Bài giảng Kiến trúc 1 - Chương 1: Khái niện kiến trúc - Dương Minh Phát

pdf 35 trang ngocly 22/05/2021 930
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Kiến trúc 1 - Chương 1: Khái niện kiến trúc - Dương Minh Phát", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdfbai_giang_kien_truc_1_chuong_1_khai_nien_kien_truc_duong_min.pdf

Nội dung text: Bài giảng Kiến trúc 1 - Chương 1: Khái niện kiến trúc - Dương Minh Phát

 1. KIẾN TRÚC 1 K I Ế N T R Ú C D Â N D Ụ N G • GIẢNG VIÊN : ThS. Kts. DƯƠNG MINH PHÁT • EMAIL : duongminhphat@gmail.com • ĐIỆN THOẠI : 0 9 0 8 2 2 4 0 4 6 M S M H : 8 0 4 0 2 7 ( Á P D Ụ N G N G À NH X Â Y DỰN G D Â N DỤN G VÀC Ơ N G N G H I Ệ P)
 2. 1.1. ĐỊNH NGHĨA KIẾN TRÚC 1.2. CÁC YÊU CẦU CỦA KIẾN TRÚC 1.3. CÁC YẾU TỐ TẠO THÀNH KIẾN TRÚC 1.4 CÁC ĐẶC ĐIỂM CỦA KIẾN TRÚC CHƯƠNG I K H Á I N I Ệ M VỀ K I Ế N T R Ú C N g h ĩ gì về k i ế n t r ú c !
 3. 1.1. ĐỊNH NGHĨA KIẾN TRÚC KIẾN TRÚC LÀ GÌ??? CHƯƠNG 1: KHÁI N I Ệ M V Ề K I Ế N TRÚ C 1.1|
 4. 1.1. ĐỊNH NGHĨA KIẾN TRÚC Kiến trúc là một ngành “nghệ thuật” và “khoa học” về tổ chức khơng gian, thiết kế và xây dựng cơng trình nhằm: - Thỏa mãn những nhu cầu sinh hoạt vật chất, văn hĩa tinh thần - Đáp ứng yêu cầu kinh tế, kỹ thuật, xã hội, mơi trường CHƯƠNG 1: KHÁI N I Ệ M V Ề K I Ế N TRÚ C 1.1|
 5. 1.1. ĐỊNH NGHĨA KIẾN TRÚC NGH Ệ THU Ậ T ? Làm rung động cảm xúc, tình cảm, tư tưởng, của người sử dụng ! CHƯƠNG 1: KHÁI N I Ệ M V Ề K I Ế N TRÚ C 1.1|
 6. 1.1. ĐỊNH NGHĨA KIẾN TRÚC KIẾN TRÚC LÀ NGÀNH NGHỆ THUẬT Calatrava - Milwaukee_art_museum hình khối, màu sắc, bố cục như hội hoạ, ĐIÊU KHẮC Jonh Utzon – Nhà hát Opera -Sydney nhịp điệu tựa THI CA, tiết tấu trong ÂM NHẠC KHÁI N I Ệ M V Ề K I Ế N TRÚ C 1.1| CHƯƠNG 1:
 7. 1.1. ĐỊNH NGHĨA KIẾN TRÚC - Ngơn ngữ kiến trúc lấy cảm hứng từ “điệu nhảy” trong nghệ thuật khiêu vũ kiến trúc cịn đáp ứng yêu cầu sử dụng của con người. Frank O’ Ghery - Dancing house – Prague, Czech CHƯƠNG 1: KHÁI N I Ệ M V Ề K I Ế N TRÚ C 1.1|
 8. 1.1. ĐỊNH NGHĨA KIẾN TRÚC K H O A H Ọ C X Ã H Ộ I KHOA HỌC ? KHOA HỌC KỸ THUẬT KHOA HỌC CƠNG NGHỆ CHƯƠNG 1: KHÁI N I Ệ M V Ề K I Ế N TRÚ C 1.1|
 9. 1.1. ĐỊNH NGHĨA KIẾN TRÚC KIẾN TRÚC LÀ NGÀNH KHOA HỌC Vịng trịn đá Cromlech, Stonehen The Rotating Tower Dynamic CHƯƠNG 1: KHÁI N I Ệ M V Ề K I Ế N TRÚ C 1.1|
 10. 1.1. ĐỊNH NGHĨA KIẾN TRÚC Tổ chức khơng gian: khơng gian: ? CHƯƠNG 1: KHÁI N I Ệ M V Ề K I Ế N TRÚ C 1.1|
 11. 1.1. ĐỊNH NGHĨA KIẾN TRÚC CƠNG TRÌNH KIẾN TRÚC là NHÀ ?, LÀ KHƠNG GIAN ? CHƯƠNG 1: KHÁI N I Ệ M V Ề K I Ế N TRÚ C 1.1|
 12. 1.1. ĐỊNH NGHĨA KIẾN TRÚC Tóm lại: Kiến trúc là “nghệ thuật + khoa học tở chức khơng gian” CHƯƠNG 1: KHÁI N I Ệ M V Ề K I Ế N TRÚ C 1.1|
 13. 1.2. CÁC YÊU CẦU CỦA KIẾN TRÚC + Cường độ đủ, Thích dụng + Độ ổn định + Phục vụ ai? + Vào mục đích gì? + Độ bền lâu: “Cơng trình sẽ đẹp khi nĩ làm người ta thú vị cĩ khiếu thẫm mỹ tinh tế, khi các bộ phận của nĩ đều cĩ tỉ lệ theo * KINH TẾ: đúng những nguyên tắc chính xác của KHẢNĂNG THỰC THI tỉ lệ cân đối.” Vitruvius – Tk I/TCN 3 YẾU TỐ CỦA KIẾN TRÚC – VITRUVIUS (TKI-TCN) CHƯƠNG 1: KHÁI N I Ệ M V Ề K I Ế N TRÚ C 1.1| 1.2|
 14. 1.3. CÁC YẾU TỐ TẠO THÀNH KIẾN TRÚC YẾU TỐ CƠNG NĂNG YẾU TỐ YẾU TỐ HÌNH KỸ THUẬT TƯỢNG NGHỆ THUẬT VẬT CHẤT CHƯƠNG 1: KHÁI N I Ệ M V Ề K I Ế N TRÚ C 1.1| 1.2| 1.3|
 15. 1.3. CÁC YẾU TỐ TẠO THÀNH KIẾN TRÚC 1.3.1 CƠNG NĂNG Là mục đích kiến trúc, phải tiện lợi và thích nghi cho quá trình sử dụng của con người được thoải mái và cĩ hiệu quả cao. Nhà ở Cơng trình Cơng cộng Cơng trình Cơng nghiệp • Tiện lợi : mọi hoạt động làm việc, học tập, ăn, ở, vui chơi, giải trí, chữa bệnh, sản xuất, Điều diễn ra trong cơng trình kiến trúc phải đáp ứng thuận tiện, dễ dàng CHƯƠNG 1: KHÁI N I Ệ M V Ề K I Ế N TRÚ C 1.1| 1.2| 1.3|
 16. 1.3. CÁC YẾU TỐ TẠO THÀNH KIẾN TRÚC 1.3.1 CƠNG NĂNG * Thích nghi : phù hợp với đặc tính mơi trường, xã hội, thích ứng, hài hòa với điều kiện tự nhiên mang lại yếu tố tiện nghi, cải tạo và bảo vệ mơi trường cho con người. * Cơng năng luơn chịu sự ảnh hưởng của con người và mơi trường * Cơng năng Chi phới mọi hình thức kiến trúc CHƯƠNG 1: KHÁI N I Ệ M V Ề K I Ế N TRÚ C 1.1| 1.2| 1.3|
 17. 1.3. CÁC YẾU TỐ TẠO THÀNH KIẾN TRÚC 1.3.1 CƠNG NĂNG . Tiện lợi . Thích nghi . Chịu sự ảnh hưởng của CON NGƯỜI, XÃ HỘI, MƠI TRƯỜNG . Chi phới mọi hình thức kiến trúc CON NGƯỜI CƠNG HÌNH NĂNG THỨC XÃ HỘI TIỆN LỢI TIỆN KIẾN NGHI TRÚC MƠI TRƯỜNG CHƯƠNG 1: KHÁI N I Ệ M V Ề K I Ế N TRÚ C 1.1| 1.2| 1.3|
 18. 1.3. CÁC YẾU TỐ TẠO THÀNH KIẾN TRÚC VẬT CHẤT 1.3.2 VẬT CHẤT KỸ THUẬT KĨ THUẬT a.Kết cấu • Là hệ chịu lực gồm nhiều thành phần cơng trình bền chắc trước mọi tác động của KẾT CẤU thiên nhiên và con người - Các loại kết cấu phổ biến : kết • Ảnh hưởng đến việc xử lý tạo hình làm nên cấu gạch đá, gỗ, thép, bê tơng giá trị nghệ thuật của cơng trình. cốt thép, võ mỏng CHƯƠNG 1: KHÁI N I Ệ M V Ề K I Ế N TRÚ C 1.1| 1.2| 1.3|
 19. 1.3. CÁC YẾU TỐ TẠO THÀNH KIẾN TRÚC VẬT CHẤT 1.3.2 VẬT CHẤT KỸ THUẬT KĨ THUẬT b. Vật liệu xây dựng -Là những chất liệu giúp sáng tạo hình VẬT KẾT LiỆU CẤU XÂY thành nên cơng trình kiến trúc DỰNG -Vật liệu xây dựng rất đa dạng *Phân theo chức năng: vật liệu chịu lực, *Phân theo tính chất liên kết, trang trí, bao che, Vật liệu hữu cơ : gỗ Vật liệu vơ cơ : đá, gạch, vữa, bêtơng, thạch cao, Vật liệu khối lượng : thép, kẽm, Al, inox, Vật liệu dẻo : nhựa, khí nén, sọi, thủy tinh, Vật liệu hỗn hợp : hợp kim, CHƯƠNG 1: KHÁI N I Ệ M V Ề K I Ế N TRÚ C 1.1| 1.2| 1.3|
 20. 1.3. CÁC YẾU TỐ TẠO THÀNH KIẾN TRÚC VẬT CHẤT 1.3.2 VẬT CHẤT KỸ THUẬT KĨ THUẬT c. Thi cơng: Là yếu tố cụ thể hĩa hồn thiện và làm nên cơng trình: VẬT KẾT LiỆU THI CẤU XÂY CƠNG * Thi cơng tồn khối : DỰNG *Lăp ghép CHƯƠNG 1: KHÁI N I Ệ M V Ề K I Ế N TRÚ C 1.1| 1.2| 1.3|
 21. 1.3. CÁC YẾU TỐ TẠO THÀNH KIẾN TRÚC VẬT CHẤT 1.3.2 VẬT CHẤT KỸ THUẬT KĨ THUẬT d. Trang thiết bị : VẬT - Thiết bị : thiết bị kỹ thuật ( máy sản xuất KẾT LiỆU THI TRANG CẤU XÂY CƠNG THIẾT BỊ nồi hơi, cầu trục, ray, điện, khí đốt, ống DỰNG thoát dẫn nước dơ, rác, ) ; thiết bị vật lý : đèn, quạt, máy điều hoà, âm thanh - Dụng cụ : dụng cụ sinh hoạt ( bàn, ghế, giường, tủ ) ; dụng cụ vệ sinh ( bồn rửa tay – chén, lavabo, ) CHƯƠNG 1: KHÁI N I Ệ M V Ề K I Ế N TRÚ C 1.1| 1.2| 1.3|
 22. 1.3. CÁC YẾU TỐ TẠO THÀNH KIẾN TRÚC 1.3.2 VẬT CHẤT KỸ THUẬT Bảo tàng Bilbao – Tây Ban Nha, Frank Oh Ghery Nhà nghiên - Dubai CHƯƠNG 1: KHÁI N I Ệ M V Ề K I Ế N TRÚ C 1.1| 1.2| 1.3|
 23. 1.3. CÁC YẾU TỐ TẠO THÀNH KIẾN TRÚC 1.3.2 VẬT CHẤT KỸ THUẬT Nhà xoay – Dubai, KTS. David Fisher CHƯƠNG 1: KHÁI N I Ệ M V Ề K I Ế N TRÚ C 1.1| 1.2| 1.3|
 24. 1.3. CÁC YẾU TỐ TẠO THÀNH KIẾN TRÚC 1.3.2 VẬT CHẤT KỸ THUẬT Marina Bay Sands, Safdie Architects CHƯƠNG 1: KHÁI N I Ệ M V Ề K I Ế N TRÚ C 1.1| 1.2| 1.3|
 25. Beijing_National_Stadium- Bird'sNest
 26. Beijing_National_Stadium- Water Cube
 27. 1.3. CÁC YẾU TỐ TẠO THÀNH KIẾN TRÚC 1.3.3 HÌNH TƯỢNG NGHỆ THUẬT - là sự hiệu quả về nghệ thuật, mỹ cảm, mà cơng trình kiến trúc mang lại cho con người - Mỗi loại hình tượng nghệ thuật kiến trúc điều gây cho chúng ta những ấn tượng nhất định, chúng tác động đến tâm lí, tình cảm, tư tưởng và nhận thức của con người -Hình tượng nghệ thuật của tác phẩm kiến trúc được biểu hiện qua những nhân tố: hình khới, tổ hợp khơng gian, mặt đứng, đường nét, chi tiết, trang trí, màu sắc, chất liệu xây dựng nên cơng trình CHƯƠNG 1: KHÁI N I Ệ M V Ề K I Ế N TRÚ C 1.1| 1.2| 1.3|
 28. 1.3. CÁC YẾU TỐ TẠO THÀNH KIẾN TRÚC 1.3.3 HÌNH TƯỢNG NGHỆ THUẬT CHƯƠNG 1: KHÁI N I Ệ M V Ề K I Ế N TRÚ C 1.1| 1.2| 1.3|
 29. 1.3. CÁC YẾU TỐ TẠO THÀNH KIẾN TRÚC Cơng năng, Vật chất kĩ thuật, Hình tượng nghệ CƠNG thuật : là ba yếu tố gắn bĩ với nhau một cách NĂNG hữu cơ, Tạo thành kiến trúc nên thể hiện chu đáo và hiệu quả Tuy nhiên ba yếu tố này khơng phải lúc nào cũng chú trọng như nhau, mà tùy vào tính chất, đặc điểm của cơng trình Kiến trúc là ngành nghệ thuật vị nhân sinh nên yếu tố cơng năng phục vụ cho con người vẫn HÌNH mang vai trị chủ VẬT TƯỢNG đạo, ảnh hưởng, CHẤT KỸ NGHỆ chi phối đến kết THUẬT THUẬT cấu, hình thức kiến trúc CHƯƠNG 1: KHÁI N I Ệ M V Ề K I Ế N TRÚ C 1.1| 1.2| 1.3|
 30. 1.4. CÁC ĐẶC ĐIỂM CỦA KIẾN TRÚC 1.4.1 Kiến trúc là kết quả của sự tổng hợp giữa khoa học kỹ thuật và nghệ thuật. 1.4.2 Kiến trúc chịu ảnh hưởng rõ rệt của điều kiện thiên nhiên và khí hậu 1.4.3 Kiến trúc phản ánh xã hội, mang tính tư tưởng 1.4.4 Kiến trúc mang tính dân tộc CHƯƠNG 1: KHÁI N I Ệ M V Ề K I Ế N TRÚ C 1.1| 1.2| 1.3| 1.4|
 31. 1.4. CÁC ĐẶC ĐIỂ M CỦA KIẾN TRÚ C 1.4.1 Kiến trúc là kết quả của sự tổng hợp giữa khoa học kỹ thuật và nghệ thuật Frank Lloyd Wright, biệt thự Koffmann - tồ nhà trên thác ở Bearun . Một cơng trình kiến trúc là cĩ giá trị khi đáp ứng được yêu cầu sử dụng của con người, ứng dụng được các tiến bộ khoa khọc, thõa mãn yêu cầu kinh tế và yêu cầu thẩm mỹ của con người CHƯƠNG 1: KHÁI N I Ệ M V Ề K I Ế N TRÚ C 1.1| 1.2| 1.3| 1.4|
 32. 1.4. CÁC ĐẶC ĐIỂ M CỦA KIẾN TRÚ C 1.4.1 Kiến trúc là kết quả của sự tổng hợp giữa khoa học kỹ thuật và nghệ thuật Từ thiết kế, thi cơng xây dựng, lắp đặt các trang thiết bị, hịan thiện cơng trình đều được huy động trí tuệ của các nghành khoa học khác nhau từ kiến trúc sư đến các kỹ sư kết cấu, điện, điện lạnh, nước, phương tiện máy thi cơng, lắp đặt, phương án thi cơng, giải pháp kỹ thuật và vật liệu xây dựng. CHƯƠNG 1: KHÁI N I Ệ M V Ề K I Ế N TRÚ C 1.1| 1.2| 1.3| 1.4|
 33. 1.4. CÁC ĐẶC ĐIỂ M CỦA KIẾN TRÚ C 1.4.2 Kiến trúc chịu ảnh hưởng rõ rệt của điều kiện thiên nhiên và khí hậu Tama Art University Library .Toyo Ito by Iwan Baan1 Khu resort Nam Hải – Quảng Nam VỊ TRÍ ĐỊA LÝ KHÍ HẬU, ĐỊA HÌNH ĐẶC ĐIỂM KIẾN TRÚC PHÙ HỢP ĐỂ ĐÁP ỨNG NHU CẦU SỬ DỤNG CỦA CON NGƯỜI. CHƯƠNG 1: KHÁI N I Ệ M V Ề K I Ế N TRÚ C 1.1| 1.2| 1.3| 1.4|
 34. 1.4. CÁC ĐẶC ĐIỂ M CỦA KIẾN TRÚ C 1.4.3 Kiến trúc phản ánh xã hội, mang tính tư tưởng Quần thể kim tự tháp Gizeh – Ai cập Đền Tajmahal - Ấn độ CHƯƠNG 1: KHÁI N I Ệ M V Ề K I Ế N TRÚ C 1.1| 1.2| 1.3| 1.4|
 35. 1.4. CÁC ĐẶC ĐIỂ M CỦA KIẾN TRÚ C 1.4.3 Kiến trúc mang tính dân tộc thường được phản ánh rất rõ nét qua cơng trình kiến trúc về hình thức và nội dung : Về hình thức : Phong cách kiến trúc trong việc nghiên cứu lựa chọn tổ hợp hình khối, mặt đứng, tỷ lệ , chi tiết trang trí, màu sắc, vật liệu được phối hợp nhuần nhuyễn để thoả mãn yêu cầu thẩm mỹ của dân tộc . Về nội dung : Bố cục mặt bằng phải phù hợp với phong tục tập quán, tâm lý dân tộc ; - Kích thước tỷ lệ của kiến trúc và trang thiết bị sử dụng phải tỷ lệ với con người - Phải tận dụng được các yếu tố thiên nhiên để phục vụ tốt cho con người CHƯƠNG 1: KHÁI N I Ệ M V Ề K I Ế N TRÚ C 1.1| 1.2| 1.3| 1.4|