Bài giảng Kinh tế vi mô - Bài 2: Cầu cung và giá thị trường - Đoàn Thị Mỹ Hạnh

ppt 21 trang ngocly 17/05/2021 370
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Kinh tế vi mô - Bài 2: Cầu cung và giá thị trường - Đoàn Thị Mỹ Hạnh", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pptbai_giang_kinh_te_vi_mo_bai_2_cau_cung_va_gia_thi_truong_doa.ppt

Nội dung text: Bài giảng Kinh tế vi mô - Bài 2: Cầu cung và giá thị trường - Đoàn Thị Mỹ Hạnh

 1. PGS,TS Đồn Thị Mỹ Hạnh hanhkth@yahoo.com.vn
 2. Những số lượng mà người tiêu dùng sẵn lịng mua tương ứng với những mức CẦU giá khác nhau của chính CỦA là hàng hĩa đĩ MỘT LOẠI trong một khoảng thời gian xác định HÀNG HĨA với giả định các điều kiện khác khơng đổi.
 3. HÀM CẦU QD = f(P) các điều kiện khác khơng đổi QUY LUẬT CẦU Giá tăng,Giá số Di chuyển dọc lượng mua theo đường cầu giảm và P ngược1 lại °
 4. Thí dụ về hàm cầu QD = -10P + 80 P QD (ngàn đồng) (tấn) 6 18 BIỂU CẦU 5 20 4 24 3 30 2 40 1 60
 5. ĐƯỜNG CẦU CĨ DẠNG NHƯ THẾ NÀO? Giá Giá P1 ° P1 P 2 ° P2 Q1 Q2 Số lượng cầu Q1 Q2
 6. Thu nhập của người KHI NÀO ĐƯỜNG tiêu dùng CẦU DỊCH CHUYỂN? Giá của hàng thay thế hoặc bổ túc Dân số Các nhân tố phi giá thay Thị hiếu đổi Các kỳ vọng
 7. Thu nhập bình quân của dân cư tăng Nếu cầu tăng Giá D D1 đường cầu dịch chuyển sang phải P 1 Hàng thơng thường P2 SL Q 1 Q2 Q’1 Q’2
 8. Những số lượng mà các doanh nghiệp sẵn lịng bán tương ứng CUNG với những mức giá khác nhau CỦA của hàng hĩa đĩ MỘT là LOẠI trong một khoảng thời gian HÀNG xác định HỐ với giả định các điều kiện khác khơng đổi
 9. ĐƯỜNG CUNG CĨ DẠNG NHƯ THẾ NÀO? Giá P 1 ° P 2 ° Q2 Q1 Số lượng cung
 10. QUY LUẬT CUNG ĐƯỜNG CUNG Giá tăng, số Giá lượng dự định bán tăng và ngược lại P1 • P2 • Di chuyển dọc theo đường Q Q 2 1 SL cung
 11. HÀM CUNG : Qs = f(P) các điều kiện khác khơng đổi Thí dụ : Qs = 20P + 100
 12. BIỂU CUNG P QS (ngàn đồng) (tấn) 6 42 5 40 4 36 3 30 2 20 1 0
 13. KHI NÀO ĐƯỜNG CUNG Các nhân tố DỊCH CHUYỂN? phi giá thay đổi Giá Số các lượng Chính Các Cơng yếu tố người sách kỳ nghệ đầu sản thuế vọng xuất vào
 14. Giá Cung giảm, đường cung dịch chuyển P1 • như thế nào? P2 • Q2 Q1 SL Cung và số lượng cung khác nhau thế nào?
 15. Vụ mía Sản lượng tấn BÀN LUẬN 2007 – 2008 1.159.000 2008– 2009 909.000 Nguồn: SGTT ngày 31.07.2009 Sản lượng cĩ phải là số cung? Sản lượng giảm là do người dân bỏ trồng mía sang trồng các loại cây khác. Vậy sản lượng giảm là cung giảm hay số lượng cung giảm?
 16. Giá cân bằng P QD QS (ngàn đồng) (tấn) (tấn) 6 18 42 5 20 40 4 24 36 3 30 30 2 40 20 1 60 0
 17. Giá S E1 P1 D Q1 Số lượng Giá và số lượng cân bằng được xác định tại giao điểm của hai đường cầu và cung
 18. GIÁ CÂN BẰNG CĨ THAY ĐỔI KHƠNG? Giá S E P 2 2 S1 P3 E3 E P1 1 D D 1 Q Q2 1 Q3 SL
 19. Câu hỏi: Nếu cĩ những tác động làm cho đường cầu và đường cung dịch chuyển, giá cân bằng mới cĩ thể bằng với giá cân bằng trước đĩ được khơng? Được, khi đường cầu và đường cung dịch chuyển cùng mức độ sang trái hoặc sang phải
 20. Do khan hiếm rau xanh nên giá rau xanh ở các chợ tăng mạnh, BÀN tăng gấp 4 – 5 lần so với thời LUẬN điểm trước bão lũ. Trích bài “Đĩi khơng chỉ ăn rau” – Sài Gịn tiếp thị, thứ hai 9/11/2009 Cung giảm hay số lượng cung giảm? Đường cung dịch chuyển như thế nào?