Bài giảng Chất keo thực phẩm - Mạc Xuân Hòa

pdf 146 trang ngocly 01/06/2021 60
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Chất keo thực phẩm - Mạc Xuân Hòa", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdfbai_giang_chat_keo_thuc_pham_mac_xuan_hoa.pdf

Nội dung text: Bài giảng Chất keo thực phẩm - Mạc Xuân Hòa

 1. CHẤT KEO THỰC PHẨM (Food hydrocolloids) Giảng viên: Mạc Xuân Hòa 1
 2. NỘI DUNG 1. Chất keo thực phẩm là gì ? 2. Nguồn gốc chất keo 3. Tính chất chức năng 4. Một số chất keo sử dụng trong CNTP 2
 3. NỘI DUNG 1. Chất keo thực phẩm là gì ? 2. Nguồn gốc chất keo 3. Tính chất chức năng 4. Một số chất keo sử dụng trong CNTP 3
 4. Chất keo thực phẩm là gì ? Chất keo là những polymer thực phẩm khi tan trong nước tạo thành dung dịch keo (colloidal solution) có tính nhớt. Keywords:  Polimer: protein, tinh bột, chất gum, .  Dung dịch keo 4
 5. Dung dịch keo có đặc điểm gì ? 5
 6. MỘT SỐ ĐẶC TÍNH CỦA DUNG DỊCH KEO  Kích thước cấu tử hòa tan  Độ nhớt (tính chất làm dày)  Khả năng tạo gel  Khả năng kết hợp (khả năng hiệp lực) 6
 7. MỘT SỐ ĐẶC TÍNH CỦA DUNG DỊCH KEO  Kích thước cấu tử hòa tan  Độ nhớt (tính chất làm dày)  Khả năng tạo gel  Khả năng kết hợp (khả năng hiệp lực) 7
 8. Kích thước cấu tử hòa tan Dung dịch 1 pha Dung dịch keo Huyền phù (<10-6 mm ) (10-4 - 10-6 mm ) (1 - 10-2 mm ) pH Đông Nhiệt độ tụ Lực ion, 8
 9. MỘT SỐ ĐẶC TÍNH CỦA DUNG DỊCH KEO  Kích thước cấu tử hòa tan  Độ nhớt (tính chất làm dày)  Khả năng tạo gel  Khả năng kết hợp (khả năng hiệp lực) 9
 10. Độ nhớt của dung dịch keo  Phụ thuộc nồng độ chất keo  Phụ thuộc nhiệt độ  Phụ thuộc khối lượng phân tử  Phụ thuộc cấu trúc phân tử  pH  Lực ion 10
 11. Độ nhớt của dung dịch keo  Phụ thuộc nồng độ chất keo  Phụ thuộc nhiệt độ  Phụ thuộc khối lượng phân tử  Phụ thuộc cấu trúc phân tử  pH  Lực ion 11
 12. Nồng độ tới hạn (C*) Khi C>C* độ nhớt (viscosity) và tốc độ cắt (shear rate) có quan hệ như dạng đường cong ở trên. 12
 13. Alginate 13
 14. Pectin 14
 15. Độ nhớt của dung dịch keo  Phụ thuộc nồng độ chất keo  Phụ thuộc nhiệt độ  Phụ thuộc khối lượng phân tử  Phụ thuộc cấu trúc phân tử  pH  Lực ion 15
 16. Gelatin 16
 17. Độ nhớt của dung dịch keo  Phụ thuộc nồng độ chất keo  Phụ thuộc nhiệt độ  Phụ thuộc khối lượng phân tử  Phụ thuộc cấu trúc phân tử  pH  Lực ion 17
 18. Gelatin 18
 19. Độ nhớt của dung dịch keo  Phụ thuộc nồng độ chất keo  Phụ thuộc nhiệt độ  Phụ thuộc khối lượng phân tử  Phụ thuộc cấu trúc phân tử  pH  Lực ion 19
 20. CarbonMethylCellulose (CMC) HydroxyEthylCellulose (HEC) Gum Arabic Dextran 21
 21. Độ nhớt của dung dịch keo  Phụ thuộc nồng độ chất keo  Phụ thuộc nhiệt độ  Phụ thuộc khối lượng phân tử  Phụ thuộc cấu trúc phân tử  pH  Lực ion 22
 22. Độ nhớt của dung dịch keo  Phụ thuộc nồng độ chất keo  Phụ thuộc nhiệt độ  Phụ thuộc khối lượng phân tử  Phụ thuộc cấu trúc phân tử  pH  Lực ion 24
 23. WHEY PROTEIN NaCl Trisodium citrate Các yếu tố cố định Các yếu tố khảo sát  Hàm lượng WP = 70 mg/ml  Loại muối: NaCl & Trisodium citrate  pH= 7.0  Nồng độ muối: 0  25 C 500 mM  t = 0 – 120 phút 300 mM 25 100 mM
 24. MỘT SỐ ĐẶC TÍNH CỦA DUNG DỊCH KEO  Kích thước cấu tử hòa tan  Độ nhớt (tính chất làm dày)  Khả năng tạo gel  Khả năng kết hợp (khả năng hiệp lực) 26
 25. KHẢ NĂNG TẠO GEL junction zones Hydrogen bonding Hydrophobic association cation-mediated crosslinking 27
 26. KHẢ NĂNG TẠO GEL  Thermoreversible gels: where gelation occurs on cooling or heating.  Non-thermoreversible gels: gelation may be induced by crosslinking polymer chains with divalent cations. 28
 27. KHẢ NĂNG TẠO GEL Một số loại chất keo tạo gel khi làm lạnh (agar, gelatin, pectin, tinh bột, ) 29
 28. KHẢ NĂNG TẠO GEL Thermoreversible gels 30
 29. KHẢ NĂNG TẠO GEL Mối quan hệ giữa nồng độ chất keo và sự hình thành gel 31
 30. KHẢ NĂNG TẠO GEL So sánh cấu trúc gel của một số chất keo 32
 31. MỘT SỐ ĐẶC TÍNH CỦA DUNG DỊCH KEO  Kích thước cấu tử hòa tan  Độ nhớt (tính chất làm dày)  Khả năng tạo gel  Khả năng kết hợp (khả năng hiệp lực) 33
 32. KHẢ NĂNG KẾT HỢP Kết hợp (hiệp lực) để làm gì ?  Tạo tính chất mới: ƨộ bền, tính chất lưu biến (rheological Characteristics).  Giảm giá thành 34
 33. KHẢ NĂNG KẾT HỢP Để có sự “hiệp lực” cần tối ưu hóa loại chất keo và nồng độ. 35
 34. KHẢ NĂNG KẾT HỢP 36
 35. KHẢ NĂNG KẾT HỢP 37
 36. Độ bền gel của gelatin và các chất keo khác 38
 37. SO SÁNH TÍNH CHẤT CHỨC NẰNG CỦA MỘT SỐ CHẤT KEO 39
 38. SO SÁNH TÍNH CHẤT CHỨC NẰNG CỦA MỘT SỐ CHẤT KEO (tiếp theo) 40
 39. NỘI DUNG 1. Chất keo thực phẩm là gì ? 2. Nguồn gốc chất keo 3. Tính chất chức năng 4. Một số chất keo sử dụng trong CNTP 41
 40. Nguồn gốc 42
 41. Nguồn gốc Thị phần của các chất keo quan trọng ứng dụng trong CNTP 43
 42. NỘI DUNG 1. Chất keo thực phẩm là gì ? 2. Nguồn gốc chất keo 3. Tính chất chức năng 4. Một số chất keo sử dụng trong CNTP 44
 43. Tính chất chức năng  Làm dày (thickening): tinh bột biến tính trong tương ớt, gelatin trong yaourt  Tạo gel (gelling): pectin trong jam, agar trong rau câu  Ổn định bọt (stabilising foams): protein hòa tan trong bia  Ổn định nhũ tương (stabilising emulsions): các chất keo lưỡng cực  Ổn định huyền phù (stabilising dispersions): nectar  Ức chế sự hình thành tinh thể đá: ice cream mouthfeel  Ức chế sự kết tinh đường: gelatin trong kẹo dẻo mouthfeel  Tạo màng: bánh tráng  Kiểm soát sự giải phóng chất hương (controlled release of flavors): vi bao (microencapsulation)  Chất thay thế chất béo (fat replacer): low-fat food (xanthan gum trong một số sản phẩm mayonnaise đặc biệt). 45
 44. NỘI DUNG 1. Chất keo thực phẩm là gì ? 2. Nguồn gốc chất keo 3. Tính chất chức năng 4. Một số chất keo sử dụng trong CNTP 48
 45. Một số loại chất keo  Pectin  Agar  Tinh bột  Gelatin  Carrageenan  Xanthan gum  Alginate  Gellan gum  Gum Arabic  Các dẫn xuất của cellulose  Chitosan  Cellulose vi tinh thể 49
 46. Một số loại chất keo Agar 50
 47. AGAR  Nguồn gốc  Cấu tạo hóa học hóa học  Tính chất chức năng  Ứng dụng 51
 48. AGAR  Nguồn gốc  Cấu tạo hóa học hóa học  Tính chất chức năng  Ứng dụng 52
 49. AGAR Nguồn gốc (E406) Được sản xuất từ tảo biển bằng phương pháp trích ly với nước nóng. 53
 50. AGAR  Nguồn gốc  Cấu tạo hóa học hóa học  Tính chất chức năng  Ứng dụng 54
 51. AGAR Cấu tạo hóa học hóa học Đơn vị cấu tạo:  D-galactose  3-6,anhydro-L-galactose 55
 52. AGAR Cấu tạo hóa học hóa học Agar là hỗn hợp của 02 loại polysaccharide:  Agarose: là thành phần tạo gel chính của agar, có khoảng 1/10 các đơn vị galactose bị ester hóa.  Agaropectin: là thành phần không tạo gel, có mức độ este hóa lớn hơn agarose 56
 53. AGAR Cấu tạo hóa học hóa học 57
 54. AGAR  Nguồn gốc  Cấu tạo hóa học hóa học  Tính chất chức năng  Ứng dụng 58
 55. AGAR Tính chất chứDOƢOH 1. Làm dày 2. Tạo gel 59
 56. AGAR Tính chất chứDOƢOH Thermoreversible gels 60
 57. AGAR Tính chất chứDOƢOH 61
 58. AGAR Tính chất chứDOƢOH 62
 59. AGAR Tính chất chứDOƢOH 63
 60. AGAR  Nguồn gốc  Cấu tạo hóa học hóa học  Tính chất chức năng  Ứng dụng 64
 61. AGAR Ứng dụng  CNSX kẹo: tạo cấu trúc, chống hồi đường,  Làm bánh: giữ hình dạng cho lớp kem,  Đồ hộp thịt, cá: tạo cấu trúc, đồng tạo gel,  Nước nha đam: ổn định  65
 62. Một số loại chất keo Tinh bột (Starch) 66
 63. TINH BỘT  Nguồn gốc  Cấu tạo hóa học  Biến tính tinh bột  Tính chất chức năng  Ứng dụng 67
 64. TINH BỘT  Nguồn gốc  Cấu tạo hóa học  Biến tính tinh bột  Tính chất chức năng  Ứng dụng 68
 65. TINH BỘT Nguồn gốc  Hạt  Củ  Rễ 69
 66. TINH BỘT  Nguồn gốc  Cấu tạo hóa học  Biến tính tinh bột  Tính chất chức năng  Ứng dụng 70
 67. TINH BỘT Cấu tạo hóa học 71
 68. TINH BỘT Cấu tạo hóa học 72
 69. TINH BỘT Cấu tạo hóa học 1g of starch typically contains 1,000,000,000 granules with each granule, in turn, containing about 10,000,000,000,000 starch molecules 73
 70. TINH BỘT Cấu tạo hóa học 74
 71. TINH BỘT Cấu tạo hóa học Hydrogen bonds 75
 72. TINH BỘT Cấu tạo hóa học Reassociation of Amylose 76
 73. TINH BỘT Cấu tạo hóa học Yếu tố ảnh hưởng  Ratio of amylose to amylopectin: next slide  Concentration of lipid material: maize and wheat reach their pasting temperatures at a slower rate due to an amylose-lipid complex that reinforces the granular structure  Effect of phosphate groups: Potato starch has the very rapid viscosity development at low temperatures is due to naturally occurring phosphate groups which are responsible for starch- starch repulsions that weaken the granule and accelerate its rupture 79
 74. Starch-starch repulsion 80
 75. Ratio of amylose to amylopectin 81
 76. TINH BỘT  Nguồn gốc  Cấu tạo hóa học  Biến tính tinh bột  Tính chất chức năng  Ứng dụng 82
 77. TINH BỘT Biến tính tinh bột (Starch modification) Trong nhiều trường hợp, tinh bột tự nhiên không ƨÈQứng ƨược các yêu cầu công nghệ trong chế biến thực phẩm: ƨộ hòa tan, khả OƢOHchịu nhiệt cao, nhiệt ƨộ hồ hóa, sự thoái hóa tinh bột khi bảo quản ở nhiệt ƨộ thấp, . 83
 78. TINH BỘT Biến tính tinh bột (Starch modification) Starch modifications are a means of altering the structure and affecting the hydrogen bonding in a controllable manner to enhance and extend their application. The alterations take place at the molecular level, with little or no change taking place in the superficial appearance of the granule. Therefore, the botanical origin of the starch may still be identified microscopically 84
 79. TINH BỘT Biến tính tinh bột (Starch modification)  Phương pháp vật lý  Phương pháp hóa học  Phương pháp hóa sinh 85
 80. TINH BỘT Biến tính tinh bột (Starch modification)  Phương pháp vật lý  Phương pháp hóa học  Phương pháp hóa sinh 86
 81. TINH BỘT Biến tính tinh bột (Starch modification) Phương pháp vật lý: Hồ hóa sơ bộ (Pre-gelatinisation)  Mục đích: pregelatinisation is designed to remove the necessity for cooking.  Phương pháp: tinh bột ban đầu được hồ hóa trong một lượng thừa nước, sau đó sấy để tách ẩm. 87
 82. TINH BỘT Biến tính tinh bột (Starch modification)  Phương pháp vật lý  Phương pháp hóa học  Phương pháp hóa sinh 88
 83. TINH BỘT Biến tính tinh bột (Starch modification) Phương pháp hóa học:  Acid hydrolysis  Oxidation  Cross-linking  Stabilisation  Lipophilic substitution  Dextrinisation 89
 84. TINH BỘT Biến tính tinh bột (Starch modification) Phương pháp hóa học: Acid hydrolysis Water/alcol 90
 85. TINH BỘT Biến tính tinh bột Phương pháp hóa học: (Starch modification) Oxidation Alkaline hypochlorite 91
 86. TINH BỘT Biến tính tinh bột Phương pháp hóa học: (Starch modification) Cross - linking Cross – linking Distarch phosphates Distarch adipates 93
 87. distarch phosphate acetate-adipate starch. 94
 88. TINH BỘT Biến tính tinh bột Phương pháp hóa học: (Starch modification) Stabilisation Acetylated Hydroxypropylated 95
 89. E1420: acetylated starch 96
 90. TINH BỘT Biến tính tinh bột Phương pháp hóa học: (Starch modification) Lipophilic substitution Hydrocarbon chain 97
 91. TINH BỘT Biến tính tinh bột Phương pháp hóa học: (Starch modification) Dextrinisation (a) (b) 98
 92. E1412: distarch phosphate (Cross-linking) E1414: acetylated distarch phosphate (Cross-linking/Stabilisation) E1422: acetylated distarch adipate (Cross-linking/Stabilisation) 100
 93. TINH BỘT Biến tính tinh bột (Starch modification)  Phương pháp vật lý  Phương pháp hóa học  Phương pháp hóa sinh 101
 94. TINH BỘT Biến tính tinh bột (Starch modification) Phương pháp hóa sinh
 95. TINH BỘT Biến tính tinh bột (Starch modification) Phương pháp hóa sinh Dextrose Equivalent (DE):  DE = 100: dextrose (glucose)  DE = 0: starch  DE = 50: maltose  DE < 20: maltodextrin  DE = 20 ÷ 100: glucose syrup 103
 96. BÀI TẬP VỀ NHÀ Tìm hiểu các thông tin sau của bài báo: 1. Cơ sở khoa học của phương pháp bảo quản 2. Mục tiêu của nghiên cứu 3. Vật liệu và phương pháp nghiên cứu 4. Kết quả và thảo luận 5. Kết luận Link:
 97. TINH BỘT  Nguồn gốc  Cấu tạo hóa học  Biến tính tinh bột  Tính chất chức năng  Ứng dụng 105
 98. TINH BỘT Ứng dụng & Tính chất chứDOƢOH 106
 99. TINH BỘT Ứng dụng & Tính chất chứDOƢOH 107
 100. Một số loại chất keo Gelatin 109
 101. GELATIN  Nguồn gốc  Cấu tạo hóa học  Tính chất chức năng  Ứng dụng 110
 102. GELATIN  Nguồn gốc  Cấu tạo hóa học  Tính chất chức năng  Ứng dụng 111
 103. GELATIN Nguồn gốc Lower viscosity Da Type A gelatins Collagen Xương Type B gelatins Higher viscosity 112
 104. GELATIN  Nguồn gốc  Cấu tạo hóa học  Tính chất chức năng  Ứng dụng 113
 105. GELATIN Cấu tạo hóa học 114
 106. GELATIN  Nguồn gốc  Cấu tạo hóa học  Tính chất chức năng  Ứng dụng 115
 107. GELATIN Tính chất chứDOƢOH 116
 108. GELATIN Tính chất chứDOƢOH Sol 117
 109. GELATIN Tính chất chứDOƢOH Gelling 118
 110. GELATIN Tính chất chứDOƢOH Surface effects 119
 111. GELATIN Tính chất chứDOƢOH Surface effects 120
 112. GELATIN  Nguồn gốc  Cấu tạo hóa học  Tính chất chức năng  Ứng dụng 121
 113. GELATIN Ứng dụng 122
 114. Một số loại chất keo Pectin 125
 115. PECTIN  Nguồn gốc  Cấu tạo hóa học  Tính chất chức năng  Ứng dụng 126
 116. PECTIN  Nguồn gốc  Cấu tạo hóa học  Tính chất chức năng  Ứng dụng 127
 117. PECTIN Nguồn gốc Material:  Citrus peel  Apple pomace Solvent extraction: hot aqueous mineral acid 128
 118. PECTIN  Nguồn gốc  Cấu tạo hóa học  Tính chất chức năng  Ứng dụng 129
 119. PECTIN Cấu tạo hóa học Galacturonic acid  Methoxyl Index  De-esterification (DE)  Amidated pectin
 120. PECTIN Cấu tạo hóa học 1. High Methoxyl Pectin (HMP): DE > 50% hay ML > 7% 2. Low Methoxyl Pectin (LMP): DE 50 hay ML 7% 131
 121. PECTIN  Nguồn gốc  Cấu tạo hóa học  Tính chất chức năng  Ứng dụng 132
 122. PECTIN Tính chất chứDOƢOH Gelation  High Methoxyl Pectin  Low Methoxyl Pectin 133
 123. PECTIN Tính chất chứDOƢOH Gelation  High Methoxyl Pectin  Low Methoxyl Pectin 134
 124. PECTIN Tính chất chứDOƢOH High Methoxyl Pectin Đường (sucrose) DUNG DỊCH GEL H+ (hydrogen bonds) [Pectin] = 0,5-1% 135
 125. H2O Specific H2O points H2O H2O 136
 126. PECTIN Tính chất chứDOƢOH High Methoxyl Pectin ẢNH HƯỞNG CỦA pH (3.2 ÷ 3.4) 137
 127. PECTIN Tính chất chứDOƢOH Gelation  High Methoxyl Pectin  Low Methoxyl Pectin 138
 128. PECTIN Tính chất chứDOƢOH Low Methoxyl Pectin Ca2+ DUNG DỊCH GEL 139
 129. CẦN PHẢI TỐI ƯU HÓA ĐỂ THU ĐƯỢC ĐIỀU KIỆN TẠO GEL THÍCH HỢP 141
 130. PECTIN  Nguồn gốc  Cấu tạo hóa học  Tính chất chức năng  Ứng dụng 142
 131. PECTIN Ứng dụng Nhiều đường và acid Ít đường và acid 143
 132. PECTIN Ứng dụng Gelling agent
 133. PECTIN Ứng dụng Stabiliser 145
 134. PECTIN Ứng dụng Amidated/Non-amidated low methoxyl pectin Gelling agent 146