Bài giảng Địa chất công trình - Chương 4: Xây dựng cầu BTCT lắp ghép

pdf 35 trang ngocly 19/05/2021 1950
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Địa chất công trình - Chương 4: Xây dựng cầu BTCT lắp ghép", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdfbai_giang_dia_chat_cong_trinh_chuong_9_xay_dung_cau_btct_lap.pdf

Nội dung text: Bài giảng Địa chất công trình - Chương 4: Xây dựng cầu BTCT lắp ghép

 1. */Cấu tạo ván khuôn dầm: Thanh giằng Ván khuôn Khung chống đỡ Thanh liên kết dọc Khớp quay đựơc Ván đáy Hình 1: Ván khuôn gỗ
 2. Thép góc Hình 2: Ván khuôn thép Hình 3: Ván khuôn thép trên bãi đúc
 3. Cửa sổ Hình 5: Bố trí cửa sổ bầu dầm Hình 4: Bố tri đầm cạnh ở ngoμi ván khuôn
 4. */Cốt thép ứng suất tr−ớc: a) 1 2 1 3 b) 2 5 6 4 6 7 8 9 3 Hình 6: Máy tạo bó cáp 1. Thép c−ờng độ cao 2. Bộ phận tạo bó 3. Thép nhỏ cuốn bó 4. Máy cắt 5. Puli 6. Kẹp nối tháo lắp 7. Công tắc tự động 8. Tời điện 9. Bệ đỡ
 5. */Ph−ơng pháp chế tạo dầm: 3 2 2 5 4 6 1 Hình 7: Bệ căng cố định 1. Bệ căng 2. Bản neo các bó cốt thép 3. Thanh kéo 4. Bó cốt thép 5. Neo cốt thép 6. Thiết bị neo tạo bó xiên 7. Dầm cần chế tạo
 6. Hình 8: Bệ căng cốt thép dầm super T
 7. 5 1 4 2 3 6 Hình 9: Bệ căng đi động 1. Bệ trụ 2. Dầm đỡ 3. Hệ thống di động 4. Neo 5. Bó cáp 6. Dây neo
 8. Hình 10: Chế tạo dầm BTCT ƯST căng sau
 9. */Ph−ơng pháp chế tạo đốt dầm lắp ghép: A - A A 12 10 7 8 9 4 5 6 3 1 2 13 10 11 11 A Hình 11: Bệ chế tạo các khối dầm 1-9. Các khối bêtông dầm 10. Lớp bêtông bệ 11. Đất đắp 12. Bản định vị 13. ống dẫn hơi
 10. Hình 12: Chế tạo các đoạn dầm (short line) cầu Kiền
 11. */Vận chuyển dầm BTCT lắp ghép: 2 5 114 2 5 ≤ 7m 2 5 4411 1 Hình 13: Vận chuyển bằng toa xe lửa 1. Toa xe 2. Dầm 4. Toa đệm 5. Gối đỡ
 12. Hình 14: Vận chuyển bằng xe
 13. Hình 15: Vận chuyển trên đ−ờng ray
 14. Hình 16: Vận chuyển trên xe goòng Hình 17: Vận chuyển trên cầu tạm
 15. */Nâng cẩu cấu kiện: P/2 Móc nâng S α α N Dầm P Móc (CT3) Hình 18: Buộc cáp treo trực tiếp vμo dầm
 16. Đòn gánh α Dầm P Hình 19: Dùng đòn gánh 1 1 2 2 3 3 4 4 Theo tính toán Hình 20: Các hình thức móc treo cẩu 1. Múp 2. Trục ngang 3. Thanh kẹp 4. Trục đỡ
 17. */Lao lắp dầm BTCT bằng cần trục tự hμnh: L L 4 4 3 3 2 2 1 5 Hình 21: Lao ngang 1. Bãi để dầm 2. Cần trục 3. Dầm lắp L 2 4. Đòn treo L 5. Đ−ờng di chuyển 4 L 3 của cần trục
 18. Hình 22: Lắp ngang
 19. 2 5 1 2 34 4 Hình 23: Lao dọc 1. Đ−ờng ray 2. Cần trục 7 6 3-4. Vận chuyển dầm đến vị trí 5. Cần trục lắp 8 6. Dầm lắp xong
 20. Hình 24: Lao dọc
 21. A 2 10,0 3 2 1 15,0 12,0 2 3 Hình 25: Lắp dầm bằng cần trục cổng 1. Cầu tạm 1 1 2. Cần trục longmôn 3. Dầm lắp
 22. Hình 26: Lao dầm bằng các giá sμng ngang vμ dầm dẫn
 23. 22,5 37,5 1 3 7 2 4 1,0 2,5 6 5 8 6 9 8 10 Hình 27: Lao dầm bằng tổ hợp mút thừa 1. Đối trọng 2-4-8. Chân trụ 3. Dμn liên tục 6. Palăng xích 8. Dầm 10. Xe goòng
 24. Hình 28: Thi công cầu trên đ−ờng Tr−ờng Sơn bằng tổ hợp mút thừa
 25. Hình 29: Thi công cầu bằng tổ hợp mút thừa
 26. Hình 30: Đ−ờng sμng ngang
 27. Hình 31: Một dạng tổ hợp mút thừa
 28. I 4 5 2 6 1 2 3 4 II 7 1 III 8 1 1 IV 8 Hình 32: Lao dầm bằng tổ hợp mút thừa loại lớn 8 1. Dμn chủ 2. Trụ phía sau 3-5. Goòng nâng tải 4. Dμnphụ 6. Đặttrụcầu7. Trụtr−ớc dμnphụ 8. Đặt dầm vμovịtrí
 29. Hình 33: Lao dầm bằng tổ hợp mút thừa loại lớn
 30. ThankThank youyou forfor YourYour Attention!Attention!