Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực - Chương 3: Hoạch định nguồn nhân lực - Huỳnh Minh Triết

pdf 18 trang ngocly 17/05/2021 1230
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực - Chương 3: Hoạch định nguồn nhân lực - Huỳnh Minh Triết", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdfbai_giang_quan_tri_nguon_nhan_luc_chuong_3_hoach_dinh_nguon.pdf

Nội dung text: Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực - Chương 3: Hoạch định nguồn nhân lực - Huỳnh Minh Triết

 1. CHƯƠNG 3: HOẠCH ĐỊNH NGUỒN NHÂN LỰC TS. HUỲNH MINH TRIẾT
 2. CHƯƠNG 3 HOẠCH ĐỊNH NGUỒN NHÂN LỰC MỤC TIÊU CHƯƠNG  Hiểu được khái niệm HĐNNL.  Lợi ích của họach định NNL  Nắm được quy trình họat động HĐNNL  Các giải pháp dự đoán cung và cầu NNL
 3. CHƯƠNG 3 HOẠCH ĐỊNH NGUỒN NHÂN LỰC 1. TỔNG QUÁT VỀ HĐNNL 1.1 KHÁI NIỆM “HĐNNL là quá trình nghiên cứu, xác định nhu cầu NNL, đưa ra các giải pháp và chính sách để đảm bảo về chất lượng và số lượng NNL cho hiệu quả công việc của tổ chức.”
 4. CHƯƠNG 3 HOẠCH ĐỊNH NGUỒN NHÂN LỰC 1. TỔNG QUÁT VỀ HĐNNL  Ước tính số lượng NNL làm việc cho tổ chức 1.2  Ước tính về trình độ, kỹ năng đáp ứng MỤC TIÊU yêu cầu công việc  Lựa chọn các giải pháp cân đối cung và cầu nhân lực của tổ chức .
 5. CHƯƠNG 3 HOẠCH ĐỊNH NGUỒN NHÂN LỰC 1. TỔNG QUÁT VỀ HĐNNL • Nhận thức về thực trạng sử dụng NNL trong doanh nghiệp • Đảm bảo đủ số lượng và chất lượng 1.3 NNL trong tương lai (cung và cầu) LỢI ÍCH • Giúp doanh nghiệp tuyển dụng nhân viên kịp thời. • Tăng năng suất và lợi thế cạnh tranh của tổ chức.
 6. CHƯƠNG 3 HOẠCH ĐỊNH NGUỒN NHÂN LỰC  HĐ NNL và quản trị chiến lược: A D 1 2 7 8 Chiến lược Chiến lược Chiến lược Chiến lược KD QTNNL Kinh doanh QTNNL E 3 4 Chiến lược Chiến lược 9 10 KD QTNNL Chiến lược Chiến lược Kinh doanh QTNNL C 5 6 Chiến lược Chiến lược KD QTNNL
 7. CHƯƠNG 3 HOẠCH ĐỊNH NGUỒN NHÂN LỰC 2. QUY TRÌNH HĐNNL: Bước 1: Dự báo nhu cầu NNL trong tương lai của tổ chức/ doanh nghiệp. Bước 2: Phân tích tình hình thực trạng NNL của doanh nghiệp Bước 3: Dự báo nguồn cung và cầu sắp tới Bước 4: Lập kế hoạch thực hiện. Bước 5: Tiến hành bố trí/sử dụng nhân lực Bước 6: Đánh giá kết quả đạt được.
 8. CHƯƠNG 3 HOẠCH ĐỊNH NGUỒN NHÂN LỰC 2. QUY TRÌNH HĐNNL: 2.1 YẾU TỐ TÁC ĐỘNG HĐNNL NHÂN TỐ BÊN NGOÀI Kinh tế- Xã hội Khoa học kỹ thuật Chính tri- pháp luật Thị trường
 9. CHƯƠNG 3 HOẠCH ĐỊNH NGUỒN NHÂN LỰC 2. QUY TRÌNH HĐNNL: 2.1 YẾU TỐ TÁC ĐỘNG HĐNNL NHÂN TỐ BÊN TRONG Kế hoạch Marketing MỤC TIÊU Kế hoạch công nghệ CHIẾN LƯỢC CHUNG Kế hoạch tài chính Kế hoạch sản xuất CƠ CẤU TỔ CHỨC
 10. CHƯƠNG 3 HOẠCH ĐỊNH NGUỒN NHÂN LỰC 3.DỰ ĐOÁN NHU CẦU NHÂN LỰC  Doanh nghiệp cần phải biết: − Doanh nghiệp mong đạt được mục tiêu gì? − Doanh nghiệp sẽ thực hiện những họat động nào? − Doanh nghiệp sẽ sản xuất những sản phẩm và dịch vụ nào? − Doanh nghiệp sẽ sản xuất quy mô như thế nào?
 11. CHƯƠNG 3 HOẠCH ĐỊNH NGUỒN NHÂN LỰC 3.DỰ ĐOÁN NHU CẦU NHÂN LỰC . Cần bao nhiêu nhân viên cho từng vị trí công việc? . Yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, phẩm chất của từng cá nhân đối với công việc cụ thể? . Khi nào cần những nhân viên này?
 12. CHƯƠNG 3 HOẠCH ĐỊNH NGUỒN NHÂN LỰC 3.DỰ ĐOÁN NHU CẦU NHÂN LỰC a. Phương pháp định tính: . Phương pháp từ dưới lên: 3.1 DỰ ĐOÁN . Phương pháp từ trên xuống: CẦU . Phương pháp DELPHI: NHÂN LỰC b. Phương pháp định lượng: . Xu hướng tuyến tính . Hồi quy . Toán học đơn giản:
 13. CHƯƠNG 3 HOẠCH ĐỊNH NGUỒN NHÂN LỰC 3.DỰ ĐOÁN NHU CẦU NHÂN LỰC 3.2 DỰ ĐOÁN CUNG NHÂN LỰC CUNG BÊN CUNG BÊN TRONG NGOÀI + Biến động sinh tử + Phân loại lực lượng + Thu thập thông tin LĐ hiện có Lực lượng lao động XH + Phân loại nhân lực + Chất lượng NNL hiện có + Tình hình di dân.
 14. CHƯƠNG 3 HOẠCH ĐỊNH NGUỒN NHÂN LỰC 4. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HĐNNL . Xác định điểm mạnh, điểm yếu, . Phân tích về mặt hệ thống: cơ cấu tổ chức, Chất lượng NLĐ, chính sách quản lý NNL, . Phân tích về mặt quá trình: mức độ công việc, văn hóa giao tiếp, điều kiện làm việc, cách thức quản lý NNL,
 15. CHƯƠNG 3 HOẠCH ĐỊNH NGUỒN NHÂN LỰC 5. GIẢI PHÁP CUNG - CẦU HĐNNL . So sánh nhu cầu NNL với thực trạng NNL. . Xác định nhân lực của doanh nghiệp thừa hay thiếu so với nhu cầu. Số cần bổ sung = Số cần có – số hiện có + số nghỉ việc. . Lựa chọn giải pháp để khắc phục dư thừa hay thiếu NNL.
 16. Cân đối cung và cầu NNL • Đào tạo lại CẦU > CUNG • Đề bạt nội bộ ( Thiếu nhân lực) • Tuyển từ bên ngoài • Sử dụng lao động không thường xuyên • Thực hiện chế độ làm thêm giờ • Bố trí, sắp xếp lại NL trong tổ chức • Đào tạo và phát triển kỹ năng cho lao động CẦU = CUNG • Đề bạt, thăng chức cho nhân viên (Cân bằng) • Tuyển mộ thêm nhân viên có năng lực từ bên ngòai • Cho nghỉ việc: tạm thời hoặc vĩnh viễn • Thỏa hiệp giảm giờ làm hoặc làm việc chung CẦU < CUNG • Nghỉ không ăn lương. • Cho tổ chức khác thuê NL ( Thừa nhân lực) • Vận động tự nghỉ hưu sớm, mất sức, thôi việc • Bổ sung nhân viên cho các chức vụ còn trống
 17. 6. LẬP KẾ HOẠCH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NGẮN HẠN Có 3 tình huống xảy ra: KẾ HOẠCH TRUNG HẠN . Tính thời vụ trong KD . Cao điểm của sản xuất Có 3 tình huống xảy ra: . Giảm sản lượng . Thiếu nhân sự . Thừa nhân sự . Đủ nhân sự KẾ HOẠCH DÀI HẠN  Cần có kế họach phát triển phù hợp với chiến lược kinh doanh lâu dài của tổ chức  Cần tạo ra sự hài hòa trong dự báo cung cầu NNL và vận động phát triển nhân viên
 18. CHƯƠNG 3 HOẠCH ĐỊNH NGUỒN NHÂN LỰC 7. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN − Hướng dẫn các họat động hoạch định NNL − Xác định các sai lệch giữa kế hoạch và thực hiện − Phân tích các nguyên nhân dẫn đến sai lệch đó − Đưa ra các biện pháp điều chỉnh sai lệch và hoàn thiện.