Bài giảng Nghiên cứu tác phẩm Sửa đổi lối làm việc

pdf 49 trang ngocly 02/06/2021 90
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Nghiên cứu tác phẩm Sửa đổi lối làm việc", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdfbai_giang_nghien_cuu_tac_pham_sua_doi_loi_lam_viec.pdf

Nội dung text: Bài giảng Nghiên cứu tác phẩm Sửa đổi lối làm việc

 1. NGHIÊNNGHIÊN CCỨỨUU TTÁÁCC PHPHẨẨMM SSỬỬAA ĐĐỔỔII LLỐỐII LLÀÀMM VIVIỆỆCC X.Y.Z CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 1947 Bài 6 Kiến thức Phổ thông CBCC 1
 2. I. SỬA ĐỔI LỐI LÀM VIỆC LÀ YÊU CẦU KHÁCH QUAN I.1/ Tại sao phải Sửa đổi lối làm việc ‰ Yêu cầu của công tác xây dựng Đảng ‰ Sửa đổi lối làm việc bao gồm sửa đổi cả cách nhận thức vấn đề (nhận thức chưa đúng, chưa đầy đủ), cách tổ chức thực hiện, phong cách, phương pháp làm việc. Bài 6 Kiến thức Phổ thông CBCC 2
 3. ‰ Sửa đổi lối làm việc sẽ giúp cho Đảng ta hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn dù trước đó Đảng đã hoạt động có hiệu quả. ‰ Sửa đổi lối làm việc là một biện pháp giúp cho Đảng ta lớn mạnh không ngừng; là một trong những biện pháp giúp cán bộ, đảng viên khắc phục những sai lầm, khuyết điểm. ‰ Sửa đổi lối làm việc giúp Đảng và mỗi đảng viên khắc phục “3 hạng khuyết điểm”, đảm bảo sự tồn tại và phát triển của một Đảng cách mạnh chân chính. Bài 6 Kiến thức Phổ thông CBCC 3
 4. 3 HẠNG KHUYẾT ĐIỂM Hạng khuyết điểm 1: Về tư tưởng BỆNH CHỦ QUAN KÉM LÝ LUẬN KHINH LÝ LUẬN LÝ LUẬN SUÔNG Không biết xử trí, Chỉ Chỉ lý luận. giải quyết vấn đề, đề cao Không áp dụng được đưa lý luận vào thực tiễn kinh nghiệm vào thực tiễn Bài 6 Kiến thức Phổ thông CBCC 4
 5. Hạng khuyết điểm 2: Về quan hệ BỆNH HẸP HÒI Ưa thì kéo người vào, Không biết xử trí với không ưa thì đẩy người ra, các tầng lớp nhân dân dìm người tài giỏi khác nhau Không thống nhất giữa bộ phận và toàn cục Bài 6 Kiến thức Phổ thông CBCC 5
 6. Â Ngăn trở Đảng thống nhất và đoàn kết; Â Phá hoại khối đoàn kết toàn dân. Hệ quả của 2 căn bệnh chủ quan, hẹp hòi cùng với tư duy cũ, chậm tiến dẫn tới căn bệnh thứ ba, đólà: Bài 6 Kiến thức Phổ thông CBCC 6
 7. Hạng khuyết điểm 3: Về cách nói, cách viết BỆNH BA HOA Viết dài dòng Khô khan Chỉ có hình thức Không có nội dung Lúng túng Không có nội dung Cẩu thả ¾ Bác chỉ ra: “báo cáo lông bông” : - Thành công ít sít ra nhiều - Khuyết điểm giấu đi - Báo cáo chậm trễ, giả dối Bài 6 Kiến thức Phổ thông CBCC 7
 8. Mỗi căn bệnh (hạng khuyết điểm) nêu trên là 1 kẻ địch bên trong, là bạn đồng hành với các kẻ địch khác bên ngoài. ÂĐịch bên ngoài không đáng sợ , địch bên trong đáng sợ hơn vì nó phá hoại từ trong ta phá ra. Â Trách nhiệm của ta là phải ngăn ngừa, đề phòng, chữa trị. Bài 6 Kiến thức Phổ thông CBCC 8
 9. I.2. Yêu cầu nhận thức: Sửa đổi lối làm việc là việc chung của Đảng, của mỗi cán bộ, đảng viên. Sửa đổi lối làm việc phải làm như việc rửa mặt mỗi ngày. Bài 6 Kiến thức Phổ thông CBCC 9
 10. THÁI ĐỘ ĐỐI VỚI 3 HẠNG KHUYẾT ĐiỂM ♦Đảng có khuyết điểm không? Đảng không ở trên trời, ở trong xã hội. Khi lãnh đạo, làm việc thì Đảng cũng phải có những khuyết điểm. ♦ Thái độ ta thế nào? Thái độ đúng của cán bộ, đảng viên khi thấy khuyết điểm của Đảng là: Bài 6 Kiến thức Phổ thông CBCC 10
 11. ÂPhải bình tĩnh xem xét, phải thấy được đâu là ưu điểm, đâu là khuyết điểm. Thấy khuyết điểm đừng sợ mà xem xét cái gì được, cái gì chưa được. ÂPhải chỉ ra nguyên nhân, tìm gốc rễ từ yếu tố khách quan và chủ quan. Sau đó dùng tự phê bình và phê bình để xây dựng. Â Cái gì hay ta theo, cái gì chưa hay phải đấu tranh kiên quyết, không khoan nhượng, không lui bước. Có thái độ thẳng thắn, chân thành. Đó là thái độ của người cách mạng. Bài 6 Kiến thức Phổ thông CBCC 11
 12. 4 thái độ chưa đúng phải điều chỉnh: ÂThái độ kẻ thù của Đảng: thấy khuyết điểm thì xuyên tạc, bôi nhọ nhằm hạ thấp uy tín của Đảng. Â Thái độ làm hại cho Đảng: chủ nghĩa cơ hội; đầu cơ chính trị. Đục nước béo cò, lợi dụng khuyết điểm của Đảng để vun vén, tự tư tự lợi cho mình. Bài 6 Kiến thức Phổ thông CBCC 12
 13.  Thái độ thờ ơ, lãnh đạm, vô trách nhiệm: sao cũng mặc, ươn hèn không đấu tranh  Thái độ máy móc, tả khuynh: nói một cách quyết liệt, nôn nóng ngày một ngày hai phải giải quyết xong, không kết quả thì chán nản. Bài 6 Kiến thức Phổ thông CBCC 13
 14. II. VAI TRÒ CỦA LÝ LUẬN VÀ TỔ CHỨC THỰC TiỄN II. 1/ Lý luận là gì? Sự tổng kết thực tiễn, nhưng thực tiễn đó ở cấp độ trí tuệ, cấp độ lý tính trong mỗi chúng ta. Đây là lý luận không kinh viện mà rất bác học, rất đúng thực chất vấn đề, rất đúng với tinh thần chủ nghĩa Mác-Lênin. Bài 6 Kiến thức Phổ thông CBCC 14
 15. II. 2/ Vai trò của lý luận? ™ Là kim chỉ nam Æ Đảng chọn được con đường cách mạng đúng đắn, con đường phát triển đúng đắn. ™ Lý luận được tổng kết từ thực tiễn, từ thực tiễn mà ra và trở về phục vụ thực tiễn, rồi từ thực tiễn nâng lý luận lên tầm cao hơn Æ con đường phát triển của lý luận. Bài 6 Kiến thức Phổ thông CBCC 15
 16. II.3/ Ý nghĩa tổ chức thực tiễn ¾ Học phải đi đôi với hành, Học để áp dụng vào thực tiễn Æ Lý luận chỉ có ý nghĩa khi được áp dụng vào cuộc sống nếu không là lý luận suông. ¾ Kinh nghiệm mà không có lý luận thì như người một mắt sáng, một mắt mờ nhìn đường rất khó. Bài 6 Kiến thức Phổ thông CBCC 16
 17. II.4/ Học lý luận để làm gì? ‰ Để biết cách phê bình và tự phê bình. ‰ Để sống với nhau có tình có nghĩa. ÂTình nghĩa ở đây chính là tình nghĩa cách mạng và tình nghĩa đồng chí.  Nếu học CN Mác-Lênin mà không có chiều sâu nhân văn đó thì không cần và không đạt yêu cầu. Bài 6 Kiến thức Phổ thông CBCC 17
 18. III. BẢN CHẤT TƯ CÁCH MỘT ĐẢNG CÁCH MẠNG CHÂN CHÍNH Có 12 điều về tư cách của Đảng cách mạng chân chính: 1/ Không là tổ chức làm quan, phát tài Ælà tổ chức lãnh đạo nhân dân, vì lợi ích của nhân dân mà phục vụ. 2/ Cán bộ phải hiểu lý luận và gắn lý luận với thực hành. Bài 6 Kiến thức Phổ thông CBCC 18
 19. 3/ Khi Đảng ra 1 chỉ thị phải dựa vào những đìêu kiện thiết thực và những kinh nghiệm của các nước trên thế giới và của địa phương; phải do quần chúng kiểm soát các khẩu hiệu, chỉ thị xem có đúng hay không. 4/ Luôn luôn xem xét tất cả các công tác của Đảng. Mọi công tác phải đứng về phía quần chúng. Bài 6 Kiến thức Phổ thông CBCC 19
 20. 5/ Phải dạy cán bộ, đảng viên, nhân dân tinh thần yêu nước, cần kiệm liêm chính. 6/ Mỗi một công việc của Đảng vừa phải giữ nguyên tắc vừa phải liên hợp dân chúng để vừa lãnh đạo vừa học hỏi và vừa nâng cao dân chủ. 7/ Mỗi một công việc của Đảng phải giữ được tính cách mạng và khéo linh hoạt để có được cách thức đấu tranh và tổ chức tốt hơn để thực hiện được lợi ích trước mắt và lợi ích lâu dài. Bài 6 Kiến thức Phổ thông CBCC 20
 21. 8/ Đảng không che giấu khuyết điểm, không sợ phê bình Æ phải nhận khuyết điểm để tự sửa chữa, tự tiến bộ và dạy cán bộ, đảng viên. “Nếu tự Đảng giấu giếm những khuyết điểm là một Đảng hỏng. Một Đảng có gan thừa nhận khuyết điểm của mình, vạch rõ vì đâu mà có những khuyết điểm đó, xét rõ hoàn cảnh sinh ra khuyết điểm đórồi tìm mọi cách để sửa chữa khuyết điểm đó. Như thế là một Đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn, chân chính”. Bài 6 Kiến thức Phổ thông CBCC 21
 22. 9/ Phải chọn những người rất trung thành, hăng hái; đoàn kết họ trở thành một nhóm trung kiên lãnh đạo. 10/ Phải luôn luôn đẩy bỏ những phần tử thù oán ra ngoài. 11/ Phải giữ kỷ luật nghiêm từ trên xuống dưới. Tư tưởng phải nhất trí, hành động phải nhất quán, tự giác. Bài 6 Kiến thức Phổ thông CBCC 22
 23. 12/ Đảng phải luôn luôn xét lại những nghị quyết, chỉ thị của mình đã thi hành như thế nào. Nếu không hoá ra lời nói suông. Đồng thời còn có hại tới lòng tin của nhân dân đối với Đảng Æ ý nghĩa giá trị hiện hành Muốn cho Đảng được vững bền - 12 điều đóchớ quên điều nào (SĐLLV, HCM toàn tập 5,tr.250) Bài 6 Kiến thức Phổ thông CBCC 23
 24. IV. ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG IV.1/ Vai trò của đạo đức cách mạng hết sức quan trọng. Hồ Chí Minh: đạo đức cách mạng như là gốc của cây, nguồn của sông. • Là căn bản của mỗi con người. • Nếu không có đạo đức cách mạng; nếu tự mình hủ hoá xấu xa thì không những không làm được gì mà còn không lãnh đạo được cách mạng dù tài giỏi mấy. Bài 6 Kiến thức Phổ thông CBCC 24
 25. IV.2/ Nội dung đạo đức cách mạng Bài 6 Kiến thức Phổ thông CBCC 25
 26. Trong tác phẩm Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kế thừa 5 chuẩn mực đạo đức Nhân, nghĩa, trí, dũng, liêm theo truyền thống đạo đức dân tộc nói riêng và đạo đức Phương Đông nói chung, với những bổ sung và phát triển về chất phù hợp với yêu cầu sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Bài 6 Kiến thức Phổ thông CBCC 26
 27. Khổng Tử: Nhân bao hàm 2 yếu tố chủ yếu: thương yêu con người và giúp con người cùng với các tiêu chí “cung kính”, “khoan hậu”, “thành tín”, “cần mẫn “ và “từ huệ”. Hồ Chí Minh: con người là đồng bào, đồng chí; những suy nghĩ, hành động có hại đến nhân dân, đồng chí, Đảng thì phải chống; mình phải là trụ cột cho mọi người nhưng hưởng sau mọi người; không sợ cực khổ, không ham uy quyền Bài 6 Kiến thức Phổ thông CBCC 27
 28. Nghĩa truyền thống Phương Đông là ứng xử giữa người với người phụ thuộc địa vị, quan hệ của mình đối với người khác trong gia đình và xã hội như nghĩa cha (mẹ) con, nghĩa vợ chồng, nghĩa thầy trò, nghĩa quân thần Nghĩa trong tư tưởng và đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh là ứng xử ngay thẳng, không tư tâm, không làm điều bậy, không có việc gì giấu Đảng; thấy việc gì phải thì phải làm, phải ủng hộ; không sợ phê bình Bài 6 Kiến thức Phổ thông CBCC 28
 29. Trí theo Hồ Chí Minh không chỉ là tri thức hay kinh nghiệm con người thu thập được qua quá trình sống, chiến đấu, lao động và học tập Trí còn là phải tự rèn mình sao cho ta không làm việc gì một cách mù quáng để cho đầu óc ta luôn trong sạch, sáng suốt; biết xem người, biết xem việc để luôn biết cất nhắc người tốt, biết việc gì lợi thì làm, việc gì hại thì tránh Bài 6 Kiến thức Phổ thông CBCC 29
 30. Dũng của Bác dạy không chỉ là sự can đảm, gan dạ, bất khuất trước làn tên mũi đạn của kẻ thù ngoài chiến trận Dũng là phải dùng để thắng chính mình. Đólàphải có gan làm việc nếu việc đólà việc phải; có gan sửa chữa nếu mình phạm khuyết điểm; có gan chịu đựng gian khổ, khó khăn thậm chí hy sinh cả tính mạng nếu đólà lý tưởng, là việc lợi ích cho dân tộc, cho Đảng. Bài 6 Kiến thức Phổ thông CBCC 30
 31. Hồ Chí Minh: Liêm là không lấy của người làm của mình; ít lòng tham muốn vật chất; không tham sung sướng; không tham địa vị, tiền tài; không tham kẻ tâng bốc mình ¾ĐẠO ĐỨC mà Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu trong tác phẩm này không phải là đạo đức thủ cựu mà là đạo đức mới, CÁCH MẠNG ¾Đạo đức cách mạng khi nó không phải vì danh vọng cá nhân mà vì lợi ích chung của Đảng, của dân tộc và của loài người. Bài 6 Kiến thức Phổ thông CBCC 31
 32. V. VẤN ĐỀ CÁN BỘ VÀ CÔNG TÁC CÁN BỘ V.1/ Vai trò, vị trí của cán bộ ‰ Cán bộ là cầu nối giữa Đảng, Chính phủ với nhân dân, đem chính sách của Đảng đến nhân dân, đem tình hình của nhân dân đến với Đảng. ‰ Có cán bộ tốt việc gì cũng xong. ‰ “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc” Æ liên quan đến thành bại của cách mạng. Bài 6 Kiến thức Phổ thông CBCC 32
 33. V. 2/ Tiêu chuẩn của cán bộ PHẨM CHẤT NĂNG LỰC LÀ NỀN TẢNG Bài 6 Kiến thức Phổ thông CBCC 33
 34. V. 3/ Công tác cán bộ ‰Vai trò và vị trí của công tác cán bộ Là công việc gốc của Đảng Là công việc trọng yếu, cần thiết ‰Nội dung công tác cán bộ Có 5 nội dung Bài 6 Kiến thức Phổ thông CBCC 34
 35. 1) Huấn luyện cán bộ Æ toàn diện 2) Dạy và dùng cán bộ Æphải hiểu rõ cán bộ, phải dùng khéo, phân phối đúng và giúp cán bộ). 3) Lựa chọn và tiêu chuẩn cán bộ Æ trung thành, hăng hái; sâu sát, gần dân, hiểu dân, thương dân; có gan phụ trách; có ý thức tổ chức kỷ luật. Bài 6 Kiến thức Phổ thông CBCC 35
 36. 4) Bồi dưỡng cán bộ Æ Thạo nghề, thạo việc; gắn với kiểm tra, đánh giá cán bộ; kết hợp xây dựng và cải tạo tư tưởng cán bộ. 5) Chính sách cán bộ Æ Phải hiểu biết, khéo dùng, thương yêu, cất nhắc cho đúng và có thái độ phê bình đúng cán bộ. Bài 6 Kiến thức Phổ thông CBCC 36
 37. VI. PHƯƠNG THỨC LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG VI.1/ Ý nghĩa phương thức lãnh đạo của Đảng -Một trong những nội dung, biện pháp để giữ được vai trò lãnh đạo của Đảng. - Để thực hiện tốt đường lối và chính sách của Đảng. Bài 6 Kiến thức Phổ thông CBCC 37
 38. VI. 2/ Nội dung phương thức lãnh đạo của Đảng So sánh kinh nghiệm của dân chúng vì “Dân chúng là người chịu đựng sự lãnh đạo của Đảng” Â Giải quyết vấn đề cho đúng. Bài 6 Kiến thức Phổ thông CBCC 38
 39. ‰ Dứt khoát, nhất định phải có quần chúng giúp đỡ để tổ chức thi hành mọi vấn đề cho tốt, cho đúng đắn đồng thời để tổ chức kiểm soát sự lãnh đạo của Đảng. ‰ Phải kết hợp giữa chính sách chung với chỉ đạo riêng. ‰ Phải đảm bảo 5 nguyên tắc trong phương thức lãnh đạo của Đảng: Bài 6 Kiến thức Phổ thông CBCC 39
 40. 5 nguyên tắc: Việc gì cũng phải học hỏi và bàn bạc với dân chúng Theo trình độ giác ngộ Tin vào quần chúng và sự tự nguyện của quần chúng Tuyệt đối Đưa chính trị không theo đuôi vào giữa dân gian quần chúng Bài 6 Kiến thức Phổ thông CBCC 40
 41. Tóm lại, phương thức lãnh đạo của Đảng là phải làm theo cách quần chúng làm, theo đúng quan điểm quần chúng (nhưng không theo đuôi quần chúng). Từ trong quần chúng ra và trở lại phục vụ quần chúng. Phải học, phải hỏi, phải hiểu, liên hệ chặt chẽ với quần chúng Bài 6 Kiến thức Phổ thông CBCC 41
 42. “Cách xa dân chúng, không liên hệ chặt chẽ với dân chúng cũng như đứng lơ lững giữa Trời, nhất định thất bại”. Hồ Chí Minh Bài 6 Kiến thức Phổ thông CBCC 42
 43. VII. PHƯƠNG THỨC TUYÊN TRUYỀN, LÃNH ĐẠO QUẦN CHÚNG VII. 1/ Lý do đặt vấn đề -Vìlực lượng quần chúng nhiều vô địch - Vì dân chúng đồng lòng việc gì làm cũng được. Dân chúng không ủng hộ việc gì làm cũng không nên. -Mọi vấn đề phải dựa vào quần chúng mới xong. Bài 6 Kiến thức Phổ thông CBCC 43
 44. VII. 2/ Phương pháp - Phải hợp lý, sát thực tế. -Phải thể hiện được tư tưởng và ước ao của quần chúng. -Phải nghiên cứu kỹ trước khi nói, trước khi viết. Nếu không biết rõ thì không nên nói, không nên viết; kiểm tra sau khi nói, sau khi viết. Bài 6 Kiến thức Phổ thông CBCC 44
 45. GIÁ TRỊ LÝ LUẬN VÀ THỰC TiỄN 1/ Giá trị lý luận * Nội dung tác phẩm là vấn đề rất cơ bản trong hệ thống Tư tưởng Hồ Chí Minh. * Tác phẩm đã xây dựng một hệ thống quan điểm và hệ thống xây dựng đảng nhất là trong giai đoạn Đảng cầm quyền. Bài 6 Kiến thức Phổ thông CBCC 45
 46. •Tác phẩm vừa là sự kế thừa vừa là sự bổ sung vừa phát triển làm phong phú lý luận Mác-Lênin về công tác xây dựng Đảng. •Tác phẩm đã góp phần to lớn, giải đáp một cách khoa học mối quan hệ giữa các khâu trong công tác xây dựng Đảng. Bài 6 Kiến thức Phổ thông CBCC 46
 47. 2/ Giá trị thực tiễn * Là tài liệu quan trọng, thiết thực, bổ ích trong việc giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên thành một người cách mạng trung thành, có đạo đức, có kiến thức, có khoa học. * Tác phẩm có tác động đến quần chúng nhân dân, tạo cho QCND có niềm tin với đảng cách mạng chân chính. Bài 6 Kiến thức Phổ thông CBCC 47
 48. ÎNửa thế kỷ trôi qua nhưng tác phẩm sửa đổi lối làm việc vẫn giữ nguyên giá trị. Î Giúp nhận ra hạn chế, khuyết điểm của Đảng, cán bộ đảng viên ta hiện nay để khắc phục, sửa chữa, tiếp tục công tác xây dựng Đảng. Î Để nhân dân biết mà giám sát cán bộ đảng viên chúng ta, giúp Đảng bớt đi khuyết điểm, đi đến hoàn thiện hơn Bài 6 Kiến thức Phổ thông CBCC 48
 49. KÍNH CHÚC CÁC ĐỒNG CHÍ GẶT HÁI NHIỀU KẾT QUẢ TỐT ĐẸP TRONG CUỘC VẬN ĐỘNG HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH TẠI ĐƠN VỊ! Trương Văn Non Tháng 7/2008 Bài 6 Kiến thức Phổ thông CBCC 49