Bài giảng Lịch sử Lớp 5 - Bài: Cách mạng mùa thu - Ngô Thị Hạnh

ppt 39 trang ngocly 26/05/2021 40
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Lịch sử Lớp 5 - Bài: Cách mạng mùa thu - Ngô Thị Hạnh", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pptbai_giang_lich_su_lop_5_bai_cach_mang_mua_thu_ngo_thi_hanh.ppt

Nội dung text: Bài giảng Lịch sử Lớp 5 - Bài: Cách mạng mùa thu - Ngô Thị Hạnh

 1. Tân tiến Giáo viên: Ngô Thị Hạnh Trờng tiểu học Tân Tiến Năm học 2011 - 2012 Made by:: Tạ Xuân Sinh – Sinhdaphu@yahoo.com - Email:xuansinhta124@gmail.com Made by: Tạ Xuân Sịnh-sinhdaphu@yahoo.com
 2. CÁCH MẠNG MÙA THU
 3. Thứ bảy, ngày 15 tháng 10năm 2011 Lịch sử: Kiểm tra bài cũ: Thuật lại cuộc khởi nghĩa ngày 12 tháng 9 năm 1930 ở Nghệ An?
 4. Thứ bảy, ngày 15 tháng 10năm 2011 Lịch sử: Kiểm tra bài cũ: Cuộc biểu tình ngày 12 tháng 9 năm 1930 đã cho thấy tinh thần đấu tranh của nhân dân Nghệ An- Hà Tĩnh nh thế nào?
 5. Thứ bảy, ngày 15 tháng 10năm 2011 Lịch sử: Cách mạng mùa thu 1. Thời cơ cách mạng: Tháng 3 năm 1945 diễn ra sự kiện gì? Nhật hất cẳng Pháp dành quyền đô hộ nớc ta.
 6. Thứ bảy, ngày 15 tháng 10năm 2011 Lịch sử: Cách mạng mùa thu 1. Thời cơ cách mạng: Giữa tháng 8 năm 1945 diễn ra sự kiện gì? Quân phiệt Nhật ở châu á đầu hàng quân Đồng Minh không điều kiện.
 7. Thứ bảy, ngày 15 tháng 10năm 2011 Lịch sử: Cách mạng mùa thu 1. Thời cơ cách mạng: Đảng ta xác định đây là thời cơ nh thế nào? Đây là thời cơ ngàn năm có một và quyết định ra lệnh toàn dân khởi nghĩa.
 8. Thứ bảy, ngày 15 tháng 10năm 2011 Lịch sử: Cách mạng mùa thu 1. Thời cơ cách mạng: Theo em vì sao Đảng ta lại xác định đây là thời cơ có một cho cách mạng Việt Nam? Vì tháng 8 năm 1945 quân Nhật ở Châu á đã đầu hàng quân Đồng Minh không điều kiện, thế và lực của chúng suy giảm đi rất nhiều.
 9. Thứ bảy, ngày 15 tháng 10năm 2011 Lịch sử: Cách mạng mùa thu 1. Thời cơ cách mạng:
 10. Thứ bảy, ngày 15 tháng 10năm 2011 Lịch sử: Cách mạng mùa thu 1. Thời cơ cách mạng: - Cuối năm 1940, quõn Nhật kộo vào xõm lược nước ta. - Thỏng 3 – 1945, Nhật đảo chớnh Phỏp, giành quyền đụ hộ nước ta.
 11. Thứ bảy, ngày 15 tháng 10năm 2011 Lịch sử: Cách mạng mùa thu 1. Thời cơ cách mạng: - Giữa thỏng 8 – 1945, Nhật đầu hàng Đồng minh, chớp thời cơ Đảng và Bỏc Hồ ra lệnh toàn dõn khởi nghĩa.
 12. Thứ bảy, ngày 15 tháng 10năm 2011 Lịch sử: Cách mạng mùa thu 1. Thời cơ cách mạng: Bác Hồ Nói: “Dù hi sinh tới đâu, dù phải đốt cháy cả dãy Trờng Sơn cũng cơng quyết giành cho đợc độc lập ”
 13. Thứ bảy, ngày 15 tháng 10năm 2011 Lịch sử: Cách mạng mùa thu 1. Thời cơ cách mạng: 2. Khởi nghĩa dành chính quyền ở Hà Nội ngày 19/8/1945:
 14. Thứ bảy, ngày 15 tháng 10năm 2011 Lịch sử: Cách mạng mùa thu 1. Thời cơ cách mạng: 2. Khởi nghĩa dành chính quyền ở Hà Nội ngày 19/8/1945: Thảo luận nhóm
 15. Thứ bảy, ngày 15 tháng 10năm 2011 Lịch sử: Cách mạng mùa thu 1. Thời cơ cách mạng: 2. Khởi nghĩa dành chính quyền ở Hà Nội ngày 19/8/1945: Thảo luận nhóm 1- Ngày 18/8/1945 khí thế ở Hà Nội nh thế nào? 2- Ngày 19/8/1945 cuộc khởi nghĩa ở Hà Nội diễn ra nh thế nào? 3- Quần chúng cách mạng đã xông vào chiếm những cơ quan đầu não nào của kẻ thù? 4- Nêu kết quả của cuộc khời nghĩa ngày 19/8/1945?
 16. Thứ bảy, ngày 15 tháng 10năm 2011 Lịch sử: Cách mạng mùa thu 1. Thời cơ cách mạng: 2. Khởi nghĩa dành chính quyền ở Hà Nội ngày 19/8/1945: 1- Ngày 18/8/1945 khí thế ở Hà Nội nh thế nào? Ngày 18-8-1945, cả Hà Nội xuất hiện cờ đỏ sao vàng, tràn ngập khí thế cách mạng.
 17. Thứ bảy, ngày 15 tháng 10năm 2011 Lịch sử: Cách mạng mùa thu 1. Thời cơ cách mạng: 2. Khởi nghĩa dành chính quyền ở Hà Nội ngày 19/8/1945: 2- Ngày 19/8/1945 cuộc khởi nghĩa ở Hà Nội diễn ra nh thế nào? Sáng ngày 19-8-1945, hàng chục vạn nhân dân Hà Nội xuống đờng biểu dơng lực lợng. Đến tra, đại diện uỷ ban khởi nghĩa đọc lời kêu gọi khởi nghĩa giành chính quyền. Ngay sau đó, cuộc mít tinh biến thành cuộc biểu tình vũ trang cớp chính quyền. Quần chúng với sự hỗ trợ của các đội tự vệ chiến đấu đã xông vào chiếm các cơ quan đầu não của kẻ thù.
 18. Thứ bảy, ngày 15 tháng 10năm 2011 Lịch sử: Cách mạng mùa thu 1. Thời cơ cách mạng: 2. Khởi nghĩa dành chính quyền ở Hà Nội ngày 19/8/1945: 3- Quần chúng cách mạng đã xông vào chiếm những cơ quan đầu não nào của kẻ thù? Phủ Khâm sai, Sở mật thám, Sở cảnh sát, Trại Bảo an binh .
 19. Thứ bảy, ngày 15 tháng 10năm 2011 Lịch sử: Cách mạng mùa thu 1. Thời cơ cách mạng: 2. Khởi nghĩa dành chính quyền ở Hà Nội ngày 19/8/1945: Phủ Khâm sai
 20. Thứ bảy, ngày 15 tháng 10năm 2011 Lịch sử: Cách mạng mùa thu 1. Thời cơ cách mạng: 2. Khởi nghĩa dành chính quyền ở Hà Nội ngày 19/8/1945: 4- Nêu kết quả của cuộc khời nghĩa ngày 19/8/1945? - Chiều 19/8/1945, cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội toàn thắng.
 21. Thứ bảy, ngày 15 tháng 10năm 2011 Lịch sử: Cách mạng mùa thu 1. Thời cơ cách mạng: 2. Khởi nghĩa dành chính quyền ở Hà Nội ngày 19/8/1945: Thuật lại cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội ngày 19/8/1945?
 22. Thứ bảy, ngày 15 tháng 10năm 2011 Lịch sử: Cách mạng mùa thu 1. Thời cơ cách mạng: 2. Khởi nghĩa dành chính quyền ở Hà Nội ngày 19/8/1945: Ngày 18-8-1945, cả Hà Nội xuất hiện cờ đỏ sao vàng, tràn ngập khí thế cách mạng.
 23. Thứ bảy, ngày 15 tháng 10năm 2011 Lịch sử: Cách mạng mùa thu 1. Thời cơ cách mạng: 2. Khởi nghĩa dành chính quyền ở Hà Nội ngày 19/8/1945: Sáng ngày 19-8-1945, hàng chục vạn nhân dân Hà Nội xuống đờng biểu dơng lực lợng. Đến tra, đại diện uỷ ban khởi nghĩa đọc lời kêu gọi khởi nghĩa giành chính quyền. Ngay sau đó, cuộc mít tinh biến thành cuộc biểu tình vũ trang cớp chính quyền. Quần chúng với sự hỗ trợ của các đội tự vệ chiến đấu đã xông vào chiếm các cơ quan đầu não của kẻ thù.
 24. Thứ bảy, ngày 15 tháng 10năm 2011 Lịch sử: Cách mạng mùa thu 1. Thời cơ cách mạng: 2. Khởi nghĩa dành chính quyền ở Hà Nội ngày 19/8/1945: Trớc sức mạnh của quần chúng, lính Bảo an đã đầu hàng cách mạng, Cờ đỏ sao vàng bay phấp phới trên nóc Phủ Khâm sai.
 25. Thứ bảy, ngày 15 tháng 10năm 2011 Lịch sử: Cách mạng mùa thu 1. Thời cơ cách mạng: 2. Khởi nghĩa dành chính quyền ở Hà Nội ngày 19/8/1945: 3. Liên hệ cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội với cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở các địa phơng.
 26. Thứ bảy, ngày 15 tháng 10năm 2011 Lịch sử: Cách mạng mùa thu 1. Thời cơ cách mạng: 2. Khởi nghĩa dành chính quyền ở Hà Nội ngày 19/8/1945: 3. Liên hệ cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội với cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở các địa phơng. Nếu không giành đợc chính quyền ở Hà Nội thì việc giành chính quyền ở các địa phơng khác sẽ ra sao?
 27. Thứ bảy, ngày 15 tháng 10năm 2011 Lịch sử: Cách mạng mùa thu 1. Thời cơ cách mạng: 2. Khởi nghĩa dành chính quyền ở Hà Nội ngày 19/8/1945: 3. Liên hệ cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội với cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở các địa phơng. Cuộc khởi nghĩa của nhân dân Hà Nội có tác động nh thế nào tới tinh thần cách mạng của nhân dân cả nớc?
 28. Thứ bảy, ngày 15 tháng 10năm 2011 Lịch sử: Cách mạng mùa thu 1. Thời cơ cách mạng: 2. Khởi nghĩa dành chính quyền ở Hà Nội ngày 19/8/1945: 3. Liên hệ cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội với cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở các địa phơng. Tiếp sau Hà Nội, những nơi nào đã giành đợc chính quyền?
 29. Thứ bảy, ngày 15 tháng 10năm 2011 Lịch sử: Cách mạng mùa thu 1. Thời cơ cách mạng: 2. Khởi nghĩa dành chính quyền ở Hà Nội ngày 19/8/1945: 3. Liên hệ cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội với cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở các địa phơng. * Khởi nghĩa ở Hà Nội ngày 19 – 8 -1945 * Khởi nghĩa ở Huế ngày 23 – 8 - 1945 * Khởi nghĩa ở Sài Gòn ngày 25 – 8 - 1945
 30. Thứ bảy, ngày 15 tháng 10năm 2011 Lịch sử: Cách mạng mùa thu 1. Thời cơ cách mạng: 2. Khởi nghĩa dành chính quyền ở Hà Nội ngày 19/8/1945: 3. Liên hệ cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội với cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở các địa phơng. * Khởi nghĩa ở Hà Nội ngày 19 – 8 -1945 * Khởi nghĩa ở Huế ngày 23 – 8 - 1945 * Khởi nghĩa ở Sài Gòn ngày 25 – 8 - 1945 Ngày 28-8-1945, cuộc tổng khởi nghĩa đã thành công trên cả nớc.
 31. Thứ bảy, ngày 15 tháng 10năm 2011 Lịch sử: Cách mạng mùa thu 1. Thời cơ cách mạng: 2. Khởi nghĩa dành chính quyền ở Hà Nội ngày 19/8/1945: 3. Liên hệ cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội với cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở các địa phơng.
 32. Thứ bảy, ngày 15 tháng 10năm 2011 Lịch sử: Cách mạng mùa thu 1. Thời cơ cách mạng: 2. Khởi nghĩa dành chính quyền ở Hà Nội ngày 19/8/1945: 3. Liên hệ cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội với cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở các địa phơng. 4. ý nghĩa thắng lợi của cuộc Cách mạng tháng Tám Vì sao nhân dân ta giành đợc thắng lợi trong cách mạng tháng Tám?
 33. Thứ bảy, ngày 15 tháng 10năm 2011 Lịch sử: Cách mạng mùa thu 1. Thời cơ cách mạng: 2. Khởi nghĩa dành chính quyền ở Hà Nội ngày 19/8/1945: 3. Liên hệ cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội với cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở các địa phơng. 4. ý nghĩa thắng lợi của cuộc Cách mạng tháng Tám Thắng lợi của cách mạng tháng Tám có ý nghĩa nh thế nào? -Thắng lợi của cách mạng tháng Tám cho thấy lòng yêu n- ớc và tinh thần cách mạng của nhân dân ta. - Cách mạng tháng Tám thành công, nhân dân ta đã giành đợc tự do.
 34. Thứ bảy, ngày 15 tháng 10năm 2011 Lịch sử: Cách mạng mùa thu 1. Thời cơ cách mạng: 2. Khởi nghĩa dành chính quyền ở Hà Nội ngày 19/8/1945: 3. Liên hệ cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội với cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở các địa phơng. 4. ý nghĩa thắng lợi của cuộc Cách mạng tháng Tám Vì sao mùa thu năm 1945 đợc gọi là mùa thu cách mạng?
 35. Thứ bảy, ngày 15 tháng 10năm 2011 Lịch sử: Cách mạng mùa thu 1. Thời cơ cách mạng: 2. Khởi nghĩa dành chính quyền ở Hà Nội ngày 19/8/1945: 3. Liên hệ cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội với cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở các địa phơng. 4. ý nghĩa thắng lợi của cuộc Cách mạng tháng Tám Tại sao ngày 19/8 đợc chọn làm ngày cách mạng tháng Tám năm 1945 ở nớc ta?
 36. Thứ bảy, ngày 15 tháng 10năm 2011 Lịch sử: Cách mạng mùa thu 1. Thời cơ cách mạng: 2. Khởi nghĩa dành chính quyền ở Hà Nội ngày 19/8/1945: 3. Liên hệ cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội với cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở các địa phơng. 4. ý nghĩa thắng lợi của cuộc Cách mạng tháng Tám Nội dung: Mùa thu 1945, nhân dân cả nớc vùng lên phá tan xiềng xích nô lệ. Ngày 19/8 là ngày kỷ niệm cách mạng tháng Tám của nớc ta.
 37. Thứ bảy, ngày 15 tháng 10năm 2011 Lịch sử: Cách mạng mùa thu 1. Thời cơ cách mạng: 2. Khởi nghĩa dành chính quyền ở Hà Nội ngày 19/8/1945: 3. Liên hệ cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội với cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở các địa phơng. 4. ý nghĩa thắng lợi của cuộc Cách mạng tháng Tám
 38. Thứ bảy, ngày 15 tháng 10năm 2011 Lịch sử: Cách mạng mùa thu 1. Thời cơ cách mạng: 2. Khởi nghĩa dành chính quyền ở Hà Nội ngày 19/8/1945: 3. Liên hệ cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội với cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở các địa phơng. 4. ý nghĩa thắng lợi của cuộc Cách mạng tháng Tám