Bài giảng Chi tiết máy - Chương 10: Khớp nối - Đại học Công nghiệp

pdf 28 trang ngocly 3010
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Chi tiết máy - Chương 10: Khớp nối - Đại học Công nghiệp", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdfbai_giang_chi_tiet_may_chuong_10_khop_noi_dai_hoc_cong_nghie.pdf

Nội dung text: Bài giảng Chi tiết máy - Chương 10: Khớp nối - Đại học Công nghiệp

 1. BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP CHƯƠNG 10 KHỚP NỐI
 2. Mục tiêu  Phân loại khớp nối  Tính toán, chọn khớp nối 1
 3. 10.1 Khái niệm chung  Truyền môment xoắn  Đóng mở cơ cấu  Giảm tải động  Ngăn ngừa quá tải  Điều chỉnh tốc độ 2
 4. Nối trục ống Nối trục chặt Nối trục đĩa Nối trục răng Nối Phân loại Nối trục bù Nối trục xích trục Nối trục chữ thập Nối trục di động Nối trục bản lề Nối trục vòng đàn hồi Nối trục đàn hồi Khớp Nối trục đĩa hình sao Ly hợp vấu nối Ly hợp ăn khớp Lyhợp Ly hợp răng Ly hợp đãi ma sát Ly hợp ma sát Ly hợp côn ma sát Ly hợp chốt an toàn Lyhợp Ly hợp an toàn Ly hợp vấu an toàn động Ly hợp ly tâm tự Ly hợp 1 chiều
 5. Môment xoắn tính toán khớp nối TKTTt .   T: môment xoắn truyền trên trục K: hệ số làm việc [T]: môment xoắn cho phép khớp nối 4
 6. 10.2 Nối trục chặt Nối trục ống l 2 D D d d l L L 5
 7. Nối trục đĩa 6
 8. 10.3 Nối trục bù Nối trục răng 7
 9. Nối trục xích 8
 10. 10.4 Nối trục di động Nối trục chữ thập 9
 11. Nối trục bản lề 10
 12. 10.5 Nối trục đàn hồi Nối trục đĩa hình sao 11
 13. Nối trục vòng đàn hồi 12
 14. Nối trục răng lò xo 13
 15. Nối trục vỏ đàn hồi 14
 16. 10.6 Ly hợp Ly hợp ăn khớp Ly hợp vấu 15
 17. Ly hợp răng 16
 18. Ly hợp ma sát Ly hợp đĩa ma sát 1 2 3 1 2 D D 17
 19. Một đĩa Nhiều đĩa 18
 20. Ly hợp côn ma sát 19
 21. b m D 20
 22. Ly hợp ma sát bánh hơi trụ R 21
 23. Ly hợp an toàn Ly hợp chốt an toàn a D 22
 24. Ly hợp ma sát an toàn 23
 25. Ly hợp vấu an toàn 24
 26. Ly hợp bi an toàn 25
 27. Ly hợp một chiều 26
 28. Ly hợp ly tâm 27