Bài giảng Quản trị học - Chương I: Quản trị và nhà quản trị

pdf 26 trang ngocly 17/05/2021 1450
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Quản trị học - Chương I: Quản trị và nhà quản trị", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdfbai_giang_quan_tri_hoc_chuong_i_quan_tri_va_nha_quan_tri.pdf

Nội dung text: Bài giảng Quản trị học - Chương I: Quản trị và nhà quản trị

 1. CHƯƠNG I QUẢN TRỊ VÀ NHÀ QUẢN TRỊ KHOAQUẢN TRỊ KINH DOANH
 2. MỤC TIÊU CHƯƠNG I ‰ Quảntrị và nhà quảntrị ‰ Công việccủa nhà quảntrị trong tổ chức ‰ Các năng lực nhà quảntrị ‰ Những thách thức đốivớiquảntrị trong một môi trường năng động
 3. TỔ CHỨC ‰ Mộttổ chứclàmột sự sắpxếpcóhệ thống những người được nhóm lạivới nhau để đạt được những mụctiêucụ thể ‰ Đặc điểm: Mụctiêu Cấutrúc Con người B A
 4. ĐỊNH NGHĨA QUẢN TRỊ ‰ Quảntrị là nghệ thuật khiến cho công việc được thựchiện thông qua người khác Mary Parker Follet ‰ Quảntrị là một quá trình kỹ thuậtvàxãhội nhằmsử dụng các nguồn, tác động tớihoạt động củacon ngườivàtạo điềukiệnthayđổi để đạt đượcmụctiêucủatổ chức Harold Kootz & Cyril O’Donnell
 5. ĐỊNH NGHĨA QUẢN TRỊ ‰ Quảntrị là một quá trình kỹ thuậtvàxãhội nhằmsử dụng các nguồn, tác động tớihoạt động củacon ngườivàtạo điềukiệnthayđổi để đạt đượcmụctiêucủatổ chức Robert Albanese ‰ Quảntrị là tiếntrìnhlàmviệcvới và thông qua người khác để đạtcácmụctiêucủatổ chứctrong mộtmôitrường thay đổi. Trọng tâm củatiến trình này là kếtquả và hiệuquả củaviệcsử dụng các nguồnlựcgiớihạn Robert Kreitner
 6. QUAN ĐIỂM CHỦ ĐẠO ‰ Quảntrịđượcxemnhư là tiến trình hoàn thành công việcmộtcáchcóhiệuquả và hữuhiệu, thông qua và vớingười khác ‰ Xem xét: ƒ Tiếntrình Phương tiện Kếtquả Hữuhiệu • Hoạch định Hiệuquả • Tổ chức SỬ ĐẠT D • Lãnh đạo Ụ NG NGU ĐƯỢ Mụctiêu • Kiểmtra Lãng phí Đạt được ít Cao C M Ồ Ụ N L ƒ Hiệuquả C TIÊU Ự ƒ Hữuhiệu C
 7. NĂNG LỰC QUẢN TRỊ ‰ Năng lựclàmộtsự tổng hòa ƒ kiếnthức ƒ kỹ năng ƒ hành vi ƒ thái độ Æ góp phầntạo nên tính hiệuquả. ‰ Năng lựcquảntrị là tậphợp các kiếnthức, kỹ năng, hành vi và thái độ mà mộtquảntrị viên cần có để tạorahiệuquả trong các hoạt động quảntrị khác nhau và ở các loạitổ chức khác nhau.
 8. SÁU NĂNG LỰC QUẢN TRỊ Năng lực truyền thông Năng lực Năng lực làm việc hoạch định và điềuhành nhóm Hiệuquả quảntrị Năng lực Năng lực hành động nhậnthức chiếnlược toàn cầu Năng lực tự quản
 9. NHÀ QUẢN TRỊ ‰ Quảntrị viên là tên gọi chung để chỉ những người hoàn thành mục tiêu thông qua và bằng ngườikhác. Hoạch Tổ Lãnh Kiểm định chức đạo tra Nguồnnhânlực Nguồnlực tài chính Mục Nhà Mục Nhà tiêutiêu ququảảntntrịrị Nguồnlựcvậtchất Nguồn thông tin Các chứcnăng quảntrị
 10. CÁC CHỨC NĂNG QUẢN TRỊ Đạt đượcmục đích mà tổ chức tuyên bố
 11. CHỨC NĂNG QUẢN TRỊ ‰ Hoạch định (planing) ƒ Xác định mụctiêucủatổ chức ƒ Phát thảonhững cách để đạt đượcmụctiêu • Thiếtlập các định hướng tổng quát cho tương lai • Xác định và cam kếtvề nguồnlực • Quyết định những công việccầnlàm ‰ Tổ chức (organizing) ƒ Là tiếntrìnhthiếtlậpmộtcấutrúcvề các mốiquanhệ giúp cho mọingườicóthể thựchiệncáckế hoạch đã đề ra ƒ Thỏamãncácmục tiêu củatổ chức
 12. CHỨC NĂNG QUẢN TRỊ ‰ Lãnh đạo (leading) ƒ Hoạt động thúc đẩymọingườithựchiệnnhững công việccầnthiết ‰ Kiểm tra (Controlling) ƒ Tiếntrìnhmộtcánhânhoặctổ chức giám sát kếtquả thựchiệnvàđiềuchỉnh các sai lệch ƒ Nộidung • Thiếtlập các tiêu chuẩnthựchiện • Đolường kếtquả / tiêu chuẩn • Hoạt động điềuchỉnh (nếucó) • Điềuchỉnh các tiêu chuẩn(nếucần)
 13. PHẠM VI QUẢN TRỊ ‰ Nhà quảntrị chứcnăng phụ trách những nhân viên Æ chuyên gia mộtlĩnh vực. ‰ Nhà quảntrị tổng quát chịu trách nhiệm đốivới toàn bộ hoạt động củamột đơnvị, bộ phân phức hợp ƒ Phát triển các năng lựcmột cách toàn diện ƒ Kếthợptừ các chương trình đào tạochínhthứcvàtrãi nghiệm
 14. CẤP BẬC QUẢN TRỊ ‰ Thường phụ thuộc vào quy mô doanh nghiệp ƒ Nhỏ: có mộtcấp ƒ Lớn: Có nhiềucấp QuQuảảnn trtrị ịccấấppcao cao Quảntrị cấptrung Quảntrị cấp tác nghiệp Nhân viên tác nghiệp
 15. CẤP BẬC QUẢN TRỊ ‰ Quảntrị cấp tác nghiệp ƒ chịutráchnhiệmtrựctiếp đốivớiviệcsảnxuấtsản phẩmvàdịch vụ. ‰ Quảntrị viên cấpcao ƒ những ngườinhận các chiếnlược và chính sách chung từ quảntrị cấp cao rồitriển khai chúng thành các mục tiêu và kế hoạch chi tiết, cụ thể cho các quảntrị viên tác nghiệpthựchiện. ƒ trưởng phòng, giám đốc xí nghiệp hay quản đốcphân xưởng, giám đốc tài chính
 16. CẤP BẬC QUẢN TRỊ ‰ Quảntrị viên cấpcao ƒ Điều hành chung tổ chức • Michael Dell (Dell) • Meg Whitman (ebay) ƒ Quảntrị viên cấp cao có nhiệmvụ thiếtlập các mục tiêu, chính sách và chiếnlượcchotoànbộ tổ chức ƒ Dành nhiềuthờigianchohoạch định, tổ chức, lãnh đạovàkiểmtra
 17. KỸ NĂNG QUẢN TRỊ ‰ Kỹ năng nhậnthức ‰ Kỹ năng nhân sự ‰ Kỹ năng chuyên môn Quảntrị cấpcao Quảntrị cấp trung Quảntrị cấpcơ sở Nhân viên tác nghiệp
 18. NĂNG LỰC QUẢN TRỊ Năng lực truyền thông Năng lực Năng lực làm việc hoạch định và điềuhành nhóm Hiệuquả quảntrị Năng lực Năng lực hành động nhậnthức chiếnlược toàn cầu Năng lực tự quản
 19. NĂNG LỰC QUẢN TRỊ Năng lực truyền thông Truyền thông không chính thức Truyền thông chính thức Thương lượng
 20. NĂNG LỰC QUẢN TRỊ Năng lực Thu thập phân tích thông tin và hoạch định giải quyếtvấn đề và điềuhành Hoạch định và tổ chứcthựcthi các dự án Quảnlíthờigian Hoạch định ngân sách và quảntrị tài chính
 21. NĂNG LỰC QUẢN TRỊ Năng lực làm việc nhóm Thiếtkế nhóm mộtcáchhợplí Tạolậpmôitrường hổ trợ hoạt động nhóm Quảntrị sự năng động của nhóm một cách thích hợp
 22. NĂNG LỰC QUẢN TRỊ Hiểurõvề ngành mà tổ chức hoạt động Thấuhiểutổ chức Năng lực hành động Thựchiện các hành động chiếnlực chiếnlược
 23. NĂNG LỰC QUẢN TRỊ Nhậnthứcvàhiểurõvề vănhóa Cởimở và nhạycảmvề vănhóa Năng lực nhậnthức toàn cầu
 24. NĂNG LỰC QUẢN TRỊ Xử lí công việc trung thựcvàđạo đức Có nghị lựcvànỗ lực cá nhân Cân bằng giữanhững nhu cầuvà cuộcsống Khả năng tự nhậnthức & phát triển Năng lực tự quản
 25. NĂNG LỰC QUẢN TRỊ Năng lực truyền thông Năng lực Năng lực làm việc hoạch định và điềuhành nhóm Hiệuquả quảntrị Năng lực Năng lực hành động nhậnthức chiếnlược toàn cầu Năng lực tự quản
 26. Toàn cầu hóa QUẢN TRỊ -MỘT TIẾN TRÌNH NĂNG ĐỘNG Yêu cầuquảntrị Tái cấutrúctổ chức Outsourcing Công ty modul Lựclượng lao động thay đổi Đadạng về lựclượng lao động, tổ chức đavănhóa