Bài giảng Kinh tế vi mô - Bài 3: Co giãn của cầu và của cung - Đoàn Thị Mỹ Hạnh

ppt 14 trang ngocly 17/05/2021 1710
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Kinh tế vi mô - Bài 3: Co giãn của cầu và của cung - Đoàn Thị Mỹ Hạnh", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pptbai_giang_kinh_te_vi_mo_bai_3_co_gian_cua_cau_va_cua_cung_do.ppt

Nội dung text: Bài giảng Kinh tế vi mô - Bài 3: Co giãn của cầu và của cung - Đoàn Thị Mỹ Hạnh

 1. PGS,TS Đoàn Thị Mỹ Hạnh hanhkth@yahoo.com.vn
 2. Bài 3 CO GIÃN CỦA CẦU VÀ CỦA CUNG
 3. CO GIÃN THEO GIÁ CỦA CẦU Đánh giá biến đổi của cầu theo biến đổi của giá Q % biến đổi số lượng cầu Q ED = = % biến đổi của giá P P Thí dụ: số lượng cầu giảm 20% khi giá tăng 10% ta tính được : ED = -2
 4. TÍNH CO GIÃN THEO GIÁ TỪ HÀM CẦU E Q P dQ P D = ED = P Q dP Q Giá Thí dụ : QD = − 10P + 80 P1 P Tính co giãn theo giá tại mức giá P = 3 P 2 3 3 Q ED = − 10 = − 50 5 Q1 Q2
 5. Kết luận về độ co giãn theo giá của cầu ED = 1: cầu co giãn đơn vị ED > 1: cầu co giãn nhiều ED < 1: cầu co giãn ít
 6. Độ co giãn theo giá của cầu và tổng doanh thu hay tổng chi tiêu (TR) TR = P Q P ED > 1 :  TR →  P ED < 1 :  TR → TR và P độc lập với nhau ED = 1 :
 7. CO GIÃN THEO THU NHẬP Đánh giá biến đổi của cầu theo biến đổi của thu nhập Q % biến đổi của số lượng cầu Q EI = = % biến đổi của thu nhập I I
 8. KẾT LUẬN VỀ ĐỘ CO GIÃN THEO THU NHẬP EI > 0 : X là hàng thông thường EI > 1 : X là hàng xa xỉ EI < 1 : X là hàng thiết yếu EI < 0 : X là hàng cấp thấp
 9. CO GIÃN CHÉO Đánh giá biến đổi của cầu theo biến đổi của giá hàng thay thế hay bổ túc % biến đổi số lượng cầu của X EXY = % biến đổi giá của Y QX P = Y PY QX
 10. KẾT LUẬN VỀ ĐỘ CO GIÃN CHÉO EXY > 0 : X, Y là hai sản phẩm thay thế EXY < 0 : X, Y là hai sản phẩm bổ túc EXY = 0 : X, Y là hai sản phẩm không liên quan với nhau
 11. CO GIÃN THEO GIÁ CỦA CUNG Đánh giá biến đổi của cung theo biến đổi của giá Q % biến đổi số lượng cung Q ES = = % biến đổi của giá P P Kết luận về độ co giãn theo giá của cung tương tự như độ co giãn theo giá của cầu
 12. Câu hỏi: Với một đường cầu thẳng độ co giãn theo giá của cầu ở mọi điểm là như nhau. Đúng hay sai? Sai, độ dốc như nhau nhưng độ co giãn theo giá của cầu khác nhau
 13. 2. Khi giá của USB (2GM) tăng 10%, lượng cầu về USB (2GM) giảm 15%. Vậy tổng số tiền mà người tiêu dùng chi cho sản phẩm này sẽ: a) Tăng b) Giảm c) Không đổi d) Không xác định được
 14. 3. Khi thu nhập của người tiêu dùng tăng 100% (các điều kiện khác không đổi), cầu của hàng hóa A giảm 25%. Vậy A là: a) hàng xa xỉ b) hàng thiết yếu c) hàng cấp thấp d) hàng trung gian