Bài giảng Kỹ năng giao tiếp - Chương 3: Một số nghi thức giao tiếp tiêu biểu - Đặng Trang Viễn Ngọc

pdf 9 trang ngocly 25/05/2021 2560
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Kỹ năng giao tiếp - Chương 3: Một số nghi thức giao tiếp tiêu biểu - Đặng Trang Viễn Ngọc", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • pdfbai_giang_ky_nang_giao_tiep_chuong_3_mot_so_nghi_thuc_giao_t.pdf

Nội dung text: Bài giảng Kỹ năng giao tiếp - Chương 3: Một số nghi thức giao tiếp tiêu biểu - Đặng Trang Viễn Ngọc

  1. Kỹ năng giao tiếp Nghệ thuật giao tiếp ng Trang Vi n Ng c 1 GV Đặ ễ ọ Giảng viên: ĐẶNG TRANG VIỄN NGỌC Email: ngoceo04@yahoo.com.vn ng Trang Vi n Ng c 2 GV Đặ ễ ọ Thuật ngữ viết tắt giao tiếp GT hoạt động giao tiếp HĐGT kỹ năng KN kỹ năng giao tiếp KNGT khách hàng KH đời sống xã hội ĐSXH khái niệm KhN nghiên cứu NC mục đích MĐ phát triển PT vai trò VT mối quan hệ MQH đời sống ĐS ngôn ngữ NN xã hội XH trang phục TP thông tin TT trang sức TS yếu tố YT thường xuyên TX nội dung ND khôngng Trangthư Viờngn Ngxuyênc KTX 3 GV Đặ ễ ọ quà tặng QT thuyết trình TTr GV Đặng Trang Viễn Ngọc 1
  2. Kỹ năng giao tiếp Chương I: Khái quát về hoạt động giao tiếp Chương 2: Ấn tượng ban đầu và yếu tố ảnh hưởng Chương 3: Một số nghi thức giao tiếp tiêu biểu Chương 4: Một số kỹ năng giao tiếp tiêu biểu Chương 5: Kỹ năng giao tiếp trong tổ chức Chương 6: Kỹ năng giao tiếp với khách hàng ng Trang Vi n Ng c 4 Chương 7: Hoạt độGVng Đặ tiếp xúễc vọà chiêu đãi Chương 3: Một số nghi thức giao tiếp tiêu biểu 3.1. Vai và MQH giữa chúng theo nghi thức GT nghi thức GT tiêu biểu 3.3. 3.2. Nghi thức Nghi thức xử sự trong gặp gỡ ng Trang Vi n Ng c 5 GT GV Đặ ễ ọ 27 làm quen 3.1. Vai và MQH giữa chúng theo nghi thức GT Khái niệm về vai trong GT 3.1.1. 3.1.3. 3.1.4. 3.1.2. 3.1.5. Khái niệm Nhóm vai Nhóm vai MQH giữa Nhóm về vai KTX theo KTX theo các vai theo vai TX trong GT thể chế tình huống nghi thức GT ng Trang Vi n Ng c 6 GV Đặ ễ ọ GV Đặng Trang Viễn Ngọc 2
  3. Kỹ năng giao tiếp 3.1. Vai và MQH giữa chúng theo nghi thức GT Vai và MQH 3.1.1.2. 3.1.1.3. 3.1.4. 3.1.1.1. Nhóm vai Nhóm vai MQH giữa Nhóm vai KTX theo KTX theo các vai theo TX thể chế tình huống nghi thức GT ng Trang Vi n Ng c 7 GV Đặ ễ ọ 3.1.1.1. Nhóm vai TX 3.1.1.1. Đặc trưng Nhóm vai TX lứa giới tính Chủ thể (giới tính) tham gia GT ổn định ng Trang Vi n Ng c 8 GV Đặ ễ ọ 3.1.1.1. Nhóm vai KTX theo thể chế 3.1.1.1. không ổn định Nhóm vai KTX do thể chế qui định theo thể chế ng Trang Vi n Ng c 9 GV Đặ ễ ọ GV Đặng Trang Viễn Ngọc 3
  4. Kỹ năng giao tiếp 3.1.1.1. Nhóm vai KTX theo tình huống 3.1.1.1. Nhóm vai KTX theo thể chế Nhóm vai do tình huống nhất định tạo nên phát sinh trong sự KTX theo tình vận động hàng ngày huống của cuộc sống ng Trang Vi n Ng c 10 GV Đặ ễ ọ 3.1.1.1. MQH giữa các vai theo nghi thức GT 2 nhóm không ngang ngang hàng hàng Slide 5 lứa tuổi kinh huyết số lứa giới QH XH XH giới doanh thống lượng tuổi tính ng Trang Vi n Ng c 11 tính GV Đặ ễ ọ 3.2. Nghi thức gặp gỡ làm quen Nghi thức gặp gỡ làm quen Slide 5 3.2.1. Chào hỏi 3.2.2. Bắt tay 3.2.3. Ôm hôn 3.2.4. Giới thiệu làm quen 3.2.5. Danh thiếp và SD danh thiếp 3.2.6. Hoa và tặng hoa ng Trang Vi n Ng c 12 GV Đặ ễ ọ 3.2.7. Quà tặng và tặng quà GV Đặng Trang Viễn Ngọc 4
  5. Kỹ năng giao tiếp 3.2.1. Chào hỏi 3.2.1. Chào hỏi 3.2.1.2. 3.2.1.1. Những trường hợp Nghi thức chào hỏi phải ngả mũ ng Trang Vi n Ng c 13 GV Đặ ễ ọ 3.2. Nghi thức gặp gỡ làm quen 3.2.1.1. Nghi thức chào hỏi Slide 5 Người được tôn trọng, ưu tiên Chia tay Thư điện thăm hỏi, chào mừng Người quen đi trong nhóm cần chào Đông người Mình là người có địa vị cao Ngả mũ chào ng Trang Vi n Ng c 14 GV Đặ ễ ọ Tư thế chào đàng hoàng, lịch sự 3.2. Nghi thức gặp gỡ làm quen 3.2.1.2. Trường hợp phải ngả mũ Slide 5 Một đám rước hay đám tang đi qua Đi qua đoàn diễu hành có quốc kỳ Vào nhà chùa, nhà thờ Tham gia tang lễ Trong hội nghị, xe, phòng làm việc, Tiếp xúc với người được tôn trọng ng Trang Vi n Ng c 15 GV Đặ ễ ọ Công sở gặp thường trực cơ quan GV Đặng Trang Viễn Ngọc 5
  6. Kỹ năng giao tiếp 3.2.2. Bắt tay Bắt tay 3.2.2.1. 3.2.2.2. Nguồn gốc và ý nghĩa Nghi thức bắt tay ng Trang Vi n Ng c 16 GV Đặ ễ ọ 3.2.2.1.Nguồn gốc và ý nghĩa 3.2.2.1.Nguồn gốc và ý nghĩa Từ xưa, mọi người thường cầm 1 vật để phòng thân khi ra đường, để thể hiện không cầm gì tổn hại đến người khác người ta thường chìa tay ra chứng minh điều đó lâu dần thành tập tục khi người tốt gặp nhau Nét đẹp trong quan hệ ngoại giao ng Trang Vi n Ng c 17 để bày tỏ tìnhGV Đcặảm ễ ọ 3.2.2.2. Nghi thức bắt tay Lưu ý: 3.2.2.2. Nghi thức BT • Tháo găng tay trước khi BT người có địa vị cao hơn Nữ chủ động đưa tay ra BT nam • BT từng người khi được giới thiệu với nhiều người Người được giới thiệu chủ động BT • Không đứng nơi cao BT người ở chỗ thấp hơn Chủ nhà chào và chủ động BT khách • Không dùng 2 tay, BT chéo nhau, qua đầu, người khác Khách chủ động chia tay và BT chủ nhà • Không BT khi tay bẩn, xin lỗi, chìa cổ ng Trang Vi n Ng c 18 GV Đặ ễ ọ tay để người khác Khi BT nhìn thẳng vào mặt người mình BT nắm hay vỗ nhẹ GV Đặng Trang Viễn Ngọc 6
  7. Kỹ năng giao tiếp 3.2.3. Ôm hôn Ôm hôn 3.2.3.4. 3.2.3.1. 3.2.3.2. 3.2.3.3. Những điều Hôn má Hôn trán Hôn tay cần lưu ý ng Trang Vi n Ng c 19 GV Đặ ễ ọ 3.2.4. Giới thiệu làm quen Giới thiệu làm quen 3.2.4.2. 3.2.4.3. 3.2.4.1. Tự giới thiệu Trường hợp không GT làm quen về bản thân có người thứ 3 phải giới thiệu về nhóm người ng Trang Vi n Ng c 20 GV Đặ ễ ọ Slide 12 3.2.5. Danh thiếp và sử dụng danh thiếp Danh thiếp 3.2.5.1. 3.2.5.2. 3.2.5.3. Mục đích Hình thức Sử dụng sử dụng và nội dung danh thiếp sau danh thiếp danh thiếp cuộc tiếp xúc ng Trang Vi n Ng c 21 GV Đặ ễ ọ Slide 12 GV Đặng Trang Viễn Ngọc 7
  8. Kỹ năng giao tiếp 3.2.6. Hoa và tặng hoa Hoa và tặng hoa 3.2.6.3. 3.2.6.1. 3.2.6.2. Cách thức tặng hoa Hoa Hoa tặng lẵng bó bông dây ng Trang Vi n Ng c 22 GV Đặ ễ ọ Slide 12 Đối tượng 3.2.7. Quà tặng và tặng quà nam – nữ nữ - nam nữ - nữ Quà tặng nam- nam tặng quà đám cưới bé mới sinh người bệnh người đi xa 3.2.7.2. 3.2.7.4. 3.2.7.1. Quà tặng và Những điều Quan niệm về cách tặng quà 3.2.7.3. quà tặng Quà tặng cho cần chú ý các đối tượng khi tặng quà Quà tặng Cách thức ng Trang Vi n Ng c 23 GVtặ Đngặ quà ễ ọ Slide 12 3.3. Nghi thức xử sự trong GT Nghi thức xử sự trong GT 3.3.1. Ra vào cửa 3.3.2. Lên xuống cầu thang 3.3.3. Sử dụng thang máy 3.3.4. Áo khoác ngoài 3.3.5. Châm thuốc xã giao 3.3.6. Khoác tay 3.3.7. Ghế ngồi và cung cách ngồi ng Trang Vi n Ng c 24 GV Đặ ễ ọ 3.3.8. SD xe con theo NT ngoại giao Slide 5 GV Đặng Trang Viễn Ngọc 8
  9. Kỹ năng giao tiếp 3.3.7. Ghế ngồi và cung cách ngồi Ghế ngồi và cung cách ngồi Ghế ngồi Cung cách ngồi Vị trí và khoảng cách ngồi theo nghi thức ngoại giao ng Trang Vi n Ng c 25 GV Đặ ễ ọ Slide 24 3.3.8. SD xe con theo NT ngoại giao SD xe con theo NT ngoại giao Vị trí ngồi trong xe Cung cách lên xuống xe Giao tiếp ứng xử khi ngồi trong xe ng Trang Vi n Ng c 26 GV Đặ ễ ọ Slide 24 Hết chương 3 Cảm ơn đã chú ý lắng nghe! ng Trang Vi n Ng c 27 Hẹn gặp lạiGV trongĐặ ễ chuyênọ đề 4! GV Đặng Trang Viễn Ngọc 9