Bài giảng Quản trị nhân sự - Bài 1: Tổng quan về quản trị nhân sự - Ngô Quý Nhâm

pdf 22 trang ngocly 18/05/2021 900
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Quản trị nhân sự - Bài 1: Tổng quan về quản trị nhân sự - Ngô Quý Nhâm", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdfbai_giang_quan_tri_nhan_su_bai_1_tong_quan_ve_quan_tri_nhan.pdf

Nội dung text: Bài giảng Quản trị nhân sự - Bài 1: Tổng quan về quản trị nhân sự - Ngô Quý Nhâm

 1. Bài 01 TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ Ngô Quý Nhâm Trưởng bộ môn Quảntrị và Nhân sự, ĐH NgoạiThương Email: quynham@gmail.com NGO QUY NHAM, MBA
 2. Nội dung  Mụctiêucủabộ phận QTNNL  Vai trò củabộ phận QTNNL  Các hoạt động QTNNL  Phân định trách nhiệm QTNNL giữa BP QTNNL và Quảnlýbộ phận  Khung năng lực dành cho cán bộ nhân sự NGO QUY NHAM
 3. Những giá trị củangườilaođộng Kỹ năng chuyên môn Tuyển Đánh giá dụng thành tích Khả năng học hỏi và phát triển - Sẵn sàng chấp nhận các ý tưởng mới - Khả năng tiếp thu kiến thức Năng lực ra quyết định Động lực làm việc Đào tạo & Đãi ngộ phát triển Cam kết Kỹ năng nhân sự -Kỹ năng làm việc nhóm - Khả năng lãnh đạo NGO QUY NHAM
 4. KHÁI NIỆM VỀ QTNNL Quảntrị nguồn nhân lực bao gồmcáchoạt động đượcthiếtkếđểcung cấpvàđiềuphối các nguồnlựccon ngườicủamộttổ chức. (Noe, Hollenbeck, Gerhart, Wright (2003): Human Resource Management: Gaining A Competitive Advantage, 4th, Ed. McGraw-Hill Irwin. NGO QUY NHAM
 5. MỤC TIÊU CỦA BỘ PHẬN QTNNL:  Giúp cho tổ chức đạt đượccácmụctiêu  Cung cấpnguồn nhân lực được đào tạotốtvàcóđộng lựclàmviệc  Sử dụng hiệuquả nguồn nhân lực  Tăng sự thỏamãncủa nhân viên đối vớicôngviệc  Đảmbảoviệc tuân thủ luậtphápvà đạo đứcvề sử dụng lao động NGO QUY NHAM
 6. VAI TRÒ GIÁM ĐỐC/PHÒNG NHÂN SỰ Tập trung vào chiếnlược Đốitácchiếnlược Quảnlýthayđổi Con ng ườ i Quy trình Quảnlýcơ sở hạ tầng Phát triển thành tích nguồn nhân lực của nhân viên Tập trung vào hoạt động hàng ngày NGO QUY NHAM
 7. VAI TRÒ CỦA QTNNL  Vai trò chiếnlược . Tập trung và phát triểncácchương trình nhằmnâng cao hiệuquả hoạt động củatổ chức . Gắnkếtnguồn nhân lựcvàohoạch định chiếnlược ngay từđầu  Vai trò quảnlýthayđổi . Thiếtkế lạitổ chức và các quy trình công việc . Truyền thông, đào tạo, khuyếnkhíchthayđổi NGO QUY NHAM
 8. VAI TRÒ CỦA BỘ PHẬN QTNNL  Vai trò tác nghiệp . Thiếtlập các quy trình, chương trình và chính sách nguồn nhân lực–tuyểndụng, đào tạo và các hoạt động khác . Tái cấutrúcquytrình . Các thủ tục hành chính như tính lương, bảohiểm, phúc lợi cho ngườilaođộng  Vai trò hỗ trợ ngườilaođộng . Phát triểnnăng lựcvàcam kết . Giúp nhân viên quảnlýkhủng hoảng . Giải đáp các thắcmắc, khiếunạicủa nhân viên NGO QUY NHAM
 9. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA QTNNL Tổ chứcvàhoạch định nguồn nhân lực • Hoạch định NNL chiếnlược • Thiếtkế cơ cấutổ chức • Phân tích và mô tả công việc • Xây dựng khung năng lực • Phát triểntổ chức • Tư vấnnộibộ • Đánh giá và quản lý VHDN NGO QUY NHAM
 10. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA QTNNL Tổ chứcvàhoạch định nguồn nhân lực Tuyểndụng •Xácđịnh nhu cầutuyển dụng •Tuyểnmộ (nộibộ, bên ngoài) •Tuyểnchọn • Quan hệứng viên • Đào tạo định hướng nhân viên mới •Hộinhập nhân viên NGO QUY NHAM
 11. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA QTNNL Tổ chứcvàhoạch định nguồn nhân lực • Đánh giá nhu cầu Tuyểndụng •Thiếtkế, phát triểnchương trình đào tạo Đào tạo •XD chương trình đào tạoquảnlý •XD chương trình đào tạo chuyên môn, nghiệpvụ •Tổ chức đào tạo •Quảnlýhoạt động đào tạo •Tổ chức đào tạotạichỗ • Thông tin cơ hội đào tạo/phát triển NGO QUY NHAM
 12. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA QTNNL Tổ chứcvàhoạch định nguồn nhân lực Tuyểndụng Đào tạo Quản lý thành tích •Thiếtlậpmụctiêu • Đánh giá thành tích •Phảnhồi •Lậpkế hoạch phát triển nghề nghiệp •ChấmdứtHĐLĐ NGO QUY NHAM
 13. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA QTNNL Tổ chứcvàhoạch định nguồn nhân lực Tuyểndụng Đào tạo Đánh giá thành tích • Xây dựng hệ thống lương Đãi ngộ và Phúc lợi • Vậnhànhhệ thống lương • Trả lương cho GĐĐH • Phúc lợi NGO QUY NHAM
 14. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA QTNNL Tổ chứcvàhoạch định nguồn nhân lực Tuyểndụng Đào tạo Đánh giá thành tích Đãi ngộ và Phúc lợi • Đánh giá năng lực cá nhân Quy hoạch cán bộ và Phát triển • Phân tích/quy hoạch kế nhiệm quảntrị • Đào tạovàpháttriểnquảnlý NGO QUY NHAM
 15. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA QTNNL Tổ chứcvàhoạch định nguồn nhân lực Tuyểndụng Đào tạo Đánh giá thành tích • Tư vấnvàbảotrợ nhân viên Đãi ngộ và Phúc lợi • Chương trình cân bằng công việc Quy hoạch cán bộ và Phát triển và cuộcsống quảntrị • Xử lý kỷ luật nhân viên • Quan hệ lao động Quan hệ lao động • Chương trình ghi nhận thành tích • Thông tin nhân viên NGO QUY NHAM
 16. PHÂN ĐỊNH TRÁCH NHIỆM GiỮABP NHÂN SỰ VÀ QUẢN LÝ CHỨC NĂNG VỀ HĐNS: BP Nhân sự: Quảntrị  Thiếtlậpcácquytrình  Phỏng vấncácứng viên nhân sự  Huấnluyện, đào tạotạichỗ  Phát triển/lựachọn cho nhân viên phương pháp QLNNL  Triểnkhaiđánh giá và phản  Giám sát/đánh giá các hồi thành tích nhân viên hoạt động các hoạt động  Đề xuấttăng lương QLNNL  Thựchiệnquytrìnhkỷ luật  Tư vấn/hỗ trợ các nhà  Điềutratai nạn quảntrị về các vấn đề nhân sự  Giảiquyếtcáckhiếunại NGO QUY NHAM
 17. SỰ THAM GIA CỦA QUẢN LÝ BỘ PHẬN TRONG LĨNH VỰC NHÂN SỰ Hỗ trợ xác đinh công Khuyến việc Dự báo khích nhu cấu thúc đẩy nhân sự Truyền Quản Đào tạo đạt lý bộ nhân chính phận viên sách Đề xuất Phỏng tăng vấn ứng lương Đánh viên giá thành tích NGO QUY NHAM
 18. Phân định trách nhiệm đốivớihoạt động QTNNL: hoạt động tuyểndụng  Bộ phận nhân sự  Các nhà quảntrị - Phát triển những kỹ thuật phỏng -Tư vấnchobộ phận nhân sự về vấn hiệu quả và đúng luật định thông báo tuyểndụng -Huấn luyện các nhà quản trị - Đưaraquyết định về việccó trong việc thực hiện phỏng vấn phỏng vấn chung cuộchay tuyển dụng không -Thực hiện phỏng vấn và thi -Thamgiavàochương trình huấn tuyển luyệnvề kỹ năng phỏng vấn -Tuyển chọn 3 ứng viên tốt nhất -Thựchiệnphỏng vấn chung cuộc để các nhà quản trị phỏng vấn và tuyểndụng ứng viên vào chung cuộc những vị trí công việcphùhợp -Xác minh - Xác minh thông tin vềứng viên -Thực hiện phỏng vấn chung -Phảnhồichobộ phận nhân sựvề cuộc và tuyển dụng ứng viên quyết định tuyểndụng hoặctừ vào những vị trí công việc nhất chối định NGO QUY NHAM
 19. CÁC CHỨC DANH TRONG PHÒNG QLNS  Giám đốc nhân sự cấp cao (Top HR Directors)  Giám đốc nhân sự (bộ phậntrựcthuộc)  Giám đốclương (C&B)  Giám đốctuyểndụng  Giám đốc đào tạo  Chuyên viên nhân sự: . Chuyên viên tuyểndụng . Chuyên viên đào tạo . Chuyên viên tiềnlương  Chuyên viên nhân sự tổng hợp  Hành chính nhân sự NGO QUY NHAM
 20. NĂNG LỰC CỦA GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ 1. Hiểubiếtvề doanh nghiệp (ngành, kinh doanh) 2. Tư duy và quảnlýchiếnlược 3. Kỹ năng quan hệ nhân sự 4. Kỹ năng giảiquyếtvấn đề và ra quyết định 5. Kỹ năng lãnh đạo 6. Kỹ năng chuyên môn nhân sự 7. Kỹ năng tư vấnnộibộ 8. Năng lựcthiếtkế và triểnkhai(dự án, chương trình) NGO QUY NHAM
 21. Ví dụ: Năng lựctư duy chiếnlược 1 2 3 4 5 6 Hiểuchiến Kếtnốihành Phân tích tiềm Áp dụng quan Kếtnốichiến Hiểunhững ản lược động với năng điểmdàihạn lược hưởng bên mụctiêu, ngòai đốivới chiếnlược tầm nhìn Hiểurõ -Hiểuthấu -Phântíchchi phí -Luônxemxétcác -Hiểurõđịnh -Nhậnbiết mụctiêu đáo và phân hoặckếtquả kinh cơ hội và thách hướng của công những thay đổi và chiến tích đượcmục doanh dài hạn thứctrongquan ty và những củaMTKD vàtác lượccủa tiêu và chiến -Đóng góp vào việc điểm đachiềuvà thay đổicóthể động của chúng công ty lượcdo người xác định các ưutiên dài hạn tác động đến đốivớitổ chức khác xây dựng và chiếnlược để -Pháttriểncác đơnvị hoặc -Xâydựng mới và gắnkết thựchiệnmụctiêu chiếnlược then nhóm. hoặc điềuchỉnh công việccủa cty chốt để đáp ứng -Xây dựng chiến chiếnlược, chính mình vớichiến -Ra quyết định, xác các cơ hội, thách lượcchođơnvị sách hiệntạicủa lược lập ưu tiên, hoặc thức vớimục đích hỗ công ty nhằm -Xácđịnh rõ phát triểnmụctiêu -Hiểurõbứctranh trợ chiếnlượcvà đáp ứng những ưu tiên công cso tính đếnkếtquả tổng thể, vượtra tầm nhìn của thay đổicủamôi việctrêncơ sở dài hạn khỏi đơnvị công ty trường mụctiêuvà -Hiểurõảnh hưởng - - - Thúc đẩytư chiếnlược củacácgiảiphápvà duy chiếnlược các lựachọn trong toàn công ty. - NGO QUY NHAM
 22. NĂNG LỰC CỦA GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ Hiểu biết về doanh nghiệp 5 Năng lực thiết 4 Tư duy và quản kế và triển khai lý chiến lược 3 2 1 Kỹ năng tư vấn Kỹ năng quan 0 nội bộ hệ nhân sự Kỹ năng chuyên Kỹ năng lãnh môn nhân sự đạo Kỹ năng giải Yêu cầu quyết vấn đề Đánh giá NGO QUY NHAM