Bài giảng Tài chính công - Chương 7: Thuế và hiệu quả kinh tế - Trần Tấn Hùng

pdf 14 trang ngocly 18/05/2021 500
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Tài chính công - Chương 7: Thuế và hiệu quả kinh tế - Trần Tấn Hùng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdfbai_giang_tai_chinh_cong_chuong_7_thue_va_hieu_qua_kinh_te_t.pdf

Nội dung text: Bài giảng Tài chính công - Chương 7: Thuế và hiệu quả kinh tế - Trần Tấn Hùng

 1. LOGO CHƯƠNG 7 THUẾ VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ 14/08/2016 Th.S Trần Tấn Hùng 1
 2. Giới thiệu Thị trường không đơn giản chấp nhận sự đành thuế của chính phủ. Thuế tác động đến hành vi của những người tham gia thị trường, làm giảm hiệu quả xã hội 2
 3. NỘI DUNG CHƯƠNG 7 1 Tác động của đến thuế đường giới hạn ngân sách và tiêu dùng 2 Thuế và hiệu quả kinh tế 3 Tối thiểu gánh nặng phụ trội đánh thuế 3
 4. 7.1. Tác động của đến thuế đường giới hạn ngân sách và tiêu dùng 7.1.1. Tác động của thuế đến đường giới hạn ngân sách 4
 5. 7.1. Tác động của đến thuế đường giới hạn ngân sách và tiêu dùng 7.1.1. Tác động của thuế đến tiêu dùng 5
 6. 7.2. Thuế và hiệu quả kinh tế 7.2.1. Định nghĩa gánh nặng phụ trội 6
 7. 7.2. Thuế và hiệu quả kinh tế Gánh nặng phụ trội của thuế đánh vào lương thực 7
 8. 7.2. Thuế và hiệu quả kinh tế 7.2.2. Đo lường gánh nặng phụ trội bằng phương pháp thặng dư người tiêu dùng 8
 9. 7.2. Thuế và hiệu quả kinh tế 7.2.2. Đo lường gánh nặng phụ trội bằng phương pháp thặng dư người tiêu dùng 9
 10. 7.2. Thuế và hiệu quả kinh tế 7.2.3. Gánh nặng phụ trội của thuế đánh vào thu nhập 10
 11. 7.3. Tối thiểu gánh nặng phụ trội đánh thuế 7.3.1. Quy tắc Ramsey 11
 12. 7.3. Tối thiểu gánh nặng phụ trội đánh thuế 7.3.1. Quy tắc Ramsey 12
 13. 7.3. Tối thiểu gánh nặng phụ trội đánh thuế 7.3.1. Quy tắc Ramsey 13
 14. 7.3. Tối thiểu gánh nặng phụ trội đánh thuế 7.3.2. Chi phí biên của chi tiêu công Quy tắc Ramsey đưa ra mức hỗn hợp tối ưu của thuế. Quy tắc ramsey thể hiện khi đánh thuế vào bất kỳ thị trường hàng hóa nào thì gánh nặng phụ trội của thuế gia tăng lớn hơn thuế. Với đường cầu tuyến tính, một sự gấp đôi của thuế suất tạo ra gánh nặng phụ trội gia tăng gấp 4 lần, nhưng thuế thu được ít hơn gấp đôi. Như vậy: chi phí của các dự án công vượt quá số tiền được chi tiêu cho dự án; chi tiêu chính phủ càng lớn thì chi phí của chi tiêu chính phủ càng gia tăng 14