Bài giảng Quản trị chuỗi cung ứng - Phần 6: Xây dựng hệ thống chuỗi cung ứng - Nguyễn Phi Khanh

ppt 8 trang ngocly 18/05/2021 650
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Quản trị chuỗi cung ứng - Phần 6: Xây dựng hệ thống chuỗi cung ứng - Nguyễn Phi Khanh", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_quan_tri_chuoi_cung_ung_phan_6_xay_dung_he_thong_c.ppt

Nội dung text: Bài giảng Quản trị chuỗi cung ứng - Phần 6: Xây dựng hệ thống chuỗi cung ứng - Nguyễn Phi Khanh

  1. QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG Xây dựng hệ thống chuỗi cung ứng ĐẠI HỌC MỞ TP HỒ CHÍ MINH MBA NGUYỄN PHI KHANH THÁNG 10 - 2010
  2. 1. Tổ chức dự án phát triển hệ thống ⚫ Mỗi dự án cần có một người lãnh đạo – nhà quản lý dự án toàn thời gian, chịu trách nhiệm chung toàn dự án ⚫ Nên xác định mục tiêu lượng hóa và không chồng chéo nhau để hoàn thành mục đích hay sứ mạng của dự án ⚫ Giao các mục tiêu của dự án cho các nhóm từ 2-7 người trong đó trưởng nhóm có kỹ năng và kỹ thuật cần thiết ⚫ Thông tin cho các nhóm biết làm gì, làm như thế nào ⚫ Phân chia công việc dự án thành những thời gian ngắn (tuần) để xác định giá trị kinh doanh ⚫ Mỗi dự án cần đội ngũ nhân viên văn phòng làm việc với nhà quản lý và trưởng nhóm dự án để cập nhật thông tin kế hoạch, ngân sách hoạt động
  3. 2. Thiết kế hệ thống chuỗi cung ứng ⚫ Xây dựng quy trình chi tiết cho hệ thống mới Nhà quản lý dự án hướng dẫn thành viên xây dựng tiêu chuẩn, cách thực hiện công việc như thế nào Đưa ra các ý tưởng để đạt các tiêu chuẩn càng nhiều cáng tốt ⚫ Xây dựng và thử nghiệm hệ thống mẫu Thử nghiệm giao diện người sử dụng Thử nghiệm kết cấu kỹ thuật
  4. 3. Quy trình thiết kế hệ thống ⚫ Thành phần của quy trình sẽ tương tác với kỹ thuật như thế nào ⚫ Tự động hóa công việc rập khuôn ⚫ Máy tính giúp con người giải quyết vấn đề nhanh hơn
  5. 4. Xây dựng kế hoạch dự án chi tiết ⚫ Kế hoạch ở mức độ chi tiết giúp có ngân sách chính xác, thực tế trong giai đoạn xây dựng dự án ⚫ Phân khúc kế hoạch dự án theo mục tiêu ⚫ Điều phối các công việc đồng thời
  6. 5. Xây dựng ngân sách dự án chi tiết Ước tính chi phi lao động từng công tác trong bảng kế hoạch Bổ sung chi phí cần thiết liên quan đến dự án
  7. 6. Quyết định thực hiện hay không thực hiện dự án Nếu thiết kế không đưa ra những tiêu chuẩn kỹ thuật rõ ràng, các hướng dẫn bị bỏ qua, các thành viên trong nhóm dự án không tin tưởng vào năng lực của mình thì dự án sẽ không thành công
  8. 7. Quá trình xây dựng Tiến hành dự án 8. Văn phòng dự án Người quản lý dự án, trưởng nhóm sẽ tham gia vào lãnh đạo dự án Duy trì kế hoạch và ngân sách dự án liên tục Lập bản đồ kế hoạch dự án xem dự án thực hiện tới đâu 9. Kiểm tra và đưa hệ thống vào sử dụng Thử nghiệm hệ thống Test beta 6 tháng – 1 năm để khắc phục và sữa chữa