Bài giảng Mạng và truyền số liệu - Chương 3: Truyền dẫn tín hiệu qua mạng

pdf 65 trang ngocly 01/06/2021 700
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Mạng và truyền số liệu - Chương 3: Truyền dẫn tín hiệu qua mạng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdfbai_giang_mang_va_truyen_so_lieu_chuong_3_truyen_dan_tin_hie.pdf

Nội dung text: Bài giảng Mạng và truyền số liệu - Chương 3: Truyền dẫn tín hiệu qua mạng

 1. Chương 3 TRUYỀN DẪN TÍN HIỆU QUA MẠNG
 2. NvHien - PTITHCM 1. TÍN HIỆU Các dạng thông tin Tiếng nói - Speech (telephony, fixed, or cellular); •Các hình ảnh động - Moving images (television or video); •Các trang in - Printed pages (facsimile or multimedia messaging); •Văn bản - Text (electronic mail or short text messaging); Aâm nhạc - Music; Tất cả các loại thông tin máy tính.
 3. NvHien - PTITHCM 1. TÍN HIỆU Tần số là gì?
 4. NvHien - PTITHCM 1. TÍN HIỆU Bước sóng là gì? Wavelength: Tín hiệu lan truyền bao xa trong một chu kỳ. Ký hiệu là λ, đơn vị là m. c = vận tốc của tín hiệu
 5. NvHien - PTITHCM 1. TÍN HIỆU Dải tần (Bandwidth) Độ rộng dải tần là mức chênh lệch giữa tần số cao nhất và tần số thấp nhất trong một kênh truyền thông.
 6. NvHien - PTITHCM 2. TRUYỀN DẪN SỐ Sự kết nối riêng lẽ
 7. NvHien - PTITHCM 2. TRUYỀN DẪN SỐ Sự kết nối riêng lẽ
 8. NvHien - PTITHCM 2. TRUYỀN DẪN SỐ Ghép kênh phân chia tần số (FDM)
 9. NvHien - PTITHCM 2. TRUYỀN DẪN SỐ Ghép kênh phân chia tần số (FDM)
 10. NvHien - PTITHCM 2. TRUYỀN DẪN SỐ Ghép kênh phân chia tần số (FDM)
 11. NvHien - PTITHCM 2. TRUYỀN DẪN SỐ Ghép kênh phân chia tần số (FDM)
 12. NvHien - PTITHCM 2. TRUYỀN DẪN SỐ Ghép kênh phân chia tần số (FDM)
 13. NvHien - PTITHCM 2. TRUYỀN DẪN SỐ Ghép kênh phân chia tần số (FDM)
 14. NvHien - PTITHCM 2. TRUYỀN DẪN SỐ Time-Division Multiplex (TDM)
 15. NvHien - PTITHCM 2. TRUYỀN DẪN SỐ Time-Division Multiplex (TDM) Dạng sóng của tín hiệu sẽ được lấy mẫu ở những khoảng thời gian đều đặn và chỉ truyền đi những mẫu này là đủ.
 16. NvHien - PTITHCM 2. TRUYỀN DẪN SỐ Time-Division Multiplex (TDM)
 17. NvHien - PTITHCM 2. TRUYỀN DẪN SỐ Time-Division Multiplex (TDM)
 18. NvHien - PTITHCM 3. NHỮNG NGUYÊN LÝ CỦA PCM Các thành phần cơ bản của hệ thống PCM
 19. NvHien - PTITHCM 3. NHỮNG NGUYÊN LÝ CỦA PCM Biến đổi tương tự/số
 20. NvHien - PTITHCM 3. NHỮNG NGUYÊN LÝ CỦA PCM Biến đổi tương tự/số Giới hạn dải tần
 21. NvHien - PTITHCM 3. NHỮNG NGUYÊN LÝ CỦA PCM Biến đổi tương tự/số Lấy mẫu
 22. NvHien - PTITHCM 3. NHỮNG NGUYÊN LÝ CỦA PCM Biến đổi tương tự/số Lấy mẫu
 23. NvHien - PTITHCM 3. NHỮNG NGUYÊN LÝ CỦA PCM Biến đổi tương tự/số Mã hóa
 24. NvHien - PTITHCM 3. NHỮNG NGUYÊN LÝ CỦA PCM Biến đổi tương tự/số Mã hóa
 25. NvHien - PTITHCM 3. NHỮNG NGUYÊN LÝ CỦA PCM Biến đổi tương tự/số Mã hóa
 26. NvHien - PTITHCM 3. NHỮNG NGUYÊN LÝ CỦA PCM Biến đổi tương tự/số Mã hóa
 27. NvHien - PTITHCM 3. NHỮNG NGUYÊN LÝ CỦA PCM Biến đổi tương tự/số Ghép kênh
 28. NvHien - PTITHCM 3. NHỮNG NGUYÊN LÝ CỦA PCM Biến đổi tương tự/số Ghép kênh
 29. NvHien - PTITHCM 3. NHỮNG NGUYÊN LÝ CỦA PCM Biến đổi tương tự/số Ghép kênh
 30. NvHien - PTITHCM 3. NHỮNG NGUYÊN LÝ CỦA PCM Biến đổi tương tự/số Ghép kênh – Phân kênh
 31. NvHien - PTITHCM 3. NHỮNG NGUYÊN LÝ CỦA PCM Biến đổi tương tự/số Ghép kênh – Phân kênh
 32. NvHien - PTITHCM 3. NHỮNG NGUYÊN LÝ CỦA PCM Biến đổi tương tự/số Ghép kênh – Phân kênh
 33. NvHien - PTITHCM 4. CÁC HỆ THỐNG TRUYỀN DẪN SỐ Hệ thống truyền dẫn PCM 30
 34. NvHien - PTITHCM 4. CÁC HỆ THỐNG TRUYỀN DẪN SỐ Hệ thống truyền dẫn PCM 30
 35. NvHien - PTITHCM 4. CÁC HỆ THỐNG TRUYỀN DẪN SỐ Hệ thống truyền dẫn PCM 30
 36. NvHien - PTITHCM 4. CÁC HỆ THỐNG TRUYỀN DẪN SỐ Hệ thống truyền dẫn PCM 30
 37. NvHien - PTITHCM 4. CÁC HỆ THỐNG TRUYỀN DẪN SỐ Hệ thống truyền dẫn PCM 30
 38. NvHien - PTITHCM 4. CÁC HỆ THỐNG TRUYỀN DẪN SỐ Hệ thống truyền dẫn PCM 30
 39. NvHien - PTITHCM 4. CÁC HỆ THỐNG TRUYỀN DẪN SỐ Hệ thống truyền dẫn PCM 30 Khung tín hiệu
 40. NvHien - PTITHCM 4. CÁC HỆ THỐNG TRUYỀN DẪN SỐ Hệ thống truyền dẫn PCM 30 Khung tín hiệu
 41. NvHien - PTITHCM 4. CÁC HỆ THỐNG TRUYỀN DẪN SỐ Hệ thống truyền dẫn PCM 30 Khung tín hiệu
 42. NvHien - PTITHCM 4. CÁC HỆ THỐNG TRUYỀN DẪN SỐ Hệ thống truyền dẫn PCM 30 Khung tín hiệu
 43. NvHien - PTITHCM 4. CÁC HỆ THỐNG TRUYỀN DẪN SỐ Hệ thống truyền dẫn PCM 30 Khung tín hiệu
 44. NvHien - PTITHCM 4. CÁC HỆ THỐNG TRUYỀN DẪN SỐ Hệ thống truyền dẫn PCM 30 Tín hiệu đồng bộ khung
 45. NvHien - PTITHCM 4. CÁC HỆ THỐNG TRUYỀN DẪN SỐ Hệ thống truyền dẫn PCM 30 Từ dịch vụ
 46. NvHien - PTITHCM 4. CÁC HỆ THỐNG TRUYỀN DẪN SỐ Hệ thống truyền dẫn dung lượng cao
 47. NvHien - PTITHCM 4. CÁC HỆ THỐNG TRUYỀN DẪN SỐ PDH (Pleisiochronous Digital Hierarchy)
 48. NvHien - PTITHCM 4. CÁC HỆ THỐNG TRUYỀN DẪN SỐ PDH (Pleisiochronous Digital Hierarchy)
 49. NvHien - PTITHCM 4. CÁC HỆ THỐNG TRUYỀN DẪN SỐ PDH (Pleisiochronous Digital Hierarchy)
 50. NvHien - PTITHCM 4. CÁC HỆ THỐNG TRUYỀN DẪN SỐ SDH (Synchronous Digital Hierarchy)
 51. NvHien - PTITHCM 4. CÁC HỆ THỐNG TRUYỀN DẪN SỐ SDH (Synchronous Digital Hierarchy)
 52. NvHien - PTITHCM 4. CÁC HỆ THỐNG TRUYỀN DẪN SỐ SDH (Synchronous Digital Hierarchy)
 53. NvHien - PTITHCM 4. CÁC HỆ THỐNG TRUYỀN DẪN SỐ SDH (Synchronous Digital Hierarchy)
 54. NvHien - PTITHCM 4. CÁC HỆ THỐNG TRUYỀN DẪN SỐ SDH (Synchronous Digital Hierarchy)
 55. NvHien - PTITHCM 4. CÁC HỆ THỐNG TRUYỀN DẪN SỐ SDH tại sao?
 56. NvHien - PTITHCM 4. CÁC HỆ THỐNG TRUYỀN DẪN SỐ SDH tại sao?
 57. NvHien - PTITHCM 4. CÁC HỆ THỐNG TRUYỀN DẪN SỐ SDH tại sao?
 58. NvHien - PTITHCM 4. CÁC HỆ THỐNG TRUYỀN DẪN SỐ SDH tại sao?
 59. NvHien - PTITHCM 4. CÁC HỆ THỐNG TRUYỀN DẪN SỐ Các tuyến PCM giữa các tổng đài
 60. NvHien - PTITHCM 4. CÁC HỆ THỐNG TRUYỀN DẪN SỐ Các tuyến PCM giữa các tổng đài
 61. NvHien - PTITHCM 4. CÁC HỆ THỐNG TRUYỀN DẪN SỐ Các tuyến PCM giữa các tổng đài
 62. NvHien - PTITHCM 5. CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ Tỷ số tín hiệu/nhiễu (Signal-to-Noise Ratio)
 63. NvHien - PTITHCM 5. CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ Nhiễu nhiệt (Thermal Noise) Nhiễu nhiệt xuất hiện ở tất cả môi trường truyền dẫn và ở tất cả các thiết bị viễn thông. Nhiễu nhiệt tăng lên là do sự chuyển động ngẫu nhiên của điện tử.
 64. NvHien - PTITHCM 5. CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ Xuyên âm đầu gần(NEXT- Near End Crosstalk)
 65. NvHien - PTITHCM 5. CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ Xuyên âm đầu xa (FEXT- Far End Crosstalk)