Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực - Chương 3: Phân tích công việc

ppt 13 trang ngocly 17/05/2021 1600
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực - Chương 3: Phân tích công việc", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pptbai_giang_quan_tri_nguon_nhan_luc_chuong_3_phan_tich_cong_vi.ppt

Nội dung text: Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực - Chương 3: Phân tích công việc

 1. Chương 3: PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC 3.1. Khái niệm và ý nghĩa của phân tích công việc Phân tích công việc là quá trình nghiên cứu nội dung công việc nhằm xác định điều kiện tiến hành, các nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn khi thực hiện công việc và các phẩm chất, kỹ năng nhân viên cần thiết để thực hiện công việc. 1
 2. 3.1. Khái niệm và ý nghĩa của phân tích công việc Bản mô tả công việc và bản tiêu chuẩn công việc là hai tài liệu cơ bản khi phân tích công việc. ✓ Bản mô tả công việc liệt kê các chức năng, nhiệm vụ, các mối quan hệ trong công việc, các điều kiện làm việc, yêu cầu kiểm tra, giám sát và các tiêu chuẩn cần đạt được khi thực hiện công việc. ✓ Bản mô tả công việc giúp ta hiểu được nội dung, yêu cầu của công việc và hiểu được quyền hạn, trách nhiệm khi thực hiện công việc. ✓ Bản tiêu chuẩn công việc liệt kê những yêu cầu về năng lực cá nhân như trình độ học vấn, kinh nghiệm công tác, khả năng giải quyết vấn đề, các kỹ năng khác và các đặc điểm cá nhân thích hợp nhất cho công việc. ✓ Bản tiêu chuẩn công việc giúp chúng ta hiểu được các doanh nghiệp cần gì ở người nhân viên để hoàn thành công việc một cách tốt nhất. 2
 3. 3.1. Khái niệm và ý nghĩa của phân tích công việc ❑ Phân tích công việc cung cấp các thông tin về những yêu cầu, đặc điểm của công việc như: Các hành động nào cần thiết để tiến hành thực hiện, thực hiện như thế nào? tại sao? Các loại máy móc trang thiết bị, dụng cụ cần thiết nào để thực hiện công việc. Các mối quan hệ với cấp trên và với đồng nghiệp. ❑ Khi biết phân tích công việc, nhà quản trị sẽ tạo ra được sự phối hợp đồng bộ giữa các bộ phận trong doanh nghiệp. ❑ Phân tích công việc là một công cụ rất hữu hiệu giúp các doanh nghiệp, tổ chức mới thành lập hoặc đang cần có sự cải tổ hoặc thay đổi về cơ cấu tổ chức, tinh giản biên chế nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. 3
 4. 3.2. Những thông tin cần thu thập trong phân tích công việc ❑Thông tin về các yếu tố của điều kiện làm việc: ➢Điều kiện tổ chức hoạt động của doanh nghiệp ➢Chế độ lương bổng, khen thưởng ➢Tầm quan trọng của công việc trong doanh nghiệp ➢Các yếu tố của điều kiện vệ sinh lao động ➢Những rủi ro khó tránh ➢Sự tiêu hao năng lượng trong quá trình làm việc 4
 5. 3.2. Những thông tin cần thu thập trong phân tích công việc ❑Thông tin về các hoạt động thực tế của nhân viên tiến hành tại nơi làm việc: ✓Phương pháp làm việc ✓Cách thức làm việc với khách hàng ✓Cách thức phối hợp làm việc với các nhân viên khác ✓Các mối quan hệ trong thực hiện công việc ✓Cách thức làm việc với trang thiết bị, máy móc 5
 6. 3.2. Những thông tin cần thu thập trong phân tích công việc ❑Thông tin về những phẩm chất mà nhân viên thực hiện công việc cần có: ▪ Trình độ học vấn, kiến thức, công việc ▪ Kỹ năng thực hiện công việc ▪ Tuổi đời, ngoại hình, sở thích, sức khỏe ▪ Quan điểm, tham vọng ▪ Các đặc điểm cần có khi thực hiện công việc 6
 7. 3.2. Những thông tin cần thu thập trong phân tích công việc ❑Thông tin về các trang thiết bị, máy móc kỹ thuật tại nơi làm việc: ➢Số lượng, chủng loại ➢Quy trình kỹ thuật và tính năng tác dụng của các trang thiết bị, máy móc 7
 8. 3.3. Nội dung trình tự thực hiện phân tích công việc Bước 1: Xác định mục đích phân tích công việc Bước 2: Thu thập các thông tin cơ bản có sẵn trên cơ sở các dữ liệu như sơ đồ tổ chức, quy trình công nghệ và bản mô tả công việc Bước 3: Lựa chọn các phần việc đặc trưng, điểm then chốt để thực hiện phân tích công việc nhằm giảm bớt thời gian và tiết kiệm trong quá trình phân tích công việc. Bước 4: Áp dụng các phương pháp khác nhau để thu thập thông tin phân tích công việc Bước 5: Kiểm tra, xác minh tính chính xác của thông tin. Bước 6: Xây dựng bản mô tả công việc và tiêu chuẩn công việc 8
 9. 3.4. Các phương pháp thu thập thông tin phân tích công việc 1)Phỏng vấn 2)Bản câu hỏi 3)Quan sát tại nơi làm việc 9
 10. 3.5. Nội dung chính của bản mô tả công việc và bản tiêu chuẩn công việc ❑Bản mô tả công việc thường có những nội dung chính sau: ✓Nhận diện công việc ✓Tóm tắt công việc ✓Các mối quan hệ trong thực hiện công việc ✓Chức năng, trách nhiệm trong công việc ✓Quyền hạn của người thực hiện công việc ✓Tiêu chuẩn trong đánh giá nhân viên thực hiện công việc ✓Điều kiện làm việc 10
 11. 3.5. Nội dung chính của bản mô tả công việc và bản tiêu chuẩn công việc ❑Bản tiêu chuẩn công việc: ➢ Trình độ văn hóa, chuyên môn, trình độ ngoại ngữ ➢ Các kỹ năng chuyên môn liên quan đến công việc ➢ Kinh nghiệm công tác ➢ Tuổi đời, sức khỏe, hoàn cảnh gia đình ➢ Các đặc điểm cá nhân có liên quan đến công việc như tính trung thực, khả năng hòa đồng với mọi người, sở thích, nguyện vọng cá nhân 11
 12. 3.5. Nội dung chính của bản mô tả công việc và bản tiêu chuẩn công việc ❑ Việc tuyển chọn nhân viên nên theo trình tự như sau: 1. Dự đoán những đặc điểm cá nhân cần thiết để thực hiện công việc tốt như: sự thông minh, khéo léo, nhạy cảm 2. Tuyển các ứng viên có tiêu chuẩn tương ứng 3. Thực hiện chương trình đào tạo 4. Đánh giá năng lực thực hiện công việc của nhân viên sau đào tạo 5. Chọn những học viên tốt nhất trong quá trình đào tạo. 6. Phân tích mối quan hệ giữa những đặc điểm yêu cầu đề ra so với thực tế thực hiện công việc. Từ đó, rút ra những kết luận cần thiết về tiêu chuẩn, yêu cầu đối với học viên các khóa sau. 12
 13. Chương 3: PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC 3.6. Phân tích công việc ở môi trường lao động tại Việt Nam 3.7. Viễn cảnh của phân tích công việc 3.8. Dòng công việc và định biên nhân sự 3.8.1.Dòng công việc 3.8.2.Định biên nhân sự 3.9. Bài tập tình huống 13