Bài giảng Bảo hiểm xã hội - Chương II: Một số lý luận cơ bản về bảo hiểm xã hội

ppt 22 trang ngocly 27/05/2021 2310
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Bảo hiểm xã hội - Chương II: Một số lý luận cơ bản về bảo hiểm xã hội", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pptbai_giang_bao_hiem_xa_hoi_chuong_ii_mot_so_ly_luan_co_ban_ve.ppt

Nội dung text: Bài giảng Bảo hiểm xã hội - Chương II: Một số lý luận cơ bản về bảo hiểm xã hội

 1. CHƯƠNG II: MỘT SỐ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ BHXH
 2. I. SƠ LƯỢC LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA BHXH 1. TRÊN THẾ GIỚI THỜI CỔ ĐẠI ✓ TỰ GÁNH CHỊU ✓ CƯU MANG TRONG CỘNG ĐỒNG NHỎ
 3. I. SƠ LƯỢC LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA BHXH 1. TRÊN THẾ GIỚI GIAI ĐOẠN CÓ PHÂN CÔNG LAO ĐỘNG ✓ CỘNG ĐỒNG PHÁT TRIỂN HƠN ✓ TÔN GIÁO XUẤT HIỆN ✓GIỚI CẦM QUYỀN LÀM TỪ THIỆN
 4. I. SƠ LƯỢC LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA BHXH 1. TRÊN THẾ GIỚI NỀN CÔNG NGHIỆP HÌNH THÀNH ✓ NÔNG DÂN DI CƯ RA THÀNH THỊ KIẾM SỐNG ✓ XUẤT HIỆN NGHIỆP ĐOÀN
 5. I. SƠ LƯỢC LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA BHXH 1. TRÊN THẾ GIỚI NỀN CÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN
 6. 2.2. Ở VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1 (1945-1961) GIAI ĐOẠN 2 (1961-1985) GIAI ĐOẠN 3 (1985-1993) GIAI ĐOẠN 4 (1993- 2006) GIAI ĐOẠN 5 (2007 trở đi)
 7. II. KHÁI NIỆM, ĐẶC TRƯNG, TÍNH CHẤT CỦA BHXH 1. KHÁI NIỆM SỐ ĐÔNG SỐ ÍT
 8. 1. KHÁI NIỆM BHXH (THEO LUẬT BHXH) BHXH là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thất nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết, trên cơ sở đóng vào quỹ BHXH.
 9. 2. CÁC TÍNH CHẤT 2.1. TÍNH TẤT YẾU KHÁCH QUAN - ✓TẤT YẾU? ✓KHÁCH QUAN? ✓LÝ THUYẾT A. MASLOW?
 10. 2.2. TÍNH KINH TẾ, DỊCH VỤ, XÃ HỘI ✓ TÍNH KINH TẾ ✓ TÍNH XÃ HỘI ✓ TÍNH DỊCH VỤ
 11. III. BẢO HIỂM THƯƠNG MẠI 1. NỘI DUNG ✓ ĐƯỢC THỰC HIỆN BỞI CÁC TỔ CHỨC ✓ CÁC MỐI QUAN HỆ (CHỦ YẾU THỎA THUẬN) ✓ NGUYÊN TẮC SỐ ĐÔNG BÙ SỐ ÍT ✓ NGUYÊN TẮC TRUNG THỰC TỐI ĐA SỐ ĐÔNG SỐ ÍT
 12. 2. PHÂN LOẠI 2.1. THEO ĐỐI TƯỢNG
 13. 2. PHÂN LOẠI 2.2. THEO KỸ THUẬT BẢO HIỂM -KỸ THUẬT PHÂN BỔ -KỸ THUẬT TỒN TÍCH 2.3. THEO PHƯƠNG THỨC BẢO HIỂM -TỰ NGUYỆN -BẮT BUỘC 2.4. THEO QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH
 14. 2. PHÂN BIỆT BHXH VÀ BHTM ✓ĐỐI TƯỢNG ✓NGUỒN HÌNH THÀNH QUỸ ✓TÍNH CHẤT VÀ MỤC ĐÍCH HOẠT ĐỘNG ✓SỬ DỤNG QUỸ ✓TỔ CHỨC BỘ MÁY
 15. IV. CÁC CHỨC NĂNG, NGUYÊN TẮC CỦA BHXH 1. CÁC CHỨC NĂNG •ỔN ĐỊNH THU NHẬP → CUỘC SỐNG •PHÂN PHỐI VÀ PHÂN PHỐI LẠI •SAN SẺ RỦI RO •KÍCH THÍCH, KHUYẾN KHÍCH •TÁI SẢN XUẤT
 16. 2. CÁC NGUYÊN TẮC MỨC ĐÓNG MỨC THỜI GIAN ĐÓNG HƯỞNG CHIA SẺ BHXH TỰ NGUYỆN MỨC BHXH BẮT BUỘC ĐÓNG THẤT NGHIỆP
 17. THỜI GIAN THAM GIA BHXH BẮT BUỘC THỜI GIAN HƯỞNG CHẾ ĐỘ HƯU VÀ TỬ TUẤT
 18. QUỸ BHXH ĐƯỢC QUẢN LÝ THỐNG NHẤT THỰC HIỆN BHXH PHẢI ĐƠN GIẢN, DỄ DÀNG, THUẬN TIỆN, KỊP THỜI VÀ ĐẦY ĐỦ
 19. V. CÁC HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA BHXH 1. CÁC HÌNH THỨC ➢HÌNH THỨC BẮT BUỘC ➢HÌNH THỨC TỰ NGUYỆN
 20. 2. CÁC NỘI DUNG CƠ BẢN THEO CÔNG ƯỚC THEO LUẬT 102 (1952) BHXH Ở VN •CHĂM SÓC Y TẾ •ỐM ĐAU •ỐM ĐAU •THAI SẢN •THẤT NGHIỆP •TNLĐ, BNN •THAI SẢN •HƯU TRÍ •TNLĐ, BNN •TỬ TUẤT •TUỔI GIÀ •TRỢ CẤP GIA ĐÌNH •TÀN TẬT •CÁC TRƯỜNG HỢP CHẾT
 21. VI. TÁC DỤNG CỦA BHXH 1. ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG 2. ĐỐI VỚI NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG 3. ĐỐI VỚI XÃ HỘI
 22. HẾT CHƯƠNG II