Bài giảng môn Kỹ năng giao tiếp

ppt 47 trang ngocly 25/05/2021 1350
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng môn Kỹ năng giao tiếp", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pptbai_giang_mon_ky_nang_giao_tiep.ppt

Nội dung text: Bài giảng môn Kỹ năng giao tiếp

 1. Kỹ năng GIAO TIẾP 1
 2. Tiờn học lễ, hậu học văn 2
 3. Kỹ năng giao tiếp • Khỏi niệm giao tiếp • Nguyờn nhõn giao tiếp kộm hiệu quả • Kỹ năng giao tiếp hiệu quả 3
 4. Kỹ năng giao tiếp • Khỏi niệm giao tiếp • Nguyờn nhõn giao tiếp kộm hiệu quả • Kỹ năng giao tiếp hiệu quả 4
 5. Khỏi niệm giao tiếp • Là một quỏ trỡnh • Quan trọng với mỗi cỏ nhõn, nhúm, xó hội • Bao gồm tạo ra và hồi đỏp lại thụng điệp • Thớch nghi với con người và mụi trường 5
 6. Quỏ trỡnh giao tiếp Gửi Nhận Mó hoỏ Giải mó í tưởng Hiểu Hồi đỏp Người gửi Người nhận 6
 7. Sơ đồ giao tiếp hội thoại Nhiễu Hồi đỏp Giải mó Người giao tiếp Thụng Người giao tiếp Giải mó điệp Hồi đỏp 7
 8. Hai khớa cạnh của giao tiếp Kỹ năng lắng nghe lắng năng Kỹ Kỹ năng lắng nghe lắng năng Kỹ Kỹ năng thuyết trỡnh 8
 9. Tại sao học giao tiếp? • Giao tiếp đời thường? • Hiệu quả của cụng việc? • Học nhiều = Giao tiếp tốt? • Kỹ năng kỹ thuật = Kỹ năng giao tiếp? 9
 10. Cỏc cỏch giao tiếp • Tự thoại • Hai người • Nhúm nhỏ • Cụng cộng • Đại chỳng 10
 11. Ta khụng thể khụng giao tiếp 11
 12. Gợi ý của Quyết định í kiến của Nhu cầu của phũng của lónh phũng tài chớnh khỏch hàng Marketing đạo - kế toỏn ??? Mẫu của Sản phẩm, Phũng bảo phũng xuất xưởng quản bổ sung thiết kế 12 12
 13. Kỹ năng giao tiếp • Khỏi niệm giao tiếp • Nguyờn nhõn giao tiếp kộm hiệu quả • Kỹ năng giao tiếp hiệu quả 13
 14. Nguyờn nhõn thất bại • Suy diễn sai • Nhầm lẫn nghĩa của từ • Nhận thức khỏc nhau • Thời gian khụng hợp • Quỏ tải thụng tin 14
 15. Đa thư loạn tõm 15
 16. Đừng chết đuối trong biển thụng tin mà vẫn khỏt tri thức để thành đạt 16
 17. Biết nhiều khụng bằng biết điều Một bồ cỏi lý khụng bằng một tớ cỏi tỡnh 17 17
 18. Sức mạnh của thụng điệp Hình ảnh ✓Ngụn từ (nội dung) 55% ✓Giọng núi Giọng nói Ngôn từ 38% ✓Hỡnh ảnh 7% 18
 19. Thu nhận thụng tin Nhìn 75% Nếm 3% Ngửi Chạm Nghe 12% 4% 6% 19
 20. Quan niệm sai về giao tiếp • Giao tiếp là việc dễ • Giao tiếp lỳc nào cũng tốt • Giải quyết được mọi chuyện • Giao tiếp nhiều hơn là tốt hơn 20
 21. Rượu nhạt uống lắm cũng say Người khụn núi lắm dẫu hay cũng nhàm 21 21
 22. Kỹ năng giao tiếp • Khỏi niệm giao tiếp • Nguyờn nhõn giao tiếp kộm hiệu quả • Kỹ năng giao tiếp hiệu quả 23
 23. Giao tiếp thành cụng 24
 24. Tõm Trớ Thể Mỹ 25
 25. Vấn đề khụng phải núi cỏi gỡ mà núi thế nào. Quan trọng nhất là cảm nhận của người nghe. 26 26
 26. Tỡm cỏch khỏc biệt tạo nờn sự đặc biệt. 27 27
 27. Quan hệ là Quan tõm 28
 28. Lời chào cao hơn mõm cỗ 30
 29. Luật hấp dẫn: Ai cũng thớch người khỏc giống mỡnh. 31
 30. Giao tiếp hiệu quả • Nõng cao giỏ trị đối tỏc • Đứng về phớa đối tỏc • Lắng nghe tớch cực 32
 31. Chu trỡnh lắng nghe Tập trung Phỏt triển Tham dự Mong muốn thấu hiểu Thượng đế Hồi đỏp Hiểu Ghi nhớ 33
 32. Lắng nghe là hựng biện nhất Nhĩ Nhón Nhất Vương Tõm Luụn luụn lắng nghe, luụn luụn thấu hiểu 34
 33. KISS Keep It Short & Simple 35
 34. SOS Significance Of Simplicities 36
 35. Giàu vỡ bạn sang vỡ vợ 37
 36. Buụn cú bạn, bỏn cú phường Làm ăn cú xúm, cú chũm mới vui. 38
 37. SI Trớ tuệ Xó hội (Social Intelligence) IQ EI Chỉ số thụng minh Trớ tuệ xỳc cảm (Intelligence Quotient) (Emotional Intelligence) 39 39
 38. Sự ăn cho ta cỏi lực Sự ở cho ta cỏi chớ Sự bang giao cho ta cỏi nghiệp 40
 39. Ta đó: quen, thõn, thấu hiểu bao nhiờu người? 41
 40. Bất đẳng thức cuộc đời 1 + 1 = 11 >> 2 2 : 2 << 1 42
 41. Cỏc phộp tớnh Toỏn học Cuộc đời  - x  - x + + ĐỘ KHể 43
 42. Hoạt động, thành công Hình thành chuẩn mực Sóng gió Thành Thành lập lập mới 44 44
 43. Phỏt triển cỏ nhõn BèNH THIấN HẠ TRỊ QUỐC TỀ GIA TU THÂN 45
 44. Kỹ năng giao tiếp • Khỏi niệm giao tiếp • Nguyờn nhõn giao tiếp kộm hiệu quả • Kỹ năng giao tiếp hiệu quả 46
 45. Chất lượng giao tiếp tạo nờn chất lượng cuộc sống. 47