Bài giảng Tuyển dụng nhân sự - Ngô Quý Nhâm (Bản đẹp)

pdf 9 trang ngocly 28/05/2021 880
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Tuyển dụng nhân sự - Ngô Quý Nhâm (Bản đẹp)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • pdfbai_giang_tuyen_dung_nhan_su_ngo_quy_nham_ban_dep.pdf

Nội dung text: Bài giảng Tuyển dụng nhân sự - Ngô Quý Nhâm (Bản đẹp)

  1. TUYỂN MỘ VÀ TUYỂN CHỌN  Tuyển mộ là quá trình tìm kiếm và thu hút các TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ ứng cử viên có khả năng đáp ứng những yêu cầu của những vị trí còn bỏ ngỏ để tiến hành lựa chọn . Tuyển mộ nội bộ Ngô Quý Nhâm, MBA . Tuyển mộ từ bên ngoài Khoa Quản trị Kinh doanh, ĐH Ngoại Thương Email: quynham@gmail.com - Tel: 0904063835  Tuyển chọn:quá trình lựa chọn Nội dung trình bày chủ yếu đượcchắtlọctừ các công trình nghiên cứu và sách: Competitive . Thực chất tuyển chon là quá trình sàng lọc những Advantage Through People (Pfeffer, Harvard Business School Press, 1994); “Producing Sustainable Competitive Advantage Through the Effective Management of People” (Pfeffer, Academy of người xin việc để đảm bảo những người xứng Management Executive); Competitive Strategy (Porter, Competitive Advantage, The Free Press, 1985), “What is strategy?” (Porter, Harvard Business Review, Nov./Dec 1996); “Firm Resources and đáng nhất sẽ được tuyển dụng Sustained Competitive Advantage” (Barney, Journal of Management, Vol.17, 1991). Strategic Human Resource Management (Mello, Thomson, 2006); Human Resource Management (Noe, Hollenbeck, Gerhart, Wright, McGrawHill) NGO QUY NHAM, MBA NGO QUY NHAM, MBA CHÍNH SÁCH TUYỂN DỤNG Quyết định 1: Bốnquyết định quan trọng: Tuyểnngườiphùhợpvớicông  Tuyểnngườichocông việc hay tuyểnngườichotổ chức? việchayphùhợpvớitổ chức?  Bên trong hay bên ngoài?  Tiêu chuẩn tuyểndụng?  Phương pháp/công cụ tuyển chọn? NGO QUY NHAM, MBA NGO QUY NHAM, MBA Phù hợp giữa Con người - Công việc Phù hợp giữa Con người - Tổ chức Các Các giá nhiệm Công việc trị Công việc vụ mới Các yêu cầu & Kết quả nhân sự Công Các yêu cầu & Công Đãi ngộ việc việc Đãi ngộ • Thu hút đa tương Kếtqut quả năng lai • Hiệu quả nhân sự • Duy trì • Sự có mặt • Thu hút • Sự thoả mãn • Hiệu quả Con người • • Duy trì Năng lực & • Sự có mặt • Sự thoả mãn Động cơ Con người • Năng lực & Động cơ NGO QUY NHAM, MBA NGO QUY NHAM, MBA 1
  2. Sự phù hợp giữa Con người – Tổ chức Quyết định 2:  Lợiíchtiềmnăng  Vấn đề tiềmnăng 1. Thái độ của nhân viên tốthơn 1. Tốnkémhơn  thỏamãnhơnvớicôngviệc 2. Thiếu công nghệ/công cụ  Cam kếthơnvớitổ chức đánh giá lựachọn Nguồnnộibộ hay bên ngoài?  Tinh thần đồng đội 3. Gây ứcchế cho nhân viên 2. Hành vi cá nhân mong muốn 4. Giảm khả năng thích ứng  Thànhtíchtốthơn củatổ chức (do tuyểnnhững  Tỷ lệ vắng mặt, bỏ việcthấp ngườigiống nhau) 3. Tăng cường việc thiếtkế tổ chức . Hỗ trợ thiếtkế công việc . Tạodựng vănhóaDN NGO QUY NHAM, MBA NGO QUY NHAM, MBA Nguồnnộibộ hay bên ngòai? PHƯƠNG PHÁP TUYỂN MỘ Quảng cáo  Công bố rộng rãi;  Có thể sẽ có nhiều Ưu điểm Hạnchế Khi nào tốt?  Có thể nhắm đếnnhững ứng viên không phù Đánh giá chính xác  Cạnh tranh nộibộ  Chiếnlược ổn nhóm ứng viên nhât định hợp. Nội  Tác động tích cực đến  Hiệu ứng “người thua định Qua giớithiệu • Thông tin về DN do •Cóthể không làm đa bộ động lựccủaNLĐ cuộc”  Môi trường bên của nhân viên chínhcácnhânviêncung dạng nhân viên  Giảmthờigianđào tạo  Dây chuyền“thăng tiến” ngòai ổn định cấp; và hộinhập Hạnchế về thời  Nguồn cung hạnchế •cóthể có đượcnhững  Nhan h hơn, ít tốn kém gian và tài chính ứng viên giỏi Bên  Ý tưởng mớimẻ  Khó đánh giá chính xác ƯV  Cầnthayđổi Trung tâm giới •Miễn phí hoặcphírất • Ứng viên thường ngoài  Mở rộng kho tri thức  Làm giảm nhuệ khí của  Môi trường bên thiệuviệclàm thấp thiếunăng lựcvàít các ứng viên nộibộ ngòai thay đổi của Chính phủ được đào tạo nhanh Tốnthờigianđào tạovà Trung tâm giới •Quanhệ rộng; •Chiphícao hộinhập  Nguồnnộibộ thiệuviệclàm •Tuyểnchọnkĩ lưỡng; không đáp ứng Có thể tốnkém tư nhân •Thường có bảohành trong thờigianngắn NGO QUY NHAM, MBA NGO QUY NHAM, MBA SO SÁNH HIỆU QUẢ CỦA CÁC NGUỒN PHƯƠNG PHÁP TUYỂN MỘ TUYỂN DỤNG Tuyểnchọntừ •Số lượng lớn; •Chỉ giớihạn ở những vị trường học •có thể tập trung vào trí ban đầu Tiêu chí Nguồntuyểndụng những đốitượng nhất Số lượng ứng viên • Tuyểntạicáctrường đạihọc định tham gia • Quảng cáo Những dịch vụ hỗ • Đáp ứng những nhu cầu •Tốnkém; Chấtlượng ứng viên • Giớithiệucủa nhân viên có được nhiều ứng viên trợ tạmthời tạmthời •NVthiếuhiểubiếtvề giỏinhất mụctiêuvàhoạt động • Headhunter tổng thể củaDN Tỷ lệ bỏ việc(thấp) • Giớithiệucủa nhân viên Thuê nhân viên Đáp ứng được nhu cầu Ít mậtthiếtvới doanh • Tự nộp đơnxinviệc hoặcquacácnhàtạmthời, nhưng thường nghiệphơnlàvớidự án thầu dùng cho những dự án hiệntại Thành tích, thái độ • Giớithiệucủa nhân viên dài hạnnhất định Quảng cáo trên Hướng tới đông đảocông Có thể sẽ có nhiều ứng mạng chúng; có thểđược thông viên không thích hợp. tin phảnhồingaylậptức NGO QUY NHAM, MBA NGO QUY NHAM, MBA 2
  3. PHƯƠNG PHÁP CẮT GIẢM NHÂN VIÊN Câu hỏithảoluận Các phương pháp Mô tả Sa thải • Chấmdứtlaođộng không tự nguyện  Tạisaoviệc đánh giá lựa Giãn thợ • Chấmdứtlaođộng không tự nguyệntamthời; chọn ứng viên lạikhó? • Có thể kéo dài chỉ vài ngày hoặccả năm Bỏ trống vị trí •Không tuyểnvàonhững vị trí còn trống do việcxinnghỉ tư nguyệnhoặcnghỉ hưu Trả lời: Thuyên chuyển • Chuyểncácnhânviênquavị trí tương tự hoặcthấphơn;  Mỗi công việc thường có • Thường không giảmchiphínhưng sẽ giảm đượcmấtcânđối những đặc điểmriêngvà cung cầutrongdoanhnghiệp thường thay đổi Giảmgiờ làm Yêu cầunhânviênlàmítgiờ hơn, phân công việc để làm chung hoặcsắpxếpchonhânviênlàmbánthờigian  Khó đánh giá các đặc điểmvô Nghỉ hưusớm Khuyếnkhíchnhững nhân viên lớntuổihoặcnhânviêncấpcao hình của ứng viên nghỉ hưutrướcthờihạn  Giớihạnvề mặtthờigian Chia sẻ công việc Yêu cầu nhân viên cùng làm mộtcôngviệc NGO QUY NHAM, MBA NGO QUY NHAM, MBA Những giá trị người lao động đóng góp cho Quyết định 3: doanh nghiệp: Kỹ năng chuyên môn Sử dụng tiêu chuẩn Tuyển Đánh giá dụng thành tích tuyểndụng nào? Khả năng học hỏi và phát triển - Sẵn sàng chấp nhận các ý tưởng mới - Tiếp thu kiến thức Năng lực ra quyết định Động lực làm việc Đào Nhân viên làm việc vì cái gì? tạo & Đãi ngộ phát triển Cam kết Kỹ năng nhân sự -Kỹ năng làm việc nhóm - Khả năng lãnh đạo NGO QUY NHAM, MBA NGO QUY NHAM, MBA Tiêu chuẩn tuyển dụng TIÊU CHUẨN LỰA CHỌN NHÂN SỰ “Tuyển để lấytháiđộ, đào tạo để lấykỹ năng” Học vấn Kỹ năng và kiến thức Thành tích Kinh nghiệm công tác Đặc điểm Đặc điểm cá nhân thể chất và tính cách NGO QUY NHAM, MBA NGO QUY NHAM, MBA 3
  4. 5 cấp độ đánh giá Tính cách và công việc phù hợp (R) ngườicóthể lực hoặckhả năng về cơ Không biếtgìvề chuyên môn Kế toán khí và thích làm việc Thợ cơ khí với đồ vật, máy móc, cây cối, động vật Luậtsư hoặcngoàitrời Có hiểubiếtvề chuyên môn (quy trình, quan hệ) Trang trí nộithất (I) (C) ngườithíchquansát, Nhà khoa học ngườithíchlàmviệc họchỏi, khám phá, Cố vấntrường học vớisố liệuhoặccókhả phân tích, đánh giá Hiểubiếtvàcókỹ năng/khả năng thựchiệncông năng toán học, sắpxếp hoặcgiảiquyếtvấn đề –thíchthựchiệncông việc, nhưnngg vẫn cầnnn nggườiihhướngng dẫn, ggiámiám sát việc mang tính cụ thể (E) (A) Hoàn toàn có thể tự chủ trong công việc(kiến ngườithíchlàmviệc ngườicókhả năng nghệ vớingườikhác–bằng thuật, sáng tạohoặctrực thức, kỹ năng) và không cầngiámsát, chỉ dẫn cách gây ảnh hưởng, giác và thích làm việc thuyếtphục, lãnh đạo trong môi trường lộn Hoàn toàn có thể tự chủ trong công việc(kiến hoặc hình dung mục xộn, sử dụng trí tưởng tiệccủatổ chức, (S) tượng hoặcsángtạo thức, kỹ năng) và có khả năng chỉ dẫn, huấn tăng trưởng ngườicókhả năng kinh tế khéo lé trong làm việc luyệnngườikhác vớingườikhác–để thông báo, giảithích, giúp đỡ, huấnluyện, phát triểnhoặc điềutrị họ NGO QUY NHAM, MBA NGO QUY NHAM, MBA Tính cách và nghề nghiệp Tính cách và nghề nghiệp Tích cách Nghề nghiệp Tính cách Nghề nghiệp Ngườihỗ Biểudiễnnghệ Diễnviênmúa Nhạccông Giáo sư Ngườihành Nông nghiệp Cơ khí/ BS thú y Cứuhỏa trợ thuật Giáo dục Y tá Công tác xã hội động Archaeology Ô-tô Cảnh sát Thợ làm vườn (Social) Audiologist Công nghệ giảng Chuyên gia dinh Giáo viên (Realistic) Kiếntrúcsư Kỹ sư cơ khí Khoa họcmáy CNTT. Ngườigiữ trẻ dạy dưỡng Nghiên cứutôngiáo Phi hành gia Dượcsỹ tính Công nghệ chỉ Ngườichămsóc Võ thuật Vậtlý Giảng viên/huấn Vận động viên Kỹ sưđiện dẫn Ngườitư vấn Chuyên gia tâm lý luyện điềnkinh Kỹ sư Võ thuật Người Hành chính Đầutư Quảnlý Chínhsáchcông ĐầubếpBácsýđiềutrị thuyếtgiáo Hành chính Ngân hàng Tư vấnquảnlý KD bất động sản Phi công Persuader trường hoc Nhà báo Y tế công cộng Bán lẻ Kinh Nhà Máy tính/khoa Tài chính Trường y Giáo sư (Enterprising) Luật gia/chính Quan hệ công Môi giớichứng khoán doanh/MBA thámhiểm/ học Luật Thống kê Chuyên gia tâm lý trị chúng Bán hàng Giao tiếp ngườilo Nhà kinh tế học Toán học Phẫuthuật Khoa học Marketing Bảo hiểm (Investigative) Kỹ sư Dượcphẩm Ngườitổ Kế toán Ngân hàng Công nghệ giảng Lễ tân Nghệ sỹ Tác giả/nhà thơ Thiếtkế hình ảnh Nhạccông Ngườisáng chức Tính toán rủiro Kinh doanh/MBA dạy Bán lẻ tạo /Biểudiễnnghệ Diễnviênmúa Thư việnvàkhoa Nhạcsỹ Chuyên viên tiền thuật học thông tin Organizer/ Hành chính Nhân viên văn Thư ký Họasỹ thư lương (Artistic) Hoạthình Conventional Technical writer Biên tậpviên Chữa chính tả bản Art therapy NGO QUY NHAM, MBA NGO QUY NHAM, MBAthảo Câu hỏi thảo luận Quyết định 4: Phương pháp và công cụ Có nên ứng dụng tử vi và/hoặcxemtướng vào tuyểnchọn công tác tuyểndụng? NGO QUY NHAM, MBA NGO QUY NHAM, MBA 4
  5. TRƯỚC KHI QUYẾT ĐỊNH TUYỂN DỤNG NHỮNG CĂN CỨ ĐỂ TUYỂN CHỌN NHÂN SỰ  Doanh nghiệp đã xem xét các phương án khác THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP chưa? . Đặc điểmcủa doanh nghiệp  Chia sẻ công việc . Hoàn cảnh công việc  Làm thêm giờ  Tái cấu trúc, đào tạo và thuyên chuyển . Những yêu cầucủacôngviệc đốivớingườithựchiện  Giảm tỷ lệ bỏ việc  Outsourcing/Ký hợp đồng thầu phụ THÔNG TIN VỀ ỨNG VIÊN:  Tuyển nhân viên tạm thời . Kỹ năng, kiếnthức, khả năng thựchiệncôngviệc  Đổi mới công nghệ . Tính cách, quan tâm và sở thích  Tuyển từ bên ngoài là giải pháp cuối cùng . Các thông tin khác: thái độ, kiếnthứctổng hợp, khả năng phán đoán, sứckhoẻ, tính trung thực NGO QUY NHAM, MBA NGO QUY NHAM, MBA QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG 1. Xác định/dự báo nhu cầu 1. Xác định/dự báo nhu cầutuyểndụng  Nên: tuyểndụng . Tiến hành phân tích nhu cầutuyển 2. Cụ thể hóa công việc(kỹ dụng thường xuyên, chủđộng 2. Cụ thể hóa công việc(kỹ năng) năng) . Dự báo định kỳ về nhu cầucủaDN 3. Phát triểncácnguồn đốivới nhân sự chủ chốt 3. Phát triểncácnguồntuyểndụng tuyểndụng  Không nên: 4. Đánh giá các ứng viên . Chỉ tuyểnngười khi công việc không 4. Đánh giá các ứng viên có ngườilàm 5. Thương thảohợp đồng . Lậpkế hoạch kế nhiệmtùyhứng 5. Thương thảohợp đồng tuyểndụng tuyểndụng . Phóng đạicáckỹ năng mà DN cần trong tương lai 6. Hộinhập nhân viên mới 6. Hộinhập nhân viên mới . Có sự lạc quan phi lý về tỷ lệ thay thế, kế nhiệmvàhiệuquả tuyển dụng. 7. Đánh giá 7. Đánh giá NGO QUY NHAM, MBA NGO QUY NHAM, MBA QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG 1. Xác định/dự báo nhu cầu 1. Xác định/dự báo nhu cầu tuyểndụng  Nên: tuyểndụng  Nên: 2. Cụ thể hóa công việc(kỹ . Xác định các yêu cầucụ thể của 2. Cụ thể hóa công việc(kỹ . Xây dựng nguồntuyểndụng đủ lớn năng) công việc năng) (đặcbiệt đốivớicácvị trí quảnlý) . Cụ thể hóa những kỹ năng và kinh 3. Phát triểncácnguồn 3. Phát triểncácnguồn . Tính đếncả nguồnnộibộ và bên tuyểndụng nghiệm liên quan tuyểndụng ngòai . Xác định độingũ mà ứng viên . Nhờ nhân viên hiệntạigiớithiệu (quản lý) sẽ làmviệccùng 4. Đánh giá các ứng viên 4. Đánh giá các ứng viên . Xem xét cả những người đang làm . Xem xét văn hóa doanh nghiệpvà cộng tác, tư vấn, bán thờigian 5. Thương thảohợp đồng bốicảnh công việc ảnh hưởng thế 5. Thương thảohợp đồng tuyểndụng nào đếnvaitrò tuyểndụng  Không nên  Không nên . Giớihạnnguồntuyểndụng 6. Hộinhập nhân viên mới 6. Hộinhập nhân viên mới . Chỉ xem xét nguồnbêntronghoặc . Dựatrênnăng lực chung chung bên ngoài . Chủ yếutìmkiếmnhững năng lực 7. Đánh giá chung và ngườicóuytín(quảnlý) 7. Đánh giá NGO QUY NHAM, MBA NGO QUY NHAM, MBA 5
  6. QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG 1. Xác định/dự báo nhu cầu  Nên: 1. Xác định/dự báo nhu cầu  Không nên tuyểndụng tuyểndụng . Sửng dụng mộtsố ít ngườiphỏng . Tập trung vào lựachọn đầutiên 2. Cụ thể hóa công việc(kỹ 2. Cụ thể hóa công việc(kỹ năng) vấngiỏi, được đào tạotốtvàcó năng) đáp ứng yêu cầu động lực . Tìm kiếmcácứng viên hoàn hảo 3. Phát triểncácnguồn 3. Phát triểncácnguồn tuyểndụng . Sử dụng phương pháp phỏng vấn tuyểndụng . Sử dụng ngườiphỏng vấn không sự kiệnhànhvi phù hợp 4. Đánh giá các ứng viên 4. Đánh giá các ứng viên . Thẩmtralýlịch kỹ lưỡng . Sử dụng quá nhiều“bộ lọc” không 5. Thương thảohợp đồng 5. Thương thảohợp đồng tin cậyvàcácbướchànhchính tuyểndụng tuyểndụng . Sử dụng ngườiphỏng vấnphi cấu trúc hoặc chung chung 6. Hộinhập nhân viên mới 6. Hộinhập nhân viên mới 7. Đánh giá 7. Đánh giá NGO QUY NHAM, MBA NGO QUY NHAM, MBA QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG 1. Xác định/dự báo nhu cầu 1. Xác định/dự báo nhu cầu tuyểndụng  Nên: tuyểndụng  Nên: 2. Cụ thể hóa công việc(kỹ . Chủđộng quan tâm đếnlợiíchcủa 2. Cụ thể hóa công việc(kỹ . Sử dụng những người có thành năng) ứng viên năng) tích tốtnhất để hướng dẫn 3. Phát triểncácnguồn . Mô tả công việcmộtcáchthựctế 3. Phát triểncácnguồn tuyểndụng . Ngườiquản lý tham gia vào quá trình tuyểndụng . Duy trì liên lạcthường xuyên thương thảo  Không nên 4. Đánh giá các ứng viên . Đảmbảo đãi ngộ công bằng với 4. Đánh giá các ứng viên những ngườikhác . Hỗ trợ và hướng dẫn không đủ 5. Thương thảohợp đồng 5. Thương thảohợp đồng tuyểndụng  Không nên tuyểndụng . Cho rằng tiềnlàtấtcả 6. Hộinhập nhân viên mới . Tỏ ra ít cam kếtvớisự thành công 6. Hộinhập nhân viên mới của ứng viên 7. Đánh giá . Chỉ thảoluậnnhững khía cạnh tích 7. Đánh giá cựccủacôngviệc NGO QUY NHAM, MBA NGO QUY NHAM, MBA CÁC CÔNG CỤ TUYỂN CHỌN HỒ SƠ XIN VIỆC  Đơn xin việc/Hồ sơ xin việc  Hồ sơ xin việc (Application form)  Bài kiểm tra trắc nghiệm . Cung cấpnhững thông tin cơ bản vềứng viên  Bài kiểm tra mô phỏng công việc . Sử dụng để loạicácƯV không đủ . Công việc mẫu tiêu chuẩn . TtâTrung tâm đáhánh giá iá . Xem xét tính không nhấtquáncủa  Phỏng vấn các thông tin  Kiểm tra sức khỏe  Thẩm tra quá trình học tập, công tác  AF cần đượcthiếtkế có chủđích NGO QUY NHAM, MBA NGO QUY NHAM, MBA 6
  7. SÀNG LỌC HỒ SƠ XIN VIỆC BÍ QUYẾT SÀNG LỌC HỒ SƠ XIN VIỆC Các điểm chính yếu:  Dành thờigiantốithiếu để loạibỏ những ứng  Khôngrõràngvề quá trình công tác viên ít phù hợpnhất  Khoảng thờigiandàigiữahai công  Dành nhiềuthờigianđể xem xét kỹ lưỡng các việc ứng viên phù hợpnhất  Thay đổi công việcnhhhanh  Chú ý đến những thành tích của ứng viên  Thay đổinghề nghiệp nhanh  Tránh so sánh giữacácứng viên với nhau.  Lỗi chính tả, ngữ pháp Hãy so sánh các ứng viên vớitiêuchuẩn.  Lí lịch cẩuthả  Sao chép NGO QUY NHAM, MBA NGO QUY NHAM, MBA PHỎNG VẤN (1): Phỏng vấn sơ bộ KỸ THUẬT PHỎNG VẤN (2)  Phỏng vấnsơ bộđượcsử dụng  Phỏng vấnphi cấutrúc để : . Đánh giá các kỹ năng và năng lựccó  Phỏng vấntheocấutrúc phù hợpvới các vị trí công việc . Phỏng vấnhànhvi . Sàng lọccácƯV không đủ khả năng hoặc không quan tâm thựcsự . Phỏng vấn tình huống  PI đượcthựchiệnsaukhiƯV hoàn  Phỏng vấn gây áp lực thành AF  Phỏng vấn nhóm NGO QUY NHAM, MBA NGO QUY NHAM, MBA Phương pháp phỏng vấnhànhvi: Kỹ thuậtphỏng vấnhànhvi Mô hình STAR Cái gì? Trọng tâm câu Nội dung câu hỏiYêucầu đốivớicâutrả lời (Tình huống, hỏi của ứng viên nhiệmvụ) Tình huống Yêu cầu ứng viên mô tả tình ƯV phảimôtả sự kiệnhoặctình (Situation) huống mà bạn đãgặpphải huống mộtcáchcụ thể, không hoặc hoặc nhiệmvụ mà bạncần chung chung, về những gì họđã Nhiệmvụ phải hoàn thành. làm trước đây. (Task) Hành động Yêu cầu ứng viên mô tả hành Ứng viên cầntập trung vào hành vi (Actions) mà động mà họ đã làm để giải của chính họ, không phảicủa ứng viên đã quyếtvấn đề (chứ không phải nhóm. làm là họ có thể làm gì) ƯV đãlàm Kếtquả? Như thế nào? (Kếtquả gì? Bài (Hành động, Kếtquả Chuyệngìđãxảyra? Kếtcục họcgì? Cách giảiquyết) (Result) mà như thế nào? ứng viên đã ƯV đã đạt đượccáigì? ƯV đạt được học đượcgìtừđây? NGO QUY NHAM, MBA NGO QUY NHAM, MBA 7
  8. Phương pháp phỏng vấnhànhvi Các loạicâuhỏihànhvi  Đánh giá kỹ năng giao tiếp:  Khả năng thích ứng  Phát triển nhân viên . Bạnhãychobiếtlần thành công nhấtcủabạn khi thuyết trình hoặc phát  Hoài bão, tham vọng  Đánh giá các giảipháp biểu? Bạn đã chuẩn bị nó như thế nào? Những khó khăn bạn gặp phải là  Tư duy phân tích  Tính linh hoạt gì? Bạn đã giải quyết như thế nào?  Xây dựng quan hệ  Kỹ năng nhân sự . Thách thứclớnnhấtmàbạn đãgặpkhibạng đang điềuphốicôngviệcvới  Tư duy hệ thống  Đổimới đơnvị, phòng ban khác? Bạn đãgiảiquyếtnhư thế nào?  Giao tiếp  Trung thực  Giao vi ệc/trao quyền  Khả năng thuyếtphục  Quảnlýthayđổi . Bạn hãy cho chúng tôi biết bạn đã giao quyền cho cấp dưới như thế nào?  Giảiquyết xung đột  Lãnh đạo . Sai lầm lớn nhất của bạn khi giao việc? Thành công lớn nhất là gì?  Định hướng khách hàng  Khả năng động viên  Trung thực  Ra quyết định  Động lực . Bạn hãy kể cho chúng tôi một tình huống mà bạn phải hành động đòi hỏi sự trung thực trong công việc hoặc mối quan hệ?  ủyquyền  Tổ chức  Định hướng chi tiết  Quản lý thành tích  . NGO QUY NHAM, MBA NGO QUY NHAM, MBA Quy trình phỏng vấn hiệu quả: TRUNG TÂM ĐÁNH GIÁ  Bước1:Giớithiệuvề Công ty  Trung tâm đánh giá: . phương pháp tuyển chọn sử dụng kết hợp các bài kiểm  Bước2: Ứng viên tự giớithiệu tra mô phỏng công việc phức tạp và mang tính thực tế  Bước3: Ngườiphỏng vấn đặtracáccâuhỏi  Mục đích: . đánh giá khả năng quản trị của ứng viên. thích hợp liên quan đếncáctiêuchuẩnvà  Thờigian:2i gian: 2-4ngày4 ngày Công ty.  Công cụ sử dụng  Bước4: Giớithiệuvàthảoluậnvề công việc . phỏng vấn, . giải quyết các vấn đề có liên quan,  Bước5: Kết thúc buổiphỏng vấn . thảo luận nhóm và . Các tình huống ra quyết định. NGO QUY NHAM, MBA NGO QUY NHAM, MBA Sử dụng các công cụ lựa chọn nhân sự ĐÁNH GIÁ ỨNG VIÊN: MA TRẬN RQĐ Vị trí Họ tên Các khía cạnh cần đánh giá Quản lý Quản lý Các công Các công HọcvấnKinh Thành Kiến Tính Khen Tổn cấp cao cấp trung việc phi việc thông nghiệm tích thức, kỹ cách thưởng cộng và thấp quản lý thường năng trước đây Đơn xin việc2222 Thi vi ết/trắcnghic nghiệm 1 1 2 3 Công việc mẫu 44 Trung tâm đánh giá 5 5 - - Phỏng vấn4322 Xác minh thông tin 33 3 3 ứng viên Kiểm tra sức khỏe1 1 1 2 NGO QUY NHAM, MBA NGO QUY NHAM, MBA 8
  9. Chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi! NGO QUY NHAM, MBA 9