Bài giảng môn Trường điện từ

pdf 84 trang ngocly 01/06/2021 200
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng môn Trường điện từ", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • pdfbai_giang_mon_truong_dien_tu.pdf

Nội dung text: Bài giảng môn Trường điện từ

  1. BÀI GIẢNG MÔN HỌC TRƯỜNG ĐIỆN TỪ Credits: 2 Textbook: Electromagnetic Fields and Waves, Paul Lorrain and Dale R. Corson, W. H. Freeman and Company, New York, 1988 NỘI DUNG Chương 1. Trường tĩnh điện Chương 2. Dòng điện Chương 3. Từ trường tĩnh Chương 4. Trường điện từ biến thiên Chương 5. Sóng điện từ phẳng Chương 6. Cơ sở bức xạ điện từ Chương 7. Cơ sở sóng điện từ trong các hệ định hướng 1
  2. CHƯƠNG 1. ĐIỆN TRƯỜNG TĨNH 2
  3. CHƯƠNG 2. DÒNG ĐIỆN 13
  4. CHƯƠNG 3. TỪ TRƯỜNG TĨNH 18
  5. CHƯƠNG 4. TRƯỜNG ĐIỆN TỪ BIẾN THIÊN 32
  6. CHƯƠNG 5. SÓNG ĐIỆN TỪ PHẲNG 43
  7. CHƯƠNG 6. CƠ SỞ BỨC XẠ ĐIỆN TỪ 6.1 PHƯƠNG TRÌNH HELMHOLTZ 66
  8. CHƯƠNG 7. CƠ SỞ SÓNG ĐIỆN TỪ TRONG CÁC HỆ ĐỊNH HƯỚNG 73