Đề thi Quản trị chiến lược

pdf 8 trang ngocly 27/05/2021 1190
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi Quản trị chiến lược", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • pdfde_thi_quan_tri_chien_luoc.pdf

Nội dung text: Đề thi Quản trị chiến lược

  1. ĐỀ THI 29 – QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC TS. Nguyễn Văn Sơn Lớp NT2 thi ngày 15/4/2012 1. Để ma trận CPM đảm bảo tốt độ tin cậy, yêu cầu phải đưa vào ma trận để so sánh một nhóm công ty lớn cùng chi phối ít nhất thị phần trên thị trường ngành hàng. - 50% - 60% - 70% - 80% 2. Mục đích cơ bản nhất của công tác quản trị chiến lược nhằm đảm bảo doanh nghiệp: - Phân tích môi trường đúng đắn và hoạch định chiến lược phù hợp - Xây dựng chính sách, giải pháp - Tạo lập và duy trì lợi thế cạnh tranh - Kiểm soát và điều chỉnh chiến lược phù hợp với môi trường kinh doanh 3. Tập trung đầu tư hiện đại hóa sản xuất, tăng cường hoạt động R&D, nghiên cứu kỹ chu kỳ sống của sản phẩm để phát triển sản phẩm mới trên thị trường hiện hữu, là nội dung của chiến lược: - Phát triển sản phẩm - Đa dạng hóa đồng tâm - Đa dạng hóa kết hợp - Thâm nhập thị trường 1
  2. 4. Phân tích đối thủ cạnh tranh nhằm mục đích cuối cùng: - Tìm ra đối sách cạnh tranh phù hợp - Biết được vị thế cạnh tranh - Nhận diện đối thủ cạnh tranh - Biết rõ năng lực cạnh tranh của đối thủ 5. Tọa độ là vị trí chiến lược tấn công trong ma trận SPACE. - +1 +5 - +5 -2 - - 6. Kinh doanh sản phẩm, dịch vụ gì? Tổ chức sản xuất như thế nào? Tổ chức mạng lưới phân phối ra sao? Là những vấn đề của chiến lược cấp: - Công ty - Đơn vị kinh doanh (SBU) - Chức năng - Kinh doanh toàn cầu 7. Công ty đa quốc gia (MNC), công ty xuyên quốc gia (TNC) hoạt động kinh doanh đa ngành thường áp dụng phối hợp cấu trúc tổ chức theo đơn vị chiến lược với: - Cấu trúc theo khu vực địa lý - Cấu trúc ma trận - Cấu trúc nhóm sản phẩm - Cấu trúc chức năng 2
  3. 8. Quan điểm hướng đến khách hàng là Bán cái , vì lợi ích của - Khách hàng cần, khách hàng 9. Điểm khác biệt giữa môi trường vi mô và môi trường vĩ mô: Môi trường vĩ mô: tác động phạm vi toàn bộ nền kinh tế; Môi trường vi mô tác động phạm vi toàn bộ - Ngành kinh tế - Vùng kinh tế - Ngành hàng - Doanh nghiệp 10. Quan điểm “coi trọng phòng ngừa hơn khắc phục”: - Quản trị chất lượng - Quản trị sản xuất - Quản trị marketing - Quản trị cung ứng 11. Mở rộng sản xuất, phân phối sản phẩm đa quốc gia, giảm chi phí tích cực, nhưng khó đáp ứng tốt yêu cầu địa phương là nội dung của: - Chiến lược kinh doanh toàn cầu - Chiến lược kinh doanh quốc tế - Chiến lược kinh doanh đa thị trường nội địa - Chiến lược kinh doanh đa quốc gia 12. Vai trò của chiến lược cấp là tập trung cải thiện hiệu suất của các quá trình bên trong để nâng cao hiệu quả hoạt động. - Chức năng - Công ty 3
  4. - Đơn vị kinh doanh - Kinh doanh toàn cầu 13. Trong ma trận EFE, mức phản ứng của công ty 1 =< Pi =< 4 được xác định dựa theo: - Kinh nghiệm ngành - Kinh nghiệm nội bộ - Ý kiến nhà quản trị - Nhà tư vấn 14. Phẩm chất quan trọng nhất của nhà quản trị chiến lược: - Tính chuyên nghiệp 15. Yêu cầu quan trọng trong quản trị hệ thống thông tin: - Cập nhật liên tục và bảo mật thông tin 16. Thuê logistics đầu ra (outsoursing) giúp doanh nghiệp: - Chắc chắn triển khai nhanh dự án đầu tư - Phân tán rủi ro - Giảm áp lực cạnh tranh - Dễ thích nghi lĩnh vực kinh doanh mới 17. Trong ma trận BCG, thị phần tương đối (RMS) và mức tăng trưởng của thị trường (MGR) thì rơi vào ô Cash cows: - 4,0 và 7% - 5,0 và 16% 18. Mục đích chiến lược kinh doanh: - Khai thác tốt nhất năng lực cốt lõi để dành lợi thế cạnh tranh 4
  5. - Xây dựng - Huy động tài nguyên - Đề ra quyết định quản lý đúng 19. Điểm khác biệt cơ bản giữa Franchising và Licensing: - Cho phép sử dụng nhãn hiệu - Chi phí chuyển nhượng cao - Có thể trở thành đối thủ cạnh tranh - Rủi ro nhiều hơn 20. Nguyên tắc điều chỉnh chiến lược căn bản: - Tăng, giảm chỉ tiêu và/ hoặc biện pháp thực hiện kế hoạch năm - Tăng các mặt sinh lợi nhiều, giảm các mặt không sinh lợi, gây lỗ - Đồng bộ hóa chiến lược (cả 3 cấp công ty) để không bị lạc hậu và giảm sức cạnh tranh - Tất cả đều đúng 21. Trong chiến lược QSPM, các nhóm chiến lược có thể thay thế nhau. Các chiến lược có thể thay thế là: (câu này không nhớ rõ, mà cũng ko hiểu lắm nhưng nhớ đại khái là vậy) - IFE, EFE, CPM - SPACE, GE - GSM, IE - SWOT, BCG 22. Quan điểm đảm bảo chất lượng sản phẩm yêu cầu: - Ổn định chất lượng và an toàn 5
  6. 23. Biện pháp chiến lược là đầu tư để nắm quyền sở hữu (quyền kiểm soát) các đối thủ cạnh tranh. - Hội nhập hàng ngang - Hội nhập phía trước - Hội nhập phía sau - Hội nhập hàng dọc 24. Cập nhật xử lý thông tin không bắt buộc loại trừ: - Thông tin gây nhiễu - Thông tin đã lỗi thời - Thông tin tốn nhiều chi phí - Thông tin chưa được kiểm định 25. Sứ mệnh doanh nghiệp thể hiện qua các vai trò, trừ: - Tạo lập môi trường văn hóa phù hợp - Kết nối các thành viên, định hướng phát triển doanh nghiệp - Căn cứ để chuyển hóa mục đích thành mục tiêu và giải pháp chiến lược cụ thế. - 26. Chiến lược Đa dạng hóa kết hợp, cần phối hợp với giải pháp: - Liên doanh, mua lại, sáp nhập 27. Chiến lược dẫn đầu chi phí thấp cần phải lưu ý: - Đảm bảo chất lượng sản phẩm, dịch vụ bằng hoặc cao hơn đối thủ - Không vi phạm luật chống độc quyền 6
  7. - Không nên giảm chi phí tập trung một vài khâu trong quá trình sáng tạo chuỗi giá trị - Cả 3 câu đều đúng 28. Trong ma trận IFE, trọng số của các yếu tố được ấn định dựa trên: - Thống kê kinh nghiệm ngành - Thống kê kinh nghiệm nội bộ - Ý kiến nhà quản trị - Nhà tư vấn 29. Chế độ đối với tài nguyên nhân lực: - Đánh giá tài năng và đề bạt tương xứng - Đãi ngộ thật cao - - Cả 3 câu đều sai 30. Ma trận có trục tung đánh giá tác động của môi trường bên ngoài, trục hoành đánh giá tác động của môi trường bên trong là: - Ma trận IE 32. Chiến lược chịu sức ép giảm chi phí, sức ép yêu cầu địa phương tốt, nhưng lại nhạy cảm với rủi ro, là: - Chiến lược kinh doanh quốc tế. - Chiến lược kinh doanh toàn cầu - Chiến lược kinh doanh đa thị trường nội địa - Chiến lược kinh doanh xuyên quốc gia 33. Yếu tố quan trọng của lực lượng lao động là: 7
  8. - Hệ thống đào tạo nghiệp vụ nội bộ - Tính chuyên nghiệp - Kinh nghiệm - 34. Trong ma trận IFE, mức tác động của các yếu tố biến thiên trong khoảng: - 1 =< Pi =< 4 - 1 < Pi < 4 - 1 =< Pi < 4 - 1 < Pi =< 4 35. là các giá trị kết tinh vào sản phẩm trong quá trình sản xuất để cung cấp cho khách hàng. - Chuỗi giá trị - Một vài lưu ý: - Đề có 40 câu. Đề thi không nằm ngoài, hoàn toàn trong tài liệu của Thầy. Chú ý kỹ mấy dòng Thầy tô đỏ trên slide. - Đề cũng dễ, không có đánh đố. Có mấy câu không biết nhưng cũng có thể suy luận được. - Trên đây không phải là đề nguyên mẫu (Có mấy câu đầu là đầy đủ, còn mấy câu sau em chỉ viết lại “key word” nên chắc là chỉ đủ hình dung được đề thi. Làm bài xong còn thời gian em viết lại cho mọi người thi sau tham khảo thêm thôi nên không có nhiều thời gian viết đầy đủ). - Chúc anh yêu thi tốt! ^o^ 8