính cạnh tranh). o Xem xét các hoạt động kinh tế ảnh hưởng đến các mơi trường tự nhiên ra sao. o Xem xét cách thay đổi các thể chế và chính sách kinh tế nhằm cải thiện mơi trường.
 4. A. Kinh tế mơi trường là gì? • Trả lời các câu hỏi sau đây: o Đâu là nguyên nhân kinh tế cơ bản là suy thối tài nguyên mơi trường? o Mức chất lượng mơi trường bao nhiêu là cĩ thể chấp nhận được? o Làm sao cĩ thể đo lường bằng tiền giá trị của tài nguyên mơi trường để đưa vào quá trình ra quyết định? o Giải pháp nào giải quyết các vấn đề suy thối tài nguyên mơi trường?
 5. B. Tiếp cận kinh tế về nguyên nhân gây suy thối mơi trường • Tại sao con người gây suy thối mơi trường? o Cĩ phải do ý thức về bảo vệ mơi trường kém? o Cĩ phải do cách thức xây dựng nền kinh tế và các thể chế đã hướng mọi người ra các quyết định gây hậu quả phá hoại mơi trường?
 6. B. Tiếp cận kinh tế về nguyên nhân gây suy thối mơi trường • Tại sao con người gây suy thối mơi trường? o Các nhà kinh tế tin rằng con người gây ơ nhiễm bởi vì cách đĩ là cách rẻ nhất để thải bỏ các phế phẩm sau khi sản xuất và tiêu dùng hàng hĩa. Tại sao con người lại cĩ quyết định sản xuất, tiêu dùng và phát thải như thế?
 7. B. Tiếp cận kinh tế về nguyên nhân gây suy thối mơi trường • Tại sao con người gây suy thối mơi trường? o Do các thể chế kinh tế xã hội hiện hành đã tạo ra các động cơ “khuyến khích kinh tế” hướng người ta ra quyết định như thế. o Hai vấn đề sẽ được nghiên cứu là: o Các quy trình khuyến khích hoạt động như thế nào, và o Làm sao cấu trúc lại hệ thống các khuyến khích kinh tế để hướng mọi người ra quyết định và phát triển lối sống thân thiện với mơi trường.
 8. B. Tiếp cận kinh tế về nguyên nhân gây suy thối mơi trường • Tại sao con người gây suy thối mơi trường? o Thiếu quyền sở hữu đối với các tài nguyên mơi trường cĩ nghĩa là khơng cĩ động cơ khuyến khích chúng ta tính các hậu quả mơi trường do mình gây ra.
 9. C. Vai trị của động cơ khuyến khích để giải quyết các vấn đề mơi trường o Các khuyến khích đối với cá nhân và hộ gia đình. o Các khuyến khích đối với các doanh nghiệp. o Các khuyến khích trong cơng nghệ kiểm sốt ơ nhiễm,
 10. D. Phân tích lợi ích chi phí • Cơng cụ phân tích để đánh giá các quyết định mơi trường là gì? o Phân tích hiệu quả – chi phí o Phân tích lợi ích – chi phí Trong đĩ phân tích lợi ích chi phí là cơng cụ phân tích chính.