Bài giảng Lý thuyết Tài chính công - Chương 7: Thuế và hiệu quả kinh tế - Trương Minh Tuấn

pdf 13 trang ngocly 24/05/2021 840
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Lý thuyết Tài chính công - Chương 7: Thuế và hiệu quả kinh tế - Trương Minh Tuấn", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdfbai_giang_ly_thuyet_tai_chinh_cong_chuong_7_thue_va_hieu_qua.pdf

Nội dung text: Bài giảng Lý thuyết Tài chính công - Chương 7: Thuế và hiệu quả kinh tế - Trương Minh Tuấn

 1. Lý thuyết Tài chính cơng(2 tín chỉ) Chương 7: Thuế và Hiệu quả kinh tế Nội dung: .Thuế tác động đến giới hạn ngân sách và tiêu dùng .Thuế và hiệu quả kinh tế .Tối thiểu gánh nặng phụ trội đánh thuế www.themegallery.com LOGO 165
 2. 1. Tác động tủa thuế đến đường NS và tiêu dùng 1.2. Tác động của thuế đến đường ngân sách Số quần áo (cái)/ năm A Đường giới hạn ngân sách trước khi thuế đánh vào Qa lương thực Đường NS dịch chuyển Qb Q1 E1 vào gần gốc tọa độ hơn i F D LTa LT1 kg lương thực/ năm Đường giới hạn ngân sách sau khi thuế đánh vào lương thực 166 LOGO
 3. 1. Tác động tủa thuế đến đường NS và tiêu dùng 1.1. Tác động của thuế đến tiêu dùng Số quần áo A Đường giới hạn ngân sách (cái)/ năm trước khi đánh thuế vào lương thực. G Thuế làm cho người tiêu dùng bị thiệt thịi hơn vì đường Q2 E2 Q1 E1 bàng quan của họ ii i bây giờ thấp hơn F D LT2 LT1 kg lương thực/ năm Đường giới hạn ngân sách sau khi đánh thuế vào lương thực. 167 LOGO
 4. 2. Thuế và hiệu quả kinh tế 2.1. Gánh nặng phụ trội – Deadweight loss Gánh nặng phụ trội là phần tổn thất phúc lợi xã hội vượt quá số thuế mà chính phủ thu được. Gánh nặng phụ trội cịn gọi là chi phí phúc lợi xã hội hoặc phần mất trắng. 168 LOGO
 5. 2. Thuế và hiệu quả kinh tế 2.1. Gánh nặng phụ trội – Deadweight loss Trường hợp đánh thuế vào lương thực Quần áo Số thu thế A G Gánh nặng phụ trội H M Q 2 E2 N Biến đổi tương đương do thu thuế Q3 E3 E1 IC2 F I D IC1 0 LT LT 2 3 Lương thực 169 LOGO
 6. 2. Thuế và hiệu quả kinh tế 2.1. Gánh nặng phụ trội – Deadweight loss Đo lường gánh nặng phụ trội của thuế đánh vào hàng hĩa Hình 7.4 Gánh nặng phụ trội: thuế đánh vào hàng hĩa 1 DWL Q. P Giá 2 (P) a P tP f Q P g S’ (1 + t )P LT  x Q .t.Q LT LT P Q P LT SLT h d i 1 2 DWL .Q.P.t DLT 2 Lương thực (QLT ) q2 q1 170 LOGO
 7. 2. Thuế và hiệu quả kinh tế 2.1. Gánh nặng phụ trội – Deadweight loss Đo lường gánh nặng phụ trội của thuế đánh vào thu nhập Hình 7.5 Gánh nặng phụ trội đối với thuế đánh vào 1 lao động DWL L. w Tiền lương 2 (w) S w tw L L w f i d  x L .t.L w w L (1 + t )w 1 g h DWL .L.w.t 2 2 a Giờ lao động (L) L2 L1 171 LOGO
 8. 2. Thuế và hiệu quả kinh tế  Tính hiệu quả kinh tế được đánh giá bởi gánh nặng phụ trội do thuế tạo ra  Thuế được coi là hiệu quả khi gánh nặng phụ trội tiến tới Min 172 LOGO
 9. 3. Tối thiểu hĩa gánh nặng phụ trội Lý thuyết thuế tối ưu của Ramsey Thuế tối ưu là cơ cấu thuế làm tối đa hĩa phúc lợi xã hội, trong đĩ cĩ tính đến nguồn thu ngân sách nhà nước. Thuế đánh vào hàng hĩa nên nghịch đảo với độ co giãn của cầu hàng hĩa đĩ Nếu cĩ 2 hàng hĩa với độ co giãn của cầu lần lượt là E1 và E2 thì nên đánh thế như sau: t E 1 2 t2 E1 173 LOGO
 10. 3. Tối thiểu hĩa gánh nặng phụ trội Lý thuyết thuế tối ưu của Ramsey Hệ quả 1: Hàng hĩa ít co giãn nên đánh thuế cao hơn vì số thuế thu được là lớn hơn và tổn thất là nhỏ hơn Cầu co giãn nhiều Cầu co giãn ít P P Hàng xa xỉ Hàng thiết yếu (1+t)P0 P0 Qt Q0 Q Qt Q0 Q 174 LOGO
 11. 3. Tối thiểu hĩa gánh nặng phụ trội Lý thuyết thuế tối ưu của Ramsey Hệ quả 2: Thuế nên được phân bổ giữa các loại hàng hĩa chứ khơng nên tập trung vào hàng hĩa cầu ít co giãn để tối thiểu hĩa gánh nặng phụ trội Hình 7.6 Gánh nặng phụ trội biên (MDWL) - Thuế suất tăng gấp đơi Px - Thuế thu được tăng ít h b hơn gấp đơi P* +2t f k i P* + t - Gánh nặng phụ trội a P* S tăng lớn hơn gấp đơi e c g D Q 0 Q” Q’ Q* 175 LOGO
 12. 3. Tối thiểu hĩa gánh nặng phụ trội Lý thuyết thuế tối ưu của Ramsey Chi phí xã hội của dự án cơng vượt quá số tiền được chi cho nĩ . Do số thu tạo ra gánh nặng phụ trội. Chính phủ chi tiêu càng lớn thì chi phí của chi tiêu chính phủ càng tăng lên 176 LOGO
 13. Bài tập chương 7 - Bài 5/191 - Bài 7/192 www.themegallery.com LOGO 177