Bài giảng Mạng máy tính - Chương 3: Mạng ngang quyền với hệ điều hành Windows XP - Hà Nguyên Long

pdf 27 trang ngocly 04/06/2021 80
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Mạng máy tính - Chương 3: Mạng ngang quyền với hệ điều hành Windows XP - Hà Nguyên Long", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdfbai_giang_mang_may_tinh_chuong_3_mang_ngang_quyen_voi_he_die.pdf

Nội dung text: Bài giảng Mạng máy tính - Chương 3: Mạng ngang quyền với hệ điều hành Windows XP - Hà Nguyên Long

 1. BÀI GIẢNG MẠNG MÁY TÍNH Chương 3 Giáo viên: Hà Nguyên Long www.themegallery.com Company Logo
 2. MẠNG NGANG QUYỀN VỚI HĐH WINDOWS XP Nội dung chı́nh ● Cài đặt kết nối mạng ● Chia sẻ tài nguyên mạng ● Cài đặt máy in mạng ● Cài đặt kết nối Internet (ADSL) ● Một số di ̣ch vụ trên mạng www.themegallery.com Company Logo
 3. MẠNG NGANG QUYỀN VỚI HĐH WINDOWS XP Khả năng ứng dụng của mạng ngang quyền - Mạng LAN ngang quyền thường dùng cho một nhóm làm việc nhỏ khoảng 2 đến 10 máy trạm. Có thể cài đặt HĐH Windows 95/98/ME/XP, 2000Pro - Mạng ngang quyền không cần phải cài đặt HĐH mạng, không cần phải có máy chủ, chi phí đầu tư thấp. - Các trạm làm việc có vai trò ngang nhau, mỗi trạm đều có thể làm chủ (khi cung cấp tài nguyên cho trạmwww.themegallery.com khác) và là khách (khi yêu cầu tài nguyên từCompany Logo trạm khác)
 4. MẠNG NGANG QUYỀN VỚI HĐH WINDOWS XP Khả năng ứng dụng của mạng ngang quyền - Mạng LAN ngang quyền cho phép chia sẻ tài nguyên như: + Kết nối chung một đường Internet + Các thiết bị: Máy in, máy quét, đĩa cứng, đĩa mềm, ổ CD, CD ghi + Dữ liệu: Chia sẻ các dữ liệu dùng chung cho nhiều ứng dụng www.themegallery.com Company Logo
 5. MẠNG NGANG QUYỀN VỚI HĐH WINDOWS XP Đi ̣a chı̉ IP Sơ đồ địa chỉ hóa để định danh các trạm (host) trong liên mạng được gọi là địa chỉ IP 32 bits (32 bit IP address). Mỗi giao diện trong 1 máy có hỗ trợ giao thức IP đều phải được gán 1 địa chỉ IP (một máy tính có thể gắn với nhiều mạng do vậy có thể có nhiều địa chỉ IP). www.themegallery.com Company Logo
 6. MẠNG NGANG QUYỀN VỚI HĐH WINDOWS XP Đi ̣a chı̉ IP Địa chỉ IP gồm 2 phần: địa chỉ mạng (netid) và địa chỉ máy (hostid). Mỗi địa chỉ IP có độ dài 32 bits được tách thành 4 vùng (mỗi vùng 1 byte), có thể biểu thị dưới dạng thập phân, bát phân, thập lục phân hay nhị phân. Cách viết phổ biến nhất là dùng ký pháp thập phân có dấu chấm (dotted decimal notation) để tách các vùng. Mục đích của địa chỉ IP là để định danh duy nhất cho một máy tính bất kỳ trên liên mạng. www.themegallery.com Company Logo
 7. MẠNG NGANG QUYỀN VỚI HĐH WINDOWS XP Đi ̣a chı̉ IP Do tổ chức và độ lớn của các mạng con (subnet) của liên mạng có thể khác nhau, người ta chia các địa chỉ IP thành 5 lớp, ký hiệu là A, B, C, D và E. Trong lớp A, B, C chứa địa chỉ có thể gán được. Lớp D dành riêng cho lớp kỹ thuật multicasting. Lớp E được dành những ứng dụng trong tương lai. Netid trong địa chỉ mạng dùng để nhận dạng từng mạng riêng biệt. Các mạng liên kết phải có địa chỉ mạng (netid) riêng cho mỗi mạng. Ở đây các bit đầu tiên của byte đầu tiên được dùng để định danh lớp địawww.themegallery.com chỉ (0 - lớp A, 10 - lớp B, 110 - lớp C, 1110 -Company lớp Logo D và 11110 - lớp E).
 8. MẠNG NGANG QUYỀN VỚI HĐH WINDOWS XP Đi ̣a chı̉ IP www.themegallery.com Company Logo
 9. MẠNG NGANG QUYỀN VỚI HĐH WINDOWS XP Đi ̣a chı̉ IP Lớp A Byte đầu tiên có thể có + Giá tri ̣ nhỏ nhất là: 0 0 0 0 0 0 0 0 (2) = 0 (10) + Giá tri ̣ lớn nhất là: 0 1 1 1 1 1 1 1 (2) = 127 (10) Tuy nhiên giá tri ̣ 0 và 127 không được dùng (dùng cho việc khác) nên lớp A có đi ̣a chı̉ từ 1.0.0.0.0 đến 126.255.255.255 www.themegallery.com Company Logo
 10. MẠNG NGANG QUYỀN VỚI HĐH WINDOWS XP Đi ̣a chı̉ IP Lớp B Byte đầu tiên có + Giá tri ̣ nhỏ nhất là: 1 0 0 0 0 0 0 0 (2) = 128 (10) + Giá tri ̣ lớn nhất là: 1 0 1 1 1 1 1 1 (2) = 191 (10) Như vậy lớp B có đi ̣a chı̉ từ 128.0.0.0.0 đến 191.255.255.255 www.themegallery.com Company Logo
 11. MẠNG NGANG QUYỀN VỚI HĐH WINDOWS XP Đi ̣a chı̉ IP Lớp C Byte đầu tiên có + Giá tri ̣ nhỏ nhất là: 1 1 0 0 0 0 0 0 (2) = 192 (10) + Giá tri ̣ lớn nhất là: 1 1 0 1 1 1 1 1 (2) = 223 (10) Như vậy lớp C có đi ̣a chı̉ từ 192.0.0.0.0 đến 223.255.255.255 www.themegallery.com Company Logo
 12. MẠNG NGANG QUYỀN VỚI HĐH WINDOWS XP Đi ̣a chı̉ IP Khi đánh địa chỉ IP cho máy bạn có thể sử dụng địa chỉ bất kỳ thuộc lớp A, B hay C trừ các giá trị 0 và 255 ở byte cuối. Ví dụ bạn có thể dùng địa chỉ 192.168.0.1, 10.0.0.50 nhưng không dùng 192.168.0.0 hay 192.168.0.255 www.themegallery.com Company Logo
 13. MẠNG NGANG QUYỀN VỚI HĐH WINDOWS XP Đi ̣a chı̉ IP Mặc dù có thể dùng địa chỉ bất kỳ nhưng có một loại router gọi là router NAT (Network Addres Translation), nghĩa là router dịch địa chỉ mạng. Router này co thể thực hiện một trò ma thuật nho nhỏ là cho phép bạn dùng các địa chỉ IP riêng tư, giả tạo trên Intranet của công ty bạn nhưng vẫn có khả năng liên lạc với Internet. www.themegallery.com Company Logo
 14. MẠNG NGANG QUYỀN VỚI HĐH WINDOWS XP Đi ̣a chı̉ IP Các NAT router đòi hỏi bạn phải dùng một mớ địa chỉ Ip cụ thể trong Intranet của bạn, phạm vi các địa chỉ này là: 10.0.0.0 – 10.255.255.255 172.16.0.0 – 172.31.255.255 192.168.0.0 – 192.168.255.255 Vì vậy để mạng LAN cảu bạn sẵn sàng kết nối với thế giới bên ngoài, hãy sử dụng địa chỉ nằm trong các phạm vi trên www.themegallery.com Company Logo
 15. MẠNG NGANG QUYỀN VỚI HĐH WINDOWS XP Khung lọc mạng con (Subnet Mask) Với các mạng lớn, để quản lý được, người ta chia ra thành các mạng con. Bạn có thể cho phần mềm IP của một host biết làm cách nào để nhận định rằng một host khác ở trong cùng mạng con hay không, thông qua cái gọi là khung lọc mạng con (subnet mask). Nếu bạn có một địa chỉ mạnh lớp C và tất cả các máy trạm nằm trên một mạng con duy nhất thì sub net mask là ngầm định là 255.255.255.0 www.themegallery.com Company Logo
 16. MẠNG NGANG QUYỀN VỚI HĐH WINDOWS XP Default gateway Cổng ngầm định của một mạng www.themegallery.com Company Logo
 17. MẠNG NGANG QUYỀN VỚI HĐH WINDOWS XP Cài đặt kết nối mạng 1. Cài trı̀nh điều khiển card mạng 2. Thiết lập cấu hı̀nh kết nối ○ Đặt tên máy, tên nhóm ○ Thiết lập đi ̣a chı̉ IP 3. Kiểm tra kết nối www.themegallery.com Company Logo
 18. MẠNG NGANG QUYỀN VỚI HĐH WINDOWS XP Truy cập máy tı́nh trên mạng Cách 1: Bấm kép vào biểu tượng My Network Place, bấm kép tên nhóm và bấm kép vào tên máy tính. Cách 2: Vào Start, chọn Run, gõ \\ hoặc \\ muốn truy cập, OK www.themegallery.com Company Logo
 19. MẠNG NGANG QUYỀN VỚI HĐH WINDOWS XP Chia sẻ tài nguyên Muốn cho máy tı́nh khác có thể truy cập tài nguyên trên máy cục bộ thı̀ máy cục bộ cần chia sẻ tài nguyên Các tài nguyên có thể chia sẻ ● Ổ đı ̃a, thư mục ● Máy in, máy quét www.themegallery.com Company Logo
 20. MẠNG NGANG QUYỀN VỚI HĐH WINDOWS XP Chia sẻ thư mục Bấm chuột phải vào tên thư mục, chọn Sharing and Security Bấm chọn If you understand the security www.themegallery.com Company Logo
 21. MẠNG NGANG QUYỀN VỚI HĐH WINDOWS XP Chia sẻ thư mục Chọn Just enable file sharing www.themegallery.com Company Logo
 22. MẠNG NGANG QUYỀN VỚI HĐH WINDOWS XP Chia sẻ thư mục - Đánh dấu vào mục Share this folder on the network - Bạn có thể đặt tên tài nguyên chia sẻ trong mục Share name - Đánh dấu vào mục Allow network users to change my files nếu muốn cho phép người dùngwww.themegallery.com tài nguyên mạng có Company Logo thể thay đổi (sửa, xóa ) tài nguyên Chọn OK.
 23. MẠNG NGANG QUYỀN VỚI HĐH WINDOWS XP Câu hỏi tự luận 1. Hãy cho biết khả năng ứng dụng của mạng ngang quyền 2. Trı̀nh bày quy trı̀nh kết nối mạng 3. Trı̀nh bày quy trı̀nh chia sẻ tài nguyên Câu hỏi trắc nghiệm www.themegallery.com Company Logo
 24. MẠNG NGANG QUYỀN VỚI HĐH WINDOWS XP Bài thực hành 1. Hãy kết nối 2 máy tính thành mạng 2. Tạo thư mục D:\Data, chia sẻ thư mục này cho các máy khác với toàn quyền truy cập 3. Tạo thư mục D:\Public, chia sẻ thư mục này cho các máy khác với quyền “chỉ đọc” 4. Tạo thư mục D:\Private, chia sẻ ẩn thư mục này 5. Chia sẻ máy in www.themegallery.com Company Logo
 25. MẠNG NGANG QUYỀN VỚI HĐH WINDOWS XP Bài thực hành 6. Cho một máy tính với các thông tin sau: Địa chỉ IP: 192.168.0.1 Tên nhóm: TH Tên máy: May1 Thư mục D:\Setups đã chia sẻ Máy in Laserjet 6P đã chia sẻ Từ một máy tính khác, hãy thực hiện a, Ánh xạ tài nguyên Setup thành ổ đĩa Z b, In một văn bản bằng máy in trên www.themegallery.com Company Logo
 26. MẠNG NGANG QUYỀN VỚI HĐH WINDOWS XP Bài thực hành 7. Cho hai máy tính, hãy cài đặt Remote Desktop Sharing để truy cập máy tính thứ nhất từ máy tính thứ hai. 8. Cài đặt dịch vụ Netmeeting và thực hiện truyền 3 file bất kỳ tới các máy tính khác trên mạng 9. Cài đặt webserver cho máy tính của bạn. www.themegallery.com Company Logo
 27. MẠNG NGANG QUYỀN VỚI HĐH WINDOWS XP Kiểm tra 1 tiết 1. Hãy cài đặt kết nối mạng cho 2 máy tı́nh www.themegallery.com Company Logo